Flere reservister til styrkestrukturen

Flere reservister til styrkestrukturen

Publisert av Hege Kofstad den 11.05.21. Oppdatert 05.09.22.

Forsvarsdepartementet (FD) ønsker å lovfeste en utvidet adgang til å inngå kontrakt med personell for å sikre tilstrekkelig personell – reservister – til styrkestrukturen.

NVIO mener at foreliggende godtgjøringsmodell (jamfør høringsutkast fra august 2021) for utvidet tjenesteplikt for vernepliktige og tjenesteplikt for personer uten verneplikt, synes i mindre grad å samsvare med kravene om økt tilgjengelighet; for disse kategorier personell bør spesielt arbeidstakervilkårene revurderes.

 

 

Foto: NROF