GS hjørne; filmpremiere og Arendalsuka

GS hjørne; filmpremiere og Arendalsuka

Publisert av Siri Jørgensen den 22.08.22. Oppdatert 31.08.22.

Ukene 32-33-34

 Uke 32 var viet de siste forberedelsen til NVIOs deltakelse i Arendalsuka, men det ble tid til en del andre aktiviteter også. Innledningsvis møtte jeg ny sjef Forsvarets sanitet, brigader Petter Iversen, hvor vi tok opp blant annet hvordan vi fortsatt kan jobbe med å anerkjenne veteranene og veteranene som en positiv ressurs for samfunnet. I tillegg tok vi opp arbeidet om digitale plattformer og dette er et satsingsområde for FSAN. NVIO kommer til å holde kontakten med Institutt for militærpsykiatri som er en av brukerne av slike plattformer i sitt arbeid. Et av områdene vi skal diskutere er bruken av digital teknologi i forhold til å bygge mental robusthet.

Samme dag delte jeg ut hederstegnet i sølv til Doris som har jobbet i over førti år på Forsvarets veteransenter. En trivelig oppgave og fullt fortjent tildeling. Det er mange veteraner som har møte servicen fra Doris og på den måten fått en fin start på oppholdet på Bæreia.

Samarbeidet med promoselskapet som står for promoteringen av filmen «Krigsseileren» har pågått over tid. I uke 32 så jeg filmen for første gang og diskuterte hvordan NVIO skal støtte promoteringen av filmen. Filmen tar for seg historiene til en liten gruppe mennesker som reiste ut på handelsfartøy i 1939 og som ble en del av den norske handelsflåten under andre verdenskrig. I tillegg får vi et godt innblikk i livet til de som ble berørt av at dette personellet var ute. Det er mange likheter i forhold til historiene vi kjenner fra veteraner og deres familier fram mot år 2000ish. Av den grunn tror jeg filmen vil sette fokus på hvordan grupper av mennesker som gjør en innsats for Norge blir anerkjent og ivaretatt. VI skal lage et opplegg som sendes lokalforeningene som de kan velge å nytte rundt premieredatoen 23. september.

På mandag i uke 33 ble jeg intervjuet av NRK Nyhetsmorgen i forbindelse med ettårsdagen for de alliertes uttrekking fra Afghanistan. Før meg inn var utenriksministeren, som blant annet snakket om de politiske forholdene og kvinners rettigheter. Rett etter var statsministeren, som også var innom de samme temaene. Dette var på mange måter opptakten til Arendalsuka og jeg må si at NVIOs deltakelse var veldig positiv. Lokalforeningene Aust-Agder og Kristiansand hadde jobbet lokalt for å få på plass vår deltakelse og fra sentralt hold hadde vi fått på plass et godt panel til debatten som vi skulle kjøre alene.

Stand ble etablert i gågaten og bemannet av medlemmer nærområdet. Disse snakket med folk som passerte og det var mange kjente fjes som var innom. Paneldebatten hadde i overkant av 65 tilhørere, fysisk og digitalt, i tillegg til at debatten er lastet ned rett under 150 ganger i skrivende stund.

På torsdag var det veterantreff med quiz og det var høy stemning i Sjømandsforeningen.


Sjømandsforeningens hus i Arendal ble brukt av mange av interesseorganisasjonene som har Forsvaret som fokus på en eller annen måte. Vi gjorde om huset til Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus og laget på den måten en hub hvor det var veldig stor aktivitet rundt forsvarsspørsmål. Jeg viser til artikler lagt ut og at uken vil bli godt dekket i neste nummer av Veteran. Et viktig moment med Arendalsuka er å bygge nettverk, men den viktigste delen av dette er å bruke nettverket i ettertid. Det er nå arbeidet begynner.

 

Fredag morgen var det møte med forsvarsministeren og det store samtaletemaet var selvfølgelig arbeidet med Regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid, i tillegg til statsrådens mulighet til å bli kjent med veteranorganisasjonene de hadde innkalt. Veteranorganisasjonene blir invitert inn i arbeidet og vi avventer mandat og tidsplan for dette. Dette møtet blir fulgt opp av separate møter og jeg skal møte FMIN tidlig i september.

På ettermiddagen var det oppstilling for personellet som hadde kommet hjem fra Irak etter seks måneders tjeneste. Åpningstalen ble gitt av FMIN, Bjørn Arild Gram, før mønstringsherren, generalløytnant Yngve Odlo delte ut vel fortjent anerkjennelse i form av operasjonsmedaljen til bidraget. Medaljeseremoniene har fått en fin ramme og er en god start på anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner og deres familier. Det som er viktig fra et organisasjonsperspektiv er at vi har organisasjoner som jobber for de rettigheter og politiske forpliktelser som skal sikre at denne gruppen også har en best mulig trygghet for fremtiden. Dette gjøres gjennom den politiske påvirkningen NVIO som organisasjon driver daglig.

Siste uken som dekker dette GS-hjørnet har gått med til å kontakte de vi møtte i Arendal og finne ut hvordan vi skal jobbe videre. Forhåpentligvis vil dette bære frukter i fremtiden. En ting som kommer i nær fremtid er landsmøtet i april 2023 og forbundsstyret vedtok på sitt styremøte fredag at dette gjennomføres 21.-23. april med ledersamling på lørdag. Leder i valgkomiteen har startet sin prosess og kommer ut med sine tanker for hvordan nominasjonsprosessen fram mot not forbundsstyre skal kjøres.

Fredag kveld var det førpremiere på «Krigsseileren» og jeg viser til digital omtale på våre plattformer. En sterk film, som anbefales på det varmeste.

Vår oppgave er ikke å spå om fremtiden, men å gjøre den mulig.

 

Hilsen

Bjørn Robert 

 

Ukene 26-31

 

Vel overstått alle sammen. De fleste av oss er vel på vei ut av feriemodus og forsøker å komme inn i normalt gjenge.


Skyggene fra krigen i Ukraina henger fremdeles over oss, og det er nok er del som føler på mange av de følger krigen har. Jeg ser at det er tatt mange initiativ blant veteraner gjennom sommeren for å støtte ukrainerne, og dette er viktige bidrag. All honnør til de som iverksetter slike tiltak. Midt i dette er det viktig at vi tar vare på hverandre og støtter de som kan trenge noen som er der for dem. Bruk nettverkene deres og bruk Kameratstøtten, vi er alle til for hverandre.


I slutten av juni hadde jeg et møte med sjefen i Innsatsstyrke Derby i HV-02 sammen med Anders Aks. Vi har også noen følere ute i HV-03. Vi diskuterte kameratstøtte og om NVIOs opplegg kan være noe som er overførbart til Forsvaret. Jeg tror vi alle ser at det kan være elementer som kan overføres og mulighetene for et videre samarbeid. De ville også vurdere egen kandidater til trinn 3 i utdannelsen vi har innen kameratstøtte, ved Universitetet i Agder. Neste kurs er rett rundt hjørnet og vi gjennomgår søknadene fra interesserte i løpet av en liten uke. 


Fredag første juli hadde jeg et møte med sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik og hans sjefssersjant, Kristian Simonsen. Vi fortsatte med mange av sakene vi har diskutert tidligere, og et sentralt tema er definisjon av veteranbegrepet og anerkjennelse av tjeneste. Vi fortsetter også diskusjonen rundt opplegget med kameratstøtte og om NVIO kan støtte Hæren i dette. Så ønsker vi i fellesskap å komme ut med de nye retningslinjene for tall på operasjonsmedaljer, da dette har blitt endret. Det samme gjelder for stjerner på medaljene for feltidrett og skyting. Sjef Hæren er fornøyd med at Forsvarssjefen har sagt at det skal innstiftes en medalje for internasjonal innsats og det gleder NVIO, da dette er noe vi har tatt til orde for sammen med en del andre veteranorganisasjoner.


I slutten av juni hadde jeg et møte med daglig leder av tilskuddsportalen.no. Dette er en portal som har samlet en rekke stipend, legater og ordninger som frivilligheten kan søke støtte hos. Tjenesten er abonnementsbasert, og mange kommuner har dette abonnementet. Dette gjør at frivillige organisasjoner som er registrert i vedkommende kommune kan nytte portalen. Dette er også et tiltak som bør inn i de kommunale veteranplanene.


Kapasitet på Forsvarets veteransenter i forhold til å ta imot flere på overnatting har vært diskutert. Det er helt klart at FVS har større sengekapasitet til å ta inn flere gjester per år. Utfordringen er at de ikke har personell til å understøtte dette. Dette tar NVIO opp i dialog med både forsvarsministeren og Forsvarets ledere. De som har vært på FVS vet hvor godt tilbudet er, og Forsvaret må utnytte denne kapasiteten bedre.


Fredag 4. august var NVIO representert ved hjemkomstseremonien til det norske bidraget som har vært en del av eFP 11 i Litauen. Bidraget kommer fra avdelinger i hele Forsvaret, men hoveddelen kommer fra 2. bn/Brig N. Tusen takk for deres bidrag til fred og demokrati. Takk til de som har holdt fortet hjemme. Oppstillingen på Akershus festning var en verdig avslutning på et oppdrag løst på en forbilledlig måte. Det blir enda bedre når medaljen for internasjonal innsats blir overrakt til de som har tjenestegjort.


Regjeringen har bedt forsvarsministeren og de øvrige ministrene bak Veteranmeldingen av 2020 om å lage en tiltaksplan for veteranarbeidet. Dette er noe NVIO har tatt opp i dialog med forsvarsministeren og departementet flere ganger. Primo juli kom det gledelige budskapet at en slik plan skal utarbeides og veteranorganisasjonene blir invitert inn i dette arbeidet. Dette er en viktig milepæl og gjør at man kan vurdere måloppnåelse på de tiltak som iverksettes fra politisk nivå. Har dere innspill til oss i dette arbeidet er det bare å ta kontakt med meg.


Høsten har mye aktivitet i seg og jeg skal holde dere oppdatert på hva jeg og sekretariatet er med på, som vil sette NVIO på kartet. Det starter 15. august med Arendalsuka hvor vi for første gang skal ha vår egen paneldebatt og hvor vi har fått på plass et panel med politikere fra forsvarskomiteen og skal utfordre disse på veteranarbeid og ulike spørsmål knyttet til dette. Møt opp på Sjømandsforeningen onsdag 17. august kl 0900 og ta del i debatten, og kom gjerne innom oss på stand 50.

Søndag 28. august satser vi på en ny turnering med gaming og håper at interessen blir like stor som forrige gang- sjekk arrangementet og meld deg på med lag. 

Så har vi to løp som tidligere har brakt inn store summer både til Stiftelsen veteranhjelp og lokalforeninger i området. 10. september går Hedersløpet av stabelen på Akershus festning og 18. september er det North Sea Run på Sola. Her kan man slå to fluer i en smekk, fysisk trening og innsamling til en god sak.Husk at vennskap er som blomster, de må vannes og gjødsles.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 23-24-25

Jeg vurderte jo å komme med et GS-hjørne til før sommerferien. Her kommer det siste før ferien og selv om vi er langt ut i juni er det fremdeles en del ting som skjer.

NORBATT I/UNPROFOR hadde gjensynstreff på Bæreia 14.-16. juni, og Rune Meier fra forbundsstyret var på treffet og tok orienteringen om NVIO og vårt veteranarbeid. I mens jeg  deltok på generalsekretærsfrokost i regi av Frivillighet Norge 14. juni. Dette er et nyttig forum der man kan hente mange ideer fra andre frivillige organisasjoner. En av organisasjonene som virkelig imponerte meg var Kystlaget som i fjor hadde gjennomført 19 timer dugnad i gjennomsnitt per medlem. Med 10 000 medlemmer blir det over hundre årsverk. Det er imponerende og noe å strekke seg etter.

Dagen etter var vi i NVIO så heldige å bli invitert til en promo på filmen «Krigsseileren». Filmen er et storslått drama som forteller historien om de over 30 000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig. Filmen følger sjømannen Alfred, gift med Cecilia og nybakt trebarnsfar fra Bergen. Premieren er til høsten og kan hende blir  NVIO involvert i premieren, det gjenstår å se. Det er uansett en film som vil sette fokus på den manglende oppfølging denne gruppen fikk.

For de som ikke fikk det med seg så fikk vår første stipendiatmottaker, Nicklas, karakter A på sin masteroppgave hvor han skrev om norske veteraners livsløp. Hans planer fremover er å søke på doktorgradsstilling til høsten, med henblikk på å fortsette forskningen om norske veteraner. Til høsten vil det komme en artikkel i bladet Veteran hvor han skriver om oppgaven sin. NVIO er opptatt av at det forskes på veteraner og deres familier, og ser denne oppgaven som et meget godt innspill til dette. 

Lørdag 18. juni var jeg med på familiehelgen i Horten som NVIO avdeling Vestfold arrangerte. Et fint arrangement i fine omgivelser og det var gledelig å se like mange barn som voksne på arrangementet. Det var satt opp flere aktiviteter og jeg tror toppen på lørdag var tryllekunstneren Alex som kom rett fra Las Vegas for å lure oss med sine triks. Dette var godt et arrangement til etterfølgelse i NVIOs arbeid for veteranene og deres familier. Vi ønsker oss flere familiehelger!

Mandag 20. juni hadde jeg et møte med en organisasjon som heter HV-samfunnet. Formålet med denne er å bidra til å styrke Heimevernets forsvarsevne og -vilje, styrke soldatenes lederskap og være et bindeledd mellom HV og det sivile samfunn. De ville diskutere et mulig samarbeid og vi har stilt oss villige til dette. Det interessante er at vi gjennom de siste tre ukene har hatt møter med HV-distrikter om deltakelse på utdanningen ved Universitetet i Agder -rundt kameratstøtteordningen, og på den måten få vi et bedre samarbeid med Heimevernet.

Samme dag hadde vi besøk og møte med filmregissør Meena Rathor. Hun jobber med et filmmanus med utgangspunkt i krigen i Afghanistan og en del aspekter rundt dette. Hjemkomst er et av momentene og hun ser etter støtte rundt detaljer på enkelte områder. Dette blir spennende og jeg håper hun drar det i land slik at det blir en film. 

På tirsdag hadde jeg den glede å møte Norges første astronautkandidat, Nima Shahinian. Vi har inngått en samarbeidsavtale hvor vi skal promotere hverandre der det er mulig. Dette er spennende og vi syns det hadde vært tøft å sett NVIOs logo ute i rommet, hvis Nima når sin målsetting om å bli den første nordmannen i verdensrommet. Vil du høre mer om Nima, kan du lytte til siste episode av Veteranpodden også. Vi ønsker Nima lykke til videre og takk for at du går foran som et godt eksempel på å vise at veteraner er en ressurs. 

Den 24. juni blir dessverre en merkedag som vi helst skulle unnvært. Den forferdelige skytingen på London pub som tok livet av to personer og skadet et tyvetalls. Ren ondskap og manglende respekt for mennesker og mangfold i samfunnet skal ikke få styre hverdagen i Norge. Vi sender våre tanker til alle som er berørt av hendelsen og la oss stå sammen om retten til å være den du er.

Hendelsen la selvfølgelig en demper på landskampen i fotball hvor damene slo New Zealand 2-0 i siste treningskamp før avreise til EM. Tragedien fra dagen før ble markert på en fin og verdig måte både før og under kampen. NVIO hadde sine plasser og fulgte kampen tett og ønsker damene lykke til i mesterskapet.

Jeg avslutter med å ønske dere alle en fin sommer. Ta vare på deg selv og dine. Ta kontakt med noen du ikke har hørt fra på en stund, så høres vi i august.


Alle er likeverdige, alle er fri og alle fortjener en sjanse til å søke sin lykke fullt ut.

Hilsen
Bjørn Robert

 


 

 

Ukene 20-21-22


Jeg avsluttet forrige hjørne med «17. mai er dagen for alle i Norge. Vi er en nasjon vi med…», og med et håp om at ukrainerne får feiret sin nasjonaldag i frihet 24. august. Jeg håper dere hadde en fin nasjonaldag, med litt tid til refleksjon over hvor heldige vi er som bor i Norge.


17.  mai 2002 ble UNMISET, FNs operasjon på Øst-Timor etablert. Norge var en av bidragsyterne i denne operasjonen. Styrken hadde i oppdrag å yte bistand for å sikre et administrativ apparat i Øst-Timor, bidra til opprettholdelse av lov og orden og oppbyggingen av en nasjonal politistyrke, samt bidra til opprettholdelse av landets ytre og indre sikkerhet.


Den 19. mai brukte jeg dagen ved Forsvarets høgskole som hadde invitert til en konferanse rundt nordisk veteranpolitikk. To forskere ved FHS skulle legge fram sine innledende funn fra sine studier hvor den ene ser på forventninger og behov for anerkjennelse og ivaretakelse i forbindelse med internasjonale operasjoner fra 1947 og fram til i dag, og den andre gjennomfører en sammenlignende studie på veteranpolitikken i Norge, Danmark og Sverige. Her var det invitert forskere fra Danmark og Sverige, i tillegg til en rekke aktører innen veteranarbeid i Norge.

Funnene fra den første studien er at forventningene og behovene har økt i takt med samfunnet for øvrig. Dette skyldes mye at tilgangen på informasjon før, under og etter, både for den som skal deployere og dennes familie, er mye mer tilgjengelig gjennom fremveksten av informasjonsteknologi. Den store utfordringen for Forsvaret er å kunne ligge i takt med utvikling og aller helst at man kan identifisere forventninger og behov før de oppstår. 

I den sammenlignende studien på veteranpolitikk ser man at det er store likheter mellom de tre landene. De var nesten samtidig ute med en veteranpolitikk, og så ser vi at danskene har tatt noen valg under veis som ikke er tatt av Norge og Sverige. Dette kan skyldes den relativt hardere tjenesten fra Afghanistan, hvor de tok større tap enn de to andre landene. På spørsmål om den største utfordringen i de tre landene poengterte forskerne at det nok er at veteranarbeid ofte faller mellom flere stoler. Det vil si at det er utfordringer i det tverrdepartementale og tverrsektorielle når man skal enes om og gjennomføre veteranarbeid.


Veteraninspektøren hadde innkalt til veteranforum 30. og 31. mai på Bæreia. Her møtte en rekke veteranorganisasjoner og mange gode temaer ble berørt i gruppearbeid og gjennom plenumsdiskusjoner; «Tilskuddsordningen» var satt opp fra Veterantjenesten og NVIO hadde meldt inn diskusjonstemaet «Jobber vi for veteransaken eller jobber vi for en liten gruppe mennesker som er vi vår indre krets». Disse to temaene henger sammen da vi må måle hvor mange vi når med tilskuddsordningen fra veterantjenesten. Hvis vi snakker om veteranene og familien er det kjapt 500 000 mennesker i målgruppen. Forsvaret er under et økonomisk press og dette vil også Veterantjenesten merke, og på sikt vil dette kunne ha konsekvenser for NVIO. Når det gjelder å jobbe for saken diskuterte vi hva veteransaken er. Et aspekt som ikke kommer frem i stor grad er det politiske arbeidet som må gjøres slik at man sikrer rettigheter og ordninger for veteraner og deres familie. Ellers diskuterte vi innholdet i veteranbegrepet, og Veteraninspektøren jobber med å gi Forsvarssjefen en mulighetsstudie i hvordan han kan understøtte en eventuell utvidelse av begrepet. Ellers var det tid til sosial omgang og prat med de andre organisasjonene, og slik direktekontakt er viktig slik at vi snakker og jobber sammen på en god måte.


