Bør benytte hjemlig struktur

Bør benytte hjemlig struktur

Publisert av Hege Kofstad den 05.09.21. Oppdatert 05.09.22.

Internasjonale operasjoner har lenge vært en del av tjenestemønsteret for militært personell. Dette vil fortsette, selv om omfanget nå er mindre enn på flere tiår. Det har vært uttalt at Norge i størst mulig grad skal sende enheter til internasjonale operasjoner, som tar utgangspunkt i den hjemlige strukturen. Dette er en fornuftig tilnærming og produserer avdelinger med erfaringer fra skarpe oppdrag. Nå er erfaringene at avdelingene til internasjonale operasjoner ble skreddersøm, og man fikk ikke den gevinsten man ønsket ved å ha større strukturlikhet.

NVIO mener at avdelinger til internasjonale operasjoner i minst mulig grad må skreddersys. Hjemlig struktur må brukes slik at man kan bygge organisasjonserfaring for den hjemlige strukturen. Enkeltstillinger i internasjonale operasjoner må dessuten ha direkte overføringsverdi til stillinger i den hjemlige strukturen. Personellet med kompetanse må gjenbrukes i hjemlig struktur.

 

Foto: Forsvaret