Vinnere av Veteranprisen 2020

Vinnere av Veteranprisen 2020

23.10.20 12:53 av Siri Jørgensen

Kompetansemiljøet for veteraner på NAV Elverum ble vinnere av årets Veteranpris 2020. -De har årelang kompetanse på veteraner og de har stilt opp i flere år, i ekstra-ordinære situasjoner og til alle døgnets tider, så dette var gledelig og vi gratulerer kompetansemiljøet på NAV Elverum med Veteranprisen 2020, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen.

Les mer
Flertall for veteranforslag

Flertall for veteranforslag

16.10.20 08:41 av Siri Jørgensen

Dette er en viktig seier for våre veteraner og for dem som søker erstatning som følge av sin tjeneste for Norge. Et stort flertall på Stortinget ga flertall til Bjørnar Moxnes sitt forslag i går. Dermed blir det ingen grense for når veteraner kan søke erstatning etter skade fra internasjonale operasjoner. Dette bidrar til å gi alle veteraner de samme rettighetene uavhengig av alder og tidspunkt for misjonene ute.

Les mer
NVIOs historie

NVIOs historie

10.10.20 12:57 av Siri Jørgensen

NVIO fyller 60 år i november og har fått laget en kortversjon av alle hendelser, begivenheter og milepæler i dette heftet du nå kan lese digitalt. Det er ført i pennen av Kaare Granå, og alle våre lokalforeninger vil få tilsendt trykte eksemplarer. Her finner du mye informasjon og muligens ting du ikke visste om NVIO allerede.

Les mer
Episode 22 - Kåre Brændeland

Episode 22 - Kåre Brændeland

08.10.20 15:28 av Siri Jørgensen

Oberst Kåre Brændeland, militærrådgiver ved den norske FN-delegasjonen i New York, gir oss et innblikk i arbeidet Norge står ovenfor som nyvalgt medlem i FNs sikkerhetsråd. FNs refusjonsordning for veteraner, hans bakgrunn og tanker om anerkjennelse og egen veteranhistorie får du også i denne episoden -og hvorfor klimaendringer er viktig, også for sikkerhetsrådet.

Les mer
Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

24.09.20 08:06 av Siri Jørgensen

Over 9000 norske kvinner og menn som har hatt tjeneste i Afghanistan, har i dag fått sms og blitt invitert til å delta i forskningsprosjektet «Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan». Brev er også utsendt. Dette vil bli kunnskap som hjelper både det sivile og det militære helsevesen til å yte bedre hjelp til veteraner, og NVIO håper så mange som mulig deltar.

Les mer
Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

11.09.20 14:05 av Siri Jørgensen

Bjørn Robert Dahl blir ny generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Han har bred ledererfaring fra beredskap, krisehåndtering og operativ planlegging, samt IntOps-erfaring fra både Afghanistan, Bosnia og Libanon. Dahl tjenestegjør i dag som oberstløytnant i Forsvarsstaben, og vil tiltre stillingen 1.januar 2021.

Les mer
Løp North Sea Race og støtt NVIO

Løp North Sea Race og støtt NVIO

10.09.20 09:44 av Siri Jørgensen

Aircontact Group er representant for Sikorsky Aircraft og Lockheed Martin i Norden, og du har kanskje hørt om Sikorsky Black Hawk, F-16 og F-35? Sikorsky konstruerte også Sea King’en som har reddet liv i Norge i nesten 50 år. Nå arrangerer de North Sea race og melder du deg på støtter du NVIO. De har de siste årene støttet NVIO og NVIO Rogaland lokalt, og nå kan alle løpeglade -over hele landet, få muligheten. Påmeldingen er gratis!

Les mer
KFOR, NATO og etnisk hat

KFOR, NATO og etnisk hat

06.09.20 10:59 av Siri Jørgensen

Norges deltakelse i KFOR ble avsluttet mandag denne uken, etter 21 år med norsk militær tilstedeværelse i Kosovo. Rune Wenneberg, Hærens sersjantmajor dro nedover i førstekontingenten som nestkommanderende i Geværkompani B under nåværende brigader Håkon Warøs ledelse. Dette er hans tilbakeblikk og tanker rundt KFOR, NATO og etnisk hat.

Les mer
Ny episode i Veteranpodden

Ny episode i Veteranpodden

24.08.20 15:08 av Siri Jørgensen

Oberst Kåre Brændeland, militær rådgiver ved den norske FN-delegasjonen i New York, gir oss et innblikk i arbeidet Norge står ovenfor som nyvalgt medlem i FNs sikkerhetsråd. FNs refusjonsordning for veteraner, hans bakgrunn og tanker om anerkjennelse og egen veteranhistorie får du også i denne episoden -og hvorfor klimaendringer er viktig, også for sikkerhetsrådet.

