FNs erstatningsordning for veteraner i FN oppdrag

FNs erstatningsordning for veteraner i FN oppdrag

Publisert av ‎ NVIO den 13.12.19. Oppdatert 16.12.19.

I lys av de siste dagenes “nyhet” om at FN-veteraner kan søke direkte fra FN om erstatning, og at Forsvarsdepartementet ikke har kjent til denne regelendringen, har vi samlet noen lenker vi håper kan være til nytte og/eller informasjon.

Artikkelen til Forsvarets Forum, inkludert uttalelser fra Forsvarsdepartementet, Veterantjenesten og Dåvøy finner du her (klikk på linken).

UNs Death and disability compensation
“Death and disability compensation is paid by the United Nations for military and police personnel killed or injured in service. The current maximum rate of compensation is $77,000. ” 

Klikk her for å komme til siden som beskriver hele kompensasjonsordningen.

Summene har endret seg noe siden 1997, men vi forholder oss til UN General Assembly og vedtak 5.july 2018, som stadfester følgende:
72/285  Rates of reimbursement to troop – and police-contributing countries.

Danskene har også en fin og opplysende side her.

Vi følger med og vil holde dere oppdatert underveis.