FUNIF og hvordan du bestiller medaljer

FUNIF og hvordan du bestiller medaljer

Tekst av Jørg Lian, sersjantmajor og sjefssersjant Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

 

Litt om nye FUNIF (Forsvarets uniformsutsalg) og hvordan bestille spesielt medaljer og tilbehør til disse.

I 2025 er det 80 års markering av Frigjøringen og krigens slutt. Erfaring viser at medaljeklargjøring før 8. mai ser ut til å komme like brått på oss veteraner hvert år. Når så mange i siste liten desperat trenger leveranser «i går» sprenges naturligvis kapasiteten på FUNIF. De som monterer medaljer for andre får det også unødvendig travelt. Mitt klare råd til oss alle er derfor å begynne å klargjøre medaljer allerede nå slik at det er på stell til neste Frigjørings- og veterandag. 

 

BAKGRUNN FOR NYE FUNIF

Forsvarsstaben ønsket som del av Moderniserings- og effektiviseringsprosjektet (M&E) at Forsvaret skulle modernisere også FUNIF. Et uttalt mål var å etablere en nettbutikk og legge ned de fysiske butikkene når en nettløsning var klar. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) utviklet på bestilling, for egne midler, og uten god nettbutikkkompetanse derfor etter beste evne en prototype på nettbutikk for å komme i gang. Grunnet strenge nasjonale sikkerhetskrav og ønsket om rask effekt ble første utkast til nettbutikken lagt innenfor brannmur på Forsvarets eget intranett som bare Forsvarsansatte har tilgang til. Så snart prototypen på nettbutikk var utviklet (men FLO var tydelig på at den var langt fra ferdig eller perfekt) fikk FLO i oppdrag å stenge butikkene og gå over til kun nettbutikk.

 

Nettbutikken FUNIF betjenes pr nå av kun 5 ansatte. Ingen av dem har utviklings- eller nettbutikk-kompetanse, men de gjør hver dag sitt aller beste. De har mer enn nok å gjøre med salg, pakking og forsendelse, så videreutvikling av butikken er pr nå ikke ytterligere ressurssatt av Forsvaret.

 

HVORFOR MÅ JEG HA ANSATTNUMMER NÅR JEG SKAL BESTILLE NOE?

Det har i alle år vært gjentatte forsøk av uhederlige personer å kjøpe dekorasjoner de ikke er tildelt («Stolen valor»). For å unngå det må Forsvaret etter beste evne sikre seg at kjøper rettmessig har blitt tildelt medaljen(e) som kjøpes.

Det finnes også personer som gjør butikk av medaljer for egen vinning, ved å kjøpe fra FUNIF og selger videre med fortjeneste. Det er ikke forenelig med det Forsvaret ønsker. Lagerbeholdning hos FUNIF er heller ikke dimensjonert for å være bulk-leverandør til andre forretninger.

Den eneste måten de ansatte på FUNIF kan sjekke rettmessig kjøp er ved å få en kjøpers ansattnummer.

De som jobber i Forsvaret kan bestille i nettbutikken på intranett som er lagt inn under FIF.

De som ikke jobber i Forsvaret lenger kan kontakte FUNIF via e-post eller telefon (se lenke under med kontaktinformasjon).

Kjøper må da oppgi ansattnummeret sitt for å verifisere rettmessig kjøp.

Om man ikke har kontroll på ansattnummeret, må man kontakte Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) og be om å få oppgitt eget ansattnummer. Det ligger lenke til FPVS kontakt under.

 

NORSKE MEDALJER AV HØYERE VALØR

Norske medaljer av høyere valør for ekstraordinær innsats forvaltes nå ikke lenger av FUNIF, men av FPVS/Forsvarets veterantjeneste (FVT)/Dekorasjonsseksjonen (DEKSEK).

 

NATO, FN OG UTLANDSKE MEDALJER

Medaljer tildelt av NATO, FN eller andre nasjoner har ikke FUNIF med gitte ressurser kapasitet til å holde. De kan ha noe restlager på enkelte medaljer FUNIF tidligere hadde, men det er nok enklest å kjøpe disse via forskjellige internettsider.

 

REKKEFØLGE PÅ NORSKE MEDALJER

Når det kommer til rekkefølge for de mest vanlige er medaljeplakaten nyttig. Her er medaljene satt opp i riktig rekkefølge. Finn dine medaljer og sett dem opp i samme rekkefølge.

 

Det finnes også flere medaljeforum på sosiale medier, blant annet på Facebook, som gir gode råd om både montering og rekkefølge.

 

Linker.

FUNIF

FPVS

Om Forsvarets medaljer

 

 

Denne teksten sto opprinnelig på Jørg Lians Facebook side og er gjengitt med hans tillatelse.

 

***

 

Vil du vite mer?

 

 

Les mer om Forsvarets dekorasjonssystem her.

 

 

Les mer om hvordan man innstilles til en medalje her.