Les mer
Min reise i veteranenes verden

Min reise i veteranenes verden

15.08.20 01:00 av Siri Jørgensen

Det er en gjengs oppfatning at helsevesenet og tjenestene ikke kan nok om krig og ettervirkningene. Det er kanskje tilfelle, men vi kan mye om stress, depresjon og PTSD. Hva er det som gjør at veteraner ser på sin depresjon, sitt stress, sin PTSD som så annerledes? Ja, tjenestene trenger mer kunnskap, men jeg tror også at veteraner trenger mer kunnskap og kompetanse om psykisk helse generelt. Det er viktig å kunne ta vare på seg selv, og ha de riktige verktøyene for å leve godt både i familien og i det sivile samfunn. Vi har lært å ta vare på den fysiske helsa, og lært hva sunn mat og et sunt liv innebærer, men hvorfor har vi lært så lite om å ta vare på følelser og hvordan vi skal håndtere dem?

Les mer
Et lite tilbakeblikk på utviklingen

Et lite tilbakeblikk på utviklingen

23.07.20 14:32 av Siri Jørgensen

NVIO fyller 60 år og det er naturlig med noen tilbakeblikk. En utgivelse av Gullow Gjeseth ved Institutt for Forsvarsstudier i august 2012, «Norsk Veteranpolitikk etter 1945» gir noen kjappe innføringer i både etableringen av NVIO, historiske milepæler vi har bidratt med underveis, men også etableringen av Forsvarets veterantjeneste, kompensasjonsordningen, demonstrasjonen foran Stortinget, lovendringer og medaljer som utgis. Ikke minst betydningen av hva foreningen har gjort, bidratt og betydd for norsk veteranpolitikk, samtidig som man får kjennskap til de politiske beslutningene opp igjennom årene. Her vil du også kunne lese om nordmenn i japansk fangenskap, Balkan-syndromet, og hva Erik Bye og Haile Hallassie har til felles, og mye mer selvsagt. Og selv om den ble utgitt for noen år siden er tilbakeblikkene like reelle.

Les mer
FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

09.06.20 09:17 av Siri Jørgensen

På fredag ble den norsk-initierte håndboken for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikter lansert i FN. Håndboken er den første som er laget for FNs fredsoperasjoner hvor alle de ulike aktørenes ansvarsområder sees i sammenheng. Håndboken skal sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats og er utarbeidet i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN-sekretariatet. Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021, noe som også er anført som et prioritert fokusområde hvis Norge velges inn i Sikkerhetsrådet for 2021-22. Les mer her...

Les mer
FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

29.05.20 14:18 av Siri Jørgensen

29. Mai 2020 ble FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker markert og feiret. I år ble det en ekstra verdig markering av dagen når NVIOs president, Dag Magne Lunde fikk slippe fredsdua fra Nobels fredssenter mens Oslo rådhus spilte «Give peace a chance» på slaget 12:00. -Utrolig stolt av å kunne få slippe fredsdua Kåre på dagen vi skal hedre alle som deltar i FNs fredsbevarende styrker, og ikke minst minnes alle de som ga sine liv i tjeneste for freden. Jeg var en stolt president av NVIO som fikk være med på dette hos Nobels fredssenter, og takker for en slik oppmerksomhet.

Les mer
Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

08.05.20 13:28 av Siri Jørgensen

Etter gårsdagens pressekonferansen og nye restriksjoner, åpnet NVIOs forbundsstyre opp for at veterantreff igjen kan arrangeres fra 15. mai. Lokalforeninger som ønsker det kan starte opp med aktiviteter fra samme dato, under forutsetning at arrangementene gjennomføres i samsvar med restriksjoner fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale myndigheter.

Les mer
Feiring av morgendagen, 8.mai 2020

Feiring av morgendagen, 8.mai 2020

07.05.20 15:09 av Siri Jørgensen

NVIO håper alle får en fin feiring av Frigjørings- og veterandagen i morgen. Noen skal markere mye, noen litt mindre -og noen velger helt andre ting. Vi kommer til å ha en digital veterancafe mellom 10 -16, hvor det blir chat, gjester, quiz og stemningsrapporter. Deretter fortsetter vi feiringen med konsert og Veterans Rock på kvelden.