Søknadene for tilskuddsåret 2023 ble levert 1. juni. I overkant av 150 søknader ble levert. Det har vært en del innskjerpelser på kriteriene i forskriften gitt av Forsvarsdepartementet og dette har skapt en del frustrasjon under arbeidet med søknadene. Det er viktig at NVIO som organisasjon forholder seg til de krav som er stilt slik at vi ikke får refusert søknadene på grunn av formaliafeil.


Pølselunsjen onsdag 1. juni ble utsatt og gjennomføres 8. juni. Dette blir siste runde før sommerferien, men fra september av kjører vi denne første onsdag i måneden. Vi satser på å ha et kort lite innlegg om et dagsaktuelt tema for litt faglig påfyll.


Torsdag 2. juni var NVIO representert på Kappestrid i Telemark bataljon sammen med andre veteranorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gikk til innkjøp av pizzaovn i fjor og i år stekte vi 41 pizzaer. Det var en sulten gjeng etter alle fysiske anstrengelser. Det er interessant å møte soldatene som jobber i, eller er inne til førstegangstjeneste i bataljonen. De har spørsmål og innspill som kan hjelpe oss i å se veteranarbeid i dagens lys. Med innspillene fra forskningskonferansen er det helt klart at forventningene og behovene har endret seg og at vi er nødt til å lytte til de yngre skal vi lykkes i fremtidens veteranarbeid.


Fredag før pinsen hadde 13-gruppen møte hvor hovedtemaet var Arendalsuka. Vi forsøker å lage et kraftsentrum rundt Sjømandsforeningens hus bestående av flere organisasjoner med interesseområder innen forsvars- og sikkerhetsdomenet. NVIO forsøker å sette opp en egen paneldebatt hvor veteranspørsmål blir satt på dagsorden. Vi er i prosess med å invitere debattanter fra politisk nivå, og et hovedtema er implementeringen av Veteranmeldingen fra 2020.


Da dette møtet var ferdig møte jeg Tom Ruud som representerer Nima Shahinian, astronautkandidat og veteran. Vi ønsker å inngå et samarbeid og jeg håper vi kan ha grunnlaget for dette på plass før vi tar sommerferie. 


Vi har også blitt enig med vår tekniske arrangør fra gamingturneringen i januar at neste turnering kjøres 2.-4. september i år. Her er det bare å spre budskapet og starte treningen. Vi kommer ut med mer informasjon etter hvert som det nærmer seg.


Jeg satser på å sende ut et GS-hjørne til før ferien. I mellomtiden får dere nyte sommerdagene.Mot er ikke fravær av frykt, men å bestemme seg for at noe annet er viktigere enn frykten.Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 17-18-19


Avslutningssamling er et element av Forsvarets forpliktelser i forhold til de bidragene Norge har hatt ute i internasjonale operasjoner. Samlingen skal gjennomføres innen det første året etter hjemkomst, og flere aktører – deriblant NVIO – inviteres til disse for å snakke om veteranarbeid. På grunn av pandemien har mange slike samlinger blitt forskjøvet og denne våren har det vært mange samlinger med forskjellige styrkebidrag. Vi har vært ute på fem slike samlinger disse ukene.


Forberedelsene til Arendalsuken går fremover og vi har nå sendt invitasjon til politikere og fagfolk for å sette sammen et panel til NVIOs debatt om oppfølgingen av Afghanistan-rapporten. Vi har fått tre tilslag så langt og håper vi kan få et panel med både posisjon og opposisjon. 


Som et ledd i diskusjonen om definisjon av veteranbegrepet var jeg på høring i utenriks- og forsvarskomiteen. Dette er blant annet koblet til arbeidet med anerkjennelse hvor NVIO har hatt gode diskusjoner med SIOPS, VmV og NROF. For å ta dette inn i Forsvarsstaben har jeg også hatt møte med personell fra personellavdelingen i FST.


Onsdag 4. mai kjørte vi i gang pølselunsjen igjen. Denne har ligget nede under pandemien, men vi håper at vi kan fortsette denne møteplassen. Vi har innført en liten key-note-speaker i lunsjen og denne dagen hadde vi Veteraninspektøren innom og han snakket om oppdraget han har om å se på en utvidelse av veteranbegrepet. Vi skal forsøke å få en god variasjon på temaene og at vi holder oss til en kjapp innledning på et dagsaktuelt tema.


Veterankortet og fordelsprogrammet har vært en sak jeg har diskutert siden jeg startet i jobben. Vi har nå fått i gang en god dialog mellom partene som er involvert i arbeidet. Jeg håper vi får på plass flere og bedre fordeler når vi etter hvert får god struktur på dette.


I forbindelse med gaming og NVIO hadde jeg et møte med et firma som heter Fynd Reality. Her kom vi inn på et arbeid de gjør med å skape møteplasser på 3D-kart. Jeg skal på besøk til firmaet i juni og se på hvilke muligheter det kunne vært til å skape møteplasser i forhold til operasjoner og om dette kunne vært brukt i kameratstøtte eller bare som en møteplass for å linke opp med de man har vært ute med.


Rekken med styrekurs er dratt i gang og her er det fremdeles plass til flere hvis dette skulle være av interesse. Jeg hadde også et webinar om å jobbe for saken, og jeg tror det er et spørsmål vi av og til må stille oss. Hva innebærer det å jobbe for veteransaken? Jeg mener dette er et bredt tema og at vi må se mer på de sakene som ikke nødvendigvis blir dekket av et bilde. Jobbingen med rettigheter, hvordan få politikerne til å vedta bedre lover og reguleringer innen veteranfeltet. Det er denne jobbingen, over år, som har medført at vi har de ordningene vi har i dag. Er vi fornøyde eller skal vi fortsette?


NVIO avd Nordmøre hadde 40-årsdag 6. mai og er således en av de med mest erfaring i NVIO-familien. 12. mai hadde NVIO avd Telemark bataljon 10-årsdag. Jeg gratulerer begge lokalforeningene og ønsker dere lykke til med godt veteranarbeid også i fremtiden.


Helgen 6.-8. mai ble en tid med mange møter. Det startet med styremøte i Stiftelsen veteranhjelp hvor status så langt i år ble hovedtemaet. Styret føler at strukturen i arbeidet er bra etter at Stiftelsestilsynet ga noen områder som måtte forbedres. 


Vi fortsatte med forbundsstyremøte, også her ble det diskutert status så langt. NVIO er koblet opp mot det offentlige på mange områder og således underlagt en del pålegg i forhold til hvordan ting skal gjøres. Dette kan nok føles tungvint og byråkratisk når man sitter ute i frivilligheten, men forbundsstyret gjør sitt for å gjøre dette lettere. Vi må bare identifisere områdene og så forsøke å gjøre noe for å få endret disse. 


Møtet i Board of Nordic Veterans Federation er nevnt i egen artikkel og jeg skal ikke gjenta dette, men samarbeid over grensene er viktig.


8. mai ble feiret over hele landet uten restriksjoner. Lokalforeningene var involvert i forskjellig grad og det er fantastisk å se det arbeidet som legges ned rundt det ganske land. På Akershus var det en kjempefin ramme rundt arrangementet og tross noen glipp i vekslingene tror jeg at rammen kan gjenbrukes til neste år, både den offisielle delen og den veteranorganisasjonene gjennomførte.


NVIO har jobbet for å synliggjøre veteranen som ressurs. Dette har vi gjort gjennom jobbsøkerkursene og det fortsatte arbeidet med Neste Steg Norge. Mandag 9. juni møtte 20 veteraner og 12 toppidrettsutøvere på Neste Steg sin tredagerssamling for å se på hvordan man kan steget over i en annen arbeidshverdag. Det var en spennende gruppe jeg møtte og jeg tror samarbeidet med Neste Steg er verdifullt og vi skal se hvordan dette kan utvikles. I samme sporet hadde jeg et møte med Midt-Troms karrieresenter påfølgende torsdag og diskuterte deres veiledning av både veteraner og vernepliktige. De har som mål å kunne bli en type kompetansemiljø innen det offentlige på karriereveiledning av veteraner og å følge disse kan bli interessant og spennende.


Før helgen kom revidert statsbudsjett og regjeringen har satt av 5,6 millioner til forskning på veteransaker. Det er en start og på tide at det øremerkes midler til dette. NVIO skal jobbe for at porteføljen i forskningen blir bredere og at det øremerkes mer gjennom neste års budsjett. Noe av det som er viktig for oss er at flere departementer stiller seg bak forskningen.


Gårsdagens 17. mai - dagen for alle i Norge. «Vi er en nasjon vi med…»
Koblet mot 8. mai, Frigjørings- og veterandagen, og krigen i Ukraina – la oss håpe ukrainerne får feiret sin nasjonaldag i frihet 24. august.Hvor det ikke er frihet, er det heller ikke vennskap.Hilsen

Bjørn Robert

 


 

 

Ukene 14-15-16

Det har vært en tid med påske og jeg håper dere har fått mulighetene til å ta et skritt bort fra hverdagen og ladet batteriene. Vi går på en måte en lysere tid i møte, men det er mørke skyer som henger over verden gitt krigen i Ukraina. Bildene og rapportene som kommer fra landet er grusomme og vil være med på å forme ikke bare menneskene som er direkte berørt, men hele verden. Tiden for samhold og omtanke er viktigere enn noensinne. La oss se hvordan vi kan gjøre hverdagen for hverandre litt bedre.

Tirsdag i påskeuken hadde NVIO fått 50 billetter til kvinnelandskampen i fotball. Kvalifiseringskamp mot Polen. Dette er et resultat av at en veteran har spilt på sitt nettverk og kanskje fått til en slik ordning. Nå er det en stund til neste landskamp, men vi har en fot innenfor.

Rett over påsken fortsatte vi tiltaket NVIO hadde sammen med Bjerke videregående skole og hadde undervisning for noen klasser. Boken var den samme som i fjor, Bli hvis du kan – reis hvis du må av Helga Flatland. Boken handler om valg man tar i livet og hvilke konsekvenser valgene får. Det viktigste er kanskje måten forfatteren beskriver hvordan karakterene i boka velger å forholde seg til sine egne valg. Hvorfor er så NVIO invitert til dette? Bokens tre hovedpersoner ender sine dager i Afghanistan etter å ha kjørt på en veibombe, og skolen vil koble diskusjonene mot internasjonale operasjoner og veteraner. Jeg hadde med en ung veteran som var i det siste bidraget Norge hadde i Afghanistan og han var på siste flyet ut fra Afghanistan. Det var en interessant og spennende opplevelse, også i år, og jeg håper dette er noe vi kan spre videre.

Helene i NVIO avd Haugaland tok kontakt med meg tidligere i vinter og lurte på om jeg kunne søke slik at NVIO ble godkjent som søker til Dam-stiftelsen. Stor takk for et godt innspill. Jeg startet prosessen og fikk svar forrige onsdag at vi var blitt akseptert som søkerorganisasjon. Her er det muligheter for lokalforeningene, spesielt i forhold til kameratstøttearbeid. Les mer på www.dam.no og ta kontakt med meg hvis dere tenker å søke.

FNs erstatningsordning. FNs generalforsamlings komité for budsjettmessige og administrative spørsmål (5. komité) starter sin behandling av alle saker som er knyttet til finansiering av FNs fredsbevarende operasjoner 3. mai. Som en del av agendapunkt 150 («Administrative and budgetary aspects of financing UNPKOs cross-cutting issues») står generalsekretærens rapport A/76/662 «Posttraumatisk stresslidelse – rammeverk for uniformert personell», som vi tidligere har oversatt og lagt ut på hjemmesiden. Komitéen avholder først uformelle samtaler med medlemslandene om de enkelte saker, før utkast til vedtak fremmes i formelle komitémøter. Komitéen skal etter planen avslutte sitt arbeid ettermiddagen fredag 27 mai, og komitéens forslag til vedtak fremmes deretter for generalforsamlingens plenum, som fatter endelige vedtak. Vi skal gjøre vårt beste for å følge forhandlingene, og rapportere etter hvert. Link til 5. komités utkast til tentativ arbeidsplan i mai finner du ved å trykke her!

MFO-operasjonen i ble etablert 25. april 1982 og således har operasjonen 40-årsjubileum i år. Norge har ikke hatt store kontingenter i Sinai, men vi hadde første Force Commander – en stilling Norge har bekledd to ganger.

Så vil jeg gratulere NVIO avd Østfold med 25 årsdagen de hadde 24 april. Lykke til videre og tusen takk for jobben dere gjør for veteranene!

Sammen er sterkere enn alene!

Hilsen
Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 11-12-13


Krigen i Ukraina raser videre, og Norge har startet mottak av de mange familier som er splittet og som nå kommer til et nytt land. De vet ikke hva de går til og vet heller ikke hva fremtiden bringer, disse trenger nå en hjelpende hånd for å komme seg gjennom hverdagen. Jeg vet at mange veteraner er involvert i frivillig arbeid på en eller annen måte i forhold til krigen, og all ære til dere. Veteranene er en ressurs.


I starten av uke 11 hadde jeg møte med lokalforeningen i Bodø. Landsskytterstevnet 2022 skal arrangeres i Bodø første uken i august og NVIO kommer til å ha en stand i forbindelse med arrangementet. Dette vil være en fin anledning til å markedsføre oss i et miljø hvor det er en del veteraner. Jeg har snakket med presidenten og vi ser det som sannsynlig at han tar turen nordover når det nærmer seg finaleskyting.


15. mars hadde vi årets tredje forbundsstyremøte. Det var mange tunge saker på agendaen og i etterkant av møtet har vi sendt en del separate skriv til lokalforeningene for å gå mer i dybden på en del av sakene som var oppe. En av sakene går på definisjon av begrepet veteran. Vi har erfart at Veteraninspektøren har fått et oppdrag om å se på definisjonen og levere et forslag til en utvidet definisjon i løpet av 2022. Det er viktig at NVIO er med på diskusjonen videre og forbundsstyret har bedt om innspill fra lokalforeningene. Et annet resultat av forbundsstyremøtet er at vi har sendt ut datoer for styreseminar for lokalforeningene, dette for å oppfriske litt organisasjonsteori og regelverk – og å se på de krav som stilles til NVIO i forhold til at vi mottar tilskudd fra det offentlige. Her er det bare å melde seg på.


Arbeidet med å forberede NVIOs deltakelse på Arendalsuka fortsetter. Vi har satt som mål at vi også skal ha en egen paneldebatt hvor temaet er spisset mot veteranarbeid. Utgangspunktet vil være Veteranmeldingen som kom i 2020 og hvordan vi skal få til et større engasjement fra alle departementene som stod bak meldingen. Dette må gjøres gjennom konkrete tiltak og allokering av ressurser over tid. Dette er i dag for dårlig. Invitasjon til paneldebattantene går rett over påsken og vi håper å få et par statsråder i panelet.


Samarbeidet med Neste Steg Norge har vært nevnt flere ganger, og vi har nå fått muligheten til direkteplasser for NVIO-medlemmer på neste seminar 9.-11. mai, med påmeldingsfrist
10. april. Hvis det er interesse for dette ta kontakt med sekretariatet.


Så er det mange lokalforeninger som lurer på økonomisk tildeling for 2022 etter stønads-ordningen. På siste dag i mars hadde vi en gjennomgang av innsendte årsmøtedokumenter som Veterantjenesten og forbundsstyret har stilt krav om slik at vi kan starte utbetalingene. Retningslinjene fra FD er klare og de må vi følge slik at vi er stønadsberettiget for 2023 også. Når det gjelder søknader for 2023 vil sekretariatet komme ut med informasjon om dette i løpet av uke 14.


FNs erstatningsordning har vært en kime til diskusjon en tid, og jeg har tidligere nevnt at vi jobber opp mot FD i forhold til prosessen i dette. FD vil komme med en oppdatering enten rett før påsken eller rett etter påsken på prosessen. FN-sekretariatet meldte i februar at de har gjennomgått alle ventende krav, og at de avventer FNs generalforsamlings beslutning i mai i år om finansiering, før de kan betale krav. Jeg har ikke oversikt over hvor mange norske søknader som er sendt over.Sammen er sterkere enn alene!

 

Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

 

Ukene 09-10


Krigen raser videre i Ukraina, og veteraner får mange ulike reaksjoner på grunn av dette. Dette er en tid for å være sammen og ta vare på hverandre. Ta en telefon eller stikk over til en kamerat eller veteran det er en stund siden du har snakket med. Det er satt i gang en rekke initiativ av veteraner i forhold til krigen, og dette er kjempebra. Nå skal Norge i første omgang ta imot 900 flyktninger og disse skal innlosjeres på Haslemoen. Her er det en mulighet å vise samfunnsansvar og vise at veteranene kan nyttes i tilfelle hvor verden ikke er helt normal. Som veteraner har vi opplevd noe lignende og kan sette oss inn i situasjonen til disse menneskene og være til stede og gi støtte i en tung stund. I tillegg kan vi kanskje bidra til å forklare øvelsen som foregår i Norge, hvor kanskje noen av disse menneskene kan få negative reaksjoner på at de på nytt får se militære avdelinger og materiell i bevegelse. Det å bidra her går rett inn i kjernefunksjonen kameratstøtte og skulle således være kjent for oss.


Jeg kommer til å henge ved ledersamlingen i lang tid fremover slik at vi ikke glemmer det vi diskuterte og at vi tar med oss positiviteten som var til stede gjennom helgen. Et av områdene vi diskuterte var rekruttering. Hvordan skal vi rekruttere flere medlemmer. Jeg sa det på en enkel måte, men som samtidig er så vanskelig. Vi må jobbe for veteransaken! Jeg tror at vi må tørre å utfordre oss selv og stille spørsmål, både rundt de eldre veteranene som ikke har funnet ut at de ville bli medlemmer og således støtte opp om vårt arbeid, og hvorfor de yngre ikke banker mer på døra vår. Har vi falt inn i et spor hvor det enkleste er å gjøre det vi gjorde i går, har vi mistet gnisten i lokalmiljøet? Svaret er at det er mange gode ideer i lokalforeningene og de iverksettes mye bra. Jeg tror utfordringen er markedsføring og at vi alle må se på hvilke kanaler vi nytter når vi sender ut invitasjoner. En ting jeg er sikker på er at Facebook alene ikke holder da de vi er ute etter bruker denne plattformen i begrenset grad. Dette skyldes fremveksten av andre plattformer, men også at det er mye spredning av negative holdninger og respektløs kommunikasjon på Facebook. 


