Den stadig økende satsingen på kameratstøtte, og fremdriften av arbeidet med den fremtidige overtagelsen av Krigsinvalidehjemmet Bæreia, nødvendiggjorde en vesentlig oppgradering av informasjonsvirksomheten. I annen halvdel av 2001 ble daværende redaktør for Heimevernsbladet, Lars Reiermark, ansatt som informasjonssjef.

Organisasjonen rundt Bæreia ble ytterligere forsterket ved at Steffen Simonsen ble tilsatt som prosjektleder for «prosjekt Bæreia», med sekretariatet på Akershus festning som arbeidsplass.

Etter hvert som sekretariatet ble bygget ut, ble det naturlig at de også overtok ansvaret for utgivelsen Sjekkposten. Ragnar Bakka fra Bergen og Hordaland FN-veteranforening hadde vært redaktør siden 1997 og fortsatt i virket frem til 2002, da Lars Reiermark overtok som redaktør. Det ble også satt ned et eget direktiv og formål for bladet. Her kunne man lese blant annet at: «Sjekkposten» skal formidle stoff som ligger innenfor FN-veteranenes landsforbunds formålsparagraf for å knytte kontakt innad i forbundet og for å gi orientering om forbundets virksomhet til myndigheter, samarbeidspartnere, media og allmennheten.» Sjekkposten byttet i 2013 navn til Veteran.

Ved årsskiftet 2001/2002 hadde FNVLFs organisasjon fått den strukturen som med mindre variasjoner ble gjeldende i kommende år.

FN-soldatenes hjelpefond ble besluttet sammenslått med Krigshospitalkassen.