Fikk omsider sin heder på Heistadmoen

Fikk omsider sin heder på Heistadmoen

Publisert av ‎ NVIO den 26.06.19. Oppdatert 13.12.19.

Fra Norge til Sverige, via Canada og USA

Hans er Eiker-gutt født 28/5 1926, og var en aktiv gutt, særlig på ski. Hans liv og virke etter krigen er en historie i seg selv, hvor han emigrerte til Canada og senere til USA i 1947. Her ble han skiinstruktør med andre nordmenn, samtidig som han var med på oppbyggingen til OL i Squaw Valley i 1960. Han gjorde det godt som entreprenør i statene og reiste mye frem og tilbake, før han ble amerikansk statsborger. Han vendte hjem til Norge en gang på 70-tallet, og nyter nå vinteren på Gran Canaria. Det var her han dukket opp på Frigjørings- og Veterandagen, 8.mai. Et veterantreff på Gran Canaria som Jan Roar Førre arrangerte. Og sånn ble man klar over hans deltagelse i 2. verdenskrig.

Polititroppene

Han hadde sin utdannelse og trening i Polititroppene, og gikk inn Norge i maidagene i 1945. På slutten av krigen var han fortsatt ung, han ble 18 år i mai ´44. En periode hvor man måtte holde seg skjult for ikke å bli utskrevet til tysk arbeid, og i verste fall sendt til østfronten. Han har fortalt at hans mor ikke ga ham lov til å sove hjemme på nettene, men i skogen, da det var på natten tyskerne kom for å hente norske unge menn. Han endte senere opp i Oslo, hvor han gjemte seg på et loft på Briskeby. Han var i Oslo under de alliertes bombing av Gestapos hovedkvarter Victoria Terrasse nyttårsaften 1944, og så grusomhetene og kaoset i Oslos gater etter bombingen. 84 sivile nordmenn ble drept. Etter dette fikk han hjelp av hjemmefronten til å flykte til Sverige.

 

Färnabruk

Forsvarets veterantjeneste (FVT) har gjennom Kjesäter-kartoteket kunne bekrefte at Hans Østerud ankom Sverige den 31.01.1945. I rapport til Kgl. Norske Legasjon i Stockholm, står det at Hans Østerud holdt seg i skjul i skogen fra sommeren 1944 for å unngå å bli utskrevet til tysk arbeid. Han reiste etter hvert til Sverige av samme årsak. I følge rapporten kom Østerud til Sverige den 1. februar 1945 alene, og han hadde ikke fått hjelp til å komme seg over grensen. Legasjonens representant konkluderer rapporten med å skrive at Hans Østerud hadde gitt et «Meget bra inntrykk.» Fra Riksarkivet og Kjesäter-kartotekets registerkort, har man fått opplyst at Hans Østerud var innkvartert i Färnabruk frem til 17. februar 1945 og Mälsåker fra 28. april samme år. Färnabruk og Mälsåker var forlegninger for de norske polititroppene i Sverige (les mer her). Fra Anders Johanssons bok «Den glemte arme» (Damm 2007) har man en oversikt over forlegningene og hvilke styrker som bodde og trente i disse. FVT har sammensatt disse opplysningene og kan dermed dokumentere at Hans Østerud tjenestegjorde ved Finnmarksbataljonen som var forlagt ved Färnabruk. Han tok senere artilleriutdannelse som ble gjennomført på Mälsåker. Hans utdanning i Sverige, var under ledelse av Kaptein Kiel. En kaptein som tok del i kampene i Normandie, og var en samlende og god leder som trente guttene godt til å ta del i sabotasjeaksjoner mot tyskerne. Selv kom Hans aldri i kamp med tyskerne, men kom til Norge over Askim og støttet opp om roen og tryggheten etter frigjøringen.

En motorsykkel full av blomster 8.mai

Han var motorsykkelkyndig, fungerte som ordonnans i kompaniet, og kjørte bakerst i avdelingen i blomsterregnet opp Karl Johan den 8. mai 1945. Hans forteller at sykkelen var tildekt med blomster, og at dette er et minne han aldri vil glemme. Hans var også med på mottagelsen av Kronprins Olav på Honnørbrygga 13. mai 1945. Han beretter videre at han arbeidet som ordonnans ved Allied HQ i Kirkegata 15 etter krigen, og videre tok del i avvæpning av flere tusen tyskere på Ullevål, og var forlagt i en gammel gestapoleir på Ullernåsen.

Tildelingen av Deltagermedaljen

«Mange har ofret mye, og noen har ofret alt i tjeneste for konge og fedreland. Det er viktig at vi som kommer etter evner å bringe videre de historier og den lærdom, (både fra 2. verdenskrig og senere operasjoner), vi som nasjon kan ta med oss til kommende generasjoner. En markering og heder i anerkjennelse for deres innsats for nasjonen Norge er en viktig del av dette, selv om dette skjer flere år etter, så er det like viktig uansett. Det er derfor en stor ære for meg, på vegne av H.M. Kongen å dele ut Deltagermedaljen til deg Hans Østerud, for din deltagelse under og etter 2. verdenskrig» talte  Oblt. Morten Sundal under medaljeseremonien.

Under seremonien på Heistadmoen deltok også barnebarn, Jan Roar Førre og undertegnede fra NVIO, ordfører i Øvre Eiker, venner og ansatte på Heistadmoen.

 

Tekst og bilder: Henning Martiniussen