I forrige uke var jeg på et preliminært intervju med TedX Talks Trondheim. De hadde sett gamingturneringen vår og syntes ideen var spennende. Ideen med Ted Talks er «ideas worth spreading» og NVIO skal opp på konferansen i Trondheim 20. november og snakke om turneringen i ca 18 minutter, - tidsrammen er en av varemerkene i det verdensomspennende Ted Talks. Spennende, og det viser at NVIO blir lagt merke til.


Så hadde jeg et intervju med NATO TV som lager et program om exit-Afghanistan, hvor jeg fikk anledning til å snakke litt om veteranarbeid også. Programmet skal brukes internt i NATO, men jeg skulle få linken og legger dette ut så snart det kommer. Gitt dagens situasjon vil nok dette komme i andre rekke.


Jeg var på gjensynstreff med soldatene som hadde vært ute i Litauen med eFP 8, og som kom hjem i fjor vinter. De tenker på sine medsoldater som står der borte nå, i en situasjon som er mer spent enn den har vært på lenge. Hvilket spørsmål kommer opp i diskusjonene jeg har med disse? Hvorfor kan ikke operasjoner med NATO for å vise tilstedeværelse i forhold til Russland, defineres under tjeneste som gir veteranstatus? De fleste som leser GS-hjørnet vet hva jeg mener og jeg sier at vi må snarest anerkjenne denne tjenesten. Vi snakker om et enkelt grep som gjør at soldater føler seg verdsatt, og det er med på å bygge forsvarsvilje.  


Kameratstøtte har satt i gang de digitale kaféene og det er bare å følge med på tidsplanen. Her er det mulig å møte andre veteraner og diskutere løst og fast. Dette er en god arena for å plukke opp idéer for alle og enhver av oss. Vi er også i et avsluttende arbeid rundt beskrivelse av kameratstøtteopplegget og opplæringen rundt dette. Da var det ekstra spennende at en masterstudent fra Trondheim tok kontakt for å diskutere innretningen på en mulig masteroppgave rundt kameratstøtte der ute. Det er greit med andres øyne som ser på det vi gjør, og artig at det er en ung student som kun har sett organisasjonen utenfra.


I tider som disse tror jeg at jeg velger å la ordtaket stå noen uker; sammen er sterkere enn alene.


Hilsen

Bjørn Robert

 


Ukene 6, 7 og 8


Ord blir fattige i disse tider. Etter Russlands invasjon av Ukraina er sikkerhetsstrukturen i verden endret, og hvordan dette ender er det ingen som kan si. La oss sende vår tanker til de som er berørt av invasjonen og håpe at dette får en verdig løsning hvor folkeretten legges til grunn.

Mandag 7. februar skulle presidenten og jeg på audiens med Hans Majestet Kongen etter at beskytterskapet ble fornyet i 2020. På grunn av sykmeldingen ble det Kronprinsregenten som tok imot oss. Hans Kongelige Høyhet kom rett fra en inspeksjon på Sessvollmoen og var tydelig imponert over det han hadde sett. Det var en interessert regent som gjennomførte audiensen og som lyttet på oss i forhold til å gjøre han kjent med vårt arbeid. Han hadde flere spørsmål, men det var et han brukte mer tid på enn andre. Hvem er veteraner? Dette er et spørsmål som stadig kommer opp og NVIO må være på banen i forhold til utvikling av begrepet da det er et viktig premiss for vårt arbeid.


På torsdag tok jeg en kopp kaffe med Torsdagsklubben. Norske veteraner fra andre verdenskrig som møtes i kafeteriaen til Forsvarsmuseet. Klubben ble i sin tid stiftet av Kjakan, og det er ikke fler enn tre veteraner som er knyttet til klubben i dag. Men det å sitte med to vitale 98-åringer som forteller historier, ler og koser seg, og støtter hverandre er akkurat kjernen i mye av veteranarbeidet – kameratskap.


På lørdag deltok jeg på årsmøtet i NVIO avd Trøndelag. Årsmøtet er det viktigste organet i enhver demokratisk organisasjon. Her kan medlemmene bruke sin stemme og stemmerett for å peke retning for organisasjonen. Det er viktig at vi benytter oss av disse mulighetene. Det andre som er viktig i en organisasjon med flertallsstyre er at man stiller seg bak de beslutninger som er tatt og jobber til beste for flertallet.


Uken etter hadde vi en intern diskusjon rundt redaktøransvaret på våre Facebook-sider. Dette er i forlengelsen av Veteranforumet hvor jeg tok opp måten det tidvis kommuniseres fra veteraner på slike sider. Vi har satt opp et sett med regler, og vi tar ansvaret det innebærer å forsøke å unngå diskusjoner vi ikke kan være bekjent med. Personangrep er en av tingene vi ikke tolererer.


Forsvarsdepartementet ved ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe hadde kalt inn NVIO til en-til-en-samtaler onsdag 16 februar. De har startet arbeidet med en politisk handlingsplan og ønsket veteranorganisasjonenes innledende innspill til denne. Fra NVIOs side tok vi blant annet opp følgende: 

- Handlingsplan må være konkret.

- Man må bruke Afghanistan II-rapporten til å forske fram løsninger.

- Forskningsstrategien har svakheter. Det er liten vilje interdepartementalt til å jobbe med fellesprosjekter, Helse- og omsorgsdepartementet må komme mer på banen, og det må øremerkes økonomi for å få på plass langsiktig forskning.

- Veteranbegrepet må diskuteres og avklares i lys av at operasjonsmønsteret har endret seg. Bør starte å se på anerkjennelse av tjeneste, eks eFP.

- FN-erstatningen av 1997, det er rom for bedre informasjon ut om hvordan prosessen i FN går. Det er mange definisjoner som ikke er på plass, og man vet heller ikke om det finnes økonomi i FN til å gjennomføre dette.

- Klagesaker tar for lang tid.


Så kom fredag 18. februar og forbundsstyret møttes for siste planlegging før ledersamlingen lørdag og søndag. Det var lenge siden det hadde vært gjennomført en ledersamling hvor alle lokalforeningene skulle være representert i samme rom. Det var en spent gjeng som gikk i korridorene på hotellet, men gjennom gode diskusjoner, gode forslag og sosialt samvær er jeg av den klare oppfatning at vi har ledere som vil noe med NVIO i fremtiden. Helgen ga inspirasjon og jeg gleder med til det videre arbeidet for veteransaken.


Onsdag i uke 8 hadde jeg den glede av å inngå det første utdanningsstipendiet. Dette ble gitt til Nicklas Hjortgaard Christiansen som tar en master i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Det kommer en nærmere presentasjon av Nicklas og oppgaven han jobber med om ikke så lenge. Stipendordningen etablerte vi i fjor og NVIO vil stimulerer til forskning på veteraner, samtidig som vi vil støtte veteraner som tar en utdannelse.


Jeg har også fått på plass en forhåndsreservasjon av 75 enheter i Amberas La Duquesa-prosjektet uten forpliktelser. Det betyr at NVIO-medlemmer som har meldt seg inn i Ambera har muligheten til reservere leiligheter og således går foran i køen.


Torsdag hadde jeg et møte med Forsvarsdepartementet angående 8. mai og programmet for dagen. Det tas sikte på å kjøre et fullstendig program uten restriksjoner og av hovedpunkter kan følgende nevnes:

  • 10:30 Kransenedleggelse på retterstedet
  • 11:00 Gudstjeneste i Slottskirken
  • 12:00 Åpen dag på festningen
  • 12:20 Kransnedleggelse på veteranmonumentet
  • 13:00 Salutt
  • 14:05 Målgang med «På hjul med veteraner»
  • 15:20 Hovedseremoni med medaljeseremoni
  • 16:00 Slutt

I tillegg har Forsvarsmusikken invitert NVIO på et samarbeid med de andre veteranorganisasjonene om mulighetene for er arrangement på Høyloftet ved Kontraskjæret fra kl 1800 denne dagen. Mer informasjon vil komme.


Sammen er sterkere enn alene.Hilsen

Bjørn Robert
Uke 3, 4 og 5


Etter en spennende avslutning i uke 2 med The IntOps Battle CS GO, NVIOs egen e-sportturnering var det tid for å evaluere turneringen og ikke minst dele ut premiene til det vinnende laget, Highscore. På fredag møtte tre av lagets fem medlemmer og vi fikk overrakt en PS5 til hver av dem. Det var interessant og spennende å diskutere, både turneringen og gaming, med laget. En ting er sikkert, vi skal forsøke å få på plass en ny turnering. Vi har startet arbeidet med å finne sponsorer da dette er en viktig forutsetning.

Mandag i uke 4 var jeg til stede på the digitale seminaret som NVIO avd Romsdal gjennomførte sammen med RVTS Midt. FMIN og FSJ hadde sine åpningsinnlegg før det ble hentet inn fagfolk og veteraner og det gjennomgående temaet var psykisk helse. Et godt arrangement til inspirasjon for oss alle.


Tirsdag i uke 4 skrev jeg under en samarbeidskontrakt med Det frivillige Skyttervesen. Dette er en avtale på strategisk nivå, og det er viktig for de lokalforeningene som ønsker det å ta kontakt med det lokale skytterlaget for å få til et samarbeid på lokalt nivå. Enkelte er raskt på og skal ha reduksjon i medlemskapskontingent når slike samarbeidsavtaler tas opp til diskusjon. Det er nok ikke mye rom for dette da frivillige organisasjoners medlemskontingent ikke er så stor. Jeg tror det er viktigere å finne samarbeidsområder som kan tilbys hverandre.

26. januar var jeg sammen med den franske ambassadøren og forsvarsattachéen til Norge og markerte 100-årsdagen for oberst Henrik Angells død. Obersten hadde en meget spesiell bakgrunn og endte opp i den franske fremmedlegionen under første verdenskrig. Han er også kjent for å være den første nordmannen i Den internasjonale olympiske komité. Her er det bare å google. :) 


Som daglig leder i Stiftelsen veteranhjelp har jeg følt på at en kompetanseheving hadde vært på sin plass i forhold til arbeidet i Stiftelsen. Det fikk jeg gjennom et stiftelsesseminar 27. januar. Det er godt å se at vi er på rett vei i forhold til struktureringen av Stiftelsen. En litt komplisert eierform og med mye formalia å forholde seg til skal man gjøre dette etter stiftelsesloven. Dagen ble like godt avsluttet med et styremøte i Stiftelsen, hvor vi fortsatte arbeidet med å gjøre Stiftelsen enda mer bærekraftig.


Fredag var det duket for forbundsstyremøte. En del tunge saker ble tatt opp, og noen av disse vil vi gi mer informasjon om etter hvert som prosessen går fremover. Et viktig tema var selvfølgelig ledersamlingen som vi skal informere om når den er gjennomført.

Første februar møtte presidenten og jeg opp på Forsvarssjefens kontor. Det er alltid trivelig å snakke med Eirik Kristoffersen om veteranarbeid. Av temaer som ble dekket var veterandefinisjonen, anerkjennelse, gaming, kameratstøtte og veteranen som ressurs. Det var en lyttende og engasjert forsvarssjef, og en time ble til 75 minutter. Vi skal tilbake etter å ha jobbet ut noen idéer for videre samarbeid.

25. januar og 1. februar gjennomførte vi foto- og videokurs med Anders Nilsen, veteran og lektor ved Høgskolen i Kristiania. Det deltok 95 personer på fotodelen og 65 på videodelen, og jeg må si det er helt topp at så mange stiller opp. Tusen takk til Anders som stilte opp på fritiden sin og ga oss dette. Jeg ser fram til mange fine bilder og spennende videoer på lokalforeningenes hjemmesider.


Tirsdag i forrige uke var det veteranforum arrangert av Forsvarets veterantjeneste. Forumet hadde en bedre form enn det forrige forumet og mange gode temaer ble tatt opp og diskutert. Jeg er glad vi fikk kommunikasjon i veteranmiljøet satt opp på agendaen. Det er tidvis en kommunikasjonsform blant veteraner som er direkte respektløs. Dette må vi holde oss for gode til. Det er greit å være uenig i sak, men personangrep hører ikke hjemme noen steder.

Torsdag 3. februar feiret NVIO avd Bodø 30-årsdag. Vi gratulerer lokalforeningen og ønsker dem lykke til videre.


På ettermiddagen arrangerte vi, i samarbeid med en rekke andre forsvarsrelaterte organisasjoner, en politisk debatt om fremtidens forsvar. Vi hadde vært så heldig å få leder av forsvarskommisjonen, Knut Storberget, som innleder. Videre FMIN og en rekke forsvarspolitiske talspersoner fra de fleste partiene på Stortinget. Det ble mange spennende diskusjoner og jeg tror Storberget dro med seg noen tanker og idéer fra debatten.

På ukens siste dag møtte jeg i lokalene til Den norske turistforening for å diskutere hvordan vi kan utforme en samarbeidskontrakt. I tillegg snakket vi om rekruttering da DNT har hatt en runde hvor de tok grep for å få flere medlemmer. De ser nå at de må ta nye grep og vi var enige at vi har mange av de samme utfordringene, og det hele koker ned til et enkelt spørsmål; hvorfor skal man være medlem av en interesseorganisasjon? Jeg tror det er viktig at både organisasjonen og de som ønsker et slikt medlemskap har fokus på saken, og greier å gjøre dette på en slik måte at potensielle medlemmer ser at dette er en sak jeg ønsker å støtte eller jobb for. Hvem blir med på denne reisen sammen med meg?


Det vil aldri regne roser. Vil vi ha flere roser, må vi plante flere busker.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 51-52-01-02


Jeg starter med å ønske alle et riktig godt nytt år, selv om vi er to uker inn i året. Nytt år, nye muligheter. I tillegg er 2022 «Frivillighetens år» - det er viktig at vi fortsetter å holde liv i, og får fart på frivilligheten. La meg imidlertid avrunde 2021 før vi går inn på 2022.

Rett før jul hadde jeg et møte med et CODEX Advokat, et advokatfirma som blant annet har ekspertise på erstatnings- og kompensasjonsrett. NVIO kommer til å inngå en kontrakt med selskapet og så vil det være opp til den enkelte som trenger slik om man vil inngå et samarbeid med selskapet i forhold til en sak. Vi har funnet ut at det kan være greit å bygge opp et nettverk som etter hvert får en kompetanse som kan komme veteranene til gode. 

Så hadde jeg en oppdatering med Tore Haugsnes i Neste Steg Norge etter at gründerkurset ble avsluttet rett før jul. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra veteraner som deltok på kurset, og noen av disse veteranene er nå i en oppstartsprosess med egen forretningsidé. Det er nettopp dette vi ønsker og vi har inngått en samarbeidsavtale med NSN om å ha flere slike kurs, og for våre medlemmer vil gjennomføring av kurset og oppstart av egen forretningsidé gjøre at vi dekker inntil 50 % av kursavgiften.

I romjulen brukte vi tid på å forberede oss på overgang til regnskapsystemet i StyreWeb og strømlinjeforme enda mer av driften vår på denne plattformen. Dette gjøre at vi sammen med lokalforeningene, kan utnytte investeringen i plattformen enda bedre.

Rett før jul gikk myndighetene ut og la en del restriksjoner på samfunnet, og jeg forstår de som mister litt av piffen etter slike meldinger. Hvis vi lytter til de siste signalene som har kommet i oppmykningen av restriksjonene, er tiden kommet for å lære seg å leve med pandemien. Hva dette innebærer vil nok variere avhengig av hvilke personlige preferanser man legger til grunn i vurderingen. Som et forbund som skal jobbe for veteransaken er det viktig å se dette i en helhet, fra de yngste veteranene og opp til de eldste.  

Gaming har jeg nevnt noen ganger i løpet av mine GS-hjørner. Helgen som var 15.-16. januar var det duket for innsats over hele landet. Vi hadde håpet på 16 lag, men endte opp med en turnering på 32 lag! Vi måtte starte på fredag for å få gjennomført turneringen, og måtte dessverre si nei til tre lag. Det vil si at vi samlet 160 deltakere og tilskuere på fredag, og over 200 personer på arrangementet. Veteranarbeid, ja i høyeste grad og det er lenge siden NVIO greide å samle så mange mennesker til et arrangement! De eldste som var med hadde tjeneste fra UNIFIL på slutten av 1980-tallet. Dette må vi se videre på.

Ledersamlingen står for døren og forbundsstyremøtet i slutten av januar skal legge grunnlag for de sakene som skal diskuteres under samlingen. Spillereglene, vedtektene, ble revidert av landsmøtet i 2021. Disse gir oss føringen for hvordan vi skal forholde oss til prosessene, og det er viktig at vi alle forholder oss til disse! På ledersamlingen skal vi diskutere innholdet i prosessene.

NVIO har ikke mottatt årets tilskudd fra Forsvaret, men vi vet at godt og allsidig veteranarbeid, som når ut til alle veteraner og deres familier, er et premiss som legges til grunn når tildelingen gjøres. La oss se hva vi som forbund kan gjøre enda bedre, til beste for alle veteraner i Norge.


Det er aldri overfylt langs den ekstra milen.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 48-49-50


Det går mot jul og nytt år, og dette er det siste GS-hjørnet i 2021. Det ble 24 i tallet og jeg håper dere har satt pris på dette og at det har bidratt til å spre informasjon om hva sekretariatet og jeg driver med, og hvilke tanker vi har.


Inngangen mot jul ble nok ikke slik mange av oss hadde håpet på. En ny bølge av korona-pandemien kom over oss, og nye tiltak og begrensninger kom fra myndighetene. Det ble imidlertid tid til å markere NVIO avd Oslo sitt 25-årsjubileum.

Veteranforumet som skulle avholdes 6.-7. desember ble avlyst, og således ble en mulighet for gode diskusjoner om veteranarbeid, samarbeid og kommunikasjon borte. Vi får håpe vi kan ta opp tråden snart. Samme uke skulle jeg også ha deltatt på utdelingen av Nobels fredspris.

 

Et møte som ble gjennomført var møtet med forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Dette var det halvårlige møtet FMIN har med veteranorganisasjonene. Det ble gjennomført digitalt og vi fikk en liten halvtime med han før han måtte i ekstraordinært statsråd. NVIO tok blant annet opp den tverrdepartementale arbeidsgruppen IDA (interdepartemental arbeidsgruppe), som vi anser er et stort område for forbedring i veteranarbeidet. Vi er ikke fornøyd med at det stort sett er Forsvarsdepartementet som kommer på banen i veteranarbeidet da det er seks andre departement som står bak fjorårets veteranmelding. 

Vi tok også til orde for at tiltaksplanen som ble utarbeidet av forrige regjering er moden for gjennomgang og at dette arbeidet bør gjøres i samarbeid med veteranorganisasjonene. Det ble notert og NVIO følger opp saken.

