GS-hjørnet: Østerdalsregionen og nytilsatt hos FVT

GS-hjørnet: Østerdalsregionen og nytilsatt hos FVT

Publisert av Siri Jørgensen den 10.10.22. Oppdatert 13.03.23.

 Ukene 8, 9 og 10

 

Slutten av februar og begynnelsen av mars er en tid som er preget av forberedelser til årsmøter i lokalforeningene og forberedelser til landsmøtet i sekretariatet. Frivilligheten har blitt pålagt en del krav fra det offentlige noe som gjør at det er mye administrativt arbeid i perioden. Innimellom dette er det fremdeles tanker, ideer og veteranarbeid og jeg starter med at boken om krigen på Balkan har skapt en del interesse hos enkelte for å få fram flere veteranhistorier fra operasjonene i området. Når man vet at det var nesten 30 ulike operasjoner i det tidligere Jugoslavia er det nok mange som sitter med historier som bør fortelles videre.


I Forsvarets veterantjeneste har det ble tilsatt ny sjef i Operasjonsseksjonen. Oberstløytnant Siv Gunnesmæl har overtatt etter Bjørnar Stivang. Jeg har hatt et møte med henne og snakket om hvordan NVIO ser for seg å jobbe for veteranene og hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet med FVT. Et av områdene som vi må sette på agendaen er hvordan vi skal jobbe for å nå ut til flere kvinnelige veteraner da vi ser at både Forsvaret og NVIO ikke når helt frem her.


Så har vi hatt oppstart for planlegging og gjennomføring av NVIOs deltakelsen på årets Arendalsuke. Vi er en gruppe på tretten forsvarsrelaterte organisasjoner som viderefører samarbeidet fra i fjor og forsøker å videreutvikle konseptet vi landet på i fjor. Vi etablerer forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus midt i Arendal og kjører paneldebatter som skal ta opp dagsaktuelle saker og forsøker å treffe så bredt som mulig. Lokalt har NVIO skaffet plass for stand og vi er i prosess med å få på plass et bedre veterantreff i løpet av uken.


Så ble årets MC-messe på Lillestrøm gjennomført og A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med stilte med sin egen stand. Her lyste NVIO-logoen fra ryggtavler, tilhenger og motorsyklenes bensintanker. Her fikk NVIO god plass til å bedrive merkevarebygging hvor mange mennesker ferdes. Dette er viktig for å synliggjøre NVIO som en samfunnsaktør.


I uke 10 har jeg hatt en del aktivitet som har vært rettet opp mot Østerdalsregionen. Mandag hadde jeg et møte med sjefen for Telemark bataljon, og bakgrunnen for møtet har vært lokalforeningen som vi har med nettopp navnet NVIO avd Telemark bataljon. Jeg har lenge forsøkt å få på plass et lokalforeningsstyre for å drifte avdelingen, men bindingen til Forsvaret gjør at enkelte tror dette er en lokalforening for bataljonen, noe som er feil. Denne har også et geografisk område og da må vi se hvordan vi løser denne knuten. På fredag tror jeg vi kom litt nærmere et godt veteranarbeid som favner Østerdalen i stort.


Senere samme dag møtte jeg ordførerne i Elverum og Åmot sammen med deres veterankontakter, og to driftsansvarlige for Terningen arena. Det var forsvarskoordinatoren i området som var initiativtaker til møtet. Det skal etableres en rekruttutdanning på Terningmoen og antallet soldater i området kommer til å øke. Dette er noe Terningen arena (TA) ser som en mulighet for å videreutvikle tilbudet som gis i bygget og forsvarskoordinatoren ser på muligheten for et opplegg rundt «rekrutt møter veteran/omvendt» og at TA kan brukes som en god arena for dette. Dette vil gjøre TA til et multifunksjonshus hvor kommersielle aktører, Forsvaret, studiemiljøer og veteraner kan drive i et mangfold som er unikt. Dette blir et hus hvor det er aktivitet fra flere aktører og hvor veteranarbeidet blir en integrert del av et samfunnsinitiativ. Et eksempel til etterfølgelse.


