band

VETERAN

Samhold - Erfaring - Styrke
Et lite tilbakeblikk på utviklingen

Et lite tilbakeblikk på utviklingen

NVIO fyller 60 år og det er naturlig med noen tilbakeblikk. En utgivelse av Gullow Gjeseth ved Institutt for Forsvarsstudier i august 2012, «Norsk Veteranpolitikk etter 1945» gir noen kjappe innføringer i både etableringen av NVIO, historiske milepæler vi har bidratt med underveis, men også etableringen av Forsvarets veterantjeneste, kompensasjonsordningen, demonstrasjonen foran Stortinget, lovendringer og medaljer som utgis. Ikke minst betydningen av hva foreningen har gjort, bidratt og betydd for norsk veteranpolitikk, samtidig som man får kjennskap til de politiske beslutningene opp igjennom årene. Her vil du også kunne lese om nordmenn i japansk fangenskap, Balkan-syndromet, og hva Erik Bye og Haile Hallassie har til felles, og mye mer selvsagt. Og selv om den ble utgitt for noen år siden er tilbakeblikkene like reelle.

Les mer
Veteraner i Alta lot seg ikke stoppe av flom

Veteraner i Alta lot seg ikke stoppe av flom

Det er en glad og sliten gjeng i NVIO Alta som oppsummerer helgens eventyr, veterantreff og fiske i Altaelva. Det så mørkt ut en stund, men verken flom eller covid-19 ødela helgen som har vært en stor suksess de siste 14 årene. Veteraner fra fjern og nær, med og uten familien kom for å oppleve fisket og Alta.

Les mer
FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

På fredag ble den norsk-initierte håndboken for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikter lansert i FN. Håndboken er den første som er laget for FNs fredsoperasjoner hvor alle de ulike aktørenes ansvarsområder sees i sammenheng. Håndboken skal sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats og er utarbeidet i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN-sekretariatet. Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021, noe som også er anført som et prioritert fokusområde hvis Norge velges inn i Sikkerhetsrådet for 2021-22. Les mer her...

Les mer
En flott historisk gave til NVIO Gjøvik

En flott historisk gave til NVIO Gjøvik

Mosaikk- og TrikTrak bordet er fra Syria, og ble nylig gitt som gave av Lars Thorvald Hornslien, sønn av tidligere oberstløytnant Erling Hornslien, som var tidligere generalsekretær i FN Veteranenes Landsforbund (Nå NVIO). Et bord med både historie og respekt bak seg.

Les mer