 

Onsdag 15. desember hadde jeg møte med den juridiske seksjonen i FD for å diskutere arbeidet med FN-erstatningsordningen og fremdriften i saken. Dette er ikke en enkel sak, og det er viktig at man får dokumentert en del av mange muntlige utspill fra hovedaktører i saken, først og fremst FN. I tillegg er det en del terminologi som må svares ut. Jeg vet at misnøyen i tempoet fra de sentrale aktørene er til stede, men fra NVIOs side jobber vi godt opp mot FD for å få fram fakta og fremdrift i saken. Så snart fakta foreligger vil vi kommunisere dette.


21. desember er det 25 år siden SFOR-operasjonen ble etablert, som en direkte oppfølger til IFOR-operasjonen i Bosnia-Hercegovina. Norge hadde et stort antall soldater samtidig i operasjonen, og SFOR var første NATO-operasjon hvor Norge deployerte en infanteribataljon. Vi mistet noen av våre, også i denne operasjonen, og vi minnes disse.
Med anerkjennelse og respekt.


Det er snart 2022 og helgen 15.-16. januar inviterer NVIO til ny e-sportturnering. En rekke sjefer i Forsvaret er utfordret til å stille lag, og mange har allerede sagt ja til. Vi har invitert inn flere veteranorganisasjoner og militære støtteorganisasjoner, og interessen er så stor at vi gleder oss til denne helgen. Du finner mer informasjon på nettet eller ta kontakt med meg. Still et lag på fem personer, den ene må være veteran. Dette blir en kanonstart på året! 

 

Da gjenstår det for meg å ønske alle sammen, veteraner og deres familier, en riktig god jul og et godt nytt år. Tenk litt på de som kanskje sitter alene i høytiden, uavhengig av grunn, og ta kontakt. La oss gi litt av oss selv og ta vare på hverandre, en liten samtale kan gjøre det lettere å komme gjennom hverdagen for alle.


Tiden vi tilbringer sammen er den mest dyrebare vi har.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 45-46-47

Det er tre uker siden forrige hjørne, og en del ting har skjedd.

 

Tirsdag 9. november arrangerte vi bokbad med Fredrik Græsvig og hans nyeste bok, Den tapte krigen. De fleste kjenner Fredrik fra TV2 og hans innsats verden rundt med å dekke internasjonale hendelser. I tillegg er det en del som kjenner han fra hans tid som presse- og informasjonsoffiser i NORBATT/UNIFIL. Bokbadet var spennende og interessant, og vi som var der kom tettere inn på en del av historiene og bakgrunnen for hvorfor han har skrevet boken.

 

Torsdag samme uke hadde forbundsstyret sitt første fysiske styremøte som ble gjennomført på Gardermoen. Et av vedtakene fra møtet er at ledersamlingen i 2022 blir gjennomført 19.-20. februar. Her vil sekretariatet starte saksforberedelsene som sendes ut god tid i forveien, og det er viktig at vi finner saker som bringer organisasjonen inn i fremtiden. Et annet vedtak som kom ut av møtet er NVIOs deltagelse på Arendalsuka i 2022. Vi har allerede nedsatt en gruppe som skal starte planleggingen og tar med oss erfaringene fra i år slik at vi gjør det bedre til neste år.

 

I uke 46 var bygning 60 stengt på grunn av øvelse på festningen. Samme torsdag dro undertegnede sammen med én fra NVIO Hamar og én fra NVIO Hedmark til Rena for å ha stand på Telemark bataljonens årlige «Challenge». Vi serverte nystekt pizza og hadde mange gode samtaler med de som var tilstede. Det som er litt av gjennomgangsmelodien er mangelen på anerkjennelse fra myndighetene når personell fra bataljonen er ute på oppdrag. Eksempelvis hadde jeg en spennende prat med noen som ble sendt til Tblisi, Georgia for å understøtte evakueringen fra Afghanistan. Mange av disse hadde ikke vært i uniform lenger enn 14 dager før de befant seg på en helt annen kant av verden. De har ikke fått veldig mange lovord etter innsatsen. NVIO takker dere for innsatsen, og vær stolte av den jobben dere gjorde!

 

Dagen etter var det markering av NVIO avd Hamar sitt 20-års jubileum, som var en fin tilstelning. På lørdag var det NROF som feiret sine 125 år. Dette ble markert på Artilleriloftet på Akershus festning, samme dag som NVIO avd Nordmøre markerte sitt 40-års jubileum. I den forbindelse fant vi ut at det yngste medlemmet NVIO noensinne har hatt var en seksåring som var familiemedlem i NVIO avd Nordmøre. En liten fun-fact.

 

NVIO har også inngått en samarbeidsavtale med Ambera, som driver med eiendomsutvikling i både Norge og Spania. De skal skape Europas første «Active Adult Community» for aktive voksne og du vil få høre mer om dette etter hvert. I mellomtiden kan du sjekke hjemmesiden og melde deg på nyhetsbrevet de har, og se om dette er noe for deg.


Jeg har tidligere nevnt 13-gruppen. En gruppe av forsvarsrelaterte organisasjoner som møtes for å utveksle informasjon og ideer. Vi hadde et nytt møte i uke 47 og vi er alle enige i at vi fortsetter arbeidet rundt Arendalsuka, også i 2022.

 

Torsdag 25. november gjennomførte vi vårt andre jobbsøkerkurs. Denne gangen fysisk på Akershus festning. Dette faller godt sammen med hovedideen til Neste Steg Norge. Hvordan bli bevisst egen kompetanse, hvordan synliggjøre egen kompetanse og hvordan bruke dette. Enten innad der du jobber eller i bytte til et annet yrke. Litt synd at ikke flere møtte opp, for det var mange spennende personer som fortalte om sine erfaringer. Seminaret ble filmet og vil bli delt i våre kanaler senere.

 

Så avsluttet jeg uken med et møte i The Board of Nordic Veterans’ Federation. Det er tydelig at ting begynner å skje i de nordiske land, da vi ikke ble ferdig med hele agendaen. Dette er et forum for utveksling av ideer og fra vår side tok vi blant annet opp resultatene fra Afghanistan II-undersøkelsen.

 

Ukene fremover preges av at det lakker og lir mot jul. NVIO er også i år med på juleauksjonen, og har gitt tre fine bilder som auksjoneres bort. Gå inn og støtt med ditt bidrag. Deler av inntektene går til Stiftelsen veteranhjelp.
Du kommer til auksjonen ved å klikke her.


Du kan ikke svømme mot nye horisonter før du har mot til å miste kysten av syne.


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

 

Bilde: Forsvarssjef General Eirik Kristoffersen under Minne- og forbønnsgudstjenesten i Akershus slottskirke under Forsvarets minnedag 2021. Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

 

 Ukene 43-44


Da nærmer vi oss vintermånedene, men det er ingen grunn for å roe ned. Jo mer aktive vi er, jo lettere holder vi varmen.

Mandag i uke 43 hadde Neste steg Norge sin andre samling hvor toppidrettsutøvere og veteraner møtes for å lære å beskrive sin kompetanse i forhold til en vurdering om man skal ta skrittet over i en annen karriere. Dette er spennende og NVIO er nå en av partnerne i prosjektet. Dette går som hånd i hanske med jobbsøkerkursene våre. Det neste kommer 25 nov. I tillegg annonserte vi kurset «Fra idé til egen virksomhet» hvor vi fikk meget god respons. Dette er også et samarbeid med Neste steg Norge. 

Så hadde ekspedisjonssjefen i FD V innkalt til møte 26 okt. Det ble sagt en strategi for veteranforskning før jul og den skal vi videreformidle. Departementet mener Hurdalsplattformen har en del positive signaler i seg med tanke på veteranarbeid. Jeg er ikke like overbevist, men regjeringen har sagt at oppfølgingen skal bli bedre. Det blir et møte med FMIN før jul og da skal vi utfordre han på hva de legger i dette.

Torsdag i uke 43 var jeg på min første høring i Stortinget. Dette skjedde i utenriks- og forsvarskomiteen, og vi tok opp reduksjonen til frivillige organisasjoner som er foreslått i statsbudsjettet. Vi får se til uken om vi fikk påvirket politikerne, men høringer er en arena vi skal benytte oftere.

På ettermiddagen hadde vi et oppstartsmøte i NVIO avd Ringerike som har ligget litt brakk i det siste. Vi har fått opp et interimsstyre, det var god stemning og ønsket om å jobbe for veteraner i området er stort slik at her er det bare å klinke til.

Så gjenopptok vi pølselunsjen 3. november etter 21 måneders nedstenging. Mange som hadde savnet denne kom innom. Foruten pølser ble #Veteranbarten og Movember markert og vi samlet inn penger til forskning på prostatakreft. Det er fremdeles mulig å donere til prosjektet og tagge egne bartebilder på sosiale medier med #Veteranbarten.

Høringssvar til FD på tilskuddsordningen ble levert i uke 44, og uavhengig av om vi får inn våre forslag er det mye av retningslinjene som må jobbes inn i økonomikapitlet i lokalforeningshåndboken. Dette gjøres så snart de endelige retningslinjene er gitt ut.

Forsvarets minnedag ble markert over hele landet søndag 7. november. Dette er en fin tradisjon som gir tid til refleksjon og ettertanke. Selv markerte jeg dagen på Akershus festning, hvor blant andre Kronprinsregenten deltok, sammen med Stortingspresident, FMIN og Forsvarssjef. De pårørende som var til stede fikk en fin og verdig seremoni.


I anerkjennelse og respekt.Hilsen

Bjørn Robert

 


 

Bilde: Bjørn Robert Dahl og Tor Haugnes, daglig leder i Neste Steg (Foto: Einar H. Clausen, Offiserbladet)

 

 

Fire uker siden sist. Tror jeg må øke frekvensen, slik at det ikke blir så lenge mellom hver gang. 

Mandag 27. september tok vi imot «Veteraner over isen» i en liten tilstelning på festningen. Åtte veteraner i alderen 28 til 59 som har gått i Nansens fotspor over Grønland. Imponerende, samtidig som det viser samholdet i veteranfamilien. Du vil høre mer om disse på andre plattformer, blant annet i Veteranpodden. De har også donert store deler av pengene de har samlet inn til Stiftelsen veteranhjelp. Respekt og tusen takk for donasjonen.

 

Dagen etter var det møte i Forum for veteranforskning. Takk til Forsvarsdepartementet som har tatt ansvaret for å omsette fokusområdet forskning fra veteranmeldingen, men vi må også få med de andre departementene. Det er kritikkverdig at de andre seks departementene bak meldingen ikke møter opp. Skal vi få fokus på veteranforskning må dette forankres på toppnivå i departementer og etater som utformet meldingen. Dette er en sak NVIO vil jobbe videre med for å få bredde i forskningen.

Torsdag samme uke hadde jeg et hyggelig møte med en norsk krigsveteran som er 97 år og en del av Torsdagsklubben. Han tok bussen ned til festningen og vi hadde en kjempefin prat om alt fra krigen til den nye bilen han kjøpte i fjor. Det er en berikelse å møte slik mennesker og viser hvordan veteraner kan møtes på tvers av alder og oppdrag, men fremdeles finne en fin plattform for en god samtale. Dette er essensen i veteranarbeidet.

 

Den femte oktober kom Afghanistan-rapporten. Mye metadata er samlet, og pilene går dessverre i feil retning. En av ti veteraner fra Afghanistan har en eller annen form for psykisk lidelse, tre av fire vil ikke søke hjelp og 82 % av de som forlater Forsvaret etter en operasjon har større risiko for å utvikle en psykisk lidelse enn de som blir igjen. Det som er viktig i etterkant av rapporten er å gjøre noe med de funnene som er gjort. Uten tiltak forblir rapporten en oppsummering av data som ikke tjener noen. Her vil NVIO være med å sette dagsorden, både sentralt og lokalt.

 

NVIO har en del små lokalforeninger som ikke har hatt aktivitet over flere år, verken for veteraner eller i et styre. Sekretariatet har forsøkt å kommunisere opp mot lokalforeningsstyrer og -medlemmer for å se på muligheten for å få på plass aktivitet i området eller om det er like greit å legge ned styrevirksomheten og overføre medlemmene til en fungerende forening. I dette arbeidet har en gjeng i Valdres satt seg i gang for å få på plass aktivitet i området. Dette er spennende og vi skal støtte de så godt vi kan. I denne prosessen er det også slik at noen av våre lokalforeninger vil forsvinne fra kartet, men jeg er overbevist at større foreninger som dekker større områder vil kunne opprettholde et godt tilbud til veteranene.

 

Verdensdagen for psykisk helse ble markert 7. oktober som normalt. Det som er interessant er å se på definisjonen av psykisk helse. Denne er utelukkende positiv, så hvorfor er det så vanskelig å få bort det negative fokuset som oppstår når man snakker om psykisk helse. La oss tenke på psykisk helse på samme måte som fysisk helse, og at det er viktig at vi vedlikeholder disse to med positive opplevelser.

 

Den siste perioden har NVIO hatt møter med «13-gruppen» som vi blant annet jobbet sammen med under Arendalsuka. Vi er enige i at formatet fra årets gjennomføring er bra, men at vi må evne å fokusere den enkelte organisasjons bidrag hvis vi skal gjøre dette til neste år. Rett før møtet kom også statsbudsjettet fra utgående regjering. Skuffende å se at de gjennom statsbudsjettet har kuttet 20 % i tildeling til organisasjoner som får tildelinger direkte over forsvarsbudsjettet. Dette skjer for Frivillighetens år – 2022, og slik sett må det være grunndefinisjonen på et paradoks. For NVIO som får sin tildeling via Forsvaret ser det ikke ut til at dette får noen praktisk betydning, men vi skal stille oss sammen med de som blir direkte berørt og vi må også bidra i å stille krav til politikerne og si at dette er uhørt.

 

Jeg har tidligere i år skrevet om samarbeidet NVIO har hatt med Next Step/Neste Steg, og vi fortsetter å se på hvordan vi kan jobbe bedre sammen. Neste Steg jobber med Olympiatoppen og hjelper toppidrettsutøvere over til en annen karriere, og nå har de også tatt inn veteraner i dette. Forsvarssjefen er klar på at dette er et godt program, og er med i oppstarten på åpningssamlingene. Dette går rett inn i NVIOs arbeid med jobbsøkerkurs.

Dette dreier seg om kompetanse, og et annet område NVIO skal fylle med formell kompetanse er kameratstøtte. 15 oktober var jeg til stede, sammen med visedekan ved Universitetet i Agder, og åpnet et vekttallsstudium hvor 15 veteraner utdannes i mentorering og veiledning. Dette skal vi fortsette med og jeg gleder meg til tilbakemeldingene og opptaket til neste gjennomføring.

Vi har en jubilant i denne perioden. NVIO avdeling Hamar fylte 20 år 16 oktober og vi sender våre gratulasjoner. I tillegg har jeg besøkt NVIO avdeling Rana og omegn som feiret fjorårets 30 årsdag 22 oktober. Videre har jeg besøkt styrene i NVIO avdeling Asker og Bærum og NVIO avdeling Mosjøen og omegn. Artig å møte de som driver arbeidet på lokalplan og det er godt humør og mange gode diskusjoner. I en så stor organisasjon som NVIO er det viktig at vi kommuniserer, og dere vet hvor dere finner meg.

Jeg har også hatt møte med en del unge veteraner i forhold til NVIO Ung og NVIOs diplomater. Igjen, gode samtaler og mange gode idéer. Vi må ta inn over oss de unge og deres ønske om lavterskeltilbud. Det er slik vi åpner dørene for nye medlemmer, flere alternativer som passer for flere grupper.

 

En utfordring jeg ser vi har i NVIO er hvordan vi skal fortelle om vår kjernevirksomhet. Det er ikke bare en ting. Vi skal drive politisk påvirkning og være en samfunnsaktør slik at vi er med i utformingen av de regelverk som regulerer anerkjennelse og ivaretakelse av veteranen og dennes familie. Vi skal ha en kameratstøtteordning som skal kunne ivareta kameratskap og fange opp de som er på vei eller har falt utenfor. Til slutt skal vi gjennomføre aktiviteter fra veterantreff over det ganske land til spesielle arrangement som treffer interessene til veteraner i spennet 20 til 100 år. Ikke småtterier, men utrolig spennende, og det burde være mulig å favne alt dette i hele landet.


Store oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på.Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 


Ukene 35-38

 

På bildet: NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl, Caroline Gundhus Nysted og forskningsleder ved NKVTS Arnfinn Andersen i NRKs lokaler. 

 

La meg starte med å gratulere oss alle, Norge har åpnet igjen etter over 1,5 år med restriksjoner i forhold til hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Norges befolkning har stått i det og nå gjelder det å komme seg videre og få fart på samfunnet, også på veteranarbeidet, og oss i NVIO. Jeg skriver også mer om dette i min leder i neste nummer av Veteran, som kommer ut i slutten av neste måned.

Det er noen uker siden forrige innlegg, men siden starten av september har jeg deltatt i tre avslutningssamlinger for avdelinger som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og som har siste samling ett år etter hjemkomst. Disse har under pandemien vært utsatt, men det å se hvordan personellet setter pris på å treffe sine likesinnede etter å ha vært borte fra hverandre er helt fantastisk. Det er dette som er grunngenet i veteranarbeid, samhold og kameratskap på arenaer der vi møtes som likepersoner. La oss sammen i NVIO gjøre det til et mål å skape flest mulig slike arenaer.

Det er mange forskningsprosjekt og/eller spørreundersøkelser som starter i disse dager. De er viktige, og jeg håper ikke det blir for mye etterspørsel slik at markedet mettes i forhold til å svare på det som eventuelt kommer. Jeg ber de som får en forespørsel om å svare, støtter opp om det viktige arbeidet.

Onsdag i uke 36 hadde jeg møte med Neste Steg Norge. Dette har NVIO vært med på tidligere og dette er noe jeg har tro på. Det går rett inn i karriereskifteprogrammet vi hadde rett før sommeren. Hvordan sette seg i en posisjon som gjør det lett å gå fra militær tjeneste til sivil karriere? Hvordan selge seg selv og sin kompetanse? De er på jakt etter kandidater i programmet sitt, og vi har linket dette blant annet på LinkedIn.

Lørdag 11 september var tjueårsdagen for terrorangrepene i USA. Hva passer ikke bedre enn å gjennomføre Hedersløpet. NVIO Oslo hadde sammen med sine samarbeidspartnere fått i stand et kjempefint arrangement. Været var ikke helt på vår side, men innsatsen til de som deltok i det femte Hedersløpet var det ingen ting å si på.

Mange har stilt spørsmål rundt hva som skjedde i Afghanistan og hva som kommer til å skje videre. Da passet det fint at Kristian Berg Harpviken ga en flott presentasjon 14 september over historien i Afghanistan og trakk linjene til hvordan han tror hverdagen vil utvikle seg for den jevne afghaner. Dette ga mersmak og vi skal se om vi kan ha dagsaktuelle temaer på agendaen også i fremtiden.

