Sekretariatet holder til i bygning 60 på Akershus festning.

Vi holder åpent hverdager fra 09 – 15.
Du kan nå oss via epost post@nvio.no eller per telefon; 94 01 22 00.

Hvis du ringer oss vil du få alternativer for hvem du kan komme i kontakt med, og bli viderekoblet til riktig person.

Hva kan du forvente av sekretariatet?

Kontakt
• Alle som henvender seg til sekretariatet skal oppleve at de får rask og god hjelp, uansett hvordan de velger å ta kontakt.
• Alle som henvender seg til sekretariatet skal bli møtt på en hyggelig, imøtekommende og høflig måte.
• Sekretariatet skal oppleves som lett tilgjengelig for lokalforeninger, grupper og enkeltmedlemmer.

Saksbehandling

• Alle som henvender seg til sekretariatet skal, normalt i løpet av tre arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt, få bekreftelse
  på at henvendelsen er mottatt, og opplysning om når de kan vente svar.
• Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.
• Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.
• Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen
• Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.


Medlemskap
• Alle nye medlemmer får via sin innmelding en digital velkomsthilsen med informasjon. Ved direkte innmelding hos lokallag er det lokallagene som ønsker deg velkommen.
• Alle medlemmer kan benytte seg av de til en hver tid gjeldende medlemsfordeler og tilbud

Informasjon
• Informasjon om forbundet, lokalforeninger, grupper, og sentrale aktiviteter holdes oppdatert på forbundets hjemmesider www.nvio.no
• Informasjonsmateriale om forbundet (brosjyrer o. l.) er tilgjengelig og holdes oppdatert

  • At du er en god representant for NVIO
  • At du melder adresseforandring
  • At du betaler kontingenten og eventuelle andre regninger i tide
  • At du tar saken opp og prøver å få svar i din lokalforening, før du henvender deg til sekretariatet
  • At årsmøte gjennomføres i henhold til vedtektene og at protokoll og godkjent regnskap sendes til sekretariatet i tide
  • At informasjon fra sekretariatet leses.
  • At henvendelser besvares innen de fristene som er satt opp.
  • At påmeldingsfrister overholdes
  • At henvendelser til sekretariatet kommer i så god tid som mulig.