Møte i det nordiske samarbeidet

Møte i det nordiske samarbeidet

Publisert av Siri Jørgensen den 13.05.22.

Møte i Board of the Nordic Veterans Federation

NVIO er med i et nordisk samarbeid kalt Board of the Nordic Veterans Federation (BNVF). Dette består av veteranforeninger fra Danmark, Finland og Sverige. Organiseringen av foreningene er noe forskjellig, innholdet i veteranarbeidet variere og det samme er koblingen mot det enkelte lands forsvar. Lederfunksjonen i BNVF går på rundgang og i 2021 overtok Danmark dette etter Sverige.

BNVF møtes en gang i kvartalet og tar opp saker av felles interesse, deler erfaringer og ideer rundt veteranarbeid og ser på mulighetene for deltakelse på andre lands arrangementer. To av møtene går digitalt og to møter foregår fysisk. Helgen 7.-8. mai møttes BNVF i Oslo. Møtet var satt til lørdag, men de øvrige lands representanter hadde et ønske om å delta på det nasjonale programmet i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen påfølgende søndag. 

På møtet på lørdag gikk delegasjonene gjennom aktiviteter og status fra det enkelte land siden forrige møte. Vi har mange likheter, men det er alltid gode ideer å plukke opp fra møtene. På dette møtet presenterte danskene sin app, Veteranportalen. Dette er en geolokalisert app som viser arrangementer for veteraner og pårørende. Her i Norge har vi flere lokale forsøk, og vi har diskutert ideen sentralt tidligere også. NVIO har foreslått for Forsvarets veterantjeneste at dette er noe vi kunne tenkt oss en sentral organisering av, slik at vi får med oss alle veteranorganisasjonene.

The International Peacekeepers Day ble lagt til 29 mai av FN. Enkelte land har tatt dette som deres veterandag, blant annet Sverige og Finland. I år er det 20 år siden dagen ble innstiftet, etter forslag fra Ukraina. Det ble noe prat rundt dette og dagen kan også nyttes til en støttemarkering for Ukraina i deres kamp for frihet og demokrati mot Russland. 

I det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO, er det også et arbeid rundt veteransaken. Norge har ledervervet i år og neste møte finner sted 27.-28. september. Dette er et viktig forum i forhold til hva som gjøres fra de politiske myndigheter innen veteransaken.

Neste fysiske møte i BNVF finner sted i september hvor NVIO skal fasiliterer diskusjon om kameratstøtteordningen og hvordan vi kan lære av hverandre og høste av erfaringene i forhold til hvordan dette gjøres. I lys av arbeidet som er gjort i NVIO i forhold til å bygge kompetanse inn i kameratstøtteordningen blir dette spennende.

 

Du kan lese mer om Danmarks veteranforbund her.

Du kan lese mer om Finlands veteranforbund her.

Du kan lese mer om Sveriges veteranforbund her.

Du kan lese mer om NORDEFCO her.