FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker

Publisert av Siri Jørgensen den 29.05.20.

29. Mai 2020 ble FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker markert og feiret. I år ble det en ekstra verdig markering av dagen når NVIOs president, Dag Magne Lunde fikk slippe fredsdua fra Nobels fredssenter mens Oslo rådhus spilte «Give peace a chance» på slaget 12:00.
-Utrolig stolt av å kunne få slippe fredsdua Kåre på dagen vi skal hedre alle som deltar  i FNs fredsbevarende styrker, og ikke minst minnes alle de som ga sine liv i tjeneste for freden. Jeg var en stolt president av NVIO som fikk være med på dette hos Nobels fredssenter, og takker for en slik oppmerksomhet.

 

Følgende pressemelding ble sendt ut fra Nobels fredssenter denne dagen:


FN-styrkene deltar i kampen mot korona

I dag, 29. mai, markeres FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker.  De 110.000 FN-soldatene som deltar i operasjoner verden over gjør også en viktig innsats i kampen mot korona-viruset. 

I en flyktningleir i Zalingei i Darfur står blåkledd FN-personell og deler ut vannkanner, såpe og håndsprit. Hverdagen og arbeidsoppgavene endret seg også for FN-soldatene da Covid-19 meldte seg som en ny trussel mot folks liv og helse. Nå bistår FN-soldater verden over i kampen mot korona. Vann og såpe, desinfeksjonsmidler og munnbind er deres nye våpen. I verdens farligste områder driver FN-soldater folkeopplysning om smitteforebygging, de syr smittvernsfrakker, bygger karantenerom og setter opp provisoriske håndvask-stasjoner. 


-Å bidra der det trengs når det er kriser ligger i ryggmargen vår, sier Dag-Magne Lunde, som er president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Han har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i mange år. – I dag står vi i en situasjoner vi aldri har vært i før, og både ute og hjemme jobber soldater og veteraner med å støtte samfunnet med håndtering av koronakrisen. Mange norske veteraner er helsepersonell og har erfaring fra krevende tjeneste i krig, konflikt og kriseområdet, og det gjør meg utrolig stolt å se at mange av dem nå melder seg og stiller seg i front for å bidra med den kunnskapen og erfaringen de har, sier Lunde. 


Fredag 29. mai, på FNs internasjonale dag for fredsbevarende styrker, slapp Lunde den ukentlige Fredsduen fra Nobels Fredssenter. Duen fløy avgårde med den gode nyheten om at FNs fredsbevarende styrker bidrar i kampen mot korona i noen av verdens mest sårbare områder. 

 

Visste du at: FNs fredsbevarende styrker mottok Nobels Fredspris i 1988 «for å ha forhindret væpnede sammenstøt og for å ha lagt forholdene til rette for forhandlinger». (lenke til veggavisen: https://peaceprizelaureates.nobelpeacecenter.org/prisvinner/1988-de-forente-nasjoners-fredsbevarende-styrker

 

«De fredsbevarende styrkene symboliserer verdenssamfunnets vilje til fred». 

Javier Pérez de Cuéllar, tidl. FNs generalsekretær