FNs nye finansieringsmodell for erstatningskrav

FNs nye finansieringsmodell for erstatningskrav

Publisert av Siri Jørgensen den 10.07.22.

FNs generalforsamling vedtar ny finansieringsmodell for erstatningskrav ved dødsfalls- og uførhetssaker

FNs generalforsamling vedtok resolusjon A/RES/76/275 29. juni 2022 om PTSD, der det fastsettes at generalsekretæren kan benytte penger etter behov for å gjøre opp erstatningskrav for dødsfall og uførhet, herunder PTSD, også for avsluttede operasjoner.

NVIO har hatt en rekke artikler om FN-erstatningsordningen, som blant annet har handlet om mangel på penger i organisasjonen for å betale erstatningskrav for dødsfall/uførhet oppstått i operasjoner som senere er avsluttet. Generalsekretæren foreslo å etablere et fond for å sikre penger, noe den rådgivende komite for administrative og budsjettmessige spørsmål (ACABQ) frarådet. Generalforsamlingen har vedtatt å følge rådene gitt av ACABQ, og har vedtatt resolusjon A/RES/76/275. 

I resolusjonens punkt 6 står det (oversatt av NVIO) «Bestemmer seg for å ta i bruk en forbruksbasert («pay-as-you-go») tilnærming til kompensasjon for utestående og fremtidige dødsfalls- og uførhetskrav, inkludert posttraumatiske stresslidelseskrav, som har blitt godkjent som kvalifisert for kompensasjon, samt dødsfalls- og andre uførhetskrav knyttet til avsluttede operasjoner, i budsjettene til støttekontoen for fredsbevarende operasjoner og det regulære budsjettet, og gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre opp erstatningskravene så snart de er avgjort.»
Dette betyr at bestemmelsene som tidligere forhindret bruk av penger fra budsjettene til avsluttede operasjoner er endret. Alt ligger til rette for at FN-sekretariatet kan behandle sakene de har liggende, også fra Norge, og til å utbetale erstatning for saker som avgjøres positivt.
Dagens FN-erstatningsordning ble vedtatt med virkning fra 1 juli 1997. Før det fikk kun nasjoner som hadde nasjonale erstatningsordninger refundert erstatninger de selv hadde utbetalt. Personell fra nasjoner uten nasjonale ordninger fikk ingen erstatning. Den nye ordningen ble etablert for å utjevne forskjellene mellom nasjonene, slik at personell fra nasjoner uten nasjonale ordninger også skulle få erstatning. ACABQ bemerker at tilnærmingen i resolusjon 52/177 var ment å adressere den ulike tilgangen til erstatning, og understreker viktigheten av å behandle alle krav i henhold til resolusjonens intensjon.

FN-sekretariatet hadde gjennom flere år et etterslep på behandlingen av erstatningssaker, der flertallet var PTSD-relatert. Generalsekretæren rapporterte i desember 2021 at etterslepet var innhentet, og at køen av saker var fjernet. Dette bør bety at FN-sekretariatet kan betale erstatning for de krav som er avgjort i søkers favør.

ACABQs rapport har oversikt over 24 utbetalte PTSD-krav hittil (fra pågående operasjoner), der gjennomsnittlig erstatningsutbetaling er ca USD 11.000 (høyeste utbetaling USD 18.480, laveste USD 3.850). 

Se vedlagte dokumenter under, samt vår norske oversettelse.