Årets veterankonserten 2024

Årets veterankonserten 2024

Publisert av Siri Jørgensen den 05.06.24.

Det ble en fantastisk dag på Kongsvinger festning, under årets Veterankonsert 1. Juni.

Den tolvte i rekken og titulert «best games ever». Alle som hadde tatt turen fikk både solskinn og et fortreffelig program med fantastiske solister fra scenen. Fredrik Amadeus Sannerud, Andrea Rymoen, Thea Paulsrud og Frode Vassel leverte virkelig varene!

Publikum fikk også taler ved HV sjef, generalmajor Ommundsen og feltprest Christian Skovdahl. Kongsvinger festnings tamburkorps åpnet showet og medlemmer fra Kongsvinger blandakor bidro med gåsehud-faktor underveis, sammen med sekkepipetoner fra Nicolai Hagen Huse. Publikum fikk muligens også overvære en verdenspremiere da Søndre Finnskogen Spellemannslag spilte sammen med Heimevernets musikkorps! Alt selvsagt loset i havn ved konferansier Øivind Roos.

Et forrykende program i stekende varme stoppet ikke HVs musikkorps (HVMK) og dirigent Bjarte Kleppe Riseng som ga alt i de tre timene konserten varte. 

Vel blåst!

 

I forkant av Veterankonserten var det tradisjon tro, mottagelse for veteraner i kruttårnet, inkludert en matbit. Under denne mottagelsen ble Karl Arne Solvang, Arne Harald Langedrag og Thomas Halvorsen dekorert for deres deltagelse i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats. Sjef HV Generalmajor Ommundsen sto for dekoreringen. Sjefen for Forsvarets veteransenter, oberstløytnant Arnstein Hestnes holdt også tale og fremsnakett medaljen for internasjonal innsats før utdelingen. NVIO gratulerer alle med vel fortjente medaljer.

Med anerkjennelse og respekt - gratulerer!

 

På tampen av konserten ble konferansier Øivind Roos, korpsets sjef major Røgeberg og veteransenterets sjefssersjant Steffan Reuyter tildelt NVIOs hederstegn i sølv av visepresident i NVIO, Trude Nilsen, til stående applaus fra publikum.
Kaptein Rune Haglund ble også tildelt hederstegn, men var dessverre ikke tilstede denne dagen.

 

Innstillingen til hederstegnene:

 

Øivind Roos og kaptein Rune Haglund

har i alle de 12 årene som Veterankonserten har funnet sted, vært kunstneriske ledere og produsenter for konserten. De har med sin musikalske kunnskap og brennende engasjement for veteraner, evnet å produsere konserter som har engasjert og rørt publikum. Med dette har de skapt store kunstneriske opplevelser som har satt veteranenes innsats på agendaen. 

 

Major Ivar Erik Røgeberg 

har i alle årene konserten har blitt arrangert, vært sjef for Heimevernets Musikkorps, og korpsets bidrag har vært en avgjørende suksessfaktor for veterankonsertene. Røgeberg har bidratt til at Heimevernets Musikkorps blir oppfattet som veteranenes musikkorps. Han legger sin ære i at korpset alltid stiller godt forberedt, selv om korpset har få dager tilgjengelig og mange oppdrag å fylle. Men Røgeberg har alltid prioritert oppdraget med veterankonserten. 

 

I tillegg ble følgende hilsen fra NVIOs president lest opp:

Øivind Roos: Øivind er "verdens beste konferansier" i Kongsvinger. Gjennom mange år har han bidratt til den helt spesielle "Festningsstemingen" under konserten, og med sin lune humor og sin profesjonelle ledelse under arrangementet har han bidratt til at våre veteraner føler seg sett, verdsatt og anerkjent. Vit at vi setter umåtelig stor pris på deg, Øivind! Og vi håper du forblir et fast innslag under konserten i mange år enda.

 

Rune Haglund og Ivar Erik Røgeberg: Musikk er et kraftfullt uttrykk som setter følelsene i sving og som berører oss. Gjennom årene som har gått har dere, også gjennom det musikalske uttrykket under veterankonserten, berørt utallige veteraner og andre. Gjennom produksjon, artist- og musikkvalg får publikum et unikt inntrykk av hva det vil si å være veteran, og veteranene som er her opplever et fellesskap og en anerkjennelse som det er vanskelig å beskrive hvor mye betyr for den enkelte. Vi takker dere hjerteligst for det dere har gjort - og gjør - for våre veteraner. Og vi håper at også dere blir en del av konserten i mange år enda.

 

 

Kommandersersjant Steffan Ruyter
fikk NVIOs hederstegn i sølv, på bakgrunn av hans rolle som leder for ivaretakelse av veteraner på Forsvarets veteransenter august 2016. Denne stillingen innebærer at han har ledet arbeidet med planleggingen av årlige aktiviteter, ledet inntaksteamet, og vært personlig involvert i aktivitetene. Spesielt MC-treffene, veteranmesterskapene i golf, camper som «Min tur ut»  aktiviteter i forbindelse med rekreasjon og mye mer. Steffan har også vært personlig involvert i å hjelpe enkelt veteraner som har hatt utfordringer, noe han har gjort på en meget god måte. Steffan vil gå av med pensjon høsten 2024, og dette er en passende anledning til å tildele heder i sølv.

 

I tillegg ble følgende hilsen fra NVIOs president lest opp:

Steffan, som selv er veteran, har arbeidet for norske veteraner i mange år. Han er en person som svært mange kjenner, og det er mest fordi han er den han er. Steffan er en seriøs, omsorgsfull og vennlig person. Men samtidig er han effektiv, målrettet og har stor gjennomføringsevne. Jeg tror ikke det finnes noen som har oversikt over alle de norske veteranene som har et forhold til Steffan. Gjennom utallige samtaler, lange netter, aktive dager og hyggelige sammenkomster, har Steffan betydd mye for mange. Vi gratulerer Steffan med lang og viktig tjeneste i Forsvaret, og ønsker riktig lykke til i hans nye tilværelse som forsvarspensjonist fra høsten av.

 

 

 

De har alle fire bidratt vesentlig i anerkjennelsen av våre veteraner og med sitt engasjement bidratt langt over hva man kan forvente. 


Med anerkjennelse og respekt - gratulerer!