På slutten av dagen hadde jeg et møte med Heimevernet i forbindelse med at de skal gjennomføre en avslutningssamling for første kontingent som var i Storbritannia og trente ukrainske soldater. De ser på ivaretakelse av eget personell da dette er en type oppdrag hvor man knytter nære relasjoner til personell som man vet har stor sannsynlighet for å falle i kamp, og at det kan bli noen reaksjoner på dette. Her tror jeg at kameratstøtteprogrammet til NVIO kan være et hjelpemiddel vi kan bidra med inn til Forsvaret. Jeg skal delta en dag på den første samlingen og vurdere hvordan vi skal gjøre dette.«Misnøye er den første betingelsen for fremskritt.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 05-06-07


De siste tre ukene har det vært mange avslutningssamlinger i forbindelse med ettårsprogrammet for Forsvarets oppfølging av veteranene etter at de har kommet tilbake etter å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette har blitt et godt program og jeg tilstreber å være til stede på alle disse samlingene for å gi min oppfatning av veteranarbeid. Noen av disse avdelingene har tjenestegjort i internasjonal innsats, men Hæren kjører samme opplegg for disse og i mitt møte med disse fremholder jeg at NVIO jobber for at definisjonen av veteran og oppfølgingen av de som har tjenestegjort i internasjonal innsats må bedres.


Det har også vært hjemkomstparader i disse ukene og Hæren gjennomfører et helt likt program enten avdelingene har vært i internasjonale operasjoner eller innsats. Det er bare så synd at Norge ennå ikke har fått på plass en medalje for de som har vært i internasjonal innsats, den er under design og vil bli ferdig i løpet av året. Dette er også en anledning for meg å snakke med dagens soldater og hva de er opptatt av.


Sist, men ikke minst har vi gjensynstreffene på Bæreia. Dette er også et treff jeg tilstreber at NVIO skal ha personell til stede på, av samme grunn som for avslutningssamlingene.


Så har vi kommet i gang med produksjon av podcaster. Jeg håper at variasjonen i tematikk er spennende og at dere alle finner noe å lytte til. Dette er noe NVIO har holdt på med i årevis og vi har tenkt å fortsette. Har du noe som du kunne tenkt deg at vi skal dekke er det bare å sende inn forslag. En episode jeg gleder meg til er når vi skal ha A4+ i studio.


Så har vi kommet i gang med pølselunsjene og her er det bare å dukke opp for en pølse og en god prat. Du vet hvor du finner oss, og det er første onsdag i måneden.


Torsdag 2. februar var jeg invitert opp til Bæreia hvor Forsvarskommisjonen hadde skrivedager. De har kommet langt i sitt arbeid og skal levere sitt produkt utpå våren. Kommisjonen hadde et ønske om å høre litt på hvilke tanker og ideer som bør inn i forhold til veteranene når vi snakker om utvikling av Forsvaret. Hovedtematikken her er veteranen som ressurs og hvordan Forsvaret skal gjenbruke kompetanse. NVIO sendte sitt innspill til kommisjonen allerede i fjor sommer.


Innspillene til regjeringens tiltaksplan for veteranarbeidet i fremtiden ble levert av alle som har jobbet med dette 31. januar. En god uke uti februar ble NVIO, som del av referansegruppen til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA), innkalt til møte. Det var et skuffende møte. Forsvarsdepartementet hadde kalt inn, og det var tydelig at de ikke hadde tenkt gjennom hva en referansegruppe har av oppgaver da de ønsker å diskutere tiltakene – uten at IDA hadde sett gjennom disse eller gjort noe arbeid. Det endte med at jeg gikk før møtet var ferdig, og jeg forventer at FD er mer påskrudd i fremtiden slik at dette arbeidet kan gjøres på ordentlig vis.


Under den nasjonale veterankonferansen i Molde møtte jeg en tidligere kollega som nå jobber som forsvarskoordinator i Elverum. Han ville at jeg skulle komme til Elverum for å møte en del personell fra kommunene Elverum og Åmot og snakke veteranarbeid. Dette er et viktig område for NVIO da det er en stor ansamling militært personell i området, og mer blir det når Terningmoen bygges ut.


Helgen før uke 8 tilbrakte jeg i Helsinki og i møte med Board of Nordic Veterans Federation. Her diskuterte vi blant annet om vi skulle invitere inn de baltiske landenes veteranorganisasjoner i samarbeidet og i tillegg har vi begynt å se på hvordan NVIO skal overta presidentskapet i BNVF fra høsten av.


Så ser jeg at lokalforeningene er godt i gang med gjennomføring av årsmøter, og det er en viktig milepæl i alt foreningsliv. I sekretariatet er forberedelsene til ledersamlingen og landsmøtet i april i rute.


 

«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.»


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 03-04


Årets første måned er på hell og mange lurer på hvor januar ble av? Det har ikke vært en rolig oppstart på året, men det betyr også at det skjer mye.

Jeg har hatt møte med et styremedlem i Eckbos legat for å diskutere muligheter, og bli bedre kjent med legatet. De har et «forsvarsområde» som NVIO kan søke midler fra, både sentralt og lokalt. Dette kan gjøres direkte fra lokalforeningene, men søknadene vil stå sterkere hvis de har vært innom sentralt ledd. Det jeg fant ut, er at få stiftelser/legater i Norge gir økonomiske midler til å støtte enkeltindivider direkte. Det vil si at Stiftelsen veteranhjelp i stort må finne andre støttespillere.

