Forskning på norske og danske Afghanistanveteraner

Forskning på norske og danske Afghanistanveteraner

Publisert av Siri Jørgensen den 12.09.23.

Hvordan har erfaringer, opplevelser og kompetanse fra tjenesten i Afghanistan påvirket utdanning, arbeid, helse og familieliv? 

Er det forskjeller mellom norske og danske veteraner?


NVIO har tidligere tildelt Nicklas Hjortgaard Christiansen utdanningsstipend til sin forskning om veteraner (du kan lese mer om dette her), og nå er han i gang med et Ph.d.prosjekt om «Afghanistanveteraners livsløp». Det hører med til historien at Nicklas selv har tjenestegjort i Afghanistan, og vi er glade for at Nicklas fortsetter med Universitetet i Bergen som institusjon og ansvarlig for prosjektet.

 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan utenlandstjeneste bidrar til å forme livsløpet for norske og danske Afghanistanveteraner. Deltakelse i prosjektet innebærer at Nicklas gjennomfører individuelle intervjuer med deltakerne, som dreier seg om tiden før, under og etter utsendelse. Spørsmålene vil blant annet handle om temaer som utdanning, jobb, helse, parforhold og familieliv. Ved å sammenlikne de ulike livsløpene vil det bli mulig å belyse forskjeller og likheter i gruppen, og utlede mulige forklaringer på disse.

 

Prosjektet er avgrenset til at deltakere må ha vært utsendt med militærgrad av enten menig eller offiser. Det søkes både mannlige og kvinnelige veteraner. Alle deltakere vil bli anonymisert slik at ingen skal kjennes igjen i det ferdige prosjektet. Person- og kontaktopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og prosjektet har blitt godkjent av Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør). 

 

 De som melder sin interesse for prosjektet vil bli tilsendt et mer detaljert informasjonsskriv om prosjektet, som også inneholder en detaljert personvernerklæring, før man treffer den endelige beslutningen om å delta.

Nå er han altså på jakt etter 16 veteraner fra Norge, både menn og kvinner - kunne du tenke deg å bidra?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å delta ta kontakt med: 


Universitetet i Bergen 


Stipendiat – Nicklas Hjortgaard Christiansen, på epost (nch005@uib.no) eller telefon: 46 12 04 09. 


Veileder/Prosjektansvarlig – Kristoffer Chelsom Vogt, på epost (kristoffer.vogt@uib.no) eller telefon: 55 58 91 71. 

 

 

Illustrasjonsbilde fra Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret