Vil du være med å bygge broer med DNT?

Vil du være med å bygge broer med DNT?

Publisert av Siri Jørgensen den 18.02.20. Oppdatert 03.03.20.

–DNT Oslo og Omegn har ansvaret for å vedlikeholde over 250 bruer på rutenettet i alle fjellområdene i Sør-Norge og i Oslomarka, samtidig som vi bygger nye bruer. Det meste av dette arbeidet blir utført på dugnad av Brubyggerlauget i DNT Oslo og omegn, forteller Kristian. I år og de neste årene skal det gjennomføres en rekke brubyggingsprosjekter, og nå vil de gjerne utvide kretsen av flinke, frivillige brubyggere. Er du en av de?

 

–De fleste bruene ligger på øde plasser, ofte i høyfjellet og uten telefondekning. Elvene må ofte vades, det må bæres verktøy og materialer, og det er en del arbeid med tau og taljesystemer til sikring og flytting av tunge brudeler. Våre brubyggere må derfor være glade i å bo ute, må være selvstendige og selvhjulpne, like å jobbe i lag, robuste, flinke til å bruke verktøy og finne løsninger på praktiske utfordringer. Og det passer kanskje en del veteraner, spør Kristian, og vi er selvsagt enige.

 

I Brubyggerlauget er det etablert et eget fagutvalg med erfarne bruingeniører og andre fagfolk som bistår bruansvarlig i administrasjonen med planlegging, tegning og beregning av bruene og søknadsarbeid. 

 

–I fjor vår startet DNT arbeidet med å pre-fabrikere de første bruene i gamle Skar leir. I første omgang har vi bygget fagverksbruer i impregnert trevirke. I juli i fjor kom den første bruen, med et spenn på 18 m, på plass over elven Høystakka nord for Bygdin (se: www.dntoslo.no/brudugnad/), og i slutten av oktober ble en bro med 11 m spenn plassert over Hakklokalven i Nordmarka, som erstatning for den gamle, pillråtne broen. 

I 2020 skal det bygges flere nye bruer, og vedlikeholdes gamle. Noen bruer bygges på stedet, mens andre pre-fabrikeres helt eller delvis i Skar leir, innerst i Maridalen. Det skal lages og repareres fundamenter i stablet naturstein, betong og gabioner, det skal snekres rekkverk og gangbaner, og bygges flotte heltrebruer, fortsetter han. 

 

–Det aller meste av brobyggerarbeidet ute kan bare gjøres når det er bart, med juli-september som den mest intensive perioden, og byggeoppdragene har en varighet på 2-5 dager, med reising i tillegg.

 

I Skar leir har DNT Oslo og omegn utviklet et godt miljø av frivillige, der Vedgruppa produserer og leverer ved til alle DNTs hytter i Oslomarka, produserer utemøbler til DNTs hytter i Oslo-området og ellers bidrar med frivillig arbeid der DNT Oslo og omegn har behov for det, mens Brubyggerlauget bygger bruer som skal settes ut på rutene i fjellet og i Marka. –Jeg vil gjerne skyte inn at grensene mellom gruppene er flytende og Oslo kommune har også satt i gang et omfattende arbeid med å rehabilitere flere av bygningene i leiren. Blant annet er den Den gamle vaktstua rehabilitert til en meget trivelig varmestue med plass til drøyt 40 gjester, der DNT Oslo og omegn i samarbeid med et program bydel St Hanshaugen har for å aktivisere ungdom (som er i ferd med å droppe ut av skolen), tilbyr aktiviteter for barn i Oslo-skolen, forteller han.

 

Høres det fortsatt ut som noe for deg? Kunne du tenke deg dette, eller har spørsmål du ønsker svar på? Ta kontakt med POC: Kristian Stoll (kristian.stoll@dntoslo.no)  - så kanskje blir sommeren litt annerledes i år? 

 

Se filmene og få inspirasjon:

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6qT7asWCqs

https://www.youtube.com/watch?v=ify-BcMyusY

 

eller les mer om  hva Brubygger-gruppen gjør: