Den store kandidatjakten

Den store kandidatjakten

Publisert av Siri Jørgensen den 22.01.21. Oppdatert 09.02.21.

Lyst til å sitte i forbundstyret? Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) gjennomfører landsmøtet, som er forbundets høyeste myndighet, den siste helgen nå i april 2021. Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og nå trenger vi fortrinnsvis lokalforeningenes støtte til å identifisere og nominere kandidater som skal bekle verv i NVIOs forbundsstyre, kontrollkomite og valgkomite.

 

Valgkomiteen takker for alle nominasjonene vi har mottatt innen fristens utløp. Det er imidlertid ikke for sent å nominere flere kandidater til verv i de sentrale organene i Norges Veteranforbund. Dette gjelder spesielt kandidater til kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene, og leder forbundets virksomhet mellom to landsmøter. Det er derfor både interessant og utfordrende å inneha verv i Norges største veteranorganisasjon – og valgkomiteen håper det er mange som kan tenke seg dette. Et styre bør være mer mangfoldig enn organisasjonen den leder. Med mangfoldig mener vi at styret bør bestå av både kvinner og menn, yngre og eldre – og noen midt imellom, stadig tjenestegjørende og ikke stadig tjenestegjørende, samt bosatt i ulike regioner i landet. Det eneste formelle kravet som stilles til en som skal besitte sentrale verv i NVIO et at vedkommende "skal være militært personell som på vegne av den norske stat har deltatt i utenlandske operasjoner". Det betyr ikke at vedkommende er militær per i dag, men har vært ute i en internasjonal operasjon som militær.
 
Det er særskilt valg på president og visepresident i forbundsstyret, og på lederne i de to komiteene. Nominasjoner til disse vervene bør spesifiseres. En nominasjon skal i tillegg til navn på den nominerte, inneholde en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende er nominert til et verv i et av forbundets organ. Lokalforeningen må ha spurt vedkommende om han/hun er interessert og fått positivt svar før nominasjonen sendes til valgkomiteen. Medlemmer som ikke er tilsluttet et lokallag og som er interessert i et verv, kan enten ta kontakt med en lokalforening og bli nominert av den,  eller fremme sitt kandidatur direkte til valgkomiteen. 
 
 Det er valgkomitéen som innstiller kandidater til de respektive organene det er valg på under landsmøtet, og i den forbindelse ønsker valgkomitéen nominasjonene innen 7. februar 2021. Send epost til leder i valgkomiteen, Geirhild Snildal (gsengen@hotmail.com), eller til noen av de andre i komiteen selvsagt.
 
Valgkomiteen 2019 /2021 består av:
Geirhild Snildal Engen (leder /foto).
Sivert Wille Svane (NVIO Aust-Agder),

Bernt Ove Røthe (NVIO Voss),

Arve Rovik (NVIO Nordmøre), 

Kjetil Valrygg (NVIO Mosjøen og omegn) og 

Per Olav Stange (NVIO Haugaland)

Foto: Ingrid Hansen