Den lange vegen

Den lange vegen

«Den lange vegen: FN-soldatenes opplevelser i krigssonene under krigen i Bosnia-Hercegovina 1993-1994» av Frode Dieter Ursin, Øyvind Wesley Hansen, Asgeir Seljen, Tore Austheim, Johnny Gulbrandsen, Halvor Sunde, Geir Stenshagen, Paul Magnus Davidsen, Knut Bjørsland og Bjørn Skavåsen.

"... Titter så nervøst opp til høyre der du vet skytteren er, og undrer på om akkurat du er i hans siktekorn nå? Det smeller fra snikskytterens gevær, og en maskingeværbyge følger opp skuddet for å fortelle oss at de er der denne gangen også. Magen knyter seg og det gjør vondt i hele kroppen, men heldigvis er de i dag i godt lune og prosjektilene hamrer kun inn i stålkontaineren bak på lastebilen min."
Jugoland

Jugoland

"Jugoland - om Jugoslavia, nordmenn og nye land på Balkan" av Kristian Hagestad

Jugoslavia hadde eit nært forhold til Noreg og nordmenn. Dei to landa, som geografisk var plasserte i to hjørne av Europa, utvikla tett samarbeid og kontakt. Under den kalde krigen var vennskapet mellom den sosialdemokratiske NATO-staten og den kommunistiske eittpartistaten eit unikt fenomen. På 1990-talet gjekk Jugoslavia i oppløysing. Brutale krigar utspann seg. Sju nye statar oppstod. Korleis blei Jugoslavia til? Kva var bakgrunnen for vennskapet med Noreg? Kvifor sprakk Jugoslavia? 
Jugoslavia-konflikten

Jugoslavia-konflikten

En kort introduksjon til Jugoslavia-konflikten, av Svein Mønnesland

Denne boken skisserer det historiske bakteppet, for deretter å se nærmere på årsakene til at Titos Jugoslavia gikk i oppløsning. Hvorfor ble det krig, og hvorfor ble den så blodig? Forfatteren mener det internasjonale samfunnet ikke gjorde nok for å stanse krigshandlingene tidlig i forløpet. Sarajevo, en europeisk hovedstad, var beleiret og under angrep i over tre og et halvt år, og i Srebrenica ble det begått et folkemord - til tross for at begge byene var erklært som «sikre områder» av FN, og Nato sto klar til å gripe inn. Boken diskuterer også arven fra 1990-årene og viser hvordan nasjonalistiske holdninger fortsatt preger området.
Krig i Europa

Krig i Europa

Krig i Europa. Forsvaret på Balkan, 1992-2005, av Håkon Lunde Saxi og Martin Lau Slåtten

Denne boken gir den første samlede fremstilling av Forsvarets engasjement på Balkan, fra tiden som fredsbevarere i FNs tjeneste til krig under NATOs ledelse. Den forteller om 13 år med skremmende og brutale krigshandlinger. Den gir innsyn i regjeringens diskusjoner og offiserers og byråkraters overveielser. Men først og fremst får du et enestående innblikk i norske soldaters opplevelser på Balkan.

Håkon Lunde Saxi er førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Stabsskolen / Forsvarets høgskole og Martin Lau Slåtten er forsker ved Senter for sivil-militære relasjoner ved Institutt for forsvarsstudier / Forsvarets høgskole.