Forslag om en ny yrkessykdomsliste - høring i høst

Forslag om en ny yrkessykdomsliste - høring i høst

Publisert av Siri Jørgensen den 25.06.24.
Forslag om en ny yrkessykdomsliste og endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregler❗️
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har foreslått en ny yrkessykdomsliste og endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregelverk. Den nåværende listen har vært uendret siden 1957, til tross for økt kunnskap og forskning om yrkessykdommer. Forslaget inkluderer psykiske lidelser som PTSD og depresjon etter deltakelse i krig. NVIO ser positivt på arbeidet. Dette viser at tjenesten fra internasjonale oppdrag blir anerkjent og at Staten tar ansvar for de som har satt et politisk oppdrag foran seg og sin familie.

I arbeidet har man sett til hvilke ordninger som finnes i Danmark. De har et eget utvalg som jevnlig reviderer sin yrkessykdomsliste, og det foreslås å etablere en lignende ordning i Norge.🇳🇴

Forbundet håper det kan forenkle prosessen for de veteranene det gjelder, uten av vi kan si noe på nåværende tidspunkt om dette. Høringsfristen på forslaget er satt til 21. oktober 2024 og NVIO skal selvfølgelig spille inn sine kommentarer til AID.
Hvis du har innspill er du hjertelig velkommen til å sende dette til
👉 post@nvio.no.

Hvis du vil lese høringsutkastet kan du finne dette og tilknyttede dokumenter her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-en-ny-yrkessykdomsliste/id3046352/