Fredag i uke 3 hadde vi årets første forbundsstyremøte og mange av sakene og diskusjonene går mot gjennomføring av landsmøtet. Nytt av året er at NVIO har kåret årets lokalforening og årets veterankommune. Årets lokalforening kunngjøres på landsmøtet, men det var moro å kåre Rauma som årets veterankommune 2022 all den tid vi skulle til Molde på Nasjonal veterankonferanse uken etterpå.

Mandag 23. januar startet dagen med en pressekonferanse med astronautkandidat Nima Shahinian som jeg har skrevet om tidligere. Det er han som skal ha med NVIOs logo ut i verdensrommet. Han har utvidet programmet sitt og presenterte syv nye mulige astronautkandidater til programmet og hvor de skal inkludere universell utforming i verdensrommet som noe nytt. NVIO er stolte av å være med på denne reisen og de veteranene som er med på dette er med på å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Samme dag fikk vi høre at Africa Eco Race er utsatt til desember i år, men etter å ha snakket med A4+ sier de at dette bare gjør at de stiller enda mer forberedt. Vi fortsetter å følge A4+ og innsatsen de legger ned.

Så gikk turen til Molde og nasjonal veterankonferanse. Endelig en fysisk konferanse etter fire år med diverse unntak. NVIO avd Romsdal hadde dratt i gang et veterantreff på mandag kveld og med musikk, mat og gode samtaler med veteraner fikk vi varmet opp til starten på tirsdag. Presidenten og jeg fikk også tid til en samtale med de tre lokalforeningene i området, og det er mye initiativ og god jobbing mot de politiske miljøene i området. Fortsett med det, sett veteransaken på den politiske agendaen. Det var min første veterankonferanse og det var lærerikt, sterkt, nyttig og utrolig artig å møte så mange engasjerte mennesker. Så er det nå en gang slik at det virkelige arbeidet er i etterkant av slike konferanser, det er nå vi skal omsette tanker, ideer og nye nettverk til å bli enda bedre. Dere vil få dybdehistorier på flere av våre kanaler, og derfor dekker jeg ikke enkelthendelser. 

Torsdag formiddag hadde Forsvarsdepartementet invitert til oppstartmøte i referansegruppen for arbeidet med tiltaksplanen som jeg har nevnt tidligere. Her var veteranorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner representert og vi satte rammene for det videre arbeidet. NVIO har sittet i arbeidet rundt veteraninspektøren og får nå anledning til å jobbe enda tettere mot den tverrdepartementale arbeidsgruppen. Dette gir oss gode muligheter til å påvirke og det skal vi gjøre.

På kvelden hadde NVIO avd Oslo invitert til veterantreff på den gamle krigsskolen i Oslo, 
T-10, og forut for treffet fikk vi en lengre presentasjon av hendelsen til nederlandske Hans van Putten og Ove Kjell Andersen, etter sprengningsulykken i Libanon i 1979. De var også i Molde og fortalte sin historie, og igjen – snakk om å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Fredag morgen fikk jeg besøk av min tidligere brigadesjef, generalmajor (p) Johan Brun og tidligere redaktør i Forsvarets forum Erling Eikeli. De har skrevet boken Frihetens forsvarere som tar for seg alle stedene Norge har vært med å sloss for friheten. Boken er dessverre ikke produsert for salg, men jeg håper at det endres for det er et fint vitnesbyrd.
De ønsker nå å lage en bok med oversikt over alle minnesmerker over falne i utlandet slik at historien om minnesmerkene ikke blir borte. Dette er et arbeid NVIO ønsker skal bli gjort av norske myndigheter og jeg håper de får støtte til dette. Vi snakket også om behovet for en minnelund for alle de som har mistet livet i tjeneste nasjonalt, og jeg tror det er på høy tid at man starter å se på dette.

Fredag ettermiddag møtte jeg tidligere kollega, Knut Johannes Støvne, som har skrevet boken «Raaby – Krigshelt og eventyrer fra Tirpitz til Kon-Tiki». En spennende bok som har fått gode omtaler og Knut sa at det bare var å ta kontakt hvis en lokalforening ønsket et bokbad. Det kan jeg anbefale.

På fredag ettermiddag dro jeg til Bæreia og gjensynstreff for deler av et PRT som var nede i Afghanistan for cirka ti år siden. En artig kveld og jeg ble litt satt ut da en av de kom og lurte på om det var mulig å jobbe som vakt på kameratstøttetelefonen til NVIO. Mangfold i veteranarbeid er viktig og likepersonsarbeid har mange forskjellige likheter som skal treffe, så det var en positiv henvendelse å få.

