Årets lokalforening er NVIO Voss

Årets lokalforening er NVIO Voss

Hvert år kårer NVIO årets lokalforening. Foreningene vurderes på aktivitet, rekruttering, kameratstøtte, kommunikasjon og administrasjon. Under årets ledersamling ble årets vinner presentert.

- Årets lokalforening er NVIO avd Voss! avslørte president Ole-Asbjørn Fauske.

Lokalforeningen leverte et særdeles godt bidrag på Landsskytterstevnet 2023, hvor de fremsto som en viktig samarbeidspartner for Forsvaret, og bidro til å sette NVIO på kartet overfor vår militære og politiske ledelse, herunder direkte kommunikasjon med forsvarsministeren. Lokalforeningen har gjennom innsatsen bidratt til å heve NVIOs omdømme. Lokalforeningen har også vært en aktiv bidragsyter under årets sesong av Kompani Lauritzen, noe som forsterker den positive profileringen av organisasjonen. Med en økning av medlemsmassen på 20 prosent er lokalforeningen landets beste innen rekruttering. De er også meget gode innen kommunikasjon og inkluderende innen regionen. Lokalforeningen er blant de beste i NVIO innen kameratstøtte. For å heve seg ytterligere anbefales lokalforeningen å bruke styreweb regnskap, sto det blant annet i begrunnelsen. 

Lokalforeningene som kom på 2. og 3. plass ble også presentert.

- I en by preget av et mangfold av organisasjoner med konkurranse om veteranpopulasjonen har lokalforeningen gjort en særdeles god innsats innen rekruttering. Dette har bidratt til å øke medlemsmassen med 12 %. De er NVIOs nest beste innen rekruttering. Lokalforeningen har en meget aktiv marsjgruppe, som tilfredsstiller målet om aktivitet for veteraner og medlemmer. Lokalforeningen har en proaktiv og engasjert ledelse som har et tett og godt samarbeid med andre lokalforeninger i regionen. Lokalforeningen er gode til å utøve kameratstøtte og begynte å bruke styreweb regnskap i 2023. Nr. 2 på listen over årets lokalforening er NVIO avd Bergen og omland, sa Fauske.

Tredjeplassen gikk til NVIO avd Telemark. - Lokalforeningen er en meget veldrevet lokalforening. De følger vedtatte regler gjennom å avholde årsmøter og føre regnskap i styreweb. De har en god utøvelse av kameratstøtte, gjennomfører gode aktiviteter og er villige til å tenke nytt for å nå flere veteraner og veteranfamilien. Lokalforeningen er gode innen kommunikasjon. Lokalforeningen anbefales å gjøre en like god jobb innen rekruttering som de øvrige oppgavene de gjør så bra, avsluttet Fauske.

Foto er fra NVIO Voss' stand under Landskytterstevnet 2023.