Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

Bjørn Robert Dahl ny generalsekretær i NVIO

Publisert av Siri Jørgensen den 11.09.20.

Bjørn Robert Dahl har bred ledererfaring fra beredskap, krisehåndtering og operativ planlegging, samt IntOps-erfaring fra både Afghanistan, Bosnia og Libanon. Dahl tjenestegjør i dag som oberstløytnant i Forsvarsstaben, og vil tiltre stillingen 1.januar 2021 når han etterfølger nåværende generalsekretær Thor Lysenstøen som slutter i sin åremålsstilling etter 8 år i NVIO.


–Det er med stolthet, ærefrykt og ansvarsglede jeg tar jobben, i en så viktig organisasjon som NVIO, som er en fanebærer for livslang stolthet og tradisjon. Det å ta NVIO inn i fremtiden blir er en spennende utfordring. Ekstra spennende er jo at veteraner ikke er en homogen gruppe, det er forskjellig typer i alle aldre som alle har satt et politisk oppdrag foran seg selv. Vi skal også fortsette å synliggjøre at veteraner er en ressurs for samfunnet og hvordan veteraner kan bidra, nettopp fordi vi har en kompetanse som kan benyttes både nasjonalt og internasjonalt. NVIO er først og fremt det enkelte medlem og lokalforening og vi i sekretariat skal gjøre vårt for at veteranarbeidet går videre fremover.


-Vi er svært fornøyd med at Bjørn Robert Dahl har takket ja til jobben. Han har mye energi og pågangsmot, kombinert med omfattende IntOps-erfaring og et godt nettverk med erfaring fra næringsrelatert virksomhet. Videre har han lang operativ og administrativ erfaring fra alle nivåer i Forsvaret. Vi er overbevist om at vi har funnet rett kandidat som evner å utvikle NVIO i fremtiden, sier NVIOs president Dag-Magne Lunde.


Ved spørsmål kan disse rettes til NVIOs president Dag-Magne Lunde (Mob nr 917 69 600) 

 


Kortfattet CV


Tjenestebakgrunn:

Forsvarsstaben/Operasjonsavdelingen/Situasjonssenteret 

Hærens våpenskole, Oslo 

Hærens transformasjons- og doktrinekommando 

Forsvarets forskningsinstitutt 

Forsvarets kompetansesenter for internasjonal virksomhet 

Sanitetsinspektøren for Hæren 

Våpenskolen for Hærens sanitet 

Sanitetskompaniet, Brigaden i Nord-Norge 

Befalsskolen for Hærens sanitet 

Hærens sanitets skole- og øvingsavdeling 

Garnisonen i Sør-Varanger


Internasjonal tjeneste: 

Regional Headquarters Allied Forces North Europe, Brunssum, Nederland


Tjeneste i internasjonale operasjoner:

Mentor for Afghan National Army, Afghanistan 

NORMEDCOY, Nordisk-polsk brigade/IFOR og SFOR 

UNIFIL


Utdannelse: 

Forsvarets høgskole – Strategisk krisehåndteringskurs 

Forsvarets høgskole – Sjefskurset 

Forsvarets stabsskole 

Hærens stabsskole 

Krigsskolen Linderud 

Krigsskolen Gimlemoen

Befalsskolen for Hærens sanitet