Battlefield Orientation Tour Vemork med TMBN

Battlefield Orientation Tour Vemork med TMBN

Publisert av Siri Jørgensen den 07.09.20.
NVIO avd Kongsberg representert ved lokalforeningens leder Henning Martiniussen, arrangerte i helgen Battlefield Orientation Tour Vemork (BOT Vemork) for personell som tilhører eller har tilhørt Task Force Telemark bataljon (TF TMBN). Opplegget startet med bussavgang fra Kongsberg hvor 21 deltakere møtte frem for å delta på en helg med fokus på forsvars- og krigshistorie med fokus på Tungvannsaksjonen samt beslektede operasjoner (Grouse, Swallow, Freshman, Gunnerside og Sunshine).
På programmet første dag stod en tur til Gaustatoppen inkludert et besøk i Forsvarets tidligere anlegg. På grunn av tiden som var til disposisjon ble tur/retur Gaustatoppen gjennomført med Gaustabanen som er en bane som ble finansiert av NATO og som ble bygget for å transportere personell og materiell til Forsvarets anlegg på toppen av fjellet. Etter en omvising som også omfattet Forsvarets anlegg og en meget velsmakende vaffel i kaféen på toppen, gikk ferden videre til Rjukan fjellstue som skulle være vårt HQ denne helgen. Etter innsjekk var det også tid for middag som var tilberedt av fjellstuas eierpar Inger og Tor Nicolaysen. Tor, som var nær venn av flere av tungtvannsabotørene, skulle også være vår guide denne helgen. Etter middag fredag kveld, holdt Tor (utkledt som distingvert forretningsmann) et foredrag om industrietableringen i Vestfjorddalen og hvordan dalen forvandlet seg fra en bygd med 300 innbyggere til et industrisamfunn med 10 000 innbyggere i løpet av 10 år. Deretter var det sosialt samvær i peisestua.
Lørdag morgen var det tid for frokost og smøring av matpakke før ferden gikk via Sabotørstien til Sabotørhytta og Fjøsbudalen hvor matpakken ble fortært. Tor holdt en rekke orienteringer underveis og fortalte en flere historier som han selv hadde blitt fortalt av tungtvannsabotørene samt andre personer som indirekte hadde vært involvert. Turen langs Sabotørstien fortsatte ned en meget bratt sti ned mot riksveien hvor vi gikk om bord i bussen som tok oss ned til parkeringsplassen ved brua over til Vemork hvor vi lastet av og gikk opp til Vemork hvor Tor informerte oss om selve aksjonen i Hydrogenfabrikkens kjeller hvor produksjonskapasiteten for tungtvann ble stanset som et resultat av aksjonen. Etter denne orienteringen la forbundssekretær Svein-Erik Malmø-Moen ned en krans ved minnesmerket over Tungtvannssabotørene på vegne av deltakerne. Deretter gikk turen tilbake til Rjukan fjellstue for middag og et foredrag av Tor utkledt som tungtvannssabotør om sabotørenes uttrekning etter aksjonen.
Spesielt skal det sies at det for personellet fra TF TMBN var meget interessant å høre at en av sabotørene var fra Rena og at sabotørene krysset Østerdalen ved Rena på sin 500 kilometers skitur fra Rjukan til Sverige.
Tors beretning om Claus Helbergs historie hvor han ved en anledning bløffet seg ut av en situasjon hvor han var under mistanke for å ha vært involvert i en aksjon samt da han rømte etter å ha blitt arrestert av tyskerne fanget også tilhørernes oppmerksomhet.
Søndag morgen var det tid for avreise fra fjellstua, men turen var ennå ikke slutt. Vi startet med en tur til Skolandsmyrene som var planlagt som landingsplass for britiske ingeniørstyrker som skulle lande med glidefly som del av Operation Freshman. Dessverre gjorde værforholdene det umulig å lande og flyene forsøkte så å returnere til England. Begge glideflyene og et av bombeflyene krasjet på returen og 41 britiske soldater mistet livet.
Så gikk turen videre til Krokan gård, som var Den Norske Turistforenings første hytte. Ved hytta er det satt opp en statue av Claus Helberg, som i tillegg til å være en av tungtvannsabotørene også var ansatt i Turistforeningen i hele sin karriere. Helberg var i likhet med 3 andre av sabotørene oppvokst på Rjukan. Hans lokalkunnskap, ferdigheter på ski og erfaring med å ferdes i fjellet var av avgjørende betydning for at Tungtvannsaksjonen ble vellykket. Deretter gikk turen videre til Krossobanen, som var Norsk Hydros gave til Rjukans befolkning i 1928. Tor holdt foredrag på toppstasjonen om den såkalte granataksjonen hvor motstandsbevegelsen ved en rekke finurlige operasjoner lykkes med å erstatte kruttet i 88 mm luftverngranater med plastisk sprengstoff med tanke på å ødelegge et lokalt luftvernbatteri når det ble åpnet ild. Batteriet åpnet aldri ild og ammunisjonen ble transport til Horten hvor det ved en senere anledning førte til at flere kanoner eksploderte ved ildåpning og en rekke tyskere ble drept.
Etter orienteringen ble det tid til en vaffel i kaféen ved toppstasjonen før vi returnerte til dalstasjonen. Ved ankomst dalstasjonen tok vi farvel med Tor Nicolaysen og takket ham for meget interessante foredrag og utrolig interessant guiding i løpet av 3 dager. Tor Nicolaysen er et unikum som historieformidler. Han går inn og ut av forskjellige roller og på grunn av sitt nære vennskap med flere tungtvannssabotører og andre personer på Rjukan har han en unik historie å fortelle.
Men dagen var ennå ikke slutt. Vi tok turen fra Rjukan til Mæl stasjon med museumsbanen Rjukanbanen. Etter en togtur på ca 40 minutter ankom vi Mæl hvor vi fikk omvisning på DS Ammonia, søsterskipet til DS Hydro som ble senket av sabotører i 1943. Etter en interessant omvisning var det på tide å ta farvel med deltakerne før vi satte kursen hjemover i 15-tiden.
Etter krigen tjenestegjorde 2 av tungtvannsabotørene (Jens Anton Poulsson og Knut Haukelid) ved Telemark infanteriregiment nr 3. Regimentet var moderavdeling ved opprettelsen av Telemark bataljon og bataljonen har etter nedleggelse av regimentet videreført regimentets historie. Det går således en rød tråd fra tungtvannsabotørene til dagens personell i Telemark bataljon.
NVIO vil takke deltakerne for at de meldte seg på turen og for alle positive tilbakemeldinger som vi fikk underveis. Som en av deltakerne sa: «Jeg synes synd på de som ikke fikk oppleve dette». NVIO vil forsøke å gjenta dette arrangementet neste år. Hvis du deltok på turen og ønsker å gi oss skriftlig tilbakemelding om dine erfaringer fra denne turen eller tips om aktiviteter som vi bør ta initiativ til, anmoder vi om at du sender en mail merket «BOT Vemork» til post@nvio.no.