Les mer
Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

23.04.20 11:51 av Siri Jørgensen

Blant veteraner fra internasjonale operasjoner er det svært mange som enten kjører eller som har interesse for MC. Dette gjenspeiles i det store antall veteraner som årlig deltar på MC-treff som enten arrangeres av MC-klubber for veteraner eller ved Forsvarets veteransenter på Bæreia. Nå er det utarbeidet et felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper. NVIO avd Gjøvik og Toten er en av lokalforeningene som har mange medlemmer med sterk MC-interesse. Lokalforeningen har også i en årrekke arrangert MC-treff siste helgen i mai på Frya leir ved Ringebu. Treffet samler årlig ca 100 deltakere fra det ganske land.

Les mer
Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

15.04.20 13:54 av Siri Jørgensen

I dag kom første veteranmelding på 10 år; «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid». Det har de siste årene vært en stor grad av tverrpolitisk vilje rundt veteraner og oppfølging, samt anerkjennelse av disse, så det var på tide at den nye Stortingsmeldingen kom. -Nå inkluderes også veteraner av vår tid på en bedre måte, påpeker Thor Lysenstøen, NVIOs generalsekretær.

Les mer
Tur og mat på bålet?

Tur og mat på bålet?

05.04.20 01:00 av Siri Jørgensen

Påsken vil sikkert inneholde både korte og lange turer for noen. Vi har fått tips til mat du kan lage på bålet og hva som er lurt å forberede hjemmefra før du drar. Tips og oppskrifter har Ivan Sandberg, kokk og kjøkkenleder på FVS Bæreia gitt oss. Noen av oppskriftene har han selv benyttet på tur med veteraner der oppe. Kanskje du kjenner igjen noen?

Les mer
Troskorpset

Troskorpset

05.03.20 12:37 av Siri Jørgensen

Regnet drypper taktfast på brosteinen utenfor kontoret til Nils Terje Lunde, feltprost og sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps, på Festningen i Oslo. Gråværet preger imidlertid ikke stemningen inne; her går småpraten lett. Feltprosten har fått besøk av Najeeb ur Rehman Naz og Ida Helene Henriksen, henholdsvis Norges første feltimam og felthumanist. Bilde over: Forsvarets felthumanist orlogskaptein Ida Helene Henriksen.

Les mer
Vil du være med å bygge broer med DNT?

Vil du være med å bygge broer med DNT?

18.02.20 08:28 av Siri Jørgensen

Vi vet det finnes mange veteraner med relevant erfaring, og kanskje kan noen bidra i en dugnad for DNT? Bygningsinspektør/bruansvarlig Kristian Stoll i DNT Oslo og omegn ønsker å invitere veteraner med relevant bakgrunn til å være med og kombinere frivillig, fysisk krevende arbeid med hyggelig samvær i lag med andre frivillige, på fjellet eller i Skar leir.

Les mer
Veteranmarsjen 2020

Veteranmarsjen 2020

10.02.20 14:24 av Siri Jørgensen

NVIO inviterer alle veteraner til «Veteranmarsjen 2020», en marsj som vil gå i perioden 1.-10. august i samarbeid med Sveriges Veteranforbund. Påmeldingsfristen er 30.april, og målet med marsjen er å vedlikeholde det gode naboskapet i Norden samt markere unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge i 1905. Marsjen ender i Karlstad for felles avslutning, inkludert opptreden av Veterans Rock.

Les mer
Leserbrev: Vi må lære av hverandre

Leserbrev: Vi må lære av hverandre

28.10.19 23:07 av Anniken Johnsen

Vi veteraner har etterhvert mange fora og treff å velge mellom i løpet av året, og av og til går interessen til veteranmiljøer hvor flere land deltar sammen. I 2016 deltok jeg på Eurotreffet i Stavanger i regi av NVIO Rogaland, et glimrende arrangment som bød på mange gode lokal sivile og militære opplevelser.

Les mer
Rekognosering for Veteranmarsjen

Rekognosering for Veteranmarsjen

13.12.19 15:57 av ‎ NVIO

Her kan du følge Kåres tur igjennom norsk og svensk natur! Han er på rekognosering for Veteranmarsjen 2020, som vil skje i perioden 1.-10. august neste år! Dette er et samarbeid mellom Sveriges Veteranforbund og NVIO hvor alle veteraner fra internasjonale operasjoner i Norge inviteres til å delta.

Les mer
Maktens regler

Maktens regler

13.12.19 15:01 av ‎ NVIO

I et forsøk på å beskytte flyplassen som skal brukes for å fly inn nødhjelp, legger den nordiske bataljonen i Tuzla i Bosnia en plan. Men er det de planlegger egentlig lov? Når kan militære styrker egentlig bruke dødelig makt i væpnet konflikt?

