Forsvarsministerens årlige tale

Forsvarsministerens årlige tale

Publisert av ‎ NVIO den 07.01.19. Oppdatert 12.12.19.

På mandag holdt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS). Her snakket han om langtidsplanen som Stortinget vedtok i 2016 og om den langsiktige satsingen på Forsvaret, hvor fundamentet for å møte dagens sikkerhetspolitiske utvikling er et sterkt nasjonalt forsvar innenfor NATO-rammen, bygget på to hovedpilarer: Kampkraft og bærekraft.

Når det gjelder eksterne utviklingstrekk av betydning for norsk sikkerhet, trakk han frem fire hovedbekymringer:

Den første og viktigste var utviklingen i Russland og landets forhold til Vesten. Russiske myndigheter tar seg til rette regionalt og globalt, og han henviste blant annet til Storbritannia hvor vi har sett både påvirkningskampanjer, forsøk på destabilisering og likvideringer.

Den andre hovedbekymringen var utviklingen mot en mer ustabil og uforutsigbar verden. Lederposisjonen som USA og Europa har hatt utfordres nå fra flere hold, og vårt teknologiske fortrinn er langt fra like stort som det var.

Den tredje hovedbekymringen hans var større og tydeligere utfordringer på vestlig side. Hvordan vi evner å holde alliansen samlet og enes om felles løsninger på vestlig side, mente han har direkte betydning for norsk sikkerhet.

Den fjerde hovedbekymringen hans er knyttet til den teknologiske utviklingen. Spredningen, mulighetene og sårbarhetene endres i et forrykende tempo og kampen om data er en av vår tids største og viktigste trekk, påpekte han.

Les hele talen her.