Helgen mellom ukene 37 og 38 gjennomførte forbundsstyret i NVIO et styreseminar. For første gang møttes styret fysisk og det ble gjennomført mange gode diskusjoner i løpet av helgen. Mye gikk på mandatet de fikk av Landsmøtet 2021, og en av disse er hvordan regionaliseringen skal operasjonaliseres. Det er viktig å se på dette som et samarbeidstiltak for å få dratt med seg alle lokalforeningene i arbeidet med å skape aktivitet for veteranene og deres familie. Prosessen rundt dette vil inkludere lokalforeningene og det er viktig at vi har rett fokus i dette arbeidet videre fremover.

Torsdag i forrige uke var jeg gjest i P2 Ekko kl 10:00 og snakket om hvordan det er å komme hjem, og hvilke opplevelser man kan ha ut i fra dette. Hensikten med deltagelsen for meg og de to andre gjestene var å promotere forskningen på veteranfamilier som kommer ut om ikke så lenge. Omfanget på forskningen er unik i verdensmålestokk, og til dere som får tilbud om å delta; deres stemme er viktig slik at resultatet av forskningen er basert på flest mulig respondenter. 

Rett etter dette dro jeg på 15-årsmarkering for Veteranforbundet SIOPS. Vi hadde en fin lunsj sammen med blant annet representanter fra Forsvarsdepartementet, NAV, samarbeidende organisasjoner og flere fra styret i SIOPS. SIOPS er en viktig samarbeidspartner for NVIO og jeg ser fram til fortsettelsen.

Vi har også sendt ut revisjonsutkastet til tilskuddsordningen for høring blant lokalforeningene. Retningslinjene gir føringer for hvordan veteranorganisasjoner skal søke på midler til veteranarbeid og rapportere på gjennomføring. Det er viktig at denne leses og kommenteres da dette blir noe av hverdagen vi har å forholde oss til så snart den er revidert.

Denne uken gratulerer vi to jubilanter; NVIO avd. Hammerfest er 15 år 29. september og det samme er NVIO avd. Tana og omegn, 30. september. Gratulerer begge to!


Bedre å hoppe i det enn å krype i det.Hilsen

Bjørn Robert

 


 

Uke 34


Forskning er et av fokusområdene i Veteranmeldingen fra i fjor, og forskning på veteranfamilien har vært ett av de områdene NVIO sammen med SIOPS har forsøkt å sette på agendaen. Mandag i uke 34 hadde vi et møte med NKVTS for å diskutere hvordan de skal kunne rekruttere familier til å delta i studien. De har fått tommelen opp for å starte og det som gjenstår er å finne kandidater. De har et ønske om å rekruttere 400 familier til en forskning som vil være banebrytende, også på verdensbasis. Får du spørsmål om å stille med deg og din familie ber jeg dere være positive til dette da det kan gi mange svar på spørsmål trenger å belyses mere.

Så hadde vi besøk av Geir Ove fra StyreWeb. Det er helt klart at NVIO har et stort potensial på å utnytte denne plattformen, både sentralt og lokalt. Sekretariatet skal legge ut mer på StyreWeb for å gjøre hverdagen lettere for lokalforeningene, men det fordrer også at man lokalt gjør seg kjent med programmet. To av de virkelig gode hjelpemidlene er regnskapsmodulen og arkivmodulen. Den første ligger allerede åpen og vil kunne hjelpe lokalforeningene med å få på plass et regnskap som lett lar seg overføre inn mot årsmøtene. Mange har sagt at drift av foreninger er byråkratisk og at ting var lettere før. Jeg kan være tilbøyelig med å være enig, men det er engang slik at når man har registrert virksomheten i Brønnøysundregistrene stilles det en del administrative krav og de kommer vi ikke unna.

Tirsdag var jeg på Jessheim og prøvde GoRuck sammen med Per Ivar Steen. Et enkelt konsept hvor man tar på seg en liten ryggsekk og går en runde, gjerne med litt historisk oppdatering. Jeg ber lokalforeningene sjekke The NorseMan og gjerne ta en prat med Per Ivar da dette er et enkelt konsept flere bør benytte seg av. Førstkommende tirsdag skal vi prøve Buschcraft Gourmet som går på å lage god mat i naturen. Se samme sted for mer informasjon.

I vår søken etter enkle konsepter som kan tilbys lokalforeningene har vi også snakket med et gjeng med tidligere soldater, NORSE, som kan tilby en del lavterskeltilbud. De har allerede vært i Hallingdal og gjennomført en del mestringsøvelser på en familiesamling som lokalforeningen gjennomførte. Stay tuned!

Torsdag åpnet Veteranforbundet SIOPS en kunstutstilling med bilder av Jarle Olvar Nygård, en skadd veteran som har måttet lære seg det meste på nytt etter et alvorlig hjerneslag. Han kan søkes opp så får dere et innblikk i hans produksjon. Respekt!

Fredag ble det nasjonale veteranmonumentet avduket av Hans Majestet Kong Harald V i en lukket seremoni. Dette var en stor dag for veteranene og vi har nå et synlig sted å gå til for å minnes. Det var mange som hadde et ønske om å delta, det gikk dessverre ikke. La ikke det legge en demper på at vi faktisk har et sted som anerkjenner vår deltakelse i internasjonale operasjoner og som hedrer våre falne kamerater.

Fredag kveld ble avsluttet med en konsert med Veterans’ Rock på Kommandanten Pub. Et arrangement av en del av NVIOs lokalforeninger i Østlandsområdet og Veteran møter veteran. Et kanon arrangement som fikk stemningen i taket og kronet med at vår forsvarsminister entret scenen og kjørte et par gode rockesanger. Jeg vil også takke Frank Bakke-Jensen for de fine ordene han delte fra scenen og gjentar at vi må huske at vi skal fortelle historien videre.

Til uken skal jeg på avslutning for eFP-bidraget på Oscarsborg. Dette ser jeg fram til og jeg ser at de har sine utfordringer i forhold til blant kontraktsforhold. Dette bidraget er for tiden kanskje et av de viktigste bidragene har ute.

Afghanistan, det er ikke mulig å komme utenom, men samtidig umulig å dekke alle områdene. Derfor kan jeg glede dere alle med at NVIO har fått Kristian Berg Harpviken fra Fredsforskningsinstituttet og en stor Afghanistan-kjenner til å holde et foredrag som vi annonserer ganske snart. Datoen er satt til 14 september kl 1800. 


Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 32 og 33


Tirsdag 10 august kom den nytilsatte veteraninspektøren til bygning 60. Dere leste riktig, tittelen veteraninspektør er beholdt og jeg mener det var riktig av Forsvarssjefen å gjøre det. Med seg hadde han to nye medarbeidere i staben og jeg ga dem en orientering om NVIO og vårt arbeid, før vi hadde en god diskusjonsrunde. Oberst Morten Henriksen, NVIO ønsker deg velkommen og ser fra til et fruktbart samarbeid.

Uke 33 var viet til Arendalsuka og lokalforeningene i Aust-Agder og Kristiansand har jobbet sammen med en fra forbundsstyret i lang tid med NVIOs deltakelse. Under årets uke hadde NVIO slått seg sammen med tolv andre forsvarsrelaterte organisasjoner, hvor ledertrøyen i gruppen lå på Norges forsvarsforening. Vi hadde stand sammen med mange av disse organisasjonene og vi hadde en programpost som gikk på hva politikerne vil med Forsvaret. Arrangementet ga oss en mulighet til å være til stede sammen med politikere og andre organisasjoner i et miljø hvor fremtiden diskuteres. Jeg vil berømme de to lokalforeningene for alt det arbeidet de har lagt ned for at NVIO skulle ha muligheten til å profilere seg under arrangementet og at alle egne arrangement ble prikkfritt gjennomført. 


På turen ned til Arendal fikk jeg første telefon fra nyhetsmedier som ville ha kontakt med meg i forbindelse med Talibans overtakelse i Afghanistan -og hvordan NVIO stiller seg til søknader fra tidligere lokalt ansatte afghanere som søker opphold i Norge. NVIO tok til orde for dette allerede 8.august i Forsvarets forum og har sagt at Norge har et moralsk ansvar for å vurdere avslagene på nytt da sikkerhetssituasjonen har endret seg siden forrige runde med søknader. Det var gledelig å se at i dagene etter dette kom flere organisasjoner og politiske partier som uttrykte det samme. Da Regjeringen endret standpunkt og justisministeren uttalte 16.august at de skulle se på søknader på nytt, viste det at politisk påvirkning fungerer -og at NVIO skal ta del i dette, innen rammen av vårt veteranarbeid. 


Det har blitt en del intervjuer rundt dette i løpet av uken, og jeg vil takke de jeg har spurt om støtte til å bidra for at de har stilt opp.

I kjølvannet av maktovertakelsen i Afghanistan har det kommet mange spørsmål om hva som har skjedd, har Vesten feilet, og ikke minst var den enkelte soldats bidrag verdt det? Det er skrevet mange gode innlegg om dette, og det er fint å se fra politikere, pårørende, forsvarssjef med flere at dette ikke var bortkastet. Militær makt er et av mange virkemidler politikerne har når de skal løse en konflikt, og Afghanistan-veteranene har vært med på å løse oppdraget de ble satt til å gjøre. Det ble gjort på en utmerket måte og vi har vært med på å gjøre en forskjell. Vi har påvirket en hel oppvoksende generasjon. Nå må vi analysere hva som skjedde og hvordan, og så må vi se på den videre utviklingen i landet. Det er ikke gjort over natten, og vi må være tålmodige. Anerkjennelse og respekt til alle som har bidratt, både ute og hjemme i løpet av de tjue årene operasjonen varte.

Sekretariatet skal se om vi kan få noen som kjenner Afghanistan godt og lage et seminar som vi setter opp i Oslo, og streamer ut. Mer om dette i ukene som kommer. 

Torsdag nittende hadde statsministeren invitert en rekke veteraner til lunsj, blant annet veteraner fra andre verdenskrig. Det var på høy tid når man ser at enkelte av disse var på vei eller har rundet 100 år. NVIOs eldste medlem var en av de inviterte og vi kommer tilbake med et tilbakeblikk på Trygve Hansen på 99 år.


Før sommeren sa jeg at jeg skulle komme tilbake med informasjon om medaljemontering. Jeg var så heldig at jeg traff han vi kom i kontakt med og vi fikk snakket sammen under Arendalsuka. Jeg skal sette sammen informasjon og sende dette til lokalforeningene, i tillegg til at jeg skal legge ut dette på hjemmesiden vår. Han monterer både store medaljer og miniatyrer, og har blant annet gjort dette for hoffet.  Jeg tror vi er i gode hender.

Som et ledd i å prøve ut aktiviteter som lokalforeningene kan nytte møter jeg opp ved Obs på Jessheim i morgen, tirsdag, klokken 18 for en GoRuck-tur. Er du i nærheten er du eller dere hjertelig velkommen. Neste tirsdag skal vi ut i skogen og lage god mat.

 

Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt.Hilsen

Bjørn Robert

 


Her finner du noen linker til hva NVIO har sagt i media siste ukene:


VG:  https://www.vg.no/nyheter/i/EabkgG/norges-veteranforbund-mange-er-bekymret-for-situasjonen-til-dem-man-har-jobbet-sammen-med


P5: https://www.p5.no/nyheter/-flere-afghanistanveteraner-er-skuffet/artikkel/844015/


DAGBLADET: https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=70797


AFTENPOSTEN: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/47Egeg/veteran-bidro-til-aa-fjerne-eksplosiver-i-afghanistan-kan-ikke-si-de


 

 

 

 

Sommerukene
Da håper jeg at alle har fått senket skuldrene litt gjennom sommeren og at vi er klare for nye tak ut over høsten. Da har vært mye aktivitet i flere avdelinger gjennom sommeren, noe også politikerne har sett. Jeg vil trekke frem omtalen NVIO fikk av Anniken Huitfeldt etter hennes besøk på Røros og musikkteateret Elden. Musikkteatret tar oss tilbake til den store nordiske krigen i 1718–1719, da den svenske general Armfeldt ledet et felttog for å innta Trøndelag. Her har lokalforeningen støttet arrangementet i flere år på en forbilledlig måte.

Hva gjelder pandemien får vi alle passe på nasjonale og lokale bestemmelser etter hvert som arrangementene rulles ut. 

I forrige GS-hjørne sa jeg at jeg skulle på halvårlig møte med forsvarsministeren. 16 juni møtte han inviterte veteranorganisasjoner og vi hadde gode diskusjoner og meningsutvekslinger. Vi er uenige på en del områder, men det er viktig at uenigheter kan uttrykkes på en konstruktiv måte. Jeg føler at det er god takhøyde i disse møtene. FMIN sa at det skal utarbeides konkrete tiltaksplaner for hva og hvordan Veteranmeldingen skal implementeres. Dette er noe som er tatt opp av veteranorganisasjonene, og det er viktig at meldingen blir konkretisert bedre enn det den er i dag. Så diskuterte vi forskning på veteransaker. Dette er et område hvor både NVIO og SIOPS mener at de andre departementene ikke er godt nok med i prosessen, og er et område vi må følge opp videre fremover. Det er fremdeles lite involvering fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet etter min mening.
Psykisk helse ble diskutert og vi er alle enige at det må jobbes med å bygge bed stigmaet rundt dette og at det blir normalisert å snakke om dette.

I juli, nærmere bestemt den åttende, var det ti år siden Norge sendte personell til UNMISS i Sør-Sudan. Tolv stabsoffiserer og observatører, et antall som ble økt de påfølgende årene, dro nedover. Personell fra politiet deployerte og Norge hadde ledelsen av FN-operasjonen i tidsrommet 2011-2014, gjennom at Hilde Frafjord-Johnsen var spesialrådgiver for FNs generalsekretær. Norge har fremdeles personell i området.

I august og september 2001 gjennomførte NATO operasjonen Task Force Harvest i Republikken Nord-Makedonia (som har blitt det offisielle navnet). Norge deltok med fem stabsoffiserer i operasjonen.

Anerkjennelse og respekt til alt personell som har deltatt i operasjonene!

Det blir mye aktivitet og noen markeringer i ukene fremover.
Den 12 august feirer NVIO avdeling Meløy 15-års jubileum. Jeg gratulerer dere på forskudd og ønsker dere lykke til videre med et viktig arbeid.
Lørdag 14 august er det møte i Board of the Nordic Veterans’ Federation. Dette er et forum som virkelig har fått merket pandemien og jeg regner med at alle kommer til å ta opp felles aktiviteter og når det er mulig å komme i gang med dette.

Så kommer Arendalsuka i uke 33 hvor NVIO deltar på en del arrangementer sammen med Norges forsvarsforening. I tillegg har vi egen stand, det gjennomføres et veterantreff og en konsert med Veterans Rock. Det er viktig for NVIO som interesseorganisasjon å være til stede på slike arrangementer da det er gjennom det nettverket av beslutningstakere vi bygger at vi kan påvirke til beste for veteransaken. For de av dere som er i nærheten håper jeg å kunne slå av en prat da både jeg og presidenten planlegger å være til stede mesteparten av uken.

Statsministeren har invitert en del veteraner til lunsj 19 august, og jeg vet at NVIOs eldste medlem, Trygve Hansen på 99 år, er invitert og kommer over fra USA. I lys av besøket har det dessverre kommet frem at norske myndigheter har tatt bort en ytelse for veteraner som bor utenlands, og NVIO skal se nærmere på hva dette er og hva som har skjedd.

Fredag 27 august er det avduking av Det nasjonale veteranmonumentet. Slik smittesituasjonen er blir dette et begrenset arrangement, hvor NVIO blir representert av presidenten. På ettermiddagen er det planlagt et arrangement på Kommandantens Pub på Akershus festning, og vi skal sende ut informasjon etter hvert som dette materialiserer seg.

Jeg har nevnt GoRuck og Bushcraft Gourmet tidligere. 24 august har jeg invitert styrene i lokalforeninger i nærheten til å bli med på en GoRuck-tur, og den 31 august på Bushcraft Gourmet. Jeg håper å se noen av styrets medlemmer slik at vi får en bedre innblikk i hva dette kan være. Tar dere sjansen?

Jeg får stadig noen forespørsler om FNs erstatningsordning og hvordan saksprosessen går. NVIO får ikke innblikk i enkeltsaker på grunn av GDPR-reglementet. Det vi vet er at det har kommet mange søknader, både nasjonale og til FN. Alt sendes over fra Norge, og blir individuelt behandlet i FN. FN ble nok litt overrasket over omfanget, og jeg kjenner ikke FN som er hurtigarbeidende organisasjon og tror dette kan ta tid. I Norge er det Forsvarsdepartementet som er saksbehandler, men NVIO skal selvfølgelig se hvordan vi kan hjelpe de som har spørsmål

La oss alle brette opp ermene sammen og jobbe for felles sak, veteranene!Intensjon omsatt til handling er en nøkkel til suksess.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 21, 22 og 23


Smittetallene i Norge har gått nedover de siste par ukene, og mange har fått vaksiner mot Covid-19. Som et resultat av dette ser vi at samfunnet gradvis åpner. Vi ser også at stadig flere lokalforeninger gjennomfører veterantreff, og det er etterlengtet av mange. La oss stå videre sammen slik at vi får bekjempet viruset så godt det lar seg gjøre, samtidig som vi drar i gang aktiviteten.

En aktivitet som har blitt gjennomført er de mange turene som #turveteraner har gjennomført. Dette har vært en supplement som mange har nyttet og det er gått mange kilometer i regi av lokalforeningene. Vi har plukket ut «Topp 3» og sendt av gårde tre store esker med forundringsinnhold i forrige uke. Fortsett å ta turen ut, det har aldri skadet noen.

NVIO avdeling Alta har gjennomført fiskecamp i helgen med stor deltakelse og god stemning. Vel gjennomført og jeg håper at det ble noe fisk på deltakerne. 

Frivilligheten har stått i det i over et år. Mange merker stor nedgang i aktivitet og utmeldinger. Vi er ikke noe unntak. Aktiviteten har vært langt ned mot null, men det positive er at vi ikke har hatt den markante nedgangen – som for eksempel idretten. Liten nedgang eller ikke, rekruttering er viktig for enhver medlemsorganisasjon. Jeg har nevnt tidligere at dette er en av våre viktigste oppgaver for å bygge en bærekraftig organisasjon, og her er det de lokale tiltakene som kan gi de største resultatene. Jeg vil fremheve arbeidet som er gjort i NVIO avdeling Hamar det siste halvåret. Litt tenking utenfor boksen og de har fått inn nye medlemmer og tidligere medlemmer. Godt jobbet!

Helgen 5.-6. juni hadde vi satt av til turnering i gaming og et godt opplegg med Norges e-sportforbund. Vi måtte dessverre avlyse dette da vi ikke hadde nok lag påmeldt til å kunne gjennomføre den konkurranseformen vi hadde lagt opp til. Vi forsøker på nytt når høsten kommer og skal da gå bredere ut, blant annet til Forsvaret.

