GS-hjørnet: oppfølging og Hurdalsplattformen

GS-hjørnet: oppfølging og Hurdalsplattformen

Publisert av Siri Jørgensen den 30.03.23. Oppdatert 18.09.23.

Ukene 35-37

 

Høsten er godt i gang, og da kommer også mørketiden. Mørketiden kan være tung for mange og det kan være på sin plass å ringe til en man kjenner for å snakke og ta temperaturen litt. Det er ofte ikke mer som skal til før man føler at man har noen rundt seg.


Uke 35 startet med et forskningsseminar i regi av Forsvarets høgskole. Skolen har et program som driver veteranforskning og én gang i året inviterer de til seminar. I år var det ekstra hyggelig da Nicklas Hjortgaard Christiansen var en av forskerne som skulle legge frem oppstarten på sitt prosjekt. Nicklas var den første som fikk stipend fra NVIO for å se på norske veteraners livsløp, en masteroppgave han gjorde så bra at han fikk tilbud om en stipendiatstilling ved Universitetet i Bergen for å skrive en doktoravhandling om norske og danske veteraners livsløp. Det er artig at vi har hatt muligheten til å støtte Nicklas og jeg gleder med til å lese avhandlingen og kanskje komme på disputasen.

Dagen etter hadde jeg møte med Lockheed Martin, og det passet jo utrolig bra da det er sponsingen fra dem som er årsaken til at vi kan gi ut stipend til studenter. Dette er en vesentlige del i å vise at veteranene er ressurser og hva er bedre enn å hjelpe yngre veteraner gjennom å støtte dem under utdannelsen.


Så har det vært noen avslutningssamlinger og reunions de siste ukene også, og da er det bare å kaste ny forbundssekretær (Per Olav Vaagland) ut i det slik at både han og dere blir kjent med hverandre.


Forsvaret arrangerer årlig møte med de utenlandske forsvarsattachéene og i år var veteranorganisasjonene invitert til å snakke om veteranarbeid og hva som opptar oss. Det er alltid nyttig å høre på hverandre, men også snakke med andre nasjoner om hva som opptar dem i forhold til det arbeidet de gjør for egne veteraner. Krigen i Ukraina var et tungt bakteppe, og i lys av mulige scenarioer som kan oppstå på bakgrunn av dette ble definisjonen av en veteran brakt opp. Alle nasjoner er i diskusjon om innholdet i definisjonen og mange ser for seg at de kommer til å endre definisjonen. NVIO har tatt til orde for en diskusjon slik at man får belyst dette i lys av utviklingen som har skjedd, og jeg håper det er tæl i det politiske Norge og at vi får en bred debatt.


Så hadde vi det første fysiske forbundsstyremøte etter landsmøtet. Mange spennende saker var oppe og to av disse kommer til å bli jobbet mye med fremover. Styret vedtok en politisk plan som sekretariatet skal omsette, i tillegg plukket styret ut en del mål fra FNs bærekraftmål som organisasjonen skal se på. 


Etter forbundsstyremøtet reiste presidenten og undertegnede til København for det kvartalsvise møtet i Board of Nordic Veterans’ Federation (BNVF). Her overtok NVIO presidentskapet etter danskene og skal besitte dette de neste to årene. BNVF skal styrke arbeidet sitt og kommer til å utvikle en strategi ut over høsten. Et av områdene som blir dekket er kameratstøtte og hvordan BNVF-nasjonene kan bidra med oppbygging av dette til de baltiske stater og Ukraina. Jeg tror veterandefinisjonen kommer til å bli diskutert heftig også her det neste året.


Neste på agendaen var et møte med Forsvarsombudet. De hadde kalt inn NVIO og SIOPS for å høre på perspektiver rundt utviklingen av regjeringens tiltaksplan. Vi ga våre betraktninger på dette og det var en lyttende ansamling som hørte på hva vi hadde å si. Utkastet til tiltaksplanen hadde vi fått tilsendt uken før, og jeg må si at det gjenstår mye arbeid før den blir et produkt som kan løfte regjeringens arbeid for veteraner. Skal de lykkes i henhold til målsettingene i Hurdalsplattformen må de nok strekke seg lenger. Nå blir det en del arbeid ut over høsten, og jeg håper signalene fra veteranorganisasjonene tas på alvor. Midt i alt dette har det vært møter rundt utkastet, både med Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren.


Så gikk årets Hedersløp av stabelen 9. september. Over 430 påmeldte. Helt fantastisk. Forsvarssjefen med startnummer 1. Dette har blitt en utrolig fin tilstelning og det var bare rosende ord fra deltakerne. Her har NVIO avd Oslo med samarbeidende organisasjoner lagt grunnlaget for noe vi må ta vare på.


Forrige uke var jeg med Folk og forsvar på studietur i Finnmark. Vi så på oppbyggingen på Porsangmoen, vi var på Sametinget og i Kirkenes hadde vi flere interessante foredragsholdere. Det startet med ordføreren, så grensekommisæren, visepolitimesteren, nestkommanderende på GSV, besøk til en grensestasjon og til slutt redaktøren i Barents Observer. Dette er et område som flere skulle hatt muligheten til å ta turen innom. Dette er spennende å se den nødvendige militære oppbyggingen i Finnmark, men det som jeg er noe i stuss over er den store forskjellen i oppfatningen av verdenssituasjonen mellom politiske ledere på den ene siden, og media og maktapparatet på den andre siden. 


Som jeg sa i forrige GS-hjørne er vi i prosess med å tilsette en ny kameratstøtteansvarlig. Vi har fått veldig mange gode søkere og vi starter med intervju denne uken. Målet er å kunne tilby en person jobben før 1. oktober. Det er ikke sikkert at vedkommende kan starte med en gang, da mange av søkerne har jobber med tre måneders oppsigelsestid. I mellomtiden kjører vi dugnad i sekretariatet og skal støtte våre kameratstøttere så godt som mulig, og Anders er ikke helt ute ennå .


«Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.»Hilsen

Bjørn Robert


 

Ukene 24-34


Da er nok ferietiden over for de fleste av oss, og basert på været i store deler av landet er det nok mange som synes vi er på god vei inn i høsten. Det er en stund siden forrige GS-hjørnet, men det betyr ikke at det ikke har skjedd noe. Sommeren er en av periodene med mest aktivitet ute i lokalforeningene og det har vi sett i år også.


Jeg starter imidlertid med et møte 12. juni med Forsvarsdepartementet hvor tematikken var regjeringens tiltaksplan. Dette er et arbeid som har hatt forskjellig grad av fremdrift etter at den interdepartementale arbeidsgruppen overtok ansvaret for det videre arbeidet. Som jeg også har informert tidligere har NVIO også markert sin misnøye ved å forlate et møte. Dette har gjort sitt til at jeg tror at det departementale nivået ser at veteranorganisasjonene følger arbeidet med argusøyne. Jeg er ikke helt fornøyd ennå, men avventer et høringsforslag som vi skal kommentere på.  


Gjennom sommeren har NVIO deltatt på hjemkomstparader, reunions og medaljeparader. Dette har vært fra operasjon Interflex, EFP fra Litauen, Irak og treff fra UNIFIL. På hjemkomst- og medaljeparadene er det fint å se hvordan Norge etter hvert anerkjenner tjenesten, både til de som har vært deployert og de som har holdt fortet hjemme. Godt arbeid av NVIO opp gjennom årene har bidratt til dette, men vi er ikke helt i mål.


Den 20. juni hadde jeg besøk av ledelsen i Association of Mongolian Warriors. De var på tur i Norden og hadde et ønske om å høre hvordan vi driver veteranarbeid. Det var et spennende møte som det har blitt lagt ut informasjon om tidligere.


Jeg har også nevnt at jeg har hatt et møte med OPRA (operativ rabatt) som er et fordelsprogram. Jeg hadde et nytt møte med disse i slutten av juni og i august ble organisasjonene som jobber med fordelsprogrammet knyttet til veterankortet enige at vi skal se på hvordan vi kan koble sammen alle fordelsprogrammene, inklusive NVIOs inn mot OPRA. Jeg har tro for at det blir bedre med et større volum av personell disse programmene. Dette arbeidet fortsetter ut over høsten og vi skal holde dere informert.


Rett etter Sankthans hadde jeg et møte med Forsvarets sjefssersjant, Rune Wenneberg. Vi diskuterte veteranarbeid på strategisk nivå og jeg uttrykte min bekymring for omorganiseringen i Forsvarsstaben hvor vi ikke ser hvilken posisjon som skal ha dette som ansvarsområde. Dette følger etter min mening sporet som er valgt ved å flytte Forsvarets veterantjeneste inn under Forsvarets personell- og vernepliktstjeneste. Veteranarbeid er mer enn å forvalte personell og jeg føler at strategisk nivå er fornøyd med situasjonen innen veteranfeltet slik den er. Jeg skal henge på -da jeg mener vi ikke er inne på svarten ennå.