Les mer
Veteraner+ Heimevernet = Sant

Veteraner+ Heimevernet = Sant

13.12.19 14:50 av ‎ NVIO

22. juli 2011 er en helt vanlig dag i sommerferien. Katrine Jakobsen spiser lunsj med en venninne på Aker brygge når de hører et drønn. 40 minutter senere tikker det inn en sms fra troppssjefen. «Hvor raskt kan du møte på Lutvann?». Katrine er på plass samme kveld.

Les mer
Forsvarsministerens årlige tale

Forsvarsministerens årlige tale

12.12.19 14:36 av ‎ NVIO

På mandag holdt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sin årlige tale i Oslo Militære Samfund (OMS). Her snakket han om langtidsplanen som Stortinget vedtok i 2016 og om den langsiktige satsingen på Forsvaret, hvor fundamentet for å møte dagens sikkerhetspolitiske utvikling er et sterkt nasjonalt forsvar innenfor NATO-rammen, bygget på to hovedpilarer: Kampkraft og bærekraft.

Les mer
Nytt år nye muligheter?

Nytt år nye muligheter?

12.12.19 14:31 av ‎ NVIO

Vi i NVIO har tenkt å gjøre vårt beste dette året for at nettopp DU skal føle deg bedre og oppleve fellesskap og kameratskap blant likesinnede, uansett hvor i landet du er og hvilken lokalforening du tilhører. Vi er glade for at flere fant veien til veterantreff i fjor og våre lokallag har planer om enda flere aktiviteter det kommende året.​

Les mer
Kameratstøtte

Kameratstøtte

21.01.20 19:02 av ‎ NVIO

Vennskapsforholdene var det viktigste personlige utbyttet de hadde fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i etterhånd

Les mer
Episode 7 - Jente spesial

Episode 7 - Jente spesial

27.01.20 08:50 av ‎ NVIO

Denne episoden er dedisert til kvinnelige veteraner. Vi møter Britt Live Sveaas, som var soldat i Movcom, Grete Rudland Brandt, som ble første kvinnelige soldat i Norbatt paradetropp og Jorunn Korsvik som var sykepleier i saniteten. Og vinnerne av konkurransen ble kåret.

Les mer
Episode 5 - De sivile og oss

Episode 5 - De sivile og oss

27.01.20 08:46 av ‎ NVIO

I denne episoden er presidenten i NVIO, Dag Magne Lunde gjest og forteller om sin UNIFIL-opplevelse, inkludert en dramatisk historie om hund og øks. Roy ringer til Louis Assi som fortsatt bor i Libanon og MP-sjefen Lars Finstad er tilbake og forteller sine hundehistorier. Vinnerne av konkurransen blir også kåret.

Les mer
Episode 4 - Krig og kjærlighet

Episode 4 - Krig og kjærlighet

27.01.20 08:45 av ‎ NVIO

I denne episoden snakker Roy med forfatteren av boken "Norske FN-soldater i Skuddlinjen", Frank Magnes og i spalten "Kjærlighet langs Blue Line", møter vi MP-sjefen Lars Finstad som fant sin livsledsager i det de var på vei til Libanon.Vinnerne av konkurransen blir også kåret.

Les mer
Episode 3 - Dette husker vi

Episode 3 - Dette husker vi

27.01.20 08:44 av ‎ NVIO

Roy er tilbake i studio, og i denne episoden får vi høre veteraninspektør: Tom Guttormsen, DJ-en i Radio Norbatt: Ståle Ytterhus, tidligere PIO: Ola K. Christensen og sportsjournlisten i Radio Norbatt: Sven Johansen. Vinnerne av konkurransen ble også kåret.

Les mer
Episode 2 - Derfor dro vi

Episode 2 - Derfor dro vi

27.01.20 08:43 av ‎ NVIO

I andre episode tar Erlend Larsen og Morgan Sæbø over Radio Norbatt. Erlend er i dag stortingsrepresentant og Morgan er sikkerhetsrådgiver i NOKAS. Hvordan har UNFIL-tjenesten vært med å påvirket dem? Vinnerne av konkurransen ble også kåret.

Les mer
Teaser: Radio Norbatt

Teaser: Radio Norbatt

27.01.20 08:33 av ‎ NVIO

Nå lanseres Radio Norbatt! En podkast hvor vi har samlet ulike historier, fra kjente og ukjente, om livet i Libanon og UNIFIL-tjenesten. Det blir spennende historier, samtaler og mye mimring. Første episode lanserer fredag 23.februar!

Les mer