Kameratstøtte

Kameratstøtte

21.01.20 19:02 av ‎ NVIO

Vennskapsforholdene var det viktigste personlige utbyttet de hadde fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i etterhånd

Les mer