På generalforsamlingen i 1994 ble Martin Vadset valgt til president. Han ble en viktig brikke i utviklingen av FNVLF de første årene. Erling Hoëm fikk jobben med å etablere og lede et sekretariat. Forsvaret stilte til disposisjon lønnsmidler på pensjonistvilkår. Erling Hoëm ble ansatt som generalsekretær og Anne-Lise Schilling som sekretær, en stilling som senere ble omgjort til forbundssekretær. Berit Magnussen tok senere over jobben som forbundssekretær. Hun ble en markant skikkelse i FNVLF og senere NVIO.

Det hadde lenge vært ønske om å gi ut et eget medlemsblad. Høsten 1994 gikk endelig første nummer av Den blå beret – Sjekkposten i trykken. Arbeidet ble gjort av Bergen og Hordaland FN-veteranforening, som også ble stående som utgiver, med Vigar Aabrek som redaktør. Undertittelen Sjekkposten ble senere publikasjonens fulle navn. I årene som fulgte ble Sjekkposten utgitt fire ganger i året.

Midtveis på 90-tallet hadde FNVLF opprettet ti lokalforeninger i forskjellige deler av landet.