Videre hadde jeg et møte med FVT hvor jeg tok opp retningslinjene for Forsvarets veterantreff som NVIO arrangerer på vegne av Forsvaret. Dagens retningslinjer er ikke optimale i forhold til å ivareta familieperspektivet og det er for mange begrensninger som er lagt inn i disse i stedet for å se etter mulighetene slik at man når målsettingene i veteranarbeid bedre. Ballen ligger nå I FVT og jeg håper vi får nye og mer tidsriktige retningslinjer snart.


Siri spilte inn en podcast rett før sommeren med to veteraner som arbeider mye med å gi støtte til Ukraina. Det er mange lokalforeninger som bidrar stort i dette arbeidet, men vi måtte velge ut noen og det er vel verdt å høre på podden hvor Atle og Frank forteller om sitt arbeid. Turen til Frank ble også dekket i helgens DN.


Som jeg nevnte innledningsvis er sommeren ofte en høytid for aktiviteter og det er risikabelt å dra fra noen, men jeg tar sjansen og nevner NVIO avdeling Voss sitt arbeid under Landsskytterstevnet. Arbeidet har medført at NVIO skal snakke med forsvarsministeren om nordisk veteranarbeid, de har fått kontakt med et produksjonsselskap i forbindelse med et TV-program og de rekrutterte nye medlemmer. Dette er arbeid over hele spekteret av det jeg definerer som veteranarbeid. Jeg vil takke alle lokalforeningene for det arbeidet dere har lagt ned gjennom sommeren. Det er god merkevarebygging!


Første august møtte Per Olav Vaagland på jobb som forbundssekretær i sekretariatet. Han er presentert og dere skal få stifte mer bekjentskap med han utover og det er bare å ta kontakt med ham. Lokalforeningene og samarbeidet med dere er en av hans hovedoppgaver.

Når jeg er inne på personellsituasjonen har dere sett at Anders skal ta utdannelse på fulltid, noe som gjør at vi har utlyst stillingen som kameratstøtteansvarlig. Har dere kandidater er det bre å tipse disse.


Så fylte et av være æresmedlemmer, Lorentz Boxaspen, 90 år 3. august. Det samme gjør det andre æresmedlemmet, Vigar Aabrek, 29. august. NVIO har sendt lykkeønskninger til begge to og ikke minst takket dem for det arbeidet de har gjort for veteranene opp gjennom årene.


Årets Arendalsuke gikk av stabelen i uke 33. NVIO var til stede og fortsatte i det sporet vi har hatt de siste årene. Lokalforeningene Aust-Agder og Kristiansand har lagt ned mye arbeid som bidro til en positiv gjennomføring. Jeg er ikke fornøyd med antallet som møtte på siste paneldebatt, men vi hadde en debatt om Ukraina i parallell og denne ble nok prioritert foran kommunevalget og veteranarbeid. Vi skal trekke lærdom på de områder det er nødvendig og anbefalingen min er at vi fortsetter dette i 2024.


I uke 34 har jeg og Per Olav blant annet hatt møte med statssekretær Indrefjord i Justis- og beredskapsdepartementet og hans kollega Marie Lamo fra Forsvarsdepartementet. Hovedtematikken var tiltaksplanen og viktigheten at alle departementer som har sagt de skal bidra til dette må gjøre noe substansielt i arbeidet. Jeg tror vi fikk over budskapet og hvis nå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) får ut fingeren og svarer oss på vår forespørsel om et møte har vi snart møtt de aller fleste som skal sette sin signatur på dokumentet. For å si det kort; HOD skuffer meg med sin strutsepolitikk!


Så avsluttet jeg og Per Olav uken med å møte Livslosen (www.lovisenberg.no/livslosen) Dette er en stiftelse vi skal se på muligheten for et tettere samarbeid med i vårt kameratstøttearbeid, og jeg oppfordrer alle kameratstøttere til å se på deres hjemmeside.


Det skjer mye fremover, og noe av det viktigste i lokaldemokratiet er høstens kommunevalg. Finn ut hva som er viktig for deg og stem deretter.
«Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.»Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 20-21-22-23


Mai er måneden med de mange fridagene, og etter dette går det i svart. I hvert fall på kalenderen. Når det gjelder aktiviteter ut i lokalforeningene ser jeg at det går mot full aktivitet.


Jeg startet mandag før nasjonaldagen med et møte hos ekspedisjonssjefen i Forsvarsdepartementets avdeling, de har et stort ansvar for utarbeidelsen av regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet, og møtet var et resultat av at NVIO forlot det første møtet i referansegruppen. Vi diskuterte hvordan vi kunne få arbeidet på spor igjen og jeg nevnte at som interesseorganisasjon må man av og til ta noen grep som kanskje ikke oppfattes som positive av alle som er i prosessen. Jeg mener at måten det første møtet var lagt opp på,  ikke var i nærheten av hva man kan forvente og følte at organisasjonene ikke ble møtt med noen form for forståelse for det vi la fram i forhold til organiseringen av arbeidet. Derfor gikk vi. 

24. mai ble det innkalt til et nytt møte hvor alle parter fikk luftet litt frustrasjon, så får vi se hvordan arbeidet skrider fram. Jeg tror vi fikk skapt riktig effekt av de tiltakene vi traff. Rett i etterkant av dette møtet kom også artikkelen i Forsvarets forum hvor SIOPS og NVIO forteller hva vi synes om holdningen til veteranarbeidet for tiden. En skarp artikkel hvor vi ønsker å sette lys på dette i den hensikt å få skapt de rette reaksjonene.


Så har det vært feiring av 17. mai og i år fikk jeg feiret denne i Kirkenes med de fire årstider, fra 20 varmegrader til snø. Vi skal heine om denne dagen og måten den feires. Jeg vil si at Norge har en unik feiring av nasjonaldagen da alle, i alle aldre er med å feire det som vi er så stolte av – vårt land. La oss ikke ta dette for gitt, men stå opp mot ethvert forsøk på å ødelegge dette.


Mai er måneden for arbeid med tilskuddsordningen og søknader til denne. Søknaden er sendt inn til Forsvarets veterantjeneste og erfaringene er mange. Neste år kommer vi til å ha enda større nærkontakt med lokalforeningene, og tidligere, slik at produktene som sendes fram blir enda bedre.


Jeg har hatt noen møter rundt Veterankortet og fordelsprogrammet, og vi kommer til å starte et arbeid for å få dette inn i en bedre fasong. Dette arbeidet starter for fullt til høsten og her er vi på jakt etter de gode avtalene og all den hjelp vi kan få. Jeg skal komme med separat informasjon utpå høsten, men har du noe som kan tas inn i programmet er det bare å ta kontakt.


Landsrådet i Heimevernet har hatt en travel mai måned. Det ble ansatt ny sjef for Heimevernet og i tillegg har jeg holdt en orientering om kameratstøtteprogrammet. Vet nok hva som tok mest tid, men jeg ønsket å fortelle rådet om hva vi har tilbudt Heimevernet og jeg håper Frode Ommundsen plukker opp tilbudet da jeg vet at NVIOs kameratstøtteordning fungerer i mange grupper av forsvarspersonell.


Som en del av dere har sett har jeg annonsert stillingen som forbundssekretær med tiltredelse til høsten. Det har vært meget god søknad med spennende kandidater. Målsettingen er å få tilsatt ny forbundssekretær i løpet av denne uken.


Så var det kalt inn til møte i det nordiske veteransamarbeidet, Board of Nordic Veterans Federation, kombinert med feiringen av UN Peacekeepers Day i Stockholm. Jeg synes møtene har utviklet seg godt og håper at vi skal kunne komme med konkrete tiltak ganske snart. Selve markeringen skjedde utenfor Stockholm og kong Carl XVI Gustaf var til stede under hele det offisielle programmet. Jeg traff også på en svenske jeg hadde i mitt mentorbidrag i Afghanistan. Det var en fin og verdig markering, og det jeg synes var spesielt fint er hvordan svenskene har involvert alt personell som har tjenestegjort for FN eller andre organisasjoner. Jeg snakket blant annet med en som hadde tjenestegjort for FN i Mali, sendt ut fra det svenske fengselsvesenet. Han bar sin uniform og medaljer med stolthet.


Så fikk jeg et trivelig gjensyn med en av mine tidligere instruktører fra krigsskolen, Einar Johnsen. Einar jobber med markeringen av Hærens 400 års jubileum i 2028. De vil selvfølgelig dekke historien rundt internasjonale operasjoner, og NVIO skal se hvordan vi kan støtte med kontakt med personell og tematikk som Hæren ønsker dekket.


Planleggingen av Arendalsuka (AUKA) går sin gang og det største gjenstående arbeidet er å få på plass gode debattanter. NVIOs paneldebatt har fokus mot kommunevalget og hvordan kommunene følger opp veteranarbeidet. Følg med på sidene til AUKA og søk på NVIO så finner dere etter hvert mer informasjon.


