Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

Har du hatt tjeneste i Afghanistan?

24.09.20 08:06 av Siri Jørgensen

Over 9000 norske kvinner og menn som har hatt tjeneste i Afghanistan, har i dag fått sms og blitt invitert til å delta i forskningsprosjektet «Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan». Brev er også utsendt. Dette vil bli kunnskap som hjelper både det sivile og det militære helsevesen til å yte bedre hjelp til veteraner, og NVIO håper så mange som mulig deltar.

Les mer
Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

11.09.20 14:05 av Siri Jørgensen

Bjørn Robert Dahl blir ny generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Han har bred ledererfaring fra beredskap, krisehåndtering og operativ planlegging, samt IntOps-erfaring fra både Afghanistan, Bosnia og Libanon. Dahl tjenestegjør i dag som oberstløytnant i Forsvarsstaben, og vil tiltre stillingen 1.januar 2021.

Les mer
Løp North Sea Race og støtt NVIO

Løp North Sea Race og støtt NVIO

10.09.20 09:44 av Siri Jørgensen

Aircontact Group er representant for Sikorsky Aircraft og Lockheed Martin i Norden, og du har kanskje hørt om Sikorsky Black Hawk, F-16 og F-35? Sikorsky konstruerte også Sea King’en som har reddet liv i Norge i nesten 50 år. Nå arrangerer de North Sea race og melder du deg på støtter du NVIO. De har de siste årene støttet NVIO og NVIO Rogaland lokalt, og nå kan alle løpeglade -over hele landet, få muligheten. Påmeldingen er gratis!

Les mer
KFOR, NATO og etnisk hat

KFOR, NATO og etnisk hat

06.09.20 10:59 av Siri Jørgensen

Norges deltakelse i KFOR ble avsluttet mandag denne uken, etter 21 år med norsk militær tilstedeværelse i Kosovo. Rune Wenneberg, Hærens sersjantmajor dro nedover i førstekontingenten som nestkommanderende i Geværkompani B under nåværende brigader Håkon Warøs ledelse. Dette er hans tilbakeblikk og tanker rundt KFOR, NATO og etnisk hat.

Les mer
Ny episode i Veteranpodden

Ny episode i Veteranpodden

24.08.20 15:08 av Siri Jørgensen

Oberst Kåre Brændeland, militær rådgiver ved den norske FN-delegasjonen i New York, gir oss et innblikk i arbeidet Norge står ovenfor som nyvalgt medlem i FNs sikkerhetsråd. FNs refusjonsordning for veteraner, hans bakgrunn og tanker om anerkjennelse og egen veteranhistorie får du også i denne episoden -og hvorfor klimaendringer er viktig, også for sikkerhetsrådet.

Les mer
Min reise i veteranenes verden

Min reise i veteranenes verden

15.08.20 01:00 av Siri Jørgensen

Det er en gjengs oppfatning at helsevesenet og tjenestene ikke kan nok om krig og ettervirkningene. Det er kanskje tilfelle, men vi kan mye om stress, depresjon og PTSD. Hva er det som gjør at veteraner ser på sin depresjon, sitt stress, sin PTSD som så annerledes? Ja, tjenestene trenger mer kunnskap, men jeg tror også at veteraner trenger mer kunnskap og kompetanse om psykisk helse generelt. Det er viktig å kunne ta vare på seg selv, og ha de riktige verktøyene for å leve godt både i familien og i det sivile samfunn. Vi har lært å ta vare på den fysiske helsa, og lært hva sunn mat og et sunt liv innebærer, men hvorfor har vi lært så lite om å ta vare på følelser og hvordan vi skal håndtere dem?

Les mer
Et lite tilbakeblikk på utviklingen

Et lite tilbakeblikk på utviklingen

23.07.20 14:32 av Siri Jørgensen

NVIO fyller 60 år og det er naturlig med noen tilbakeblikk. En utgivelse av Gullow Gjeseth ved Institutt for Forsvarsstudier i august 2012, «Norsk Veteranpolitikk etter 1945» gir noen kjappe innføringer i både etableringen av NVIO, historiske milepæler vi har bidratt med underveis, men også etableringen av Forsvarets veterantjeneste, kompensasjonsordningen, demonstrasjonen foran Stortinget, lovendringer og medaljer som utgis. Ikke minst betydningen av hva foreningen har gjort, bidratt og betydd for norsk veteranpolitikk, samtidig som man får kjennskap til de politiske beslutningene opp igjennom årene. Her vil du også kunne lese om nordmenn i japansk fangenskap, Balkan-syndromet, og hva Erik Bye og Haile Hallassie har til felles, og mye mer selvsagt. Og selv om den ble utgitt for noen år siden er tilbakeblikkene like reelle.

Les mer
FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

FNs håndbok i konflikt-relatert seksualisert vold

09.06.20 09:17 av Siri Jørgensen

På fredag ble den norsk-initierte håndboken for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikter lansert i FN. Håndboken er den første som er laget for FNs fredsoperasjoner hvor alle de ulike aktørenes ansvarsområder sees i sammenheng. Håndboken skal sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats og er utarbeidet i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN-sekretariatet. Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021, noe som også er anført som et prioritert fokusområde hvis Norge velges inn i Sikkerhetsrådet for 2021-22. Les mer her...

