band

VETERAN

Samhold - Erfaring - Styrke
En flott historisk gave til NVIO Gjøvik

En flott historisk gave til NVIO Gjøvik

Mosaikk- og TrikTrak bordet er fra Syria, og ble nylig gitt som gave av Lars Thorvald Hornslien, sønn av tidligere oberstløytnant Erling Hornslien, som var tidligere generalsekretær i FN Veteranenes Landsforbund (Nå NVIO). Et bord med både historie og respekt bak seg.

Les mer
FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

29. Mai 2020 ble FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker markert og feiret. I år ble det en ekstra verdig markering av dagen når NVIOs president, Dag Magne Lunde fikk slippe fredsdua fra Nobels fredssenter mens Oslo rådhus spilte «Give peace a chance» på slaget 12:00. -Utrolig stolt av å kunne få slippe fredsdua Kåre på dagen vi skal hedre alle som deltar i FNs fredsbevarende styrker, og ikke minst minnes alle de som ga sine liv i tjeneste for freden. Jeg var en stolt president av NVIO som fikk være med på dette hos Nobels fredssenter, og takker for en slik oppmerksomhet.

Les mer
Veterandebatten på Forsvarets Forum

Veterandebatten på Forsvarets Forum

Forsvarets Forum har den siste tiden kjørt en veterandebatt med flere innspill fra ulikt hold. Her er generalsekretær Thor Lysenstøen og NVIOs innspill til veterandebatten som tekst i sin helhet.

Les mer
Resultatene fra medlemsundersøkelsen

Resultatene fra medlemsundersøkelsen

Tallene fra undersøkelsen viser en økning i medlemmer som deltar på aktiviteter, bredere oppslutning i lokallagene og en god utvikling på antallet treffsteder for veterantreff og antallet fremmøtte.

Les mer
Unike erfaringer; kronikk om veteraner

Unike erfaringer; kronikk om veteraner

I fjorårets siste utgave av fagbladet vårt Veteran (#4/2019) skrev vår nye forsvarssjef, generalmajor Eirik Kristoffersen, en kronikk om veteraner -og om å selv være veteran. Her gjengir vi den på nytt i sin helhet:

Les mer