Oppfordrer alle til å flagge 8.mai!

Oppfordrer alle til å flagge 8.mai!

Publisert av Siri Jørgensen den 05.05.21. Oppdatert 01.12.21.

Fjoråret innebar at Norge måtte legge om alle planer for å minnes og hedre de, som på forskjellig vis, sto opp mot overmakten i 1940-1945. 

Fjoråret, 2020 var 75 år etter at Norge ble fritt, og var ment å være den siste store markeringen av freden med veteraner fra andre verdenskrig fortsatt i live. Slik ble det ikke.


Fortsatt lever det mennesker blant oss som sto opp for Norges frihet og selvstendighet, og mange med erindringer fra de fem krigsårene.                                                        

I årene 1947-1953 avtjente man militærtjenesten i Tysklandsbrigaden. Senere har nordmenn fulgt vårt Stortings anmodning og reist ut i verden i fredens tjeneste. Blant oss lever tidligere soldater med gode, så vel som tunge erfaringer fra tjeneste i fra blant annet Tyskland, Korea, Gaza, Kongo, Libanon, Balkan, Somalia, Gulfen, Mali, Sudan og Afghanistan. 


Markeringer av 8. mai vil i år på nytt bli nedtonet. La oss vise vår respekt for de som falt, de som ytret motstand i krigsårene 1940-1945, og soldater som i årene som fulgte reiste ut i fredens tjeneste.  


La oss uttrykke vår heder og vårt samhold ved å heise flagget 8. mai klokken 0800.

 

Ta gjerne bilde og del med oss denne dagen. Bruk hashtaggen #NVIO8mai - kanskje bildet ditt kommer i bladet og blir premiert?

 

 

Spørsmål om flagging? Sjekk denne informative linken til Huseiernes Landsforbund om flaggplikt, størrelse og farger.