Les mer
FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

29.05.20 14:18 av Siri Jørgensen

29. Mai 2020 ble FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker markert og feiret. I år ble det en ekstra verdig markering av dagen når NVIOs president, Dag Magne Lunde fikk slippe fredsdua fra Nobels fredssenter mens Oslo rådhus spilte «Give peace a chance» på slaget 12:00. -Utrolig stolt av å kunne få slippe fredsdua Kåre på dagen vi skal hedre alle som deltar i FNs fredsbevarende styrker, og ikke minst minnes alle de som ga sine liv i tjeneste for freden. Jeg var en stolt president av NVIO som fikk være med på dette hos Nobels fredssenter, og takker for en slik oppmerksomhet.

Les mer
Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

08.05.20 13:28 av Siri Jørgensen

Etter gårsdagens pressekonferansen og nye restriksjoner, åpnet NVIOs forbundsstyre opp for at veterantreff igjen kan arrangeres fra 15. mai. Lokalforeninger som ønsker det kan starte opp med aktiviteter fra samme dato, under forutsetning at arrangementene gjennomføres i samsvar med restriksjoner fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale myndigheter.

Les mer
Feiring av morgendagen, 8.mai 2020

Feiring av morgendagen, 8.mai 2020

07.05.20 15:09 av Siri Jørgensen

NVIO håper alle får en fin feiring av Frigjørings- og veterandagen i morgen. Noen skal markere mye, noen litt mindre -og noen velger helt andre ting. Vi kommer til å ha en digital veterancafe mellom 10 -16, hvor det blir chat, gjester, quiz og stemningsrapporter. Deretter fortsetter vi feiringen med konsert og Veterans Rock på kvelden.

Les mer
Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

23.04.20 11:51 av Siri Jørgensen

Blant veteraner fra internasjonale operasjoner er det svært mange som enten kjører eller som har interesse for MC. Dette gjenspeiles i det store antall veteraner som årlig deltar på MC-treff som enten arrangeres av MC-klubber for veteraner eller ved Forsvarets veteransenter på Bæreia. Nå er det utarbeidet et felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper. NVIO avd Gjøvik og Toten er en av lokalforeningene som har mange medlemmer med sterk MC-interesse. Lokalforeningen har også i en årrekke arrangert MC-treff siste helgen i mai på Frya leir ved Ringebu. Treffet samler årlig ca 100 deltakere fra det ganske land.

Les mer
Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

15.04.20 13:54 av Siri Jørgensen

I dag kom første veteranmelding på 10 år; «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid». Det har de siste årene vært en stor grad av tverrpolitisk vilje rundt veteraner og oppfølging, samt anerkjennelse av disse, så det var på tide at den nye Stortingsmeldingen kom. -Nå inkluderes også veteraner av vår tid på en bedre måte, påpeker Thor Lysenstøen, NVIOs generalsekretær.

Les mer
Tur og mat på bålet?

Tur og mat på bålet?

05.04.20 01:00 av Siri Jørgensen

Påsken vil sikkert inneholde både korte og lange turer for noen. Vi har fått tips til mat du kan lage på bålet og hva som er lurt å forberede hjemmefra før du drar. Tips og oppskrifter har Ivan Sandberg, kokk og kjøkkenleder på FVS Bæreia gitt oss. Noen av oppskriftene har han selv benyttet på tur med veteraner der oppe. Kanskje du kjenner igjen noen?

Les mer
Troskorpset

Troskorpset

05.03.20 12:37 av Siri Jørgensen

Regnet drypper taktfast på brosteinen utenfor kontoret til Nils Terje Lunde, feltprost og sjef for Forsvarets tros- og livssynskorps, på Festningen i Oslo. Gråværet preger imidlertid ikke stemningen inne; her går småpraten lett. Feltprosten har fått besøk av Najeeb ur Rehman Naz og Ida Helene Henriksen, henholdsvis Norges første feltimam og felthumanist. Bilde over: Forsvarets felthumanist orlogskaptein Ida Helene Henriksen.

Les mer
Vil du være med å bygge broer med DNT?

Vil du være med å bygge broer med DNT?

18.02.20 08:28 av Siri Jørgensen

Vi vet det finnes mange veteraner med relevant erfaring, og kanskje kan noen bidra i en dugnad for DNT? Bygningsinspektør/bruansvarlig Kristian Stoll i DNT Oslo og omegn ønsker å invitere veteraner med relevant bakgrunn til å være med og kombinere frivillig, fysisk krevende arbeid med hyggelig samvær i lag med andre frivillige, på fjellet eller i Skar leir.

Les mer
Veteranmarsjen 2020

Veteranmarsjen 2020

10.02.20 14:24 av Siri Jørgensen

NVIO inviterer alle veteraner til «Veteranmarsjen 2020», en marsj som vil gå i perioden 1.-10. august i samarbeid med Sveriges Veteranforbund. Påmeldingsfristen er 30.april, og målet med marsjen er å vedlikeholde det gode naboskapet i Norden samt markere unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge i 1905. Marsjen ender i Karlstad for felles avslutning, inkludert opptreden av Veterans Rock.

Les mer
Leserbrev: Vi må lære av hverandre

Leserbrev: Vi må lære av hverandre

28.10.19 23:07 av Anniken Johnsen

Vi veteraner har etterhvert mange fora og treff å velge mellom i løpet av året, og av og til går interessen til veteranmiljøer hvor flere land deltar sammen. I 2016 deltok jeg på Eurotreffet i Stavanger i regi av NVIO Rogaland, et glimrende arrangment som bød på mange gode lokal sivile og militære opplevelser.

Les mer