Årets første veteranforum fant sted på Bæreia 5. og 6. juni og det var en full sal som møttes på mandag. Det var diskusjoner om tilskuddsordningen, om det skal utarbeides en policy for hva Forsvaret ønsker av måloppnåelse i forbindelse med ordningen. Veteranidentitet og innhold i veteranbegrepet var andre temaer og jeg tror at debatten rundt begrepet snart må tas fatt i på politisk nivå. Det er for mange koblinger til rettigheter og jussen som gjør at det nesten ikke er mulig å ha en god diskusjon rundt dette. Så hadde vi et innlegg fra Forsvarets kulturrådgiver rundt begrepet kultur og hvordan bygge kultur. Jeg må si meg uenig når hun påstår at det ikke er noe som heter ukultur. For meg er det enkelt, hvis det er noe av kulturen som ikke er slik vi ønsker det skal være kan man sette bokstaven u foran, ukultur. Det blir som lyd og ulyd. Når det er sagt er det klart at mange av de elementene hun tok opp er ting vi kan ta med inn i veteranarbeidet. Åpenhet, ærlighet, kommunikasjon og respekt er begreper vi alle skal ta med oss, ikke bare som veteraner, men som mennesker i særdeleshet. Veteranorganisasjonene hadde egentid og jeg håper vi greier å enes om en fellesuttalelse med en del krav til de statsrådene som har sagt at de skal utarbeide regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet. 


Det går mot sommer og ferietid, og jeg sier god sommer og på gjensyn!
«Jeg er så glad du er her. Det hjelper meg å forstå hvor vakker verden er.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 18-19


Etter et landsmøte er det alltid en del etterarbeid. Det er stilt en rekke krav til oss som frivillig organisasjon fra det offentlige. Dette tar vi litt etter litt. Det nye forbundsstyret hadde sitt første møte 11. mai og det var for å få på plass ytterligere formalia. Nå er det satt ned et nytt styre i Stiftelsen veteranhjelp og en ny hederstegnkomité. Nå skal vi være i godt gjenge for å fortsette fremover.


Det er skrevet mye om 8. mai og feiringen av Frigjørings- og veterandagen så jeg skal ikke utdype de forskjellige arrangementene mer. Jeg vil bare takke alle som stilte opp og jobbet frivillig for at dagen skulle bli så vellykket som den ble. Dagen binder sammen frigjøringen etter andre verdenskrig med innsatsen veteranene har gjort i internasjonale operasjoner. Den siste delen av dagen, veterandimensjonen, har kommet på plass etter politisk påvirkning noe som viser hvor viktig det er hvis vi skal få på plass endringer. 


Jeg skrev litt om Veterankortet i forrige hjørne og etter møtet 10. mai er alle fem samarbeidspartnerne enige om å utrede om vi kan få dette arbeidet opp å gå, og ikke minst om det er noe som blir brukt. Det er vanskelig å skaffe gode fordelsavtaler og jeg er ikke helt sikker på hvor mange som bruker fordelsprogrammet som er tilknyttet Veterankortet. Det kunne vært spennende å høre. Jeg er av den oppfatning at det er bedre med få og gode avtaler enn mange avtaler som kanskje ikke er bedre enn det tilbudene er på den enkelte butikk.


Sist uke hadde jeg først møte med Forsvarsombudet, Roald Linaker, hvor vi diskuterte en del prosesser i forbindelse med veteraners søknader om erstatning og pensjon. Det var et nyttig møte og vi er skjønt enige i at tematikken er vanskelig og det er lett å gå seg vill i forhold til det som blir gitt ut fra de forskjellige offentlige instanser. Vi var enige om at vi må møtes oftere og det er ikke tvil om at veteranene har en god støttespiller i Forsvarsombudet.


Deretter gikk jeg til Barne- og familieministeren, Kjersti Toppe, for å diskutere en del av de momentene hun tok opp under veterankonferansen i Molde. Det å ha tilstrekkelig kompetanse om veteranen og dennes familie i det offentlig er en stor utfordring. Jeg tror ikke det er mulig å vedlikeholde kompetanse over tid på alle nivå, selv om det er ønskelig. Jeg tror det må satses på kompetansemiljøer som har spisskompetanse og som kan dekke hele landet innen sin etat. Modellen til BUFETAT Øst og KMV/Elverum tror jeg er veien å gå.


Så fikk vi melding fra Forsvarsdepartementet at arbeidet med regjeringens tiltaksplan er utsatt til utpå høsten. Dette er synd og jeg har vært skeptisk til tilnærmingen lenge. Jeg skal ha et møte med sjef i Forsvarsdepartements femteavdeling mandag 15. mai for å diskutere hvordan det er mulig å få dette arbeidet på skinner igjen. Selv om jeg gikk fra møtet i februar da FS hadde innkalt referansegruppen er jeg virkelig interessert i at en konkret og målbar plan på veteranarbeidet skal komme på plass.


Tiltaksplanen var også det NVIO hadde som utgangspunkt til tematikk under Arendalsuka. Det må vi nå endre og vi kommer til å fokusere inn mot lokalpolitikken i og med at det er kommunevalg i år. Hvordan jobber statsforvalternivået og kommunene for veteranene og deres familier. Vi skal sende invitasjoner til statsforvalter i Rogaland og Agder, samt ordførere i samme område og så får vi se om de tørr å stille opp.


Mai er måneden med utforming av søknader til tilskuddsordningen. Jeg kommer til å kalle inn til et nettmøte for å få på plass bedre søknader da kvaliteten så langt ikke er helt slik den bør være.


Ellers går tilsettingsprosessen med ny forbundssekretær sin gang og jeg har fått noen interessante søkere og gleder meg til intervjurundene og satser på at vi har en nytilsatt forbundssekretær 1. august.


I disse dager er det 20 år siden Norge besluttet å delta i Multi-National Force Irak. Norge stilte et begrenset styrkebidrag til CJTF–7/MNF–I i perioden juli 2003–desember 2005. Deltakelsen var definert av politikerne som en humanitært, innrettet innsats, som ikke var del av verken okkupasjonen eller krigføringen. I ettertid har mange stilt seg spørsmål om begrepet humanitær soldat, og dette viser at politikerne ikke alltid er villige til å kalle en spade en spade. 


«Når en spade ikke kalles en spade, blir det lett litt hummer og kanari.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 14-15-16-17


I påskeuken var jeg til stede på avslutningssamlingen for de HV-soldatene som hadde vært over i Storbritannia og trent ukrainske soldater. Det var en oppglødd gjeng jeg møtte og de fortalte at dette var det mest givende oppdraget de noensinne hadde deltatt i. Grunnen til at jeg deltok på samlingen var å lytte på erfaringene deres og at dette er et godt eksempel på at operasjonsmønsteret til Forsvaret endres og har innvirkning på hvordan staten anerkjenner og ivaretar personell som sendes ut som en del av det militære maktapparatet. Dette personellet knytter bånd med personell som mister livet sitt og vennskapsbånd brytes fort. Dette kan etterlate dype spor og det er viktig at dette ikke ignoreres. Jeg tror at kameratstøttearbeidet i NVIO er et verktøy som kan brukes overfor dette personellet.


Torsdag etter påske dro Anders Aks og jeg til Statens pensjonskasse for å lære mer om prosessene rundt erstatning, kompensasjon og pensjon. Dette er et vanskelig område og det er viktig at NVIO bygger kompetanse slik at vi kan uttale oss på rett grunnlag, både i offentlige høringer og overfor veteraner som har en prosess inn mot SPK. Det var et godt møte, men det er mange trinn igjen før vi har noenlunde kontroll på dette.


Fredag i uke 15 ble avsluttet med et møte med lederen i Militært kvinnelig nettverk, Amanda Bergh Schjelderup. Vi hadde et godt møte i Gardeleiren og vi diskuterte hvordan vi kan nå kvinnelige veteraner bedre, og MKN skal diskutere mulighetene for et samarbeid mellom de to organisasjonene. Jeg avventer deres styremøte i mai, og håper at vi på lokalt nivå kan knytte oss opp mot deres lokallag.


På vei ut fra dette møtet fikk jeg melding fra Det kongelige slott at Hans Majestet Kongen ville besøke ledersamlingen 22. april, og da startet en fantastisk reise inn mot 22.-23. april. Her var det å koordinere besøket og legge opp resten av helgen på en slik måte at alle parter fikk mest mulig ut av helgen. Vi var blant annet på hotellet onsdagen før og gikk gjennom hele besøket, fra ankomst, gjennom programmet til avreise. En utrolig fin gjeng som kom fra slottet og gikk gjennom dette.


Oppi forberedelsene til landsmøtehelgen ble det tid til litt forberedelser til Arendalsuka. På lokalplanet begynner ting å falle på plass. Den siste brikken her er å se på hvor vi kan kjøre et veterantreff og invitere Veterans Rock. På debattsiden er det mer arbeid å gjøre, men jeg satser på at vi i slutten av mai ser konturene av to paneldebatter hvor NVIO er sterkt involvert.


Veterankortet har jeg hatt på agendaen siden jeg startet og har vært på Forsvarets veterantjeneste om at partene i samarbeidet må møtes for å se på arbeidet med fordelsprogrammet. Onsdag 19. april hadde FVT innkalt til møte og alle partene møttes. Det som mangler i arbeidet med fordelsprogrammet er struktur og retning mellom partene. Vi skal møtes 10. mai for å få på plass dette, og jeg håper at vi kan få på plass et bedre tilbud for innehavere av veterankortet.


