Stiftelsen veteranhjelp ble opprettet med formål å kunne støtte veteraner med akutte økonomiske problemer. Startkapitalen var på 250.000 kroner, hvorpå 100.000 var urørlig grunnkapital. Stiftelsen har fortsatt i dag ingen egne inntekter og er avhengig av frivillige bidrag, for å kunne fungere etter sin hensikt.

2008 var også året hvor kameratstøttetelefonen ble supplert med nettsiden kameratstotte.no. På dette nettstedet skulle veteraner som søkte hjelp og støtte, anonymt kunne fremme sin tanker og problemer og få svar fra en kvalifisert veteran.