Familiestøtte

Familiestøtte

Publisert av ‎ NVIO den 21.01.20.


Hvem er de pårørende?
NVIO har en vid definisjon av pårørende, som ikke bare omfatter nære slektninger (ektefelle/partner, foreldre, barn søsken, besteforeldre), men også fjernere slektninger og andre (venner, arbeidskamerater) som anser seg selv som pårørende til en soldat som skal delta, deltar, eller har deltatt i en internasjonal operasjon, enten soldaten blir/er skadet eller ikke. Pårørendebegrepet omfatter også etterlatte etter soldater/veteraner som har mistet livet i tjenesten eller som følge av tjenesten. Det er rimelig å anta at de ulike gruppene av pårørende har svært ulike behov og forventninger til forbundets pårørendearbeid.


Ulike behov
Noen pårørende har opplevd at en som står dem nær mister livet under tjenesten, eller har kommet hjem med alvorlige skader. Andre pårørende opplever at veteranen gradvis utvikler fysiske eller psykiske sykdommer som følge av tjenesten – for noen kan det gå så langt at de tar sitt eget liv. Dette kan være svært krevende å forholde seg til for foreldre, søsken, besteforeldre, ledsagere, kjærester, barn, venner osv.

NVIO er en organisasjon for alle veteraner fra internasjonale operasjoner, og forbundets medlemmer vet svært godt hvor viktige de pårørende er både mens de selv var i utlandet, og ikke minst når de har kommet hjem. De vet også at det kan være krevende å være pårørende til en soldat i utenlandsoperasjoner, med frykt for hva som kan hende og problemer med å holde kontakten med den som er ute. Det kan også være krevende når soldaten vender hjem og skal vende seg til en fredelig og relativt ufarlig hverdag hjemme i Norge. De pårørende er viktige for veteranene, og veteranene er viktige for de pårørende. Derfor er ønsker NVIO å inkludere de pårørende i sitt arbeid.