Episode 3 - Harald Høiback

Episode 3 - Harald Høiback

Publisert av ‎ NVIO den 07.09.18. Oppdatert 24.01.20.

Harald Høiback har vært i Luftforsvaret i 30 år og er forfatter av bøkene "Krigskunstens historie" og "Forsvaret"