Dagen etter møttes president og jeg med Veteraninspektøren for en samtale rundt veteranarbeid og hvordan dette gjøres i samspillet mellom inspektøren og veteranorganisasjonene. NVIO tror det er viktig at Forsvaret får på plass en policy for veteranarbeidet slik at de oppnår best mulig effekt av de midlene de fordeler hvert år. Forsvarets veterantreff ble også diskutert og det er klart at gjennomføringene av disse kan bli bedre for å være et alternativ for flere, for eksempel kvinnelige veteraner og yngre veteraner.


Så startet landsmøtehelgen med en avsluttende middag for utgående forbundsstyre på torsdag. Fredag morgen ble siste styremøte i Stiftelsen veteranhjelp gjennomført hvor styret så på erfaringene fra de siste to årene. Det er tatt store skritt i saksbehandlingen og oppfølging av søknadene, og det er all grunn til å si at det er bedre kontroll på arbeidet i Stiftelsen. Klokken 10 startet siste forbundsstyremøte og fokuset var gjennomføring av ledersamling og landsmøte.


Lørdag morgen ankom Hans Majestet Kong Harald V Quality Airport Hotel og overvar ledersamlingen i to timer. Jeg tror dette var en vitamininnsprøytning for oss alle. At vi har en majestet som er så interessert i veteranarbeid at han både er vår høye beskytter og tilbringer to timer en lørdag formiddag skal vi ta med som inspirasjon i vårt arbeid. 


Etter at Kongen hadde dratt gikk vi over til å diskutere hvordan vi skal ta NVIO inn i fremtiden. Operasjonenes karakter endres, utvelgelse og trening av soldatene endres, NVIO har ikke rekruttert godt blant yngre og kvinnelige veteraner – her har vi mange utfordringer vi må diskutere og finne ut hvordan vi skal møte. Presidenten har også sendt ut et brev til lokalforeningene hvor han ønsker en diskusjon rundt navnet og koblingen mellom veteran og internasjonale operasjoner. Jeg vet at dette er en diskusjon som pågår i Forsvaret og NVIO må ikke henge etter i en slik diskusjon.


Landsmøtet ble åpnet på lørdag ettermiddag, og settingen av landsmøtet gikk så fort at vi rakk årsmeldingene før vi klargjorde for landsmøtemiddag. Til stede på landsmøtet var vi så heldige at vi hadde våre to æresmedlemmer og jeg tror de var godt fornøyde med det de opplevde gjennom helgen.


Landsmøtemiddagen ble gjennomført med stil, og selvfølgelig var den første skålen tilegnet vårt besøk på lørdag morgen, vår øverste krigsherre. Visepresidenten ledet oss gjennom et fantastisk måltid, med mye latter og god stemning. 


Søndag morgen fortsatte landsmøtet og etter tilbakemeldingene å bedømme var dette en innertier. Sakene som ble diskutert og ikke minst «to-the-point», noe som gjorde at vi gjennomførte landsmøtet på totalt fire og en halv time! Dette viser en samstemt organisasjon, noe som er en styrke vi tar med oss videre. Dette ga oss muligheten til å ha gode diskusjoner og meningsutvekslinger på ledersamlingen som fortsatte etter landsmøtet. Jeg tror denne modellen er riktig da det er erfaringsutveksling og gruppearbeid som bringer fram nye ideer. Tusen takk til alle som bidro til en fantastisk helg og jeg gleder meg til neste ledersamling, og i mellomtiden er det bare kreativiteten som er begrensningen.


Helt til slutt vil jeg gratulerer NVIO avd Glåmdal med 25-årsdagen som var 30. april – fortsett å gi gass.


«Det er ikke bare bare å være kreativ. Plutselig har du en haug med løsninger som mangler problemer.»Hilsen

Bjørn Robert

 

Ukene 11-12-13


Planleggingen av Arendalsuka går fremover og i 13-gruppen har vi bestemt at vi skal ha tre hovedtemaer hvor en del av organisasjonene går sammen i grupper og utvikler sitt tema for paneldebatt. NVIO og Norsk totalforsvarsforum har påtatt seg ansvaret for å utvikle et tema som går på samfunnsberedskap og kompetanse. For NVIO er litt av ideen å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold. I tillegg skal vi ha vår egen paneldebatt der vi tar utgangspunkt i regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid. Vi bare håper at de er i stand til å produserer denne før august. I tillegg skal vi ha vår stand og vi inviterer selvfølgelig til veterantreff en gang i løpet av uken.


Så har jeg hatt den årlige turen til Bjerke videregående skole for å undervise rundt tematikken valg og konsekvenser av de valg vi tar i livet. Bakteppet er fremdeles romanen som skriver om de tre kompisene som dør i en hendelse i Afghanistan. Jeg gjort dette sammen med Nima, men han ble dessverre forhindret – men nå er han i dialog med skolen for å komme og fortelle sin historie. Veteran, astronautkandidat – en ressurs. 


Fredag 17. mars la forbundsstyret siste hånd på forberedelsene før ledersamlingen og landsmøtet i april. Alle innspill og faste agendapunkter til landsmøtet ble gjennomgått og papirene sendes ut elektronisk og fysisk i løpet av uke 13. Det er et spent forbundsstyre og generalsekretær og vi ser alle frem til gode diskusjoner og tematikken for ledersamlingen er «Med NVIO inn i fremtiden». 


Så hadde jeg den gleden å tildele Nora Eklo Sundli et utdanningsstipend. Nora går profesjonsstudiet i psykologi og har sett på kameratstøtteordningen i NVIO. Hennes hovedoppgave ser på hvilke måter opplever kameratstøttere at de bedrer veteraners psykiske helse - relasjonens rolle i NVIO sin kameratstøtte. For å besvare dette har hun stilt spørsmålene; på hvilke måter opplever kameratstøttere at de skaper relasjon til veteraner som tar kontakt og hvordan samsvarer denne opplevelsen av å skape relasjoner med selvbestemmelsesteorien? Jeg tror dette blir en interessant oppgave og vi skal bruke funnene hennes til å bli bedre. Jeg bruker fremdeles oppgaven til Nicklas og har stor tro på at disse stipendene kan gi oss nye tanker og ideer.


Frivillighet Norge hadde invitert til GS-frokost rundt tematikken bærekraft. Jeg bruker å gå på noen av disse samlingene da det er en fin arena for å møte nye mennesker og få nye ideer. Jeg snakket blant annet med en representant fra Redd Barna og tror at disse kan være en god partner for å lære mer om ivaretakelse av barn av veteraner. Foredragene om bærekraft har fått meg til å se nærmere på FNs bærekraftmål og det er helt klart at dette er målsettinger vi i NVIO må se nærmere på.


Torsdag 23. mars var det møte i nasjonalt fagnettverk om veteraner hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst. Dette er en av mange nettverk NVIO er i, hvor vi kan diskutere veteranarbeid på tvers av organisasjoner og etater. Denne dagen var vi, sammen med SIOPS, bedt om å gi våre tanker om veteranarbeidet nå og fremover fra NVIOs ståsted. Dette har jeg dekket ved et innlegg i forrige uke. 


Hvordan skal Forsvaret og NVIO nå bedre ut til de kvinnelige veteranene er et spørsmål jeg har stilt meg og vi har jobbet for å finne gode arenaer for dette. Jeg mener at dameweekendene var en mulighet og vi har ikke gitt opp disse. Jeg har skrevet til lederen i Militært kvinnelig nettverk og ser fram til å møte henne etter påsken for blant annet å diskutere dette.


Folk og forsvar gjennomførte sitt årsmøte 23. mars. NVIO er en av 59 medlemsorganisasjoner og dette er et viktig møteplass for frivillige organisasjoner. Forsvarssjefen holdt et innledende foredrag om status i Forsvaret, hvor han blant annet kom inn på utvidelsen av NATO og den strategiske betydningen den skandinaviske halvøy vil få i NATO. Etter årsmøtet var det mingling og jeg traff en av soldatenes tillitsvalgte i Tillitsvalgtordningen og har avtalt et møte med disse for å snakke om de unge veteranene.


Gjensynstreffene på Bæreia går sin gang og jeg forsøker å være til stede på så mange av disse som mulig. Alltid artig å møte avdelingene og snakke med dem om innholdet i dagens veteranarbeid. Dette gir inspirasjon og ideer som jeg kan ta med meg videre. 

I påskeuka reiser jeg opp til Trondheim for den første avslutningssamlingen for personell som har tjenestegjort i operasjon Interflex. Jeg gleder meg til å møte personellet og det skal bli spennende å høre deres erfaringer, og finne ut hvordan NVIO kan jobbe for denne gruppen.


23. mars fylte NVIO avdeling Harstad 25 år og 28. mars fylte NVIO avdeling Sunnmøre det samme. Et kvart århundre med godt veteranarbeid og jeg ønsker dere lykke til videre. NVIO avdeling Røros og Fjellregionen kommer hakk i hæl med 20-årsdag 28. mars, takk for jobben dere gjør og lykke til dere også.


Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god påske«Fremskritt er menneskets trivsel.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 8, 9 og 10

 

Slutten av februar og begynnelsen av mars er en tid som er preget av forberedelser til årsmøter i lokalforeningene og forberedelser til landsmøtet i sekretariatet. Frivilligheten har blitt pålagt en del krav fra det offentlige noe som gjør at det er mye administrativt arbeid i perioden. Innimellom dette er det fremdeles tanker, ideer og veteranarbeid og jeg starter med at boken om krigen på Balkan har skapt en del interesse hos enkelte for å få fram flere veteranhistorier fra operasjonene i området. Når man vet at det var nesten 30 ulike operasjoner i det tidligere Jugoslavia er det nok mange som sitter med historier som bør fortelles videre.


I Forsvarets veterantjeneste har det ble tilsatt ny sjef i Operasjonsseksjonen. Oberstløytnant Siv Gunnesmæl har overtatt etter Bjørnar Stivang. Jeg har hatt et møte med henne og snakket om hvordan NVIO ser for seg å jobbe for veteranene og hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet med FVT. Et av områdene som vi må sette på agendaen er hvordan vi skal jobbe for å nå ut til flere kvinnelige veteraner da vi ser at både Forsvaret og NVIO ikke når helt frem her.


Så har vi hatt oppstart for planlegging og gjennomføring av NVIOs deltakelsen på årets Arendalsuke. Vi er en gruppe på tretten forsvarsrelaterte organisasjoner som viderefører samarbeidet fra i fjor og forsøker å videreutvikle konseptet vi landet på i fjor. Vi etablerer forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus midt i Arendal og kjører paneldebatter som skal ta opp dagsaktuelle saker og forsøker å treffe så bredt som mulig. Lokalt har NVIO skaffet plass for stand og vi er i prosess med å få på plass et bedre veterantreff i løpet av uken.


Så ble årets MC-messe på Lillestrøm gjennomført og A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med stilte med sin egen stand. Her lyste NVIO-logoen fra ryggtavler, tilhenger og motorsyklenes bensintanker. Her fikk NVIO god plass til å bedrive merkevarebygging hvor mange mennesker ferdes. Dette er viktig for å synliggjøre NVIO som en samfunnsaktør.


I uke 10 har jeg hatt en del aktivitet som har vært rettet opp mot Østerdalsregionen. Mandag hadde jeg et møte med sjefen for Telemark bataljon, og bakgrunnen for møtet har vært lokalforeningen som vi har med nettopp navnet NVIO avd Telemark bataljon. Jeg har lenge forsøkt å få på plass et lokalforeningsstyre for å drifte avdelingen, men bindingen til Forsvaret gjør at enkelte tror dette er en lokalforening for bataljonen, noe som er feil. Denne har også et geografisk område og da må vi se hvordan vi løser denne knuten. På fredag tror jeg vi kom litt nærmere et godt veteranarbeid som favner Østerdalen i stort.


Senere samme dag møtte jeg ordførerne i Elverum og Åmot sammen med deres veterankontakter, og to driftsansvarlige for Terningen arena. Det var forsvarskoordinatoren i området som var initiativtaker til møtet. Det skal etableres en rekruttutdanning på Terningmoen og antallet soldater i området kommer til å øke. Dette er noe Terningen arena (TA) ser som en mulighet for å videreutvikle tilbudet som gis i bygget og forsvarskoordinatoren ser på muligheten for et opplegg rundt «rekrutt møter veteran/omvendt» og at TA kan brukes som en god arena for dette. Dette vil gjøre TA til et multifunksjonshus hvor kommersielle aktører, Forsvaret, studiemiljøer og veteraner kan drive i et mangfold som er unikt. Dette blir et hus hvor det er aktivitet fra flere aktører og hvor veteranarbeidet blir en integrert del av et samfunnsinitiativ. Et eksempel til etterfølgelse.


På slutten av dagen hadde jeg et møte med Heimevernet i forbindelse med at de skal gjennomføre en avslutningssamling for første kontingent som var i Storbritannia og trente ukrainske soldater. De ser på ivaretakelse av eget personell da dette er en type oppdrag hvor man knytter nære relasjoner til personell som man vet har stor sannsynlighet for å falle i kamp, og at det kan bli noen reaksjoner på dette. Her tror jeg at kameratstøtteprogrammet til NVIO kan være et hjelpemiddel vi kan bidra med inn til Forsvaret. Jeg skal delta en dag på den første samlingen og vurdere hvordan vi skal gjøre dette.«Misnøye er den første betingelsen for fremskritt.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 05-06-07


De siste tre ukene har det vært mange avslutningssamlinger i forbindelse med ettårsprogrammet for Forsvarets oppfølging av veteranene etter at de har kommet tilbake etter å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette har blitt et godt program og jeg tilstreber å være til stede på alle disse samlingene for å gi min oppfatning av veteranarbeid. Noen av disse avdelingene har tjenestegjort i internasjonal innsats, men Hæren kjører samme opplegg for disse og i mitt møte med disse fremholder jeg at NVIO jobber for at definisjonen av veteran og oppfølgingen av de som har tjenestegjort i internasjonal innsats må bedres.


Det har også vært hjemkomstparader i disse ukene og Hæren gjennomfører et helt likt program enten avdelingene har vært i internasjonale operasjoner eller innsats. Det er bare så synd at Norge ennå ikke har fått på plass en medalje for de som har vært i internasjonal innsats, den er under design og vil bli ferdig i løpet av året. Dette er også en anledning for meg å snakke med dagens soldater og hva de er opptatt av.


Sist, men ikke minst har vi gjensynstreffene på Bæreia. Dette er også et treff jeg tilstreber at NVIO skal ha personell til stede på, av samme grunn som for avslutningssamlingene.


Så har vi kommet i gang med produksjon av podcaster. Jeg håper at variasjonen i tematikk er spennende og at dere alle finner noe å lytte til. Dette er noe NVIO har holdt på med i årevis og vi har tenkt å fortsette. Har du noe som du kunne tenkt deg at vi skal dekke er det bare å sende inn forslag. En episode jeg gleder meg til er når vi skal ha A4+ i studio.


Så har vi kommet i gang med pølselunsjene og her er det bare å dukke opp for en pølse og en god prat. Du vet hvor du finner oss, og det er første onsdag i måneden.


Torsdag 2. februar var jeg invitert opp til Bæreia hvor Forsvarskommisjonen hadde skrivedager. De har kommet langt i sitt arbeid og skal levere sitt produkt utpå våren. Kommisjonen hadde et ønske om å høre litt på hvilke tanker og ideer som bør inn i forhold til veteranene når vi snakker om utvikling av Forsvaret. Hovedtematikken her er veteranen som ressurs og hvordan Forsvaret skal gjenbruke kompetanse. NVIO sendte sitt innspill til kommisjonen allerede i fjor sommer.


Innspillene til regjeringens tiltaksplan for veteranarbeidet i fremtiden ble levert av alle som har jobbet med dette 31. januar. En god uke uti februar ble NVIO, som del av referansegruppen til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA), innkalt til møte. Det var et skuffende møte. Forsvarsdepartementet hadde kalt inn, og det var tydelig at de ikke hadde tenkt gjennom hva en referansegruppe har av oppgaver da de ønsker å diskutere tiltakene – uten at IDA hadde sett gjennom disse eller gjort noe arbeid. Det endte med at jeg gikk før møtet var ferdig, og jeg forventer at FD er mer påskrudd i fremtiden slik at dette arbeidet kan gjøres på ordentlig vis.


Under den nasjonale veterankonferansen i Molde møtte jeg en tidligere kollega som nå jobber som forsvarskoordinator i Elverum. Han ville at jeg skulle komme til Elverum for å møte en del personell fra kommunene Elverum og Åmot og snakke veteranarbeid. Dette er et viktig område for NVIO da det er en stor ansamling militært personell i området, og mer blir det når Terningmoen bygges ut.


Helgen før uke 8 tilbrakte jeg i Helsinki og i møte med Board of Nordic Veterans Federation. Her diskuterte vi blant annet om vi skulle invitere inn de baltiske landenes veteranorganisasjoner i samarbeidet og i tillegg har vi begynt å se på hvordan NVIO skal overta presidentskapet i BNVF fra høsten av.


Så ser jeg at lokalforeningene er godt i gang med gjennomføring av årsmøter, og det er en viktig milepæl i alt foreningsliv. I sekretariatet er forberedelsene til ledersamlingen og landsmøtet i april i rute.


 

«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.»


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 03-04


Årets første måned er på hell og mange lurer på hvor januar ble av? Det har ikke vært en rolig oppstart på året, men det betyr også at det skjer mye.

Jeg har hatt møte med et styremedlem i Eckbos legat for å diskutere muligheter, og bli bedre kjent med legatet. De har et «forsvarsområde» som NVIO kan søke midler fra, både sentralt og lokalt. Dette kan gjøres direkte fra lokalforeningene, men søknadene vil stå sterkere hvis de har vært innom sentralt ledd. Det jeg fant ut, er at få stiftelser/legater i Norge gir økonomiske midler til å støtte enkeltindivider direkte. Det vil si at Stiftelsen veteranhjelp i stort må finne andre støttespillere.

