NVIO og Arendalsuka

NVIO og Arendalsuka

Publisert av Siri Jørgensen den 03.07.23.

 

Også i år skal vi til Arendalsuka for å snakke veteranenes sak. Du vil finne oss hver dag på stand 51 som i stort bemannes av veteraner fra NVIO avd Aust-Agder og NVIO avd Kristiansand. Her er dere hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat. 


I år, som i fjor er vi medarrangør med flere forsvarsrelaterte organisasjoner og etablerer Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus på Sjømandsforeningen, midt i Arendal sentrum. Her vil det være gode debatter hele uken og det er bare å følge med på totalprogrammet for å finne ut hva som kan være av interesse.


Onsdag 16. august kl 1230 starter NVIO sin paneldebattrekke sammen med Norsk totalforsvarsforum. Tematikken er hvordan man skal bemanne Norge i krise og krig. Det opereres med et begrep som kalles samfunnskritiske funksjoner når man driver med krisehåndtering. Avhengig av hvilken type krise man står i vil disse kunne endre seg, men på et punkt på skalaen kan det hende at man kommer til kort i forhold til å få samfunnsfunksjonene til å fungere slik man ønsker. Det må prioriteres og det betyr at noen sider av samfunnet kan oppleve mangel på ressurser. Er dette noe vi har kontroll på, og er dette noe befolkningen forstår og kan støtte opp under?


Til høsten er det kommunevalg. Dette er utgangspunktet for vår egen paneldebatt som finner sted i Sjømandsforeningen torsdag 17. august kl 1230. Spørsmålet vi stiller er om kommunenes oppfølging av veteraner og deres familie et tema for høstens kommunevalg? Stortinget og rikspolitikerne har gitt prioriteringer innen veteranarbeid, forhåpentligvis kommer de også med en tiltaksplan for dette – men oppdraget med å omsette det som treffer veteranene og deres familier til handling er stort sett gitt til kommunene. Har de kompetanse og ressurser til dette, og hvordan gjør de det? Statsforvalterembetet skal følge opp kommunenes arbeid og er således bindeleddet mellom det som blir vedtatt rikspolitisk og hva som skal følges opp av kommunene. For å debattere dette har vi fått på plass en stortingspolitiker, en assisterende statsforvalter, en ordfører og en veteran. Her kan man se om ord blir fulgt opp med gjerning og finne ut om dette skal danne grunnlag for hva man skal stemme på høstens valg.


Det blir veterantreff i samme hus på torsdag ettermiddag. Tidspunktet er ikke satt ennå, men det vil bli annonsert. Her kan du møte andre veteraner, slå av en prat og vi kommer til å utfordre dere gjennom en quiz.


Vær med og støtt opp under NVIOs deltakelse under Arendalsuka. VI er et viktig talerør for veteraner og deres familie, hjelp oss å spre budskapet.