For å gi flere tilbud har NVIO inngått avtaler med Norway Ruck og The NorseMan. Det første er noe som kan kombineres med #turveteraner. Forskjellen er at man tar på seg en ryggsekk med litt vekt, minimum tre kilo. Det andre er et turopplegg som tar for seg skog og mark. Her kan lokalforeningene få til et opplegg i skogen som er et godt lavterskeltilbud. Ta for eksempel Bushcraft Gourmet hvor man lager seg et godt måltid i skogen. Høres ikke ille ut. Sjekk hjemmesidene våre og Facebook.

Denne uken har Forsvarsministeren innkalt til det halvårlige møtet med veteranorganisasjonene. Dette blir Frank Bakke-Jensens siste møte, uavhengig av valgresultat til høsten. Forskning på veteraner er et av temaene NVIO har spilt inn til møtet. Det kom en interessant artikkel på oppfølgingen av ofrene etter Utøya-tragedien 22 juli 2011 for noen uker siden. Denne sa at ofrene følte at det sivile helsevesen ikke forsto dem. Dette er en sak som veteranmiljøet har sagt lenge og det kan være paralleller i disse to gruppene, som er verdt å se nærmere på. Ellers på politisk side ble Rødt sitt forslag om en levekårsundersøkelse blant veteraner nedstemt av Stortinget. Dette er skuffende da jeg tror at dette kunne gitt en god datafangst i forhold til videre forskning på dette området.

Neste uke går den nasjonale veterankonferansen av stabelen. Denne blir digital med de begrensninger det har. Det er mange spennende foredragsholdere og jeg vil anbefale alle å følge denne. Link til konferansen finner dere på NVIOs hjemmeside.

Tirsdag 22 juni klokken ni må dere koble dere på vårt jobbsøkerseminar – «Fra intops på CVen til sivil jobb». Vi forsøker å sette utsagnet veteranen som ressurs til noe konkret. Vi har invitert fem veteraner som har tatt med seg sine erfaringer fra Forsvaret og internasjonale operasjoner og startet i sivile jobber, i tillegg til en fagansvarlig fra et rekrutteringsselskap. Disse vil bli utfordret til å gi sine beste råd og tips, og etter webinaret kjører vi en spørsmålsrunde for de som følger oss. Her tror jeg det kan være mye å hente og jeg tror også dette kan være interessant for Forsvaret.

Sommeren har kommet og dere får nyte dagene.


Før vi alle har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe.Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 18, 19 og 20


Først vil jeg gratulere NVIO avd Vestfold med 20-årsdagen 03 mai. Dagens lokalforening er en sammenslåing av to foreninger og da følger stiftelsesdatoen for den eldste avdelingen. Jeg har kommunisert med styreleder og det blir feiring senere utpå året.

Tidlig i uke 18 tok Forsvarets veterantjeneste kontakt med NVIO for å lufte en idé inn mot den nasjonale veterankonferansen som skal avholdes digitalt 21-23 juni. Idéen var å lage en digital presentasjon av NVIO, SIPOS og VmV som skal vises under konferansen. Utgangspunktet er at organisasjonene skal presentere seg gjennom en aktivitet, og 18. mai startet innspillingene. Først ut var SIOPS som hadde valgt yoga som sin aktivitet. Her skulle to generalsekretærer og nestlederen i VmV instrueres i yoga og hvordan dette brukes i en del av SIOPS sine aktiviteter. På ettermiddagen hadde VmV invitert til klatring i vegg. En åtte meter høy klatrevegg var satt opp og hensikten var å vise et tilbud som kan favne veteranene og deres familier. Dagen etterpå inviterte NVIO til gaming i lokalene til Norges beste gamer-klubb, Apeks. Her spilte vi Counter Strike, som også står på agendaen 5.-6. juni. Aktivitetene var lite benyttet av oss tre, og det ga oss alle følelsen av å gå litt utpå. Vi syntes dette var en spennende måte å introdusere oss på, og håper det faller i smak under veterankonferansen.

Videre utover i uke 18 startet NVIO styrekurs på digitale plattformer. Det har vært fine diskusjoner i løpet av de tre gjennomføringene vi har hatt så langt, og de som har deltatt har nok hentet noen gode tips for hvordan man kan drive styrearbeid. Jeg har også lært mye, og tror at dette kan være en fin måte å utvikle NVIO videre på.

Søknadsfristen for aktivitetsmidler for 2022 var i utgangspunktet 1. mai. Denne ble forlenget litt, og sekretariatet har jobbet med å sette opp samlesøknaden til FVT. Alle søknader blir videresendt etter å ha blitt kvalitetssjekket, og i noen tilfeller returnert med noen spørsmål som må besvares.

Feiringen av Frigjørings- og veterandagen ble amputert også i år. Når jeg ser dekningen av dagen på SoMe er det tydelig at det har vært høy aktivitet, tross alt. Jeg vil berømme lokalforeningene som iverksatte innen smitteverntiltakene, og ikke minst for måten dette ble kommunisert ut. Det skapte mye positiv kommunikasjon rundt NVIO. Selv hadde jeg en opptreden i Bergens næringsråd, sammen med vår ambassadør for NVIO UNG på Vestlandet, Marcus Dalland. Temaet var «veteranen som ressurs» og jeg synes Marcus gjorde en fin figur og vi fikk frem vårt budskap.

Den 19. mai kom Forsvarets sanitets rapport «Helse for stridsevne». Jeg ble kontakten av NRK rundt spørsmålet om selvmord blant Afghanistan-veteraner, og innslaget kom på Dagsrevyen. At vi har elleve selvmord, er elleve for mange – selv om tallet er lavere enn det sivile gjennomsnittet er det ikke mulig å sammenlikne, da grunnlaget for de to populasjonene ikke er homogene. Det er helt klart at det er behov for mer forskning på dette, og her må det også ses på hvilken arv man tar med seg, slik at det ikke bare ses på miljøfaktorene. 

Samme dag tok Forsvarssjefen til ordet for at veteranbegrepet må utvides. Han ønsker en diskusjon rundt begrepet, og det er jeg enig med ham i. Vi skal ikke røre rettigheter og kompensasjonsordninger, men jeg tror en god diskusjon er på sin plass. Norge må passe seg slik at vi ikke kommer i samme situasjon som Finland hvor gjennomsnittsalderen i veteranpopulasjonen er 91 år. Der blir du kun veteran hvis du har deltatt i andre verdenskrig.

Årets veteranforum ble gjennomført digitalt torsdag 20. mai. Med over førti deltakere er det begrenset hvor gode diskusjonene blir på en digital plattform. Jeg tror også et er rom for forbedring i hvordan forumet gjennomføres, da det for tiden er alt fra å presentere veteranorganisasjoner til å diskutere felles arbeid for veteransaken.

Dagen etter gjennomførte jeg undervisning for seks klasser sammen med Hans-Petter, en 20-åring som kom hjem fra Afghanistan. Det kommer mer om dette på hjemmesiden.

Lørdag var det møte i Board of Nordic Veterans’ Federation, og det var første gang vår president møtte sine nordiske kolleger. Alle nasjoner er ivrige etter å komme i gang med fysisk veteranarbeid, og håper at restriksjonene letter og at grensene åpner slik at vi kan starte samarbeidet.

29. mai er det UN Peacekeepers’ Day – jeg ønsker alle UNPKere til lykke med den kommende dagen.

Arbeidet med håndboken for lokalforeningene fortsetter og jeg håper vi får mange innspill innen første høringsfrist 1. juni. Sekretariatet vil jobbe med denne gjennom juni slik at den er klar for utsending rett etter sommeren.

Hvis du er interessert i gaming og ikke har meldt deg på konkurransen vår som er 5.-6. juni er det ikke for sent. Gå inn på nettsiden vår eller Facebook og meld deg på. Vi setter sammen lag hvis du er alene, eller du kan melde på et helt lag á fem personer. Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 16 og 17


Uke 16 var preget av forberedelser til landsmøtet, men vi fikk inn en par interessante hendelser. På torsdag spilte vi inn podkast med Forsvarssjefen. Psykisk helse var et av temaene som ble tatt opp. Han hadde god tid slik at det ble tid til en prat etterpå hvor han snakket om veteranarbeid og nødvendigheten av å ha veteranorganisasjoner.

På fredag morgen hadde jeg et møte med sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, brigader Gunn Elisabeth Håbjørg. Vi snakket om helhetlig personellforvaltning hvor ivaretakelse av veteraner er en del av dette. Videre var vi enige i at vi må tilbake til at de som kommer hjem fra utenlandsoperasjonene får en god landing, med blant annet informasjon fra NVIO på veteranarbeid. Vi snakket om mulighetene for bruk av FPVS i forhold til kontakt med veteranene, men GDPR er en utfordring og vi fant ingen løsning på dette.

Lørdag morgen startet lederkonferansen, med en rekke informasjonssaker. Vi hørte blant annet Marcus Dalland snakke om sitt møte med NVIO og hvordan han ser for seg å kunne være med på å rekruttere yngre medlemmer inn til oss. Dette blir spennende fremover.

Så startet landsmøtet og vi holdt på i en og en halv dag. Det ble vedtatt en rekke beslutninger som nå skal omsettes av forbundsstyret og mange av disse vil bli gitt til sekretariatet. De fleste sakene fikk et kvalifisert flertall, noe som sier meg at vi er enige i veivalget fremover.

I uke 17 hadde jeg en spennende samtale med en lektor fra en videregående skole i Oslo. De har lest en roman av Helga Flatland, Bli hvis du kan, reis hvis du må, som går på valg man tar i livet og hvordan man takler konsekvensene. Romanen er om tre kamerater fra samme bygd som ender opp i en hendelse i Afghanistan hvor alle omkommer. Skolen vil at vi skal komme og snakke om valg man tar før man ender opp i en operasjon, og litt om konflikten i Afghanistan. Dette treffer rett inn i vårt samfunnsoppdrag, og vi har også fått forespørsel om å se på om vi kan bygge opp et program for videregående skoler med tidsvitner i forhold til konflikter etter andre verdenskrig. Her skal vi legge ned litt arbeid for å se om dette kan være noe vi kan tilby, og bruke flere steder.

På tirsdag hadde jeg et møte med de tretten forsvarsrelaterte organisasjonene og tok i særdeleshet opp to temaer. Det ene er at Forsvaret ennå ikke kan sikre vaksinering mot Covid-19 av personell som reiser ut. Dette er for dårlig, og det har ingen ting med å snike i køen. Dette er beskyttelse av personellet som deployerer, på lik linje med at de har med seg en beskyttelsesvest. Den andre saken er at etterlandingene ved hjemkomst er veldig amputert og personellet føler at de ikke får de samme mulighetene som er gitt andre før pandemien. Dette er en bekymring og jo før vi kan åpne landet, jo før kommer Forsvaret i gang med de opprinnelige programmene.

Onsdag var det koordineringsmøte med generalsekretæren i e-sportforbundet. Vi håper å kunne komme ut med informasjon om gaminghelgen 5.-6. juni i løpet av kort tid. Her er det bare å starte med å se om dere er fem kjenninger som kan danne et lag som kan melde seg på. Følg med på NVIOs sider på Instagram og Facebook.

Årets nasjonale veterankonferanse blir arrangert digitalt tre dager, 21.-23. juni med en sending hver dag. Forsvarets veterantjeneste har startet forberedelsene og vi er i godt inngrep for å lage et innslag fra veteranorganisasjonene. Fordelen med den digitale gjennomføringen er at konferansen kan nå ut til alle som vil følge denne.

Et av oppdragene fra landsmøtet var å se på mulighetene for en besøksvennsordning for innsatte veteraner. Onsdag gjennomførte jeg et møte med Røde Kors hvor problemstillingen ble løftet og jeg regner med at vi skal lande et svar på dette i løpet av kort tid.

Fredag morgen var jeg å finne i NRK Nyhetsmorgen, en spennende start på dagen. Det er 20 år siden operasjonene i Afghanistan startet og nå trekker det internasjonale samfunn ut. Det er vår plikt å holde fokus på operasjonen og personellet som har deltatt, også etter uttrekkingen. Afghanistan 2-undersøkelsen er et av prosjektene vi må følge, og ikke minst se på funnene og hva som bør gjøres i forlengelsen av studiet.

Dagen videre gikk i møte med Heimevernsstaben for å se på samarbeidet mellom HV og NVIO. Vi har fått en rekke innspill som ble diskutert og det som blir viktig for begge parter er hvordan vi kan få på plass en avtale som beskriver mulighetsrommet på lokalplan, vel vitende at det vil kunne være lokale forskjeller.

Fredag ettermiddag var det møte med forbundslederen i Politiets fellesforbund sammen med en av hans forbundssekretærer. Vi har jo tjenestegjort side ved side med personell fra politiet og vi var enige om at vi må jobbe tettere på mange saker, og det skal vi følge opp i tiden fremover.


Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious… and curiosity keeps leading us down new paths.Hilsen

Bjørn Robert

 

 


Ukene 14 og 15


Da er det to uker siden forrige GS-hjørne og det blir nok frekvensen en stund fremover.

Oppstarten etter påsken var stille og Oslo er fortsatt preget av nedstengning, slik det har vært de siste måneder.

Jeg hadde et møte med sjef HR i Forsvarsstaben uken etter påske, og kort oppsummert var hans budskap at Norge trenger veteranorganisasjonene, og at vi ikke hadde vært der vi er i forhold til anerkjennelse og rettigheter uten disse organisasjonene. Han ba oss fortsette arbeidet og inviterte til videre samarbeid. Jeg tror det er viktig at vi har denne kommunikasjonen.

Det ble også gjennomført digitale møter med lokalforeningene i disse ukene, og jeg må berømme alle for engasjementet deres. Jeg føler med dere når dere ikke får gjennomført aktivitet på grunn av restriksjonene. Vi får holde humøret oppe, og vit at jeg får energi og humør av å møte dere, sammen med en rekke gode forslag som vi skal ta tak i om ikke så lenge.

Alle lokallag fikk e-post fra meg etter møte med sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen. Det var god stemning. Jeg vet at mange lokalforeninger har et godt samarbeid med heimevernsdistriktene, men hvis vi finner grunnlag for en sentral avtale kan dette gagne hele NVIO.

Soldataksjonen i år retter seg inn mot psykisk helse. Dette er noe NVIO har hatt på agendaen i årevis og vi støtter gjerne Forsvaret i dette arbeidet gjennom de erfaringer vi har gjort gjennom Kameratstøttearbeidet.  Jeg har stor tro på det konseptet som er bygget opp av dere, og vi fortsetter dialogen med Forsvaret.


Onsdag i forrige uke hadde jeg en prat med Arnstein Hestnes om åpning av Forsvarets veteransenter, og hvordan de ser for seg å takle baugbølgen som kommer når de åpner. Jeg vet at forslaget om å leie seg inn på andre militære og sivile etablissementer for å få en større kapasitet for en periode har vært videreformidlet før, også denne gangen fra våre lokalforeninger, men dessverre. Sjef FVS vil at alle arrangement som gjennomføres i deres regi skal være med den stil og verdighet de fortjener og da har de ikke kapasitet til å ha flere lokasjoner enn Bæreia. Bæreia har via sine Facebook-sider initiert åpning 10.mai. La oss håpe det blir slik,  og for mer informasjon fra FVS, sjekk Facebook-siden https://www.facebook.com/veteransenteret/


Torsdag møtte NVIO og andre veteranorganisasjoner Forsvarsdepartementet for å få en oppdatering på forskning og utvikling i lys av Veteranmeldingen. Dette tok jo leder i Rødt opp på fredagen og lurte på om det skjedde noe. Jeg må si meg enig med Moxnes når han lurer på om de syv departementene som står bak meldingen har driv i dette. FD har nedsatt et forskningsråd og jobber med et mandat for rådet, men jeg er av den oppfatning at de sliter med å få med alle sektorene i arbeidet. Her skal NVIO grave dypere og vi er invitert inn i referansegruppen som skal utarbeide mandatet, og vi kvitterte positivt på dette. I tillegg kommer vi i NVIO til å sende egne forslag til forskning som vi ønsker skal gjennomføres. Dette er et arbeid som kommer til å gå over år, og må vi være utholdne.


FD orienterte om gjennomføring av Frigjøringsdagen og Veterandagen 8 mai og det blir dessverre heldigitalt, foruten noen kransenedleggelser. Avdukingen av det nasjonale veteranmonumentet er også utsatt og jeg tror det var en god beslutning. La oss få samlet et stort publikum ved åpningen. Når det gjelder monumentet tar dette mer og mer form og det er spennenende å gå forbi dette hver dag.


Sist fredag hadde jeg møte med generalsekretæren i Norges jeger og fiskerforening (NJFF), hvor vi diskuterte grunnlaget for samarbeid og skal fortsette diskusjonen videre. NJFF har 110 000 medlemmer i over 500 lokalforeninger og har en mengde aktiviteter som kan være av interesse for oss.

På tampen vil jeg minne om kurset i styrearbeid. Her kan vi lære hverandre hvordan det er å sitte i en lokalforening.

Til helgen er det landsmøte og jeg ønsker alle lykke til med gjennomføringen.


Tårer er ikke tegn på svakhet, men på styrke. De formulerer seg bedre enn ti tusen tunger.


Hilsen

Bjørn Robert


 

Uke 13


Da var påsken over og vi er godt inne i våren. Jeg håper dere har hatt muligheten til å lade batteriene og nyte noen rolige dager.

La meg starte med å gratulere NVIO avd Vesterålen med 20-års jubileet 4 april. Lykke til videre!

I uken før påske gjennomførte vi kameratstøttekurs med nesten 20 personer. Kursene er viktige med tanke på å bygge kompetanse for en viktig funksjon. Jeg vil rette en stor takk til de som har stilt seg frivillig til en så viktig oppgave. Dere er en del av de mange frivillige leddene vi er avhengige av for at NVIO skal kunne fylle den rollen vi har påtatt oss.

Jeg startet runde to med digitale møter med lokalforeningene før påske, og det er alltid spennende og interessant å møte lokalforeningene. Denne gangen har jeg blant annet økonomi og profileringsartikler på agendaen. Det er mange som ikke er klar over hvordan tildelingsregimet fra Forsvaret er, og jeg bruker litt tid på det. I tillegg må både sekretariatet og lokalforeningene være aktive i å identifisere alternative inntektskilder. På profileringsartikler skal vi ha en god gjennomgang og redusere omfanget av artikler slik at det treffer bedre, spesielt i rekrutteringssammenheng. 

Et spørsmål jeg har fått i de første møtene er Forsvarets nye regler for tildeling av medaljen for skyting og medaljen for feltsport. Du kan nå erverve medaljen for skyting som krever to merker med skarpskyttermerket i sølv og enten NAIS eller Dugleiksmerket alle valører. Medaljen for feltsport krever tre merker (militære: marsj, ski, infanteriløp, feltidrett eller 5-kamp. Sivile: idrettsmerket, havhesten eller skiskyttermerket), hvorav et må være militært. Vi er i kontakt med Veterantjenesten og uniformsutsalget for å finne praktiske løsninger på dette og kommer ut med beskrivelsen av disse så snart dette er på plass.