Fredag i uke 3 hadde vi årets første forbundsstyremøte og mange av sakene og diskusjonene går mot gjennomføring av landsmøtet. Nytt av året er at NVIO har kåret årets lokalforening og årets veterankommune. Årets lokalforening kunngjøres på landsmøtet, men det var moro å kåre Rauma som årets veterankommune 2022 all den tid vi skulle til Molde på Nasjonal veterankonferanse uken etterpå.

Mandag 23. januar startet dagen med en pressekonferanse med astronautkandidat Nima Shahinian som jeg har skrevet om tidligere. Det er han som skal ha med NVIOs logo ut i verdensrommet. Han har utvidet programmet sitt og presenterte syv nye mulige astronautkandidater til programmet og hvor de skal inkludere universell utforming i verdensrommet som noe nytt. NVIO er stolte av å være med på denne reisen og de veteranene som er med på dette er med på å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Samme dag fikk vi høre at Africa Eco Race er utsatt til desember i år, men etter å ha snakket med A4+ sier de at dette bare gjør at de stiller enda mer forberedt. Vi fortsetter å følge A4+ og innsatsen de legger ned.

Så gikk turen til Molde og nasjonal veterankonferanse. Endelig en fysisk konferanse etter fire år med diverse unntak. NVIO avd Romsdal hadde dratt i gang et veterantreff på mandag kveld og med musikk, mat og gode samtaler med veteraner fikk vi varmet opp til starten på tirsdag. Presidenten og jeg fikk også tid til en samtale med de tre lokalforeningene i området, og det er mye initiativ og god jobbing mot de politiske miljøene i området. Fortsett med det, sett veteransaken på den politiske agendaen. Det var min første veterankonferanse og det var lærerikt, sterkt, nyttig og utrolig artig å møte så mange engasjerte mennesker. Så er det nå en gang slik at det virkelige arbeidet er i etterkant av slike konferanser, det er nå vi skal omsette tanker, ideer og nye nettverk til å bli enda bedre. Dere vil få dybdehistorier på flere av våre kanaler, og derfor dekker jeg ikke enkelthendelser. 

Torsdag formiddag hadde Forsvarsdepartementet invitert til oppstartmøte i referansegruppen for arbeidet med tiltaksplanen som jeg har nevnt tidligere. Her var veteranorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner representert og vi satte rammene for det videre arbeidet. NVIO har sittet i arbeidet rundt veteraninspektøren og får nå anledning til å jobbe enda tettere mot den tverrdepartementale arbeidsgruppen. Dette gir oss gode muligheter til å påvirke og det skal vi gjøre.

På kvelden hadde NVIO avd Oslo invitert til veterantreff på den gamle krigsskolen i Oslo, 
T-10, og forut for treffet fikk vi en lengre presentasjon av hendelsen til nederlandske Hans van Putten og Ove Kjell Andersen, etter sprengningsulykken i Libanon i 1979. De var også i Molde og fortalte sin historie, og igjen – snakk om å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Fredag morgen fikk jeg besøk av min tidligere brigadesjef, generalmajor (p) Johan Brun og tidligere redaktør i Forsvarets forum Erling Eikeli. De har skrevet boken Frihetens forsvarere som tar for seg alle stedene Norge har vært med å sloss for friheten. Boken er dessverre ikke produsert for salg, men jeg håper at det endres for det er et fint vitnesbyrd.
De ønsker nå å lage en bok med oversikt over alle minnesmerker over falne i utlandet slik at historien om minnesmerkene ikke blir borte. Dette er et arbeid NVIO ønsker skal bli gjort av norske myndigheter og jeg håper de får støtte til dette. Vi snakket også om behovet for en minnelund for alle de som har mistet livet i tjeneste nasjonalt, og jeg tror det er på høy tid at man starter å se på dette.

Fredag ettermiddag møtte jeg tidligere kollega, Knut Johannes Støvne, som har skrevet boken «Raaby – Krigshelt og eventyrer fra Tirpitz til Kon-Tiki». En spennende bok som har fått gode omtaler og Knut sa at det bare var å ta kontakt hvis en lokalforening ønsket et bokbad. Det kan jeg anbefale.

På fredag ettermiddag dro jeg til Bæreia og gjensynstreff for deler av et PRT som var nede i Afghanistan for cirka ti år siden. En artig kveld og jeg ble litt satt ut da en av de kom og lurte på om det var mulig å jobbe som vakt på kameratstøttetelefonen til NVIO. Mangfold i veteranarbeid er viktig og likepersonsarbeid har mange forskjellige likheter som skal treffe, så det var en positiv henvendelse å få.

Førstkommende torsdag skal jeg møte Forsvarskommisjonen da de har invitert til Bæreia for å snakke veteranen og innspill rundt veteranen i forhold til det arbeidet de skal legge fram for regjeringen. Jeg vet de er opptatt av hvordan utnytte veteranen som ressurs og NVIO har tidligere spilt inn sine momenter til kommisjonen.

NVIO avdeling Oppdal fylte 15 år søndag 29. januar og NVIO avdeling Alta fyller 20 år i dag – jeg gratulerer begge to så mye.
Tusen takk for alt arbeidet dere gjør!“Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.”


Hilsen
Bjørn Robert

 

 


 

 

Ukene 51-52-01-02

Selv om vi er midt i januar sier jeg godt nytt år til dere alle. Jeg håper at julen ga tid til å samle krefter slik at det er litt kraft i batteriene for 2023.


Jeg startet året med en prat med Joachim fra A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med. A4+ er to veteraner som skal kjøre Africa Eco Race som går i sporene til det opprinnelige Paris-Dakar løpet. De ønsker å synliggjøre hvordan de kan ta med seg erfaring og lærdom fra Forsvaret inn i en aktivitet som er meget krevende, og på den måten vise annet innhold i begrepet veteranen som ressurs. Vi kommer til å følge A4+ og gi dere oppdatering gjennom løpet. Du kan lese mer om dette her.

Pølselunsj første onsdag i måneden har vært en tradisjon på bygning 60 på Akershus festning. Pandemien rotet litt opp i dette, men vi kom i gang 4. januar og håper vi skal greie å få fart på tradisjonen igjen. For de som er i området er dere hjertelig velkommen. Det er dere hver dag hvis dere er i nærheten.

Mandag 9. januar overleverte NVIO sitt innspill til regjeringens tiltaksplan for det videre arbeidet. Vi skal legge ut dette på våre hjemmesider, under «NVIO mener» slik at dere kan lese mer om dette. I selve innspillet er det 14 forslag, men alle innspillene fra dere og de vi har identifisert, er satt opp og danner grunnlaget for vårt videre arbeid. Det ble en liste på tett under 50 tiltak. I innspillet vårt har vi forsøkt å vektlegge de tiltakene som treffer bredt i forhold til det tverrdepartementale arbeidet jeg mener er viktig for at vi skal gi et godt løft til veteranarbeidet. I tillegg har vi hatt fokus på tiltak som treffer på en slik måte at det ikke bare er Forsvaret som skal stå for implementeringen. Dette for å få tiltak som treffer der veteranen og familien bor, som er i kommunene. NVIOs forslag går uavkortet til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) og står som et selvstendig bidrag inn i arbeidet. Når veteraninspektøren overleverer sitt forslag i slutten av januar vil NVIO gå inn i referansegruppen i IDAs arbeid.

Vi måtte dessverre utsette gamingturneringen da det ikke var mulig å få til et godt turneringsoppsett med de som var påmeldt. Vi satser nå på 23.-26. mars. Mer informasjon vil komme på alle våre plattformer. Når vi er inne på gaming må jeg få lov til å gi dere linken til min TEDTalk, The Unexpected Gifts of Gaming, her.

Fredag 13. januar var det duket for en helg hvor kameratstøttelederne skulle samles på Bæreia. Jeg møtte gjengen på fredag og ga mine tanker om kameratstøtte og hvordan den kan utvikles. Foredraget etter at jeg hadde åpnet samlingen var en personlig historie som traff oss alle, og som ga grunnlag for refleksjon. Jeg hadde et lite døgn på Bæreia med en utrolig fin gjeng med frivillige som setter av tid til dette viktige arbeidet. Jeg tror vi alle ser at vi har rom for forbedring, nå er det bare å tørre å gå fremtiden i møte og at vi lærer av det vi har gjort, og det andre gjør innen likepersonsarbeid og at vi greier å omsette dette.

Foran oss står en tid med årsmøter i lokalforeningene og landsmøtet i april. For lokalforeningene er det viktig å få på plass det som er vedtektsfestet slik at de får gitt sine innspill inn mot landsmøtet. Vi i sekretariatet kommer til å sende ut invitasjonen til landsmøtet rett i etterkant av forbundsstyremøtet 20. januar der landsmøtet er et av de viktigste agendapunktene.

Det neste store på den nasjonale veterankalenderen er Nasjonal veterankonferanse 2023 i Molde 24.-25. januar. Jeg ser fram til konferansen og skal gjøre mitt beste for å synliggjøre NVIO og det vi står for og det vi jobber for. Rett i etterkant av konferansen, 26. januar, inviterer vi til foredrag i Den gamle krigsskolen, T-10, i Oslo klokken 1800. Da skal Ove Kjell Andersen som var kirurg i Libanon i 1979 sammen med Hans van Putten fortelle sin historie etter at Hans var utsatt for en eksplosjonsulykke. De møttes i fjor vår etter 43 år. En historie som inneholder mye fra eksplosjonen til de møttes og alt som skjedde innimellom. 


