Det aller første veterantreff fant sted på Voksenlia 10. juni 1960. En rekke tidligere observatører hadde satt hverandre stevne til et UNMO-treff. Midtpunktet i samlingen var generalløytnant Odd Bull. Dette er frøet som Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har vokst ut av. FN-befalets landsforening (FNBLF) forløperen til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, ble stiftet 16. november 1960 under navnet «Norske militære FN-observatørers landsforening».

Dette var, etter all sannsynlighet, verdens første landsomfattende organisasjon for militært personell som har tjenestegjort i rene FN-oppsetninger. På den tiden deltok Norge med militært personell i

  • UNTSO United Nations Truce Supervision Organization (Midtøsten)
  • UNMOGIP The United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
  • UNOGIL United Nations Observer Group in Lebanon
  • UNEF United Nations Emergency Force (Gaza)
  • ONUC Opération des Nations Unies au Congo.

I de tre første operasjonene var Norge bare representert med befal, mens vi i UNEF I og ONUC stilte avdelinger til disposisjon for FN. Det tok imidlertid 27 år før det ble snakk om også å organisere mannskapene som hadde gjort tjeneste under FNs flagg. Initiativtakeren til FNBLF var oberstløytnant Stig Adeler som 25. mai i 1960 sendte invitasjon til 39 offiserer som hadde tjenestegjort i UNTSO.