En hedersmann fyller 75 år

En hedersmann fyller 75 år

Publisert av ‎ NVIO den 28.09.19. Oppdatert 13.12.19.

I dag, søndag 29. september fyller Odd Helge Olsen 75 år! NVIO gratulerer jubilanten, vår tidligere president og nå æresmedlem med dagen! Her har vi samlet et knippe med hilsninger og vi er sikre på at flere kaster seg rundt og skriver noen ord i dag! Hipp hurra for Odd Helge!

Odd Helge Olsen er presidenten som førte FN-Veteranenes Landsforbund (FNVLF) over til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), og således bygget den endelige broen som bandt alle veteraner fra internasjonale operasjoner sammen i en landsomfattende organisasjon. Odd Helges visjoner som presidenten markerte han klart, og fulgte opp, da han endret Forbundets devise fra det sosiale Vennskap over grensene til det aktive Samhold, erfaring, styrke.

Vigar Aabrek, tidligere president i NVIO og nå æresmedlem

***

Mine hjertligste gratulasjoner til   mangeårig president i NVIO. Odd Helge Olsen. Han utrettet svært mye for veteransaken gjennom mange år. Jeg vil fremheve hans utrettelige drive og engasjement for våre veteraner, særlig de veteranene som sliter mest etter endt tjeneste. Med sin medmenneskelighet og omtanke har han hjulpet mange veteraner i løpet av årene. En hedersmann som som fyller 75 år. 

Dag-Magne Lunde, dagens president i NVIO

***

Odd Helge Olsen har alltid vært en pådriver for å fremme veteransaken i samfunnet – påpekt samfunnets ansvar. Uredd, standhaftig og korrekt! Entusiastisk, fargerik og sprudlende! Her i Troms er vi særdeles taknemmelig for hans bidrag og støtte til å etablere Veteranmonumentet Touchpoint.

Einar Ulleberg, leder i NVIO Troms

***

To blad Olsen har jeg tjenestegjort under, men det var deg Odd Helge jeg kom nærmest. Vi har hatt mange gode samtaler i din tid som president i NVIO og jeg som leder i sølvbyen. Du var den som tok vare på meg da jeg trådte inn som relativt uerfaren delegat i vårt forbund. Mange år har gått siden den gang, og du er like aktiv. Vi på Kongsberg ønsker deg lykke til videre med ditt arbeide for veteraner der sør.

Henning Martiniussen, leder i NVIO Kongsberg

***

Jeg vil benytte anledningen til å takke for perioden som medlem i NVIO´s FS med deg som President. Det var en lærerik og interessant periode, -dog med sine klare utfordringer. Men også disse udelt positive. Gratulerer deg så mye med 75-års dagen

Bernt Ove Røthe, leder i NVIO Voss

***

Odd Helge Olsen fikk forbundet fra en sosiale klubb til en moderne organisasjon. Samtidig var han et medmenneske med stor M. Hans innsats og bidrag i organisasjonen, samt Stiftelsen Veteranhjelp er unik. Jeg vil gjerne gratulere en hedersmann og en læremester i særklasse. Tusen takk Odd Helge og gratulerer så mye med dagen!

Svein Bolstad, tidligere kollega og organisasjonssekretær i NVIO

***

Sjef NORBATT XXIV, Kjære Odd Helge !
I disse dager er det førti år siden vi møttes på Sør-Gardermoen. Du som bataljonssjef, jeg som sjef Kp A. Syv fine måneder fikk vi sammen, før Forsvaret tok oss hver til vårt. Jeg inn i det dypeste mørke, du som Regimentssjef i Agder, og senere sjef for FN-veteranenes Landsforbund, nå NVIO. Det var en stor og sann glede å ha deg som bataljonssjef og en tid jeg ser tilbake på med stor tilfredshet. Du var den gang, (og siden har jeg hørt), en inspirerende og levende interessert Sjef med stor omsorg for undergitte da, men ikke minst siden, jfr også minnereisen vår til Libanon i 2015.Når jeg måtte utsette leave’en min, så var du ikke snauere enn at du inkluderte meg sammen med den flotte familien din noen dager i Eilat. Du blir nå 75 år, og jeg ønsker deg mange gode år med krabbeteiner fremover !!

Stein-Fr Kynø

***

Odd Helge har som president i NVIO vært meget engasjert i kameratstøtte og ivaretagelse for alle veteraner, og spesielt de skadde eller de som har trengt oppfølging. Han hjalp de med alt fra penger til mat og husvære – til å følge de til advokater for hjelp og erstatninger.
Da han satt som leder i Klagenemda for ankesaker til erstatningsordningen sørget han for at nesten alle kom ut av sine saker på en gunstig måte. Hans etablering av «Stiftelsen Veteranhjelp» viser også hvor mye hans hjerte brant for de svakeste veteranene med familier. Hans arbeid for å få Forsvaret til å overta Bæreia og etablere et Nasjonalt Veteransenter bør også fremheves. Dette arbeidet hadde jeg gleden av å arbeide tett sammen med han om, og resultatet ved vi.
Det er en spesiell setning som Odd Helge brukte ofte: «Knut nå tar vi på oss kalosjene, går og får ordnet opp i FD».
Eller «Kan du skjønne Knut at jeg orker dette her mer, det hadde vært mye bedre å vært ute på havet med fiskene og krabbene».

Knut Østbøll, tidligere kollega og Kameratstøtte-ansvarlig i NVIO, samt vinner av Veteranprisen 2017