STIFTELSEN VETERANHJELP

Stiftelsen Veteranhjelp (Stiftelsen) er opprettet for å kunne gi økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Vi har hjulpet mange, og er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner.

Støtt oss gjerne med valgfritt beløp til konto nr: 7058 31 07302, eller Vipps til 25550.

 

Statutter for Stiftelsen veteranhjelp
Stiftelsen er etablert av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) med basis i midler fra Forsvaret, veteraner og andre som ønsker å bidra til Stiftelsens oppgave. Stiftelsen skal til enhver tid ha en grunnkapital på kr 1.985.000. Forsvaret, som giver av grunnkapital på kr 1.885.000, har stilt som krav at kun avkastning av beløpet kan benyttes til utdelinger.


Formål
Gi økonomisk støtte til veteraner og deres nære familie i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten kan ytes som nødhjelp eller rentefritt lån hvor hele eller deler av beløpet tilbakebetales til Stiftelsen.

Forvaltning, regnskap og revisjon
Stiftelsens midler og avkastning forvaltes av styret i stiftelsen. Bundet grunnkapital skal stå på høyrentekonto for å oppnå best mulig renter. I tillegg har Stiftelsen en driftskonto for den daglige drift. NVIOs sekretariat fører regnskapet for Stiftelsen.


Avkastning fra fondet tilføres driftskontoen årlig pr 1. januar. Forbundsstyret i NVIO kan i samråd med Stiftelsens styre iverksette egne innsamlinger for å sikre Stiftelsens fremtidige drift.


Stiftelsens regnskap holdes atskilt fra NVIOs regnskap. Revisor som reviderer NVIOs regnskap reviderer også Stiftelsens regnskap.

Hvordan søke
Alle veteraner, nært pårørende eller etterlatte kan søke om støtte fra Stiftelsen.

Bruke dette skjemaet.

Søknader sendes inn på epost til stiftelsen@nvio.no eller per brev til Stiftelsen Veteranhjelp, NVIO, Pb 1550 Sentrum, 0015 Oslo.

 

Tildeling av midler
Styret bestemmer størrelsen på summen som utbetales, normalt begrenset oppad til kr 10.000 per mottaker pr år. Det føres protokoll fra alle tildelingsmøter. Kopi av protokollen foreligger i NVIOs arkiv. Utbetalinger utføres av sekretariatet i NVIO på bakgrunn av skriftlig vedtak oversendt fra styret i Stiftelsen.

Styret
Etter nytt forbundsstyre valgt på Landsmøtet april 2021, ble Philip Jackson valgt inn som ny leder og nytt styre består av Trude Marie Nilsen og Rune Meier, med Barbro Malen Jorde som vararepresentant.

Daglig leder er NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl. 

Hverken styret eller administrasjonen i NVIO mottar godtgjørelse fra Stiftelsen. 

Stiftelsen Veteranhjelp
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo / Organisasjonsnummer 992 133 848  / Registrert i Stiftelsesregisteret 11.03.2008 

Stiftelsens side på Facebook finner du her.