Den mest effektive måten å berøre liv rundt deg er å bryte dine egne barrierer.


Hilsen
Bjørn Robert


 

Ukene 46-47-48-49


Nå har det vært en stund siden jeg har vært innpå GS-hjørnet, og det er på tide og runde av litt for 2022. Skal komme nærmere tilbake til noen av tankene når jeg har gjort meg gjennom året, men det tar vi når vi starter opp 2023.

Mandag 14. november var jeg på Terningmoen og hadde et møte med sjef Heimevernet. Leiren har jeg tilbrakt mange fine stunder i, og de som har vært i en eller annen internasjonal operasjon de siste tiårene har nok noen minner herfra. Vi fortsatte diskusjonen fra i fjor og det gikk mye på anerkjennelse, ivaretakelse og veterandefinisjon. Heimevernet har blitt stadig mer brukt av myndighetene og er de første som blir kalt på når kapasiteten til de som er stadig tjenestegjørende ikke en nok. Det siste oppdraget de har fått er opptrening av ukrainske soldater i Storbritannia. Her vil mange knytte bånd til disse og på sikt vil en del miste gode kolleger gjennom krigen. NVIO har sagt seg villig til å støtte Heimevernet i å se på hvordan et kameratstøtteprogram kan bygges opp slik at HV-soldaten kan få et nettverk av likepersoner som kan være til stede når man trenger det. Takk til kameratstøttepersonellet i NVIO for at dere er med og utvikler dette.

Gjennom hele perioden har arbeidet med innspill til og deltakelse i utarbeidelsen av forslag til regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet. Dette er et omfattende arbeid og det er viktig at vi greier å få på plass tiltak som kan løftes opp til det tverrdepartementale nivået og at det er tiltak som gjør en forskjell. I dette arbeidet er det allerede identifisert mange tidligere tiltak som ikke er gjennomført og disse skal også tas med videre. Når planen foreligger vil det være mange tiltak som ikke vil stå på listen, men det er ikke sagt at disse ikke skal jobbes videre med. Som veteranorganisasjon er det vår plikt å jobbe for alle tiltak der vi mener disse kan bidra til en bedre veteranhverdag. 

Så på søndag ga jeg endelig min Talk på TedX Trondheim. Veteraner og gaming var temaet og denne blir gjort tilgjengelig så snart Ted Talk har sjekket ut alle innleggene i forhold til bruk av beskyttet materiale. Det var en spennende og lærerik prosess som jeg tar med meg i mitt videre arbeid.

Det siste troppebidraget til Mali fikk sine velfortjente medaljer 25. november. Norge kommer til å ha noen stabsoffiserer igjen i MINUSMA, men er periode er på mange måter litt over. Litt rart å sitte på denne siden av bordet, da jeg var i Forsvarsstaben og med på vurderingene da Norge besluttet å støtte FN i denne operasjonen. Anerkjennelse og respekt til alt personell som har bidratt opp gjennom årene.

I oppstarten av desember var det veteranforum på Bæreia i regi av Forsvarets veterantjeneste. Alltid trivelig å møte andre veteranorganisasjoner og jeg synes vi har gode diskusjoner om hvordan vi best kan jobbe for veteranene. Denne gangen har vi blitt enige om å sende et felles brev til Forsvarsministeren og Forsvarssjefen som går på økonomi. Tildelingene til veteranarbeid har fått svekket kjøpekraft over de siste årene og det er på tide at vi får en økning som gjør at vi i hvert fall flater ut tildelingskurven.

Så hadde jeg æren av å være til stede på utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus 
10. desember. Jeg kom ut med noen linjer rett i etterkant av utdelingen, og jeg må bare understreke det jeg sa med at det var sterkt å høre historiene til de tre vinnerne fra henholdsvis Ukraina, Belarus og Russland som på mange måter er knyttet sammen i sine kamper for frihet og menneskers rettigheter.

Forskning på veteransaker er viktig for NVIO, og 12. desember kom resultatet av et arbeid mange har ventet lenge på. Boken fikk tittelen Krig i Europa, Forsvaret på Balkan 1992-2005. NVIO har vært så heldig at vi fikk laget en podcast med en av forfatterne rett før lanseringen og boken tar for seg utviklingen av både oppdraget og Forsvaret gjennom de årene den dekker. Boken er også et viktig bidrag for å beskrive mye av det veteranene har vært en del av gjennom å ta del i gjennom de politiske bidragene vi har tatt del i.

Forrige uke fikk vi endelig gjennomført en fysisk kirkeparade etter et par år med avstand. Dette er en fin tradisjon og vi skal bestille Akershus slottskirke rett på nyåret slik at datoen er klar.

For øvrig har en gullsmed jobbet med en NATO og en FN-veteranring og satser på at vi kan komme ut med dette på nyåret. I tillegg har vi hatt en oppdatering på en avtale med Hotel Express som gir en del rabatter på hotell og leiebiler for de som er ute og reiser. Les mer om dette på medlemsfordeler.

Det er like før jul. La oss bruke tiden til å se oss rundt og ta kontakt med de vi ikke har hatt kontakt med på en stund, ta kontakt med de som ikke har familie og venner rundt seg. Bruke tiden på hverandre. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år!


Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men om å åpne våre hjerter.

Hilsen
Bjørn Robert

 

 

Ukene 44-45Denne gangen dekker GS-hjørnet to uker. Jeg skal holde min TedTalk neste helg og da blir det nok litt armer og bein i og med at jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort før. Det blir spennende og vi skal legge ut litt mer kontaktinformasjon på dette. Det hele finner sted i Trondheim på førstkommende søndag.


I løpet av de siste fjorten dagene har jeg hatt møte med Forsvarets veterantjeneste for å gå gjennom søknadene våre med tanke på tildeling for 2023. Det er mye spennende som er meldt inn fra lokalforeningene, men det er også rom for å være mer innovativ. Som organisasjon må vi huske at vi jobber for alle veteraner og deres familier, og med det aldersspennet det er i dette må vi av og til tørre å bevege oss inn i områder som ikke er helt kjent. 


Kirkeparaden har også kommet på tegnebrettet og begynner å ta form. Sett av datoen
13. desember og møt opp i Akershus slottskirke klokken 1700.


Arbeidet med regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid er også en sak som opptar oss om dagen. Forsvarets veteraninspektør hadde innkalt veteranorganisasjoner til et møte og gikk gjennom status i hans etablering av prosjektet. Det som er synd er at mange av departementene som skal være en del av den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) ikke vil ta ledelse innen områder hvor det er naturlig at de har dette. Et kjerneeksempel på dette er Helse- og omsorgsdepartementet som ikke vil ta på seg ledertrøya i arbeidsgruppen som skal se på helse. Dette er synd og planen kan fort bli oppfattet som forsvarstung, og dette krever at alle kommuniserer viktigheten av at IDA må fungere for at planen skal kunne få god effekt. Veteraninspektøren har sagt ja til at Politiets fellesforbund inkluderes, på lik linje med veteranorganisasjonene, i det løpende arbeidet med Tiltaksplanen. Jeg tror dette er en riktig beslutning og det er mange av oss som har tjenestegjort med politioffiserer i internasjonale operasjoner, og det er riktig av denne sektoren å sette fokus på anerkjennelse og ivaretakelse av sitt personell. Veteranorganisasjonene som deltar i arbeidet blir nå invitert inn i arbeidsgruppemøtene hvor gruppene skal avlegge status til Veteraninspektøren og det er et godt grep i denne prosessen.


Så hadde jeg besøk av to Kongo-veteraner forrige fredag, Ragnvald Falch og Halvor Løken. De hadde med bilder, film og en hel mengde dokumentasjon fra sin deltakelse i ONUC på tidlig 60-tallet. Det var en spennende formiddag og det er alltid gledelig å høre historiene fra veteraner og ikke minst hvordan det har gått i ettertid. Disse to var et levende bevis på at veteraner er en ressurs for samfunnet, og de fortsetter sin gjerning i en alder av over åtti.


Første søndag i november markeres Forsvarets minnedag. Dagen ble innstiftet i 2007 i Norge og er dagen for å hedre og minnes de som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Det er mange som har gitt sitt liv under utførelse av tjeneste i Norge, og det er viktig at vi tar med oss denne dimensjonen i markeringen. Jeg snakket med mange etterlatte og de synes dagen har fått en fin og verdig form. Det er en dag til ettertanke og refleksjon, spesielt med tanke på den situasjonen ukrainerne står i hver eneste dag og de offer etterlatte i Ukraina opplever.


Markeringen av 11. november ble en forlengelse av Forsvarets minnedag, og trekker linjene tilbake til første verdenskrig hvor kamphandlingene på Vestfronten sluttet i den ellevte timen. Jeg markerte dagen på Vestre gravlund, hvor vi mintes våre falne kamerater.


