Bekymret over rotete vaksineprogram

Bekymret over rotete vaksineprogram

Publisert av Siri Jørgensen den 06.05.21.

Bekymret over rotete vaksineprogram

– Vaksineprogrammet for personellet vårt ute fremstår rotete og planløst. Jeg blir ekstra bekymret når jeg får tilbakemeldinger om at personell som allerede står i en krevende situasjon opplever at de ikke engang får tilstrekkelig informasjon, sier generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl. 

20. april gikk verneombud i Hæren, Thomas Normann, ut og etterlyste en plan for vaksinering av norske soldater i utlandet. Generalsekretær i NVIO støtter Normann i utspillet. – Mitt klare inntrykk er at det ikke er blitt bedre, og at personellet ute fortsatt etterlyser informasjon.

Noen har ikke fått informasjon om når de skal vaksineres overhodet, mens andre har fått første av to doser med AstraZenika- eller Jansen-vaksinen, og er nå usikre på hva som skjer med videre vaksinasjon. AstraZenica- og Jansen-vaksinen ble satt på hold 13. april. 

- Det fremstår som at det mangler en overordnet plan. Det er bekymringsfullt når personellet vårt går ut og sier at de opplever at de ikke får den oppfølgingen de trenger, sier han. 

- Dette er ikke snakk om å snike i vaksinekøen. Norske politikere har sendt personellet ut i et oppdrag og må sørge for beskyttelse av personellet slik at de kan gjøre jobben best mulig. Dette er snakk om å bevare den operative evnen i avdelingen, sier han. 

Personellet som er ute på oppdrag har noen ekstra utfordringer. 

- Når man er ute på oppdrag på denne måten bor man tett på hverandre, og man er så godt som alltid prisgitt et langt enklere helsetilbud enn det som er tilfelle hjemme. Det er vanskeligere å håndtere en smittesituasjon i et slikt scenario. I tillegg er belastningen på personellet allerede stor med karantene, hjemreiseforbud og strenge restriksjoner. Alt i alt er det ekstremt viktig at personellet føler at de blir godt ivaretatt, at det foreligger en god og gjennomtenkt plan og at de får fortløpende informasjon om situasjonen, sier Dahl. 

- For oss som jobber med ivaretakelse av personell til daglig, gjør det meg bekymret når jeg får tilbakemelding om at personellet vårt i utlandet er misfornøyd med informasjonen og oppfølgingen de får, særlig i denne situasjonen, sier han. 

 

Foto: Styrkebeskyttelsesoldat fra NORTAD III på høyderekognosering i Bamako / Onar Digernes Aase, Forsvaret