- Viktigere enn på lenge

- Viktigere enn på lenge

Publisert av Hege Kofstad den 24.01.23.

Nasjonal veterankonferanse dag én er kommet og gått. Vi oppsummerer dagen.

Etter innledning og åpning av konferansen av veteraninspektør Morten Henriksen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram var gulvet åpent for to andre ministere.

- At tre av departementene i den Interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) stiller opp på Nasjonal veterankonferanse er positivt. Jeg håper det betyr at de tar arbeidet med å få IDA til å fungere bedre seriøst og at det tverrsektorielle samarbeidet blir løftet opp på det nivået det må være, sier Bjørn Robert Dahl.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe hadde naturlig nok hovedfokus på veteranfamiliene.

- Jeg er her for å anerkjenne innsatsen veteranene gjør, men spesielt for å bidra til fokus på barna og familien rundt veteranene og den innsatsen de har gjort. Barn kan ha mange spørsmål. En av foreldrene er borte i lang tid, og kanskje er det et element av fare involvert. Familien er viktig for veteranen, sa Toppe.

Vi fikk også møte barn som fortalte om utfordringene med å ha foreldre i internasjonale operasjoner, og partnere som med levet livet med en som ikke alltid er tilstede.

- Det er utrolig viktig med tverrsektorielt samarbeid, men det er en utfordring generelt å få de forskjellige tjenestene til å samarbeide. Her har familievernkontorene en viktig rolle, sier Toppe.

Ministrene deltok også på pauseshowet Debrif, med programlederne Anders Aks fra NVIO og regional rådgiver Kristin Runar i Forsvarets veterantjeneste (FVT).

- Det er jo også familiene som oppfatter hvis det er utfordringer med en den som kommer hjem, sier Aks.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram snakket blant annet om ansvaret ved å sende ut norsk personell.

- Jeg er med på å ta avgjørelsen om å sende norske soldater ut i tjeneste for Norge, og det er en forpliktelse i det. VI har satt i gang arbeid med en tiltaksplan. Selv om det har skjedd mye bra de siste årene er det rom for forbedring. Jeg håper og tror at vi skal komme frem til en bra tiltaksplan.

Tiltaksplanen var et viktig tema på dag en av konferansen. Ekspedisjonssjef i forsvarsdepartementet Kjersti Klæbo brukte sin tilmålte tid til å gå gjennom det hun kalte en «ny giv» i veteranarbeidet.

- Forsvaret vårt er viktigere enn på lenge. Vi har personell som er utplassert for å trygge NATOs grenser i Litauen. Ivaretagelse av personellet vårt er ikke bare et samfunnsansvar, men også en forutsetning for operativ evne. Ivaretakelse av personellet er et samfunnsansvar. De fortjener at vi tar vare på dem, og det skulle også bare mangle, sa hun.

- Vi må lage en veteranpolitikk som står seg de neste ti årene. Vi skal få på plass en ny handlingsplan som er tydelig og konkret, sa Klæbo.

Veteraninspektør Morten Henriksen gikk gjennom hvordan arbeidet med tiltaksplanen hadde vært og hvor man står i dag.

- Det lå i mandatet at vi skulle involvere veteranorganisasjonene i det løpende arbeidet og de har hatt mulighet til å komme med innspill til tiltaksplanen. Det har flere også gjort. Dette skal godkjennes av regjeringen våren 2023, sa Henriksen.

Generalsekretær i NVIO Bjørn Robert Dahl er tilstede under hele konferansen.

- Første dag har vært lærerik og interessant med en god kombinasjon av politikk og personlige historier. Noe av det sterkeste var historien til to familiemedlemmer som snakket om hvordan det var å ha en av sin kjære i internasjonale operasjoner. Det gjør inntrykk, sier han.