Barn av veteraner

Barn av veteraner

Publisert av ‎ NVIO den 14.11.19. Oppdatert 16.12.19.

En undersøkelsen i Danmark viser at barn av veteraner trives godt på lik linje med andre barn i Danmark, og de driver med mindre kriminalitet enn andre barn på deres alder.

Undersøkelsen ble presentert på veterankonferansen av Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker ved det danske veteransenteret. Selve undersøkelsen «Børn af veteraner, 2018» kan du laste ned ved å trykke her.

De har undersøkt trivsel (mentalt, familieliv, skolegang, venner, fars psykiske problemer) blant 7-, 11- og 15-årige barn av veteranfedre i Danmark. Overordnet viser studien at de aller fleste barn av veteraner trives godt, helt på linje med andre barn i Danmark, men også at enkelte veteranbarn opplever mer stress i hverdagen, og trives dårligere psykisk hvis far sliter psykisk. 

Du kan se og høre hele foredraget fra veterankonferansen her.