Førstkommende torsdag skal jeg møte Forsvarskommisjonen da de har invitert til Bæreia for å snakke veteranen og innspill rundt veteranen i forhold til det arbeidet de skal legge fram for regjeringen. Jeg vet de er opptatt av hvordan utnytte veteranen som ressurs og NVIO har tidligere spilt inn sine momenter til kommisjonen.

NVIO avdeling Oppdal fylte 15 år søndag 29. januar og NVIO avdeling Alta fyller 20 år i dag – jeg gratulerer begge to så mye.
Tusen takk for alt arbeidet dere gjør!“Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.”


Hilsen
Bjørn Robert

 

 


 

 

Ukene 51-52-01-02

Selv om vi er midt i januar sier jeg godt nytt år til dere alle. Jeg håper at julen ga tid til å samle krefter slik at det er litt kraft i batteriene for 2023.


Jeg startet året med en prat med Joachim fra A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med. A4+ er to veteraner som skal kjøre Africa Eco Race som går i sporene til det opprinnelige Paris-Dakar løpet. De ønsker å synliggjøre hvordan de kan ta med seg erfaring og lærdom fra Forsvaret inn i en aktivitet som er meget krevende, og på den måten vise annet innhold i begrepet veteranen som ressurs. Vi kommer til å følge A4+ og gi dere oppdatering gjennom løpet. Du kan lese mer om dette her.

Pølselunsj første onsdag i måneden har vært en tradisjon på bygning 60 på Akershus festning. Pandemien rotet litt opp i dette, men vi kom i gang 4. januar og håper vi skal greie å få fart på tradisjonen igjen. For de som er i området er dere hjertelig velkommen. Det er dere hver dag hvis dere er i nærheten.

Mandag 9. januar overleverte NVIO sitt innspill til regjeringens tiltaksplan for det videre arbeidet. Vi skal legge ut dette på våre hjemmesider, under «NVIO mener» slik at dere kan lese mer om dette. I selve innspillet er det 14 forslag, men alle innspillene fra dere og de vi har identifisert, er satt opp og danner grunnlaget for vårt videre arbeid. Det ble en liste på tett under 50 tiltak. I innspillet vårt har vi forsøkt å vektlegge de tiltakene som treffer bredt i forhold til det tverrdepartementale arbeidet jeg mener er viktig for at vi skal gi et godt løft til veteranarbeidet. I tillegg har vi hatt fokus på tiltak som treffer på en slik måte at det ikke bare er Forsvaret som skal stå for implementeringen. Dette for å få tiltak som treffer der veteranen og familien bor, som er i kommunene. NVIOs forslag går uavkortet til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) og står som et selvstendig bidrag inn i arbeidet. Når veteraninspektøren overleverer sitt forslag i slutten av januar vil NVIO gå inn i referansegruppen i IDAs arbeid.

Vi måtte dessverre utsette gamingturneringen da det ikke var mulig å få til et godt turneringsoppsett med de som var påmeldt. Vi satser nå på 23.-26. mars. Mer informasjon vil komme på alle våre plattformer. Når vi er inne på gaming må jeg få lov til å gi dere linken til min TEDTalk, The Unexpected Gifts of Gaming, her.

Fredag 13. januar var det duket for en helg hvor kameratstøttelederne skulle samles på Bæreia. Jeg møtte gjengen på fredag og ga mine tanker om kameratstøtte og hvordan den kan utvikles. Foredraget etter at jeg hadde åpnet samlingen var en personlig historie som traff oss alle, og som ga grunnlag for refleksjon. Jeg hadde et lite døgn på Bæreia med en utrolig fin gjeng med frivillige som setter av tid til dette viktige arbeidet. Jeg tror vi alle ser at vi har rom for forbedring, nå er det bare å tørre å gå fremtiden i møte og at vi lærer av det vi har gjort, og det andre gjør innen likepersonsarbeid og at vi greier å omsette dette.

Foran oss står en tid med årsmøter i lokalforeningene og landsmøtet i april. For lokalforeningene er det viktig å få på plass det som er vedtektsfestet slik at de får gitt sine innspill inn mot landsmøtet. Vi i sekretariatet kommer til å sende ut invitasjonen til landsmøtet rett i etterkant av forbundsstyremøtet 20. januar der landsmøtet er et av de viktigste agendapunktene.