Så hadde jeg en prat med en doktorgradsstipendiat ved Forsvarets høgskole som skal inn i et forskningsprosjekt om ivaretakelse av veteraner og pårørende. Fokuset ligger på forventninger til ivaretakelse og behov for dette, før, under og etter deployering. De vil ha behov for respondenter i forbindelse med en del av forskningen, og så snart de er i denne fasen vil NVIO annonsere dette. For de som er interessert i å være med på dette er det bare å melde seg.

Landsmøtepapirene sendes ut denne uken, og her er det bare å sette seg ned å lese. De sendes i posten og vi vil også distribuere disse elektronisk.

For de av dere som sitter og venter på utfallet av gaming-initiativet kan dere notere 5.-6. juni i kalenderen deres. NVIO har blitt enige med Norges e-sportforbund om at da drar vi i gang. Første turnering er på Counter Strike. Her er det bare å etablere lag og starte forberedelsene. Det kommer også muligheter for å knytte seg opp mot andre slik at vi danner lagene i løpet av tiden fram mot første helgen i juni. Vi kommer ut med mer informasjon slik at det er bare å følge med på våre sosiale kanaler og på hjemmesiden vår. Dette blir kanon!


Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Uke 11


Da er det oppløp mot påsken, og for mange er det siste uken på jobb før noen dagers hvile. Jeg håper og tror at første nummer av Veteran for året, kommer ut denne uken slik at dere får med dere litt lesestoff inn i påsken.

I forrige uke var det ti år siden operasjon Unified Protector i Libya startet. Norge sendte et kampflybidrag og var en av nasjonene som deltok mest aktivt i kamphandlingene. Operasjonen og den norske deltakelsen har vært gjenstand for mange diskusjoner og kommisjoner, som har sett på alt fra de politiske beslutningsprosessene til utførelsen av operasjonen. De som ble satt til å løse oppdraget gjorde det med hurtighet i deployering, grundighet i oppdragsplanlegging og -løsning, og de fikk med seg alle hjem. Det står respekt av den jobben de ble satt til å utføre, og vi er stolte av dere. Les mer om dette på våre hjemmesider.

 

Styreweb er et program vi har hatt i snart fem år. Enkelte av våre lokalforeninger har mye å si om dette. Tirsdag hadde sekretariatet møte med selskapet som driver dette, og jeg tror vi må innrømme at vi ikke har utnyttet programvaren til det fulle. Dette er en skybasert løsning, som kan gi sekretariatet og lokalforeningene en dokumentdelingsløsning som kan gjøre hverdagen til alle mye enklere. I sekretariatet må vi jobbe mer med dette og jeg kommer til å diskutere dette på de digitale møtene med lokalforeningene denne uken og fortsette etter påsken.

 

Dere kommer til å lese mye om e-sport, og i forrige uke underskrev Norges e-sportforbund og NVIO en samarbeidsavtale. Rett etter påsken starter vi planleggingen av en gaming-turnering for våre medlemmer fra nord til sør, og øst til vest. Det ser ut til at vi lander på Counter Strike, slik at her er det bare å begynne å trene. Dette skal treffe innenfor våre overordnede målsettinger ivaretakelse, kameratstøtte og rekruttering. Det bygger også opp under samhold i vår devise.

 

Forbundsstyret gjennomførte styremøte på torsdag. Mye av agendaen var saker som er meldt inn til landsmøtet. Sakene er mange og noen er ganske omfattende, men sekretariatet er i rute og jeg håper med god margin. Styret diskuterte også etiske retningslinjer for hvilke standarder organisasjonen skal ha innen en del områder. Det må ikke være tvil om at det er nulltoleranse for bruk av narkotiske stoffer, bruk av vold, seksuelle overgrep og seksuell trakassering, rasisme, økonomisk utroskap eller økonomisk kriminalitet og mobbing i NVIO. Når det gjelder mobbing skal alle og enhver av oss tenke på det skrevne ord og bruken av sosiale medier. SoMe er lett tilgjengelige og med en gang noe er publisert forblir det «der ute», man kan ikke omgjøre dette. Tenk-trykk-tal var en huskeregel innen sambandstjeneste, men det spørs om ikke denne må omskrives til tenk-skriv-trykk (enter). Det viktigste er uansett å tenke seg om får man drar i gang.

 

Ellers kunne man lese i danske nyheter at FN skal utarbeide en offisiell veteranpolitikk, og at Danmark skal bistå i dette arbeidet med å sende en person fra det danske forsvarsministeriet. «Det vil ikke blot komme Danmarks FN-veteraner til gode, men FN-veteraner fra hele verden,» sier Pernille Reuter Eriksen i en pressemelding. Eriksen har jobbet i ti år med dansk veteranpolitikk.

 

Neste mandag kommer det ikke noen ord fra meg, men jeg kommer innpå igjen tirsdag etter påsken. Jeg ønsker dere alle en god påske, ta vare på dere selv og hverandre.


Jeg er, fordi vi er. Fordi vi er, er jeg.

 

Hilsen

Bjørn Robert

 


Uke 10

Tidlig i uken gjennomførte jeg et møte med Nyby. Dette er et ledd i vårt arbeid med å bygge opp under uttalelsen om veteranen som ressurs. Utgangspunktet for Nyby var å finne personell som gjennom frivilligheten kunne avlaste helsevesenet i Norge gjennom å ha en gruppe mennesker, de frivillige, koblet opp mot helsevesenet gjennom en digital plattform, eller en app. Dette har vært en suksess og vi ser på hvordan vi kan utvide denne måten å jobbe på som gjør at vi kan koble veteraner som mentorer for ungdom i forhold til utdanning, karriereveiledning eller veteranen som frivillig i forhold til områder hvor dette er et behov. Vi må se nærmere på hvordan vi kan omsette ideen til Nyby inn i en organisasjon som NVIO, og skal holde dere oppdatert hvis vi setter i gang en pilot. Les mer på www.nyby.no

En gruppe veteraner i Trondheim har startet et initiativ for å få på plass en innsamlingsaksjon rundt psykisk helse. Jeg nevnte litt om dette i uke 7. De har fått med seg en fylkespolitiker og organisasjonen MOT. Vi hadde to møter i uken som gikk og er klar til å begynne å jobbe ut formålet med en slik innsamlingsaksjon og en samarbeidsavtaler med de involverte parter. Dette viser hva initiativ har å si for å skape aktivitet. Dette aktiviserer mennesker og skaper handlingsmuligheter for alle.

I de digitale møtene med lokalforeningene berørte jeg så vidt rekruttering, og jeg har nevnt det tidligere. En medlemsorganisasjon er avhengig av medlemstilstrømming, også NVIO. Jeg har igangsatt et arbeid for å se på hvordan dette bør gjøres, da jeg er av den oppfatning av at en del av de arrangementene som gjennomføres i NVIO ikke er videre rekrutteringsfremmende. Jeg utfordrer lokalforeningslederne til å stille seg og sitt styre spørsmålet om aktivitetene de bedriver treffer den gjennomsnittlige veteran i 20 til 40-års alderen. Jeg er ganske sikker på at svaret må bli at vi ikke treffer, og skal vi fortsette å være den mest relevante veteranorganisasjonen må vi alle gjøre noe med dette. Tar dere utfordringen?

Som jeg nevnte i forrige uke hadde jeg avtalt et møte med generalsekretæren i Norges e-sportforbund (NESF). Vi møttes på fredag og hadde en kjempefin diskusjon hvor vi konkluderte med at vi skal lage en samarbeidsavtale mellom NESF og NVIO. Dette blir spennende, men jeg kjenner også at jeg personlig beveger meg ut på glattisen da gaming er noe jeg ikke har et forhold til. Det vi skal gjøre starte med for NVIO sin del er at vi skal arrangere en gaming-konkurranse etter påsken for å høste erfaringer på dette og se hvor vi går videre. Her er det bare å finne ut hvem som kan ta dere med inn i denne delen av en aktivitet som 1,8 millioner nordmenn driver på med. Vi skal annonsere på alle våre plattformer slik at dere skal få informasjon når det nærmer seg.

Siste digitale interaksjon var å lytte til Rune Meier sin presentasjon fra sin tid i Sør-Sudan i operasjon UNMISS. Det er alltid spennende å høre privatpersoner opplevelser og erfaringer fra forskjellige operasjoner, og dette kan gjøres mens man også holder på med andre ting. Jeg oppfordrer alle til å ta turen innom NVIOs digitale kafe, som normalt gjennomføres på fredag. Følg med på Facebook for tema og eventuelle endringer i tidspunkt.


Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss.


Hilsen

Bjørn Robert


 

Uke 9


Uken startet med årets første vårmåned. Det blir lysere for hver dag, og nå kan jeg faktisk se arbeidet med det nasjonale veteranmonumentet når jeg kommer på jobb. Ringmuren er kommet opp, godt fundamentert og det er bare to måneder til åpningen av monumentet. La oss håpe at samfunnet har åpnet opp såpass at vi får en fin avduking med fysisk tilstedeværelse av en del personer til stede. Sekretariatet skal gjøre sitt til at vi får streamet avdukingen slik at veteraner i inn- og utland kan ta del i dette.

På starten av uken hadde jeg et uformelt møte med Forsvarsdepartementet. Diskusjonene går på implementering av tiltakene i Veteranmeldingen, og en del av anmodningsvedtakene. Så langt vil jeg berømme FD for at de står på for å ta ned en del av sakene som ikke krever store utredninger. Etter hvert som det kommer mer konkret informasjon skal jeg dele denne.

Så vil jeg informere om at jeg har iverksatt et arbeid med å skrive forslag til oppgaver på høgskole og universitetsnivå. Vi har satt av penger til et utdanningsfond og er på leting etter noen som går på høgskole eller universitet, og ønsker å skrive en oppgave vinklet rundt veteraner og/eller veteranfamilien. VI kommer til å gå bredt ut i sakskompleks og vi kommer til å gå inn mot sivile og militære læringsinstitusjoner. Har dere forslag til tema er det bare å sende dette til meg, og jeg ber dere spre informasjonen at NVIO har satt opp et utdanningsstipend som skal støtte noen som er midt i utdanningen.

Jeg har så vidt nevnt det tidligere at vi har et samarbeid med Høgskolen i Kristiania vedrørende digitale produksjoner som skal sette veteraner og NVIO mer i sentrum. Det er mellom ti og femten elever som har dedikert en semesteroppgave til dette, og Siri og jeg hadde et møte med disse på onsdag hvor de la fram sine ideer. Utrolig spennende å lytte på ungdom som ikke har noe forhold til NVIO eller veteraner som legger frem sine ideer til hvordan de kan hjelpe oss som forbund i å sette søkelyset på de vi skal representere, veteranene.

NVIO er med i en gruppe bestående av tretten forsvarsrelaterte organisasjoner og vi hadde et nytt møte torsdag. Hovedtemaet som ble diskutert var Arendalsuka og hvordan vi kan samarbeide om en debatt som går på temaet Forsvaret. Jeg tror dette blir på fremtidens forsvar fordi vi på forrige møte ga vårt aksept til at Forsvarsforeningen kunne representere oss alle i en regjeringsoppnevnt forsvarskommisjon. Kommisjonen er ikke oppnevnt ennå, og vi har ikke mottatt svar på nomineringen. Når det gjelder Arendalsuka har vi initiativet som lokalforeningene på Sør/Vestlandet jobber med. Vi har fremdeles et ønske om å ha en debatt rundt Veteranmeldingen, en medaljeparade og stand i Arendal. Dette arbeidet går uavhengig av arbeidet mellom de tretten.

På torsdag sendte jeg en mail til generalsekretæren i Norges e-sportforbund. Ideen om dette kom etter møtet jeg hadde med sjef Cyberforsvaret som jeg skrev om i uke 6. Dagen etter fikk jeg en telefon fra Jack Holand og hadde en fin samtale. Jeg tenkte vi kunne se på hvordan vi kan få til et samarbeid med en vinkling mot veteranene, i alle aldre. Fra opplæring til gaming, og hvor også kameratstøttedelen er en del av dette. Dette hadde vært interessant å se på forskning i feltet mellom e-sport og veteranen står i fokus. VI har blitt enige om et møte i uke 10 hvor vi skal jobbe ut mer konkrete planer. Jeg tror dette kan bli spennende.

NVIO avdeling Bergen og omegn har et gjeng som ser på mulighetene for å utvikle en app som skal samle relevant veteraninformasjon. Vi har kommet til det punktet at vi har begynt å utvikle presentasjon av ideen og avventer utnevning av ny veteraninspektør før vi forsøker å få et møte med denne. Det bør ikke være lenge til vi får utnevningen og da skal vi være klare.

Til slutt vil jeg minne om at fristen for innmelding av saker til landsmøtet er 13 mars.


Samarbeid staves med to bokstaver: VI.Hilsen

Bjørn Robert


Uke 8


Jeg vet ikke hvor mange som er på vinterferie og hvordan ferien eventuelt fortoner seg. Det er i hvert fall stille og rolig nede på festningen og jeg har ikke sett mange mennesker innom kontoret i uke 8. Uansett håper jeg at dere under rådende omstendigheter har hatt muligheten til å nyte litt fritid og tid med de nærmeste.

Mye av arbeidet i sekretariatet har gått på oppstart mot landsmøtet siste helgen i april. Det er avslutning av årsregnskap, kontakt med regnskapsfirma og revisor og det er mer enn nok å gjøre. Landsmøtet blir digitalt og vi må få på plass gode løsninger som sikrer at organisasjonen kommer godt ut fra hoppkanten. Jeg minner dere på at fristen for påmelding er 01 mars og fristen for innmelding av saker er 13 mars.

Jeg fikk en telefon fra en veteran som lurte på om hans søknad om FN-erstatning var kommet til Forsvarsdepartementet, da han ikke hadde hørt noe fra departementet. Jeg har fått følgende svar fra FD; «Vi beklager at det har tatt lang tid å gi tilbakemelding til mange av dem som har sendt inn krav eller spørsmål om FN-erstatningen, og at enkelte fortsatt ikke har fått svar. Vi har stor forståelse for at det har oppstått usikkerhet blant dem som har ventet lenge uten å høre fra oss. Den store saksmengden som oppstod på kort tid er årsaken til at vi har hatt problemer med å gi alle en rask tilbakemelding, samtidig som vi følger opp allerede mottatte krav. 

Alle krav som kommer inn til Forsvarsdepartementets postmottak, blir registrert i vårt sakssystem og tildelt en saksbehandler. Vi jobber med å svare ut alle henvendelser så raskt vi kan. Vi er opptatt av at prosessen skal bli så god og friksjonsfri som mulig for veteranene.»

Så vil jeg berømme NVIO avdeling Hamar for et godt tiltak for å øke rekrutteringen. Der satte de i gang et originalt tiltak som dere kan lese om i neste nummer av Veteran, i tillegg til at en i styret satt i gang en ringerunde til etternølerne. Lokalforeningen har fått en god oppsving i antall betalende medlemmer, og det viser seg at litt initiativ og kreativitet er alt som skal til.

NVIO har en podkast, Veteranpodden, og det spilles inn nye med jevne mellomrom. Sist uke spilte vi inn en podkast med en veteran fra UNEF. Han var 88 år og kom innom for å fortelle om sin tur i internasjonale operasjoner. Det er fantastisk at vi kan ha en interesseorganisasjon som favner et så stort spenn av historien, både nasjonalt og internasjonalt. Ta turen innom Veteranpodden, vi har så langt nesten 17 500 som har vært innom. Dette er bare å dele med dine nærmeste eller andre du kjenner og som er interessert i denne typen historier.

På fredag sendte vi ut nyhetsbrev for første gang i år. Nyhetsbrevet og GS-hjørnet vil i fremtiden alternere og frekvensen på GS-hjørnet bli annenhver uke. Mye spennende i nyhetsbrevet også, så det er bare å følge med på det som kommer.

Som Leeds United-supporter tar jeg med et kjent ordtak fra en tidligere Man U og Leeds spiller denne uken; «Hele Leeds står hundre prosent bak manageren, men jeg kan ikke snakke for resten av laget.»Hilsen

Bjørn Robert 

Uke 7


Sjef for Hæren, generalmajor Lars Lervik dukket opp på bygning 60 på tirsdag for et av mine mange møter med Forsvarets styrkesjefer. Vi hadde gode diskusjoner om mange spørsmål og som vanlig med utgangspunkt i Veteranmeldingen. Et av de temaene vi brukte mye tid på er veteranidentitet og generalen var tydelig på at det finnes mange former for denne typen identitet. Videre sa sjef Hæren at veien inn til de veteranene Forsvaret produserer i dag er via avdelingene de tilhører. Dette er en utfordring jeg sender videre til lokalforeningene og stiller spørsmålet; hvordan skal NVIO komme inn her? 

Da sjef Hæren forlot bygning 60 kom Eddie Guz inn døren. Det som er moro er at sjef Hæren har hatt vokalisten fra The Carburators som soldat for mange år siden, og fortalte om Eddies første øvelse i Nord-Norge. Dette var en historie som Eddie selv husket godt og akkurat disse historiene viser hvor lite miljøet er i Forsvaret, og at vi gjennom felles historier finner en felles plattform. Det er jo også mye av grunnlaget for samholdet i veteranmiljøet.

Eddie og jeg snakket om 8. mai og hvordan et mulig, fysisk arrangement på festningen kan gjennomføres. NVIO har noen ideer og fikk mange gode innspill fra Eddie, disse tok jeg med videre inn i et møte med Viggo Gundersen, en av personene bak «Et øyeblikk – en evighet», sammen med SIOPS, VmV og NROF. Vi diskuterte mulighetene for å gjøre noe felles og etter noen spørsmål til Forsvarsdepartement og Veteraninspektøren avventer vi rammen for det offisielle arrangementet før vi går videre.

Da jeg startet som generalsekretær sa jeg at vi må etablere et nettverk av unge ambassadører. På onsdag hadde Vibeke og jeg det første møtet med Marcus Dalland fra Tysnes. Han har sagt ja til å bli med i et nettverk av ambassadører som skal hjelpe oss i å nå ut til nye medlemmer. Marcus har vært ute i operasjonene RECSYR og TRITON, og har sin tjenestebakgrunn fra Kystvakten.

Jeg har begynt å se på de strategiske samarbeidsavtalene NVIO har med andre foreninger og hvordan vi skal utnytte disse. Torsdag gjennomførte jeg et møte med generalsekretæren i Det frivillige skyttervesenet og vi ble enige om å revidere avtalen slik at vi får en ny avtale fra 1. april. I grove trekk går det på samarbeid lokalt, men også hvordan NVIO kan få plass på Landsskytterstevnet og jeg håper dette finner sted som planlagt på Elverum til høsten.

