STIFTELSEN VETERANHJELP

Stiftelsen Veteranhjelp (Stiftelsen) er opprettet for å kunne gi akutt økonomisk støtte til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette kan også gis som rentefritt lån. Vi har hjulpet mange, og er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner.

Støtt oss gjerne med valgfritt beløp til konto nr: 7058 31 07302, eller Vipps til 25550.

Styret består av tre medlemmer og ett varamedlem valgt av forbundsstyret i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Generalsekretæren i NVIO er daglig leder i Stiftelsen Veteranhjelp.

 

Hvordan søke Stiftelsen Veteranhjelp om bidrag - Elektronisk søknadsskjema

Søknad om støtte med begrunnelse, fremsettes skriftlig, enten pr brev til Stiftelsen Veteranhjelp, NVIO, Pb 1550 Sentrum, 0015 Oslo eller pr e-post til stiftelsen@nvio.no, eller via elektronisk søknadsskjema, som du finner ved å trykke her.

Styret bestemmer størrelsen på summen som utbetales, begrenset oppad til kr 10 000 pr mottaker pr år. Utbetalinger utføres av NVIOs sekretariat på bakgrunn av vedtak.