Det neste store på den nasjonale veterankalenderen er Nasjonal veterankonferanse 2023 i Molde 24.-25. januar. Jeg ser fram til konferansen og skal gjøre mitt beste for å synliggjøre NVIO og det vi står for og det vi jobber for. Rett i etterkant av konferansen, 26. januar, inviterer vi til foredrag i Den gamle krigsskolen, T-10, i Oslo klokken 1800. Da skal Ove Kjell Andersen som var kirurg i Libanon i 1979 sammen med Hans van Putten fortelle sin historie etter at Hans var utsatt for en eksplosjonsulykke. De møttes i fjor vår etter 43 år. En historie som inneholder mye fra eksplosjonen til de møttes og alt som skjedde innimellom. 


Den mest effektive måten å berøre liv rundt deg er å bryte dine egne barrierer.


Hilsen
Bjørn Robert


 

Ukene 46-47-48-49


Nå har det vært en stund siden jeg har vært innpå GS-hjørnet, og det er på tide og runde av litt for 2022. Skal komme nærmere tilbake til noen av tankene når jeg har gjort meg gjennom året, men det tar vi når vi starter opp 2023.

Mandag 14. november var jeg på Terningmoen og hadde et møte med sjef Heimevernet. Leiren har jeg tilbrakt mange fine stunder i, og de som har vært i en eller annen internasjonal operasjon de siste tiårene har nok noen minner herfra. Vi fortsatte diskusjonen fra i fjor og det gikk mye på anerkjennelse, ivaretakelse og veterandefinisjon. Heimevernet har blitt stadig mer brukt av myndighetene og er de første som blir kalt på når kapasiteten til de som er stadig tjenestegjørende ikke en nok. Det siste oppdraget de har fått er opptrening av ukrainske soldater i Storbritannia. Her vil mange knytte bånd til disse og på sikt vil en del miste gode kolleger gjennom krigen. NVIO har sagt seg villig til å støtte Heimevernet i å se på hvordan et kameratstøtteprogram kan bygges opp slik at HV-soldaten kan få et nettverk av likepersoner som kan være til stede når man trenger det. Takk til kameratstøttepersonellet i NVIO for at dere er med og utvikler dette.

Gjennom hele perioden har arbeidet med innspill til og deltakelse i utarbeidelsen av forslag til regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet. Dette er et omfattende arbeid og det er viktig at vi greier å få på plass tiltak som kan løftes opp til det tverrdepartementale nivået og at det er tiltak som gjør en forskjell. I dette arbeidet er det allerede identifisert mange tidligere tiltak som ikke er gjennomført og disse skal også tas med videre. Når planen foreligger vil det være mange tiltak som ikke vil stå på listen, men det er ikke sagt at disse ikke skal jobbes videre med. Som veteranorganisasjon er det vår plikt å jobbe for alle tiltak der vi mener disse kan bidra til en bedre veteranhverdag. 

Så på søndag ga jeg endelig min Talk på TedX Trondheim. Veteraner og gaming var temaet og denne blir gjort tilgjengelig så snart Ted Talk har sjekket ut alle innleggene i forhold til bruk av beskyttet materiale. Det var en spennende og lærerik prosess som jeg tar med meg i mitt videre arbeid.

Det siste troppebidraget til Mali fikk sine velfortjente medaljer 25. november. Norge kommer til å ha noen stabsoffiserer igjen i MINUSMA, men er periode er på mange måter litt over. Litt rart å sitte på denne siden av bordet, da jeg var i Forsvarsstaben og med på vurderingene da Norge besluttet å støtte FN i denne operasjonen. Anerkjennelse og respekt til alt personell som har bidratt opp gjennom årene.

I oppstarten av desember var det veteranforum på Bæreia i regi av Forsvarets veterantjeneste. Alltid trivelig å møte andre veteranorganisasjoner og jeg synes vi har gode diskusjoner om hvordan vi best kan jobbe for veteranene. Denne gangen har vi blitt enige om å sende et felles brev til Forsvarsministeren og Forsvarssjefen som går på økonomi. Tildelingene til veteranarbeid har fått svekket kjøpekraft over de siste årene og det er på tide at vi får en økning som gjør at vi i hvert fall flater ut tildelingskurven.

Så hadde jeg æren av å være til stede på utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus 
10. desember. Jeg kom ut med noen linjer rett i etterkant av utdelingen, og jeg må bare understreke det jeg sa med at det var sterkt å høre historiene til de tre vinnerne fra henholdsvis Ukraina, Belarus og Russland som på mange måter er knyttet sammen i sine kamper for frihet og menneskers rettigheter.

Forskning på veteransaker er viktig for NVIO, og 12. desember kom resultatet av et arbeid mange har ventet lenge på. Boken fikk tittelen Krig i Europa, Forsvaret på Balkan 1992-2005. NVIO har vært så heldig at vi fikk laget en podcast med en av forfatterne rett før lanseringen og boken tar for seg utviklingen av både oppdraget og Forsvaret gjennom de årene den dekker. Boken er også et viktig bidrag for å beskrive mye av det veteranene har vært en del av gjennom å ta del i gjennom de politiske bidragene vi har tatt del i.

