BOT Stryken-Bjørgeseter

Kampene på Stryken, Harestua og Bjørgeseter 14.-16. april 1940

NVIO Hadeland arrangerer krigshistorisk utflukt til Lunner, lørdag 13. august. Even Haga vil orientere om kampene på Stryken, Harestua og Bjørgeseter, som foregikk i april dagene 1940.

Frammøte på Stryken stasjon kl 1000 og vi vil i løpet av formiddagen forflytte oss langs de viktigste stedene kampene foregikk i løpet av dagene 14.-16. april 1940. Det legges opp til at deltagere transporterer seg selv i privatbiler. På grunn av begrenset parkeringskapasitet på enkelte av stoppestedene, oppfordrer vi til samkjøring.

Påmelding til Jens Bjørn Hagen innen 1. august på epost jbhagen@hotmail.com

Detaljer

Dato lørdag 13. august 2022
Klokkeslett 10:0013:00
Arrangør NVIO - Hadeland
Kalender Lokallagskalender

Sted

Navn Stryken stasjon
Adresse
Stryken stasjon
Harestua
Stedsbeskrivelse Stryken stasjon er en jernbanestasjon på Gjøvikbanen i Lunner i Viken fylke. Stryken ble tatt i bruk som krysningsspor allerede i 1900, mens selve stasjonen ble opprettet i 1917. I 1922 ble stasjonen nedgradert til stoppested, men fikk tilbake stasjonsstatus i 1937. Da stasjonen ble fjernstyrt i 1972, ble den fullt automatisert, og fremstår i dag som ubetjent. Stryken stasjon har ikke togstopp om sommeren, kun i vinterhalvåret, og da på utvalgte avganger i helgene.
Kjøreinstruks Kommer du fra Nord, ta av ved Harestua og kjør sørover langs Harestuvannet. Fra Sør - ta av RV4 etter trafikkkontrollstasjonen på Stryken mot Harestua. Stasjonen ligger ca. 2,5 km nord for krysset ved Hadeland pukkverk.