God stemning på Røros

God stemning på Røros

Publisert av Siri Jørgensen den 04.08.21. Oppdatert 05.08.21.

NVIO Røros og fjellregionen inviterte i samarbeid med NVIO Trøndelag til dugnad rundt spelet Elden, og har fått masse skryt av publikum, arrangør og lokale politikere. Veteraner fra fjern og nær har bidratt og gjort jobben med bravur. 10 kvelder med utsolgte forestillinger og ulike aktiviteter på dagtid for veteranene har vært godt mottatt.  NVIOs beachflagg sto støtt i to uker ved Djupsjølia og veteraner fra ulike deler av landet svingte innom for en kaffe når de kjørte forbi i farten. Mulig en fra Haugesund var den som kjørte lengst. 


Det ble også tid til en medaljeseremoni når Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og vernedyktighetsmedaljen ble utdelt til Tor Einar Larsen. Dette for sin tjeneste i Libanon, NORBATT 1, hvor han tjenestegjorde som sjåfør i geværtroppene. Jan Gunnar Skogås, områdesjef for HV representerte og tildelte medaljene på vegne av Forsvarssjefen. 


-Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret, de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifull for hele samfunnet. Våre veteraner har praktisk erfaring fra krevende oppdrag og håndterer oppgaveløsning under tidspress i komplekse situasjoner. 


Røros kommune stilte med ordfører Isak Veierud Busch, som delte ut blomster og anerkjennelse fra kommunene, og hadde også med en stor festkake i anledningen.

-Når man er ute i internasjonale operasjoner så representerer man Norge, men man tilhører et lokalsamfunn, så den hilsen jeg overbringer i dag er jo en hilsen fra Tor Einars lokalsamfunn som en takk for innsatsen. Lokalsamfunnet setter pris på innsatsen han og våre lokale veteraner har gjort.


 

 Under samme seremoni ble det også delt ut hederstegn i bronse til Bjørn Magnar Aunmo og Ketil Hauan, for ekstraordinær innsats for veteraner i sine lokallag.  Johan Martin Danielsen, leder i NVIO Trøndelag sa noen ord, før ordføreren i Røros fikk delte ut hederstegnene.


-Veteraner utgjør en betydelig ressurs rundt om i landet og vi her lokalt ser at NVIO Røros og Fjellregionen har blitt veldig aktive og flinkere til å synliggjøre seg. De bidrar med verdifullt dugnadsarbeid til både Femundsløpet og Elden, hvor det er behov for mange frivillige - men de har bidratt i lang tid med køene under vaksinering og testing også. Det er en viktig ressurs direkte inn i samfunnet på en krevende tid, som vi som lokalsamfunn setter utrolig pris på. Vi setter også pris på den jobben de gjør for hverandre og jeg vet jo at det er mange veteraner som har blitt mer aktive igjen under Bjørn Magnars vinger. Hva et slikt kameratskap betyr for enkeltpersoner skal man ikke undervurdere. Jeg syns det er flott at NVIOs leder på Røros får en slik anerkjennelse av sin egen organisasjon. 


Det var ingen som hvilte på sine laurbær og samme kveld var det på nytt dugnad under Elden og spelet på Røros. Visste du at Elden er Norges nest største friluftsteater, og Trøndelags største med over 12 000 publikummere i de siste årene før pandemien? 


Siri Gelein, som er daglig leder i Elden forteller at fjoråret ble avlyst, men at de med et mye større opplegg i år, for å følge smittervern har et annet opplegg rundt kohorter, aktører, deltagere og publikum. 

- Så vi trengte flere folk, og siden jeg har vært sjekkpunktsleder under Femundsløpet, kjente jeg til hvilken jobb NVIO gjorde der i fjor. Når vi trengte ekstra med folk til Elden i år, ble det naturlig å snakke med Bjørn Magnar i NVIO Røros. Han er flink med folk og kjenner mange. Det arbeidet de gjør på Elden er så bra. Det er godt voksne folk som er rolige og takler folk som er stressa. Vi har gått fra én til tre innganger og de klarer altså å roe folk ned, samtidig som de har en naturlig autoritet, så det blir ikke noe tull. Så det har vært veldig viktig for oss å ha med NVIO. Og jeg håper de vil fortsette, for jeg ser jo hvilken jobb de gjør under dugnader, og hvilken service de yter. Det sto en sak i Adresseavisa om vertskapet på Elden, og hvordan det oppleves som trygt, godt og ordentlig. Så NVIOs bidrag er en ressurs for oss. Også håper jeg de har hatt en god opplevelse og hatt det trivelig hos oss, for dette er et samarbeid vi har veldig lyst til å fortsette med. 


Så da sees vi igjen på Røros neste år folkens!