Forrige uke fikk vi endelig gjennomført en fysisk kirkeparade etter et par år med avstand. Dette er en fin tradisjon og vi skal bestille Akershus slottskirke rett på nyåret slik at datoen er klar.

For øvrig har en gullsmed jobbet med en NATO og en FN-veteranring og satser på at vi kan komme ut med dette på nyåret. I tillegg har vi hatt en oppdatering på en avtale med Hotel Express som gir en del rabatter på hotell og leiebiler for de som er ute og reiser. Les mer om dette på medlemsfordeler.

Det er like før jul. La oss bruke tiden til å se oss rundt og ta kontakt med de vi ikke har hatt kontakt med på en stund, ta kontakt med de som ikke har familie og venner rundt seg. Bruke tiden på hverandre. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år!


Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men om å åpne våre hjerter.

Hilsen
Bjørn Robert

 

 

Ukene 44-45Denne gangen dekker GS-hjørnet to uker. Jeg skal holde min TedTalk neste helg og da blir det nok litt armer og bein i og med at jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort før. Det blir spennende og vi skal legge ut litt mer kontaktinformasjon på dette. Det hele finner sted i Trondheim på førstkommende søndag.


I løpet av de siste fjorten dagene har jeg hatt møte med Forsvarets veterantjeneste for å gå gjennom søknadene våre med tanke på tildeling for 2023. Det er mye spennende som er meldt inn fra lokalforeningene, men det er også rom for å være mer innovativ. Som organisasjon må vi huske at vi jobber for alle veteraner og deres familier, og med det aldersspennet det er i dette må vi av og til tørre å bevege oss inn i områder som ikke er helt kjent. 


Kirkeparaden har også kommet på tegnebrettet og begynner å ta form. Sett av datoen
13. desember og møt opp i Akershus slottskirke klokken 1700.


Arbeidet med regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid er også en sak som opptar oss om dagen. Forsvarets veteraninspektør hadde innkalt veteranorganisasjoner til et møte og gikk gjennom status i hans etablering av prosjektet. Det som er synd er at mange av departementene som skal være en del av den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) ikke vil ta ledelse innen områder hvor det er naturlig at de har dette. Et kjerneeksempel på dette er Helse- og omsorgsdepartementet som ikke vil ta på seg ledertrøya i arbeidsgruppen som skal se på helse. Dette er synd og planen kan fort bli oppfattet som forsvarstung, og dette krever at alle kommuniserer viktigheten av at IDA må fungere for at planen skal kunne få god effekt. Veteraninspektøren har sagt ja til at Politiets fellesforbund inkluderes, på lik linje med veteranorganisasjonene, i det løpende arbeidet med Tiltaksplanen. Jeg tror dette er en riktig beslutning og det er mange av oss som har tjenestegjort med politioffiserer i internasjonale operasjoner, og det er riktig av denne sektoren å sette fokus på anerkjennelse og ivaretakelse av sitt personell. Veteranorganisasjonene som deltar i arbeidet blir nå invitert inn i arbeidsgruppemøtene hvor gruppene skal avlegge status til Veteraninspektøren og det er et godt grep i denne prosessen.


Så hadde jeg besøk av to Kongo-veteraner forrige fredag, Ragnvald Falch og Halvor Løken. De hadde med bilder, film og en hel mengde dokumentasjon fra sin deltakelse i ONUC på tidlig 60-tallet. Det var en spennende formiddag og det er alltid gledelig å høre historiene fra veteraner og ikke minst hvordan det har gått i ettertid. Disse to var et levende bevis på at veteraner er en ressurs for samfunnet, og de fortsetter sin gjerning i en alder av over åtti.


Første søndag i november markeres Forsvarets minnedag. Dagen ble innstiftet i 2007 i Norge og er dagen for å hedre og minnes de som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Det er mange som har gitt sitt liv under utførelse av tjeneste i Norge, og det er viktig at vi tar med oss denne dimensjonen i markeringen. Jeg snakket med mange etterlatte og de synes dagen har fått en fin og verdig form. Det er en dag til ettertanke og refleksjon, spesielt med tanke på den situasjonen ukrainerne står i hver eneste dag og de offer etterlatte i Ukraina opplever.


Markeringen av 11. november ble en forlengelse av Forsvarets minnedag, og trekker linjene tilbake til første verdenskrig hvor kamphandlingene på Vestfronten sluttet i den ellevte timen. Jeg markerte dagen på Vestre gravlund, hvor vi mintes våre falne kamerater.