Alle ga noe. Noen ga alt.Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 41-42-43

På mandag i uke 41 hadde vi intern oppstart på arbeidet med NVIOs innspill til regjeringens tiltaksplan. I dette arbeidet har også Norges reservistforbund (NROF) bedt om å bli med. Det er viktig å se hvilke tiltak som kom gjennom handlingsplanen fra 2011 og oppfølgingsplanen fra 2014, og hvilke som er fullført og ikke. I tillegg må vi påse at det som fungerer blir videreført. Videre å se på veteranmeldingen fra 2020 og hvilke målsettinger regjeringen uttalte i denne. Det er en rekke bakgrunnsdokumenter som må leses for å finne status. Jeg har også hatt samtaler med personell fra politisektoren for å se på hvordan vi kan omfatte disse i våre innspill. Forsvarets veteraninspektør hadde også oppstartsmøte hvor alle aktører som er invitert inn i arbeidet deltok. Vi håper på en god og konkret plan. NVIO skal i hvert fall gjøre sitt.

Det har vært samling for de som går universitetsutdanningen ved Universitetet i Agder. Like før hadde jeg et møte med RVTS Sør som synes at utdannelsen bør tilbys andre grupper i samfunnet. Dette synes jeg er en god ide og det vil kunne bringe nye ideer inn i vårt kameratstøttearbeid.

I løpet av perioden har jeg deltatt på en medaljeutdeling i Drammen hvor seks veteraner fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Jeg pratet en del med en som hadde tjenestegjort i UNEF og det var en stolt veteran som endelig mottok sin anerkjennelse. Jeg ser det har vært flere seremonier og det er viktig at vi får varslet Forsvaret om de som ennå ikke har fått sin rettmessige anerkjennelse, og jeg oppfordrer alle som vet av noen som ikke har fått dette om å melde disse inn til Forsvaret.

Gamingprosjektet ruller og går. Neste turnering er 13-15 januar 2023. Vi har allerede invitert veteranorganisasjonene i Norden til å delta. Det kommer mer informasjon ut etter hvert. Jeg har hatt møter med avdelinger i Forsvaret for å se på mulighetene for samarbeid rundt gaming og digitale løsninger, og sender en oppsummering til sjef Forsvarsstaben denne uken.

Så har vi startet en ny sesong med podcaster og den første som kom ut satte FN på dagsorden. NVIO stilte spørsmålet om FN har utspilt sin rolle til tidligere sjef for UNFICYP, generalmajor Kristin Lund og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Stian Kjeksrud. Det ble gode diskusjoner mellom de to, så ta gjerne på hodetelefonene og hør hva de har å si.

Kirkeparaden er under planlegging og det er bare å sette av 13. desember på ettermiddagen. Mer informasjon kommer når programmet blir mer klart.

Jeg hadde et møte med FD V vedrørende FNs erstatningsordning og fikk en god gjennomgang på statistikk og de utfordringer FD har i prosessen. Jeg fremholdt at det er viktig at FD er mer dynamisk i sin oppdatering om prosessen, og tok samtidig opp til diskusjon hvilke utgifter NVIO mener at FD bør dekke ved fremskaffelse av spesialisterklæringer. Vi er uenige i FDs tolkning av dette og har sendt et skriv hvor vi mener at utgifter til reise og kost bør dekkes gitt en reisetid som bør defineres ut fra et rimelighetsperspektiv. Avgjørelsestempoet i FN er ikke høyt og kravene til dokumentasjon fra FN er noe annerledes enn i Norge, dette er noe FD jobber med for å få oversendt alle søknader så snart som råd er.

Onsdag 26. oktober ble Øystein Wemberg takket av som generalsekretær i SIOPS. Det har vært interessant og lærerikt å jobbe sammen med Øystein. En real kar som nå går videre. Jeg vil takke for samarbeidet og samtidig ønske Kjetil Bragstad velkommen på nyåret.

Forbundsstyremøte har vedtatt en foreløpig fordeling av midler for første halvår 2023. Vi har ennå ikke mottatt fordelingen fra Forsvarets veterantjeneste, men styret mener det er viktig at de som har arrangementer i første halvår får et forhåndstilsagn slik at lokalforeningene kan starte planleggingen. Forbundsstyret har også startet arbeidet mot ledersamling og landsmøtet i april til neste år. Saker som styret mener bør tas opp er allerede i prosess, og etter hvert som invitasjonen kommer ut til lokalforeningene regner jeg med at det kommer mange gode innspill herfra også. Midt i møtet kom fire av veteranene som gikk i Nansens fotspor over Grønland og leverte en sjekk på 100 000 kroner til Stiftelsen veteranhjelp. Et viktig bidrag til et viktig arbeid.

Alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta.


Hilsen
Bjørn Robert


Ukene 38-39-40

Deltakelse på avslutningssamlinger og gjensynstreff har fortsatt. Det er alltid like spennende å møte personellet som har tjenestegjort for Norge i en operasjon i utlandet. I uke 40 hadde jeg gleden av å møte de som hadde vært i Litauen som en del av eFP IX. Den store snakkisen her er at de er den første kontingenten fra eFP som ikke har veteranrettigheter etter definisjonen gitt gjennom forsvarsloven. De føler seg litt glemt og lite ivaretatt i et oppdrag som gjennomføres under en operasjonsplan gitt av NATO. Jeg er ikke i tvil om at veterandefinisjonen må diskuteres og at Norge ser på hvordan vi ivaretar personellet på best mulig måte.

Så har jeg hatt en evaluering av gamingturneringen vi gjennomførte i september. Vi strakk nok gjennomføringen over et tidsrom som ble for langt. Dette skal vi endre ved neste gjennomføring. Vi fikk i løpet av turneringen forespørsel fra personell i Norden om vi kunne se på muligheten for at de fikk delta. Selvfølgelig er det en mulighet. Neste turnering kommer i januar 2023.

 Mandag i uke 39 var det oppstart på en ny samling i regi av Nest steg. Halvparten av de som deltok har bakgrunn fra Forsvaret og det er mye intops-erfaring i gruppen. Nytt denne gangen var at to svensker med tilsvarende bakgrunn deltok, noe som viser at programmet har spredd seg ut over Norges grenser. Dette er et viktig bidrag for å markedsføre veteraner og veteraners kompetanse. Dette er et givende samarbeid og vi bygger gode nettverk som vi kan bruke i vårt videre arbeid.

På tirsdag og onsdag var det NORDEFCO-konferanse innen veteranfeltet. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig og vil bli enda viktigere med NATO-utvidelsen. Jeg har tidligere skrevet om konferansen og en del av det som ble presentert fra forskningen og dette gir oss god innsikt i en del av utfordringene, og det viktige nå er å få gjort noe med disse utfordringene.

Utfordringene skal bringes inn i arbeidet med tiltaksplanen for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På slutten av uke 40 fikk jeg oversendt mandatet og arbeidet skal ledes av Forsvarets veteraninspektør, men det skal være et stort innslag at etater fra de syv andre departementene som er involvert i budskapet om tiltaksplanen. Tiltakene skal være konkrete og angi ansvarshaver, samtidig er det et ønske om å se på mulighetene for at de treffer andre samfunnsutfordringer. Områdene som i første rekke skal dekkes er helse, familie, veteraners kompetanse, forskning og utvikling, og kommunikasjon. Jeg har sendt invitasjon til våre lokalforeninger om å delta og håper på mange gode innspill. Utkast til planen skal overleveres den interdepartementale arbeidsgruppa IDA gjennom Forsvarsdepartementet inne 31. januar 2023.

Så kom forslag til statsbudsjett og det står en del om veteranarbeid i budsjettet. Det er ingen endringer fra tidligere års budsjett, og jeg er litt undrende på hva det konkrete resultatet blir tildelingsmessig når politikerne snakker om tildeling på tilsvarende nivå som tidligere. Alt avhenger av hvordan man legger regnestykket og hvilke faktorer man legge inn, da kan nivå bli forskjellige og som oftest blir det en redusert kjøpekraft. I og med at arbeidet med tiltaksplanen er satt i gang tror jeg det blir vanskelig med de store politiske løft i 2023 da vi ikke har et politiskdokument, tiltaksplan, som vi kan henge de økonomiske behovene opp mot.

Fredag morgen hadde jeg møte med sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Jeg presenterte NVIO og hva vi jobber for og med. I tillegg hadde vi gode diskusjoner om en del av det som opptar oss. Et tema jeg vil ta opp her er utfordringene med å nå eller finne veteranene etter at GDPR-lovgivningen kom. Det å finne personell har blitt vanskelig også i det offentlige, og det store spørsmålet er hvordan vi skal kunne gjøre dette samtidig som vi holder oss innenfor loven. Han kom der opp med noe jeg tror kan være en ide å gå videre med og det er arbeidet med Forsvarets minside.no. Her skal det være en underkategori som går mot veteraner og jeg sa at NVIO er klare for å diskutere funksjonalitet under dette.

I denne perioden har vi hatt to gratulanter med runde dager: NVIO avd Troms feiret 30-årsdag 1. oktober og NVIO avd Asker og Bærum feiret 20-årsdag 8. oktober. Gratulerer til begge to, takk for deres innsats og lykke til videre med utvikling av lokalforeningene.

Gjør rett – frykt intet.

Hilsen

Bjørn Robert