– Det skal være fint, verdig og skikkelig

– Det skal være fint, verdig og skikkelig

Publisert av ‎ NVIO den 02.05.19. Oppdatert 13.12.19.
I Nedre Romerike har kommunene gått sammen og inviterer regionens veteraner til felles markering og middag 8. mai. –Det er viktig å stille opp på lokale arrangementer, sier NVIOs generalsekretær, Thor Lysenstøen.

– Vi har over 200 veteraner bare i Nittedal kommune, og vi håper at mange av dem har lyst til å melde seg på sånn at vi kan få gitt dem den anerkjennelsen og respekten vi har lyst til å vise dem, sier Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal kommune.

– Vi har hatt noen arrangementer for veteraner i Nittedal tidligere, men det har ikke blitt noe særlig schwung over det. Derfor håper vi at vi ved å samarbeide med de andre kommunene kan løfte arrangementet litt, sier ordføreren.
De 200 veteranene i Nittedal har deltatt i operasjoner på en lang rekke forskjellige steder og til forskjellige tider, og kommunen synes det er viktig å tilrettelegge for et fellesskap på tvers. Derfor er det så viktig med noen store fellesarrangementer i kommunen, mener Thorkildsen. Partner, følge og barn er også hjertelig velkommen til arrangementet, understreker hun.

– Til andre kommuner som tenker på å gjøre noe lignende vil jeg si at du skal gjøre dette så godt du bare kan. Det skal være fint, verdig og skikkelig. Om det kommer en eller om det kommer mange, så skal de bli like godt tatt imot. Det er første gang vi arrangerer 8. mai og det første skrittet er ofte det vanskeligste. Men jeg håper selvfølgelig at vi treffer og at det er mange som har lyst til å delta, sier Thorkildsen.

En utfordring mange kommuner har er at veteraner ikke ser på seg selv som veteraner. – Jeg opplever at det er vanlig, spesielt blant unge veteraner, at de ikke tenker at det de har gjort teller. At for å være veteran så må man ha vært ute åtte ganger, og helst blitt skutt mot alle gangene. Jeg tenkte sånn selv. Det er noe vi må avmystifisere. Om du er ute som elektriker eller om du står i vakta så er du like viktig, og like mye veteran, sier NVIOs kameratstøtteleder Anders Aks.

Ordføreren understreker at alle veteraner er hjertelig velkomne på arrangementet. – Det å være veteran handler om å ha vært på utenlandsoppdrag for det norske Forsvaret, uavhengig av grad, bakgrunn og hva man jobbet med ute, sier hun.

Planen er at dette blir et årlig arrangement som går på rundgang blant kommunene i Nedre Romerike.
– Det er veldig positivt det kommunene i Nedre Romerike gjør for å hedre veteranene i kommunen 8. mai. Jeg vil oppfordre alle veteraner til å stille opp om sine lokale arrangement på veteran- og frigjøringsdagen, sier Lysenstøen.
Det er imidlertid 364 andre dager i året, og de 200 veteranene i kommunen er veteraner også disse dagene.

– Vi jobber med å få på plass en veteranplan, og det det er ikke så altfor lenge før også det er på plass, sier Thorkildsen.
Det er kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum, som samarbeider om arrangementet og veteranplanen.

Meld deg på arrangementet her: https://www.nittedal.kommune.no/aktuelt/veteranmiddag/
Frist 30. april.