Alle ga noe. Noen ga alt.Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 41-42-43

På mandag i uke 41 hadde vi intern oppstart på arbeidet med NVIOs innspill til regjeringens tiltaksplan. I dette arbeidet har også Norges reservistforbund (NROF) bedt om å bli med. Det er viktig å se hvilke tiltak som kom gjennom handlingsplanen fra 2011 og oppfølgingsplanen fra 2014, og hvilke som er fullført og ikke. I tillegg må vi påse at det som fungerer blir videreført. Videre å se på veteranmeldingen fra 2020 og hvilke målsettinger regjeringen uttalte i denne. Det er en rekke bakgrunnsdokumenter som må leses for å finne status. Jeg har også hatt samtaler med personell fra politisektoren for å se på hvordan vi kan omfatte disse i våre innspill. Forsvarets veteraninspektør hadde også oppstartsmøte hvor alle aktører som er invitert inn i arbeidet deltok. Vi håper på en god og konkret plan. NVIO skal i hvert fall gjøre sitt.

Det har vært samling for de som går universitetsutdanningen ved Universitetet i Agder. Like før hadde jeg et møte med RVTS Sør som synes at utdannelsen bør tilbys andre grupper i samfunnet. Dette synes jeg er en god ide og det vil kunne bringe nye ideer inn i vårt kameratstøttearbeid.

I løpet av perioden har jeg deltatt på en medaljeutdeling i Drammen hvor seks veteraner fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Jeg pratet en del med en som hadde tjenestegjort i UNEF og det var en stolt veteran som endelig mottok sin anerkjennelse. Jeg ser det har vært flere seremonier og det er viktig at vi får varslet Forsvaret om de som ennå ikke har fått sin rettmessige anerkjennelse, og jeg oppfordrer alle som vet av noen som ikke har fått dette om å melde disse inn til Forsvaret.

Gamingprosjektet ruller og går. Neste turnering er 13-15 januar 2023. Vi har allerede invitert veteranorganisasjonene i Norden til å delta. Det kommer mer informasjon ut etter hvert. Jeg har hatt møter med avdelinger i Forsvaret for å se på mulighetene for samarbeid rundt gaming og digitale løsninger, og sender en oppsummering til sjef Forsvarsstaben denne uken.

Så har vi startet en ny sesong med podcaster og den første som kom ut satte FN på dagsorden. NVIO stilte spørsmålet om FN har utspilt sin rolle til tidligere sjef for UNFICYP, generalmajor Kristin Lund og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Stian Kjeksrud. Det ble gode diskusjoner mellom de to, så ta gjerne på hodetelefonene og hør hva de har å si.

Kirkeparaden er under planlegging og det er bare å sette av 13. desember på ettermiddagen. Mer informasjon kommer når programmet blir mer klart.

Jeg hadde et møte med FD V vedrørende FNs erstatningsordning og fikk en god gjennomgang på statistikk og de utfordringer FD har i prosessen. Jeg fremholdt at det er viktig at FD er mer dynamisk i sin oppdatering om prosessen, og tok samtidig opp til diskusjon hvilke utgifter NVIO mener at FD bør dekke ved fremskaffelse av spesialisterklæringer. Vi er uenige i FDs tolkning av dette og har sendt et skriv hvor vi mener at utgifter til reise og kost bør dekkes gitt en reisetid som bør defineres ut fra et rimelighetsperspektiv. Avgjørelsestempoet i FN er ikke høyt og kravene til dokumentasjon fra FN er noe annerledes enn i Norge, dette er noe FD jobber med for å få oversendt alle søknader så snart som råd er.

Onsdag 26. oktober ble Øystein Wemberg takket av som generalsekretær i SIOPS. Det har vært interessant og lærerikt å jobbe sammen med Øystein. En real kar som nå går videre. Jeg vil takke for samarbeidet og samtidig ønske Kjetil Bragstad velkommen på nyåret.

Forbundsstyremøte har vedtatt en foreløpig fordeling av midler for første halvår 2023. Vi har ennå ikke mottatt fordelingen fra Forsvarets veterantjeneste, men styret mener det er viktig at de som har arrangementer i første halvår får et forhåndstilsagn slik at lokalforeningene kan starte planleggingen. Forbundsstyret har også startet arbeidet mot ledersamling og landsmøtet i april til neste år. Saker som styret mener bør tas opp er allerede i prosess, og etter hvert som invitasjonen kommer ut til lokalforeningene regner jeg med at det kommer mange gode innspill herfra også. Midt i møtet kom fire av veteranene som gikk i Nansens fotspor over Grønland og leverte en sjekk på 100 000 kroner til Stiftelsen veteranhjelp. Et viktig bidrag til et viktig arbeid.

Alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta.


