Episode 21 - Kristin Lund

Episode 21 - Kristin Lund

Publisert av ‎ NVIO den 11.11.19. Oppdatert 24.01.20.

Kristin Lund forteller om sine erfaringer som første kvinnelige sjef i UNTSO, om likestilling og hva som gjør deg til en god leder, opplevelsene på Balkan, tap av liv og hvorfor hun er så glad for sin HV-bakgrunn.