Årets nasjonale veterankonferanse 2021

Årets nasjonale veterankonferanse 2021

Publisert av Siri Jørgensen den 25.05.21.

 

Årlig arrangeres Nasjonal veterankonferanse, for å styrke anerkjennelsen og ivaretakelsen av veteraner i Norge. På grunn av koronapandemien blir årets konferanse digital, og vi inviteres til å delta på tre sendinger á ca. en time. Her skal vi få høre veteranenes egne historier, og få vite mer om hvordan ledere i departementer og Forsvaret ser på veteranivaretakelsen. Vi skal også få lære om hvordan kommuner og andre utenfor Forsvaret jobber med anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner. Som på tidligere konferanser ledes det hele av programleder Siri Lill Mannes.

 

Hvert år sender Norge soldater til tjeneste i internasjonale operasjoner. Ofte til områder preget av krig og konflikt. I St. Mld. 34 (2008–2009) ble det slått fast at ansvaret for forberedelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner ikke bare er Forsvaret sitt ansvar, men hele samfunnets ansvar. I Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordrer Regjeringen kommunene til å lage kommunale eller interkommunale handlingsplaner for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier.


De siste årene har stadig flere kommuner utviklet egne veteranplaner, og opprettet kommunale veterankontakter. Veterankonferansen vil gi et godt innblikk i hva som er forventningene til kommunene på dette området, hvem som kan være naturlige samarbeidspartnere i veteranarbeid, og et innblikk i hva andre kommuner har gjort i utøvelsen av sin veteranpolitikk.


Veterankonferansen sendes altså som tre separate sendinger, på ca. en time hver.

Du kan følge sendingene på sidene til Forsvaret her, eller Facebook-siden Forsvarets veteraner her.

Vil du bli varslet når sendingene publiseres? Trykk «deltar» på Facebook-arrangementene som du finner her.


Sending 1, 21. juni kl. 12:00

Hva har skjedd på overordnet nivå innen veteranivaretakelse, og hva er forventningene til landets kommuner?

I denne sendingen møter du blant annet utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, politidirektør Benedicte Bjørnland og en rekke andre – blant annet veteraner som forteller sine historier.

Se nettsiden for hele programmet her.


Sending 2, kommer 22. juni kl. 12:00

Hvilke ressurser kan landets kommuner spille på i utøvelsen av sin veteranpolitikk?

I denne sendingen møter du blant annet kronprins Haakon i samtale med en veteran, Forsvarets overlege i psykiatri Tore Tveitstul, som blant annet vil fortelle om hvilke ressurser Forsvaret har som kommunene kan spille på. Du vil også møte BUFDIR og to av RVTSene som vil fortelle om hvilke tiltak de har iverksatt som kan være gode ressurser for kommunene å spille på i sitt arbeid. Psykolog og forsker Andreas Nordstrand og veteran Frank Sandbye-Ruud, vil sammen snakke om temaet posttraumatisk vekst og hvordan kan veteraner bruke.  Traumatiske opplevelser til å bidra positivt?


Sending 3, kommer 23. juni kl. 12:00

Hva har andre kommuner gjort når det kommer til utøvelsen av sin veteranpolitikk?

I denne sendingen møter du blant annet kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, ordfører i Bardu kommune Toralf Heimdal, byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, ordfører i Trondheim kommune Rita Otervik, assisterende rådmann i Indre Østfold kommune Tom-Arne Tørfoss, som vil fortelle om hvordan kommunene anerkjenner og ivaretar veteranene. Du møter også veteraner, som deler av sine opplevelser både ute på oppdrag og her hjemme.

 

Veterankonferansen avsluttes med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.


Mer informasjon om konferansen finner du altså på www.forsvaret.no/veterankonferansen.