Hilsen
Bjørn Robert


Ukene 38-39-40

Deltakelse på avslutningssamlinger og gjensynstreff har fortsatt. Det er alltid like spennende å møte personellet som har tjenestegjort for Norge i en operasjon i utlandet. I uke 40 hadde jeg gleden av å møte de som hadde vært i Litauen som en del av eFP IX. Den store snakkisen her er at de er den første kontingenten fra eFP som ikke har veteranrettigheter etter definisjonen gitt gjennom forsvarsloven. De føler seg litt glemt og lite ivaretatt i et oppdrag som gjennomføres under en operasjonsplan gitt av NATO. Jeg er ikke i tvil om at veterandefinisjonen må diskuteres og at Norge ser på hvordan vi ivaretar personellet på best mulig måte.

Så har jeg hatt en evaluering av gamingturneringen vi gjennomførte i september. Vi strakk nok gjennomføringen over et tidsrom som ble for langt. Dette skal vi endre ved neste gjennomføring. Vi fikk i løpet av turneringen forespørsel fra personell i Norden om vi kunne se på muligheten for at de fikk delta. Selvfølgelig er det en mulighet. Neste turnering kommer i januar 2023.

 Mandag i uke 39 var det oppstart på en ny samling i regi av Nest steg. Halvparten av de som deltok har bakgrunn fra Forsvaret og det er mye intops-erfaring i gruppen. Nytt denne gangen var at to svensker med tilsvarende bakgrunn deltok, noe som viser at programmet har spredd seg ut over Norges grenser. Dette er et viktig bidrag for å markedsføre veteraner og veteraners kompetanse. Dette er et givende samarbeid og vi bygger gode nettverk som vi kan bruke i vårt videre arbeid.

På tirsdag og onsdag var det NORDEFCO-konferanse innen veteranfeltet. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig og vil bli enda viktigere med NATO-utvidelsen. Jeg har tidligere skrevet om konferansen og en del av det som ble presentert fra forskningen og dette gir oss god innsikt i en del av utfordringene, og det viktige nå er å få gjort noe med disse utfordringene.

Utfordringene skal bringes inn i arbeidet med tiltaksplanen for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På slutten av uke 40 fikk jeg oversendt mandatet og arbeidet skal ledes av Forsvarets veteraninspektør, men det skal være et stort innslag at etater fra de syv andre departementene som er involvert i budskapet om tiltaksplanen. Tiltakene skal være konkrete og angi ansvarshaver, samtidig er det et ønske om å se på mulighetene for at de treffer andre samfunnsutfordringer. Områdene som i første rekke skal dekkes er helse, familie, veteraners kompetanse, forskning og utvikling, og kommunikasjon. Jeg har sendt invitasjon til våre lokalforeninger om å delta og håper på mange gode innspill. Utkast til planen skal overleveres den interdepartementale arbeidsgruppa IDA gjennom Forsvarsdepartementet inne 31. januar 2023.

Så kom forslag til statsbudsjett og det står en del om veteranarbeid i budsjettet. Det er ingen endringer fra tidligere års budsjett, og jeg er litt undrende på hva det konkrete resultatet blir tildelingsmessig når politikerne snakker om tildeling på tilsvarende nivå som tidligere. Alt avhenger av hvordan man legger regnestykket og hvilke faktorer man legge inn, da kan nivå bli forskjellige og som oftest blir det en redusert kjøpekraft. I og med at arbeidet med tiltaksplanen er satt i gang tror jeg det blir vanskelig med de store politiske løft i 2023 da vi ikke har et politiskdokument, tiltaksplan, som vi kan henge de økonomiske behovene opp mot.

Fredag morgen hadde jeg møte med sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Jeg presenterte NVIO og hva vi jobber for og med. I tillegg hadde vi gode diskusjoner om en del av det som opptar oss. Et tema jeg vil ta opp her er utfordringene med å nå eller finne veteranene etter at GDPR-lovgivningen kom. Det å finne personell har blitt vanskelig også i det offentlige, og det store spørsmålet er hvordan vi skal kunne gjøre dette samtidig som vi holder oss innenfor loven. Han kom der opp med noe jeg tror kan være en ide å gå videre med og det er arbeidet med Forsvarets minside.no. Her skal det være en underkategori som går mot veteraner og jeg sa at NVIO er klare for å diskutere funksjonalitet under dette.

I denne perioden har vi hatt to gratulanter med runde dager: NVIO avd Troms feiret 30-årsdag 1. oktober og NVIO avd Asker og Bærum feiret 20-årsdag 8. oktober. Gratulerer til begge to, takk for deres innsats og lykke til videre med utvikling av lokalforeningene.

Gjør rett – frykt intet.

Hilsen

Bjørn Robert