- Viser hvor viktig veteranarbeidet er

- Viser hvor viktig veteranarbeidet er

Publisert av Hege Kofstad den 05.10.21. Oppdatert 02.09.22.

Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet. I undersøkelsen har Forsvaret sammenlignet psykiske helseplager mellom 2012 og 2020, og er den første store oppfølgingen over tid av norsk militært personell. Undersøkelsen ble overlevert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag, tirsdag, klokken 13.

Generelt viser undersøkelsen at de aller fleste har gode liv og klarer seg bedre enn gjennomsnittet. Samtidig viser undersøkelsen at psykiske plager har gått litt opp. Det er en økning estimert til 2,2 %.

- Noe av det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen er sannsynligheten for psykiske plager blant veteraner som slutter i Forsvaret. Som forsvarsministeren også trakk frem, så er det naturlig å tenke at det har noe med at de mister fellesskapet og muligheten til å dele tanker og erfaringer med andre som har lignende bakgrunn. Dette funnet bør gjenspeiles i de tiltak man treffer for å hjelpe veteranene. Å bevare fellesskapet blant veteranene er noe vi i NVIO jobber med hver dag, over hele landet og jeg er veldig glad for at også forsvarsministeren og forsvarssjefen trakk frem det frivillige veteranarbeidet når de snakket om funnene i undersøkelsen, sier generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Bjørn Robert Dahl.

- Det er veldig viktig at forskning på veteraner fortsetter. Det er essensielt at vi får ny kunnskap om hvordan det å stå i krevende situasjoner blant annet, påvirker personellet vårt. Veteranene som har svart på denne undersøkelsen er selektert og godt trent, og at 10,4% allikevel rapporterer om psykiske plager sier oss mye om hvor stor belastningen er. Undersøkelsen viser at det naturlig nok er en helt klar sammenheng mellom eksponering av alvorlige hendelser og psykiske plager, og utviklingen i Afghanistan kan være noe av forklaringen på at dette tallet er gått opp, sier Dahl.

Hele undersøkelsen finner du her.