30 år siden NorMedCoy Saudia Arabia

30 år siden NorMedCoy Saudia Arabia

Publisert av Siri Jørgensen den 17.01.21.

Operation Desert Shield var den defensive delen av Gulfkrigen (1990-1991) og iverksatt av en flernasjonal koalisjonsstyrke.

Operasjonen var innrettet mot å beskytte Saudia-Arabia og håndheve FNs sanksjoner mot Irak, etter  av landets invasjon og anneksjon av Kuwait høsten. 1990.

Operasjonen ble samtidig en styrkeoppbygging forut for angrepskrigen mot Irak og frigjøringen av Kuwait; Operation Desert Storm i 1991. 

Den ble iverksatt etter anmodning fra myndighetene i Kuwait og Saudi-Arabia, og var autorisert av FNs sikkerhetsråd.  Operasjonen ble gjennomført i Saudi-Arabia, Irak og Kuwait, samt i Persiabukta. Håndhevelsen av FN-sanksjonene mot Irak besto særlig av maritim patruljering i Persiabukta. Norge bidro med et kystvaktfartøy, KV «Andenes», ble, etter anmodning fra Danmark, satt inn som støtte- og forsyningsfartøy for korvetten «Olfert Fischer». KV «Andenes» ble værende igjen i området for å delta i Operation Desert Storm, i januar 1991, og returnerte til Norge først i oktober 1991.
Operation Desert Storm startet 17. januar 1991. Det norske sanitetskompaniet ble sendt til Saudi-Arabia for å støtte koalisjonststyrkene. NorMedCoy S/A; Norwegian Medical Company/Saudi-Arabia, ble satt inn som et mobilt, forsterket sanitetskompani med lett feltsykehus. Dette var forutsatt brukt kun i bakre rekker; kompaniet var forlagt i Al Jubail, Saudi-Arabia. 

 


I episode 5 av Veteranpodden fortalte NK i SanKp, Thor Lysenstøen om hvordan det var der nede, om forholdene i leiren, Scud-raketter, sprit av ulik art, piller mot nervegass og verneutstyr mot kjemiske våpen. Du kan lytte til podcasten her.

 


Han holdt også følgende avskjedstale til NORMEDCOY/ SA -10.april i 1992:


Det er tre dager siden en del av oss sto på Basraveien «In the Valley of Death» og så et irakisk fallskjermregiment sønderknust og forbrent. Vi så nesten 70 av de over 500 oljebrønnene kaste sine flammer 50-100 meter opp i luften og svart røyk som stengte for solen 30-40 mil unna - en naturkatastrofe.

Vi så et Kuwait City vandalisert av irakiske tropper. Vi så irakiske sårede komme inn til oss som redde dyr, for noen timer etter å smile med takknemlighetens lys i sine øyne. Vi har sett dette og for de som ikke var med er det nytteløst å forklare. Det er stor forskjell på visjon og virkelighet. 

Vi har sett resultatene av en krig. Vi var med i en krig. Vi var mentalt forberedt på det verste; gass-, fly- og rakettangrep. Og vi holdt mål. Dere ble utsatt for det verste presset man kan utsettes for; negativ presseomtale, krigens krav, usikkerhet og press hjemmefra. Men dere holdt mål. Den faglige tilbakemeldingen fra våre allierte, enkeltpersoner, avdelinger, besøkende og våre militært allierte foresatte har hele tiden vært den aller beste. Med hensyn til den personlige sikkerheten gikk vi under navnet «Fort Knox». Vi har løst et oppdrag som ingen andre nordmenn tidligere har gjort. At landkrigen fikk det resultatet den fikk, kun 12 døde og 75 sårede på britisk side, er det vel ingen som er gladere for enn oss. Men la dette være helt klart: Vi ville ikke fått oppdraget, å ta ansvaret for sanitetstjenesten i Al Jubail-området, hvis ikke britene visste at vi holdt mål. Vi får ta det som den tillitserklæringen det er.

Men etter to måneder i tjeneste for Saudi-Arabia, kommer man ikke hjem helt som det samme som da man dro. Bare at man har sett et land hvor det å ha geiter i baksetet på en Rolls Royce er dagligdags, gjør at normene om tingenes verdi endres. Men det er kanskje bare nyttig å få en annen vinkling på tingene enn man gjør i Norge.

Når man har sett krigens masse-ødeleggelse av mennesker og materiell og med de resultatene som var forventet på alliertes side, så det er ingen tvil om at vårt oppdrag hadde sin eksistensberettigelse. Man må aldri akseptere hverken terrorisme eller at et land blir okkupert av et annet. Frihetens pris kan aldri bli for høy. Dette er en evig sannhet, selv om disse ordene kom som et rasende avisinnlegg mot kompaniet og vi ble betegnet som ørkengribber av andre.

For meg personlig så spiller det ingen rolle, vi var der og vi holdt mål. 

Smilende mennesker som vinket til oss i Kuwait får stå for det vi utrettet. Til hver enkelt av dere vil jeg si, at jeg kommer til å savne dere. Vi løste oppdraget sammen og som brikkene i et puslespill utgjorde vi et hele. Dra hjem med hodet høyt løftet, dere løste et oppdrag der mange ikke turde. La dette være hilsenen til deres kjære familie og venner.
Jeg vet at jeg får se de fleste av dere igjen på rep.øvelser og oppdrag med SanKP/FN - så på gjensyn og takk for innsatsen ørkengribber!

Takk!


Major/NK Thor Lystenstøen

 

 

Senere lagde Aftenposten en artikkelen om helseproblemer som noen av veteranene opplevde i ettertid. Problemer på bakgrunn av en svært stresset jobbsituasjon i Saudia-Arabia, samt eksponeringen for miljøgifter, oljebranner, eksplosjoner, vaksiner, insektmiddel og uranladet ammunisjon. Den kan du lese her.

Vi jobber også med å få fatt i en større artikkel fra B/T som intervjuet 46 av deltagerne. Vi laster opp denne så fort vi får tilgang.

 

Anerkjennelse og respekt til alle som deltok! 

 

 

 

 

 

 

 


En stor takk til Tor Ivar viken for private bilder!


Kilder: 

Thor Lysenstøen, NK NormedCoy SA

Det store norske leksikon

VG (forsidene januar 1991)

Veteranpodden

Aftenposten

NorMedCoys Faktablad (Storvik) 

Foto: Tor Ivar Viken