Sier navnet Roald Linaker deg noe? Han er ombudsmann for Forsvaret og fredag koblet jeg opp med han på hans hjemmekontor i Indre Troms. Det var et trivelig gjensyn med Roald som jeg tjenestegjorde med i samme garnison for over 25 år siden, det ble litt sånn som sjef Hæren og Eddie Guz.  I Veteranmeldingen er det tatt til orde for en ombudsmannsordning for veteraner og oppdraget er under utredning. Det som er viktig er at dagens ombudsmannsordning er til for alle som har tjenestegjort og som tjenestegjør i Forsvaret, ordningen er til for alle som har gjort tjeneste for Norge i kongens klær. Han synes selv han har få saker fra veteraner og jeg lovte Roald å si at det er fritt fram for veteraner å bruke denne ordningen, der veteranene ser dette nødvendig. Du finner mer informasjon på hjemmesidene:  https://ombudsmann.no/ 

Lørdag morgen var det kvartalsvis møte i Board of Nordic Veterans’ Federation. Dette er et område jeg tror har potensial for utvikling i forhold til å lære av hverandre da diskusjonene ofte dreier seg om felles utfordringer, men det er også muligheter for felles aktiviteter. For øyeblikket har alle de nordiske landene de samme problemene på grunn av pandemien.

Fredagskafeen denne uken var ut på tur med Miriam. Det var henne jeg møtte i uke 3 for å snakke om rekruttering av kvinner. Ikke bare var det en fin fortelling fra hennes første overnattingstur alene på vinterstid, men også om de utfordringene hun møtte og hvordan hun overvant disse ved å bare møte disse. Det å føle på usikkerhet, litt frykt, men ikke la dette stoppe oss for det meste er mulig. Fredagskafeen klokken 12 er vel verdt å få med seg og vi skal prøve å få et bredt utvalg av innledere og temaer.


Uniti progrediemur!Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Uke 6


En av de avdelingene som har flest ute i internasjonale operasjoner til enhver tider er Forsvarets spesialstyrker. Disse har stått ute over lang tid og miljøet er relativt lite og personellet roterer ofte ut på oppdrag. Jeg følte derfor det var naturlig å invitere meg inn til sjefen for styrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, for å snakke om hvordan de driver oppfølging av sitt personell og om det finnes områder hvor vi kan samarbeide. Det er mange områder hvor våre interesser er sammenfallende, eksempelvis hvordan vi skal ivareta de som sitter hjemme når en deployerer og hvordan vi skal bygge opp kompetanse i apparatet som skal støtte den enkelte sjef i dennes ivaretakelse av sitt personell. NVIO har tatt kontakt for å se på hvordan vi kan støtte hverandre i kompetansebygging i forhold til ivaretakelse.

På tirsdag møtte jeg Katrine Nordgård fra HR-avdelingen i Forsvarsstaben for en uformell prat og oppdatering. I uke 3 skrev jeg at et høringsutkast i forhold til kompensasjonsordninger var under utarbeidelse og at vi ventet utkastet i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Utkastet er forsinket, da internasjonale operasjoner ikke kommer inn under unntakstilfeller i folketrygdloven. Denne sier at slik tjeneste er frivillig. De fleste vet at det ikke er tilfelle. Vi følger opp saken og holder dere informert.

Jeg avsluttet uken med to kjempespennende møter, et med sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, og et med sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Cyberforsvaret er en av driftsenhetene i Forsvaret som har en relativ konstant produksjon av veteraner da de er ute og støtter alle styrkebidragene som Norge har ute. De er i tillegg noe annerledes ved at personellet roterer til forskjellige tider og har ikke samme type avdelingsforband som det styrkebidraget som vi ofte forbinder med operasjonen. Generalen tok tidlig opp et samarbeid de har med e-sportforbundet og så mulighetene for å bringe inn NVIO i dette. Dette er spennende med tanke på de kommende generasjoner og veteranarbeid gjennom e-sport. Forbundet har 1,8 millioner medlemmer (!) og hvis du ønsker å lese mer om dette er det bare å følge linken https://e-sportforbundet.no/

Luftforsvaret har for tiden et bidrag i Mali. Videre er det ti år siden operasjonene i Libya. Et engasjement som har vært diskutert og evaluert av flere kommisjoner, og spørsmålet jeg stilte var hvordan alle offentlige diskusjoner påvirker miljøene som har vært ute i denne operasjonen. Luftforsvaret er stolte over hvordan de løste oppdraget, og skiller dette i forhold til den offentlige debatten. Jeg er helt enig, bruken av militærmakt er et politisk anliggende og når det blir krevet løser vi oppdragene vi blir satt til. Bare så rart at enkelte offentlige lovtekster opererer med at deltakelse i internasjonale operasjoner er frivillig. Snakker om ikke å følge med i timen! Luftforsvaret ser for seg at vi kan ha et samarbeid og at dette kjøres gjennom sjefssersjantene ned på luftvingnivå ute i Norge. Dette kan bli spennende.

Gjennom uken har vi sluttført de digitale møtene med lokalforeningene. Som jeg har sagt tidligere er dette givende og det gir mange ideer til hvordan jeg skal jobbe videre fremover. Det er fantastisk å møte så mange dedikerte mennesker som legger ned så mye arbeid på fritiden sin, og dette er til stor inspirasjon. Deltakelsen har vært varierende, men det kommer flere runder og da håper jeg at flere finner tid til dette. Samarbeid er eneste vei fremover og da må vi stå sammen og arbeide for felles sak; veteranene.

Forsvarsdepartementet har oppdatert retningslinjene for hvordan man skal gå frem for å søke kompensasjon for skader oppstått under deltakelse i FN-operasjoner. Denne er nok klar til implementering i løpet av februar. 


Ukens devise er hentet fra de tre musketeer; Tous pour un, un pour tous, c’est notre devise.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

 

Uke 5


UNMOP – United Nations Mission of Observers in Prevlaka ble etablert 01 februar 1996. Jeg gratulerer de veteranene som var med i denne operasjonen med 25-års dagen. 

Nedstengingen fortsetter, men la ikke den forhindre oss i å lage et godt fundament for aktivitetene våre. Det kommer en dag hvor samfunnet åpner igjen og da er det viktig at vi har noen tanker om hvordan vi skal møte fremtiden. 

Jeg hadde et nettmøte med sjef Forsvarets veteransenter, Arnstein Hestnes, på mandag. Han var også gjest i NVIOs digitale kafe fredag, og basert på oppmøtet og spørsmålene som ble stilt tror jeg vi må si at det var innertier. FVS var åpne fra oktober til 10 januar, da de på nytt måtte stenge ned. Arnstein var glad for at de var åpne under jul og nyttår, slik at de kunne være til stede for de som trengte det. Ny vurdering om åpning tas 22 februar. Stengingen gir en baugbølge i forhold til aktiviteter, men han håper de skal kunne legge til rette for de fleste når de får åpnet dørene igjen. Oppblomstringer er ikke mulig å forutse, men styrer driften. Åpen dør via telefonen er bemannet hele tiden, og blir således ikke berørt av pandemien. Tusen takk til de ansatte ved FVS for støtten dere gir til veteranene!


De digitale møtene med lokalforeningene fortsatte gjennom uken og jeg er godt over halvveis i første runde. Enkelte lurer på hva jeg har gjort så langt og hvilken aktivitet jeg driver i et nedstengt Norge. Det viser meg at jeg ikke greier å spre budskapet og at hjemmesidene ikke er et naturlig sted å besøke for et medlem i NVIO. Vi skal starte opp nyhetsbrevene og linke disse inn mot hovedplattformen, som er og kommer til å være nvio.no. Styreweb har også blitt diskutert, og enkelte synes brukerterskelen er høy. Kompetanse må bygges og sekretariatet har fått gode tilbakemeldinger for webinarene som har blitt gjennomført. Jeg skal se på tiltak slik at lokalforeningene får ytterligere kompetanse til å utnytte mulighetene i systemet. 


Årsmøter i lokalforeningene kommer også opp til diskusjon og det er mange løsningsforslag på hvordan lokalforeningene kan løse dette. Alt fra å leie store saler med fastmonterte stoler, digitale løsninger til at man avventer. Det som er viktig i forhold til driften og tildelinger er at sekretariatet får et regnskap selv om dette ikke er revisorgodkjent. Det som er spennende er at folk setter pris på å møte og diskutere med hverandre. De snakker om å lære hverandre å kjenne og jeg har fått forslag om at vi bør stokke lokalforeningene geografisk spredt neste runde.


Onsdag hadde vi arbeidsutvalgsmøte og gikk gjennom fordelingen av aktivitetsmidler for 2021. Oversikten var et regneark med over 240 linjer, hvor hver linje representere en søknad. Et møysommelig arbeid og harde prioriteringer. Det er utrolig mange gode ideer og det er synd at vi må prioritere ut fra en begrenset tildeling. Resultatet er sendt ut og jeg håper at vi får i gang aktiviteten ute i Norge så snart det er mulig.

Frigjørings- og veterandagen er under planlegging, og som jeg skrev tidligere vil Forsvarsministeren at det skal være en eller annet form for fysisk markering av denne. I sekretariatet har vi koblet oss opp mot en veteran som er høyskolelektor innen journalistikk- og digitale studier, hvor vi har kommet i kontakt med en klasse som kan bidra med teknisk produksjon og understøtte NVIOs budskap, samtidig som vi setter 8 mai på agendaen. Vi har hatt, og kommer til å ha flere møter med studentene, og det er spennende å diskutere og høre hvordan de yngre ser for seg mulighetene som kan ligge i en slik markering.

One team – one mission.


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

 

Uke 4


Uken startet med Regjeringens strenge innstramming i de 25 kommunene med og rundt Oslo. Det er ikke tvil om at alt blir vanskeligere med pandemien, og for en organisasjon hvor aktivitet er en viktig del av virksomheten sier det seg selv at hverdagen blir utfordrende.

Som veteraner er vi vant med fra tjenesten at monotoni kunne være en del av hverdagen. Det er da det er viktig at vi har rutiner som driver livet vårt videre. Dette er et av områdene hvor vi kan bidra til forståelse for hvordan vi mennesker kan stå i en situasjon over tid. Jeg ber dere bruke erfaringene vi har på området og snakke med de som har behov for et lite puff i den utfordringen vi står i. Det er de små ting som tar oss videre.

Mandag startet jeg med digitale møter med lokalforeningene og så langt har vi hatt tre møter. Jeg kunne håpet på større oppslutning, men skal avvente med en evaluering før første runde er ferdig. En ting er sikkert, jeg kommer til å fortsette med dette da det er utrolig spennende å høre fra lokalforeningene, om det de gjør og hvilke utfordringer og muligheter som finnes. Jeg lærer noe på hvert møte. Et område er hvordan NVIO kan dra veksel på samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel Det frivillige skyttervesen, eller Den norske turistforening. Dette er organisasjoner vi har avtale med, og vi bør utnytte disse.

Tirsdag møtte jeg sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen og hans sjefsmester og en fra personellavdelingen. Det var naturlig å komme inn på ulykken med KNM Helge Ingstad i forhold til oppfølgingsarbeidet etter denne hendelsen, og likhetene med hendelser fra internasjonale operasjoner. Oppfølging i forhold til hendelser har blitt en integrert del av Sjøforsvarets operasjonsmønster og jeg vil si at Forsvaret har lært, både fra internasjonale operasjoner og operasjoner hjemme. Admiralen utfordret meg på å synliggjøre maritime bidrag og personell i vår kommunikasjon og det skal vi ta med oss videre.

Skal NVIO bli synlig for alle interessenter er den politiske arena et område vi må bevege oss på. Derfor hadde jeg et møte med en lokalpolitiker fra Skien, som sannsynligvis er på vei inn på Tinget til høsten, hvor vi snakket om hva som kan være lavthengende frukter vi kan ta med oss inn i arbeidet mot det politiske nivået. Jeg lærte mye om hvordan vi skal tale vår sak i forhold til å påvirke politikerne.

NVIO er med i en gruppe bestående av tretten organisasjoner, fra arbeidstakerorganisasjoner til frivillige organisasjoner med en link mot Forsvaret. Vi ble enige om å stå bak Forsvarsforeningens kandidatur i forsvarskommisjonen som skal oppnevnes om ikke så lenge.

Denne uken avslutter jeg med et sitat fra general Patton; "An army is a team. It lives, eats, sleeps, fights as a team. This individuality stuff is a bunch of bullshit."
Hilsen

Bjørn Robert

 


 

 

Uke 3


Jeg starter med å gratulere to spreke jubilanter i veteranfamilien. Den først litt på etterskudd, NVIO Kristiansand hadde 30 årsjubileum 01 jan, og NVIO Rogaland hadde 30-årsjubileum 19 januar. Gratulerer, takk for arbeidet dere legger ned og lykke til videre.

Jeg har nevnt at 2021 er et år med mange runde årsmarkeringer. Vi har hatt 30-årsdag for den første Gulf-krig, hvor Norge deltok med et sanitetskompani og et kystvaktfartøy. Etter hvert hadde vi en sanitetsenhet i UNIKOM. Gratulerer til alle som deltok i disse operasjonene. Respekt!

Det har vært en uke med mange diskusjoner internt i sekretariatet, og mange går på hvordan vi kan synliggjøre NVIO, både sentralt, men også på lokalt nivå. Diskusjon skal jeg fortsette med lokalforeningene neste uke. Hvordan skal vi fremstå som en samlet og inkluderende organisasjon, som har flere gjennomgående budskap. Her trenger jeg innspill og inviterer alle inn i diskusjonen.

Tirsdag møtte jeg sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon Reichelt. Vi diskuterte Meld. St. nr 15, Veteranmeldingen, på bredt grunnlag, men spesielt forskning. Sjef FSAN holder døren åpen for innspill fra NVIO og det øvrige veteranmiljøet på temaer det bør forskes på. Igjen, alle innspill er velkomne.

Onsdag møtte jeg fjorårets Veteranprisvinnere, Kompetansemiljøet for veteraner (KMV) på Elverum. Artig at tannlegeassistenten min fra UNIFIL X, Carl Bergsvik, satt i andre enden på Teams. Veteraner møter veteraner, og båndet er der med en eneste gang. Jeg spurte dem hva de trodde var suksesskriteriet i arbeidet deres? Tilgjengelighet var det korte svaret jeg fikk, og jeg tror det er mye av nøkkelen i veteranarbeid. Vi snakket om kommunenes veteranplaner og et råd var at linken til KMV Elverum må inn i alle veteranplanene. De er til for hele landet. Jeg ber lokalforeningene jobbe inn dette, der det ikke er gjort.
Så diskuterte vi hvordan og hvorfor man skal synliggjøre veteranen som en ressurs for samfunnet, all den tid det er mange andre som også står i det for Norge. Noe av det viktigste vi og veteranene kan gjøre er å synliggjøre på vår CV at vi har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og at dette beskrives med noen ord. Veteran og stolt av det, er stikkordene. I sekretariatet skal vi, i samarbeid med lokalforeningene, putte mer inn i utsagnet «veteranen – en ressurs for samfunnet». Ellers kunne de opplyse at det kommer et høringsutkast ganske snart i forhold til kompensasjonsordning for de som er hjemme under en deployering for sykefravær og pensjonsordninger. Denne sender jeg ut til lokalforeningene, før vi svarer ut departementet.

Torsdag møtte jeg lederen i Militært nettverk kvinnelig befal, Miriam Weierud. Hovedtemaet for møtet var hvordan NVIO skal klare å rekruttere flere kvinner, og unge inn i organisasjonen. Hennes innspill er lavterskeltilbud og at det har et fysisk tilsnitt. Jeg er helt enig med henne og tar dette med videre, men sender også utfordringen ut til lokalforeningene.

Husk at gresset er alltid grønnere der du vannet det!Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

Uke 2


En spennende uke som startet med at sekretariatet så på alle operasjoner som har et rundt årsjubileum i år. Først Gulfkrigen (1991) med de avdelinger Norge hadde i området, Jugoslavia samme år og Afghanistan 2001. Operasjoner som har formet Forsvaret og en rekke mennesker, på lik linje med tidligere operasjoner. Det blir ikke gjennomført noen fysisk markering spesielt for disse, men vi ønsker å belyse operasjonene i magasinet vårt Veteran gjennom året.

Mandag sendte jeg ut invitasjon til alle lokalforeninger om gjennomføring av nettmøter i slutten av januar og begynnelsen av februar. Dette blir uformelle møter som skal bidra til å styrke dialogen mellom lokalforeningene og sekretariatet. Når Corona-pandemien letter vil jeg sette opp et program for fysiske besøk også, men jeg tror at de digitale møtene vil bidra til å binde oss tettere sammen i mellomtiden.

På tirsdag hadde jeg et møte med ledelsen i FD V, Personellpolitisk avdeling, som blant annet har ansvaret for å omforme politikken på veteranområdet. Vi diskuterte mye rundt «Meld. St nr 15» og blant annet det med forskning. Her vil departementet invitere veteranorganisasjonene til et felles arbeid for å få innspill. Jeg fikk også en oppdatering om arbeidet rundt FNs erstatningsordning. Så langt har de mottatt i underkant av 150 søknader. FD oversetter søknadene med dokumentasjon som er vedlagt og sender så dette til FN. De gjør ingen vurdering, men la til at man må regne med at dette kan ta tid da FN nok ikke hadde sett for seg at omfanget av søknader kom til å bli så stort.

På onsdag møtte presidenten og jeg forsvarssjefen. Forsvarssjefen har et nært hjerte til veteransaken og vil invitere til samarbeid i løpet av våren. Han er opptatt av ivaretakelse, samhold, tradisjon og verdier, og la til at UNIFIL-jubileet i 2018 hadde vært en markering han satte stor pris på. Han er i prosess med å lyse ut stillingen som veteraninspektør da generalmajor Finn Kristian Hannestad går av med pensjon om ca tre måneder.

Torsdag var dagen kommet til et møte med forsvarsministeren, SIOPS og VmV. Veteranmeldingen var selvfølgelig på agendaen og vi tok opp dette med mye historie og lite penger i meldingen. Dette er noe vi i NVIO kommer til å henge oss på. FMIN kunne opplyse at endringer i den nasjonale erstatningsordningen er under utarbeidelse og han håper disse kommer i løpet av sommeren. Videre lovte han at årets Frigjørings- og veterandag skal markeres fysisk, på en eller annen måte, både sentralt og regionalt. Her må vi i NVIO fortsette med på å sette preg på dagen for å markere veteransaken. En av de siste sakene vi diskuterte var kommunenes veteranplaner og koblingen opp mot de overordnede politiske dokumentene. Jeg tror det er viktig at lokalforeningene bistår kommunene i dette arbeidet slik at planene blir konkrete. Det er også viktig at vi er på tilbydersiden og gjennom disse planene kan vise at veteraner er en ressurs for samfunnet, og vi kan stille opp når det er nødvendig. Mange har vært flinke til dette, og mange trenger fortsatt hjelp.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin uke, og vær stolte veteraner!Hilsen

Bjørn Robert

 


 

 

Uke 1


Uken har nok vært som enhver oppstartsuke. Jeg har kommet inn i et sekretariat som består av erfarne og dyktige medarbeidere og jeg skal forsøke å finne min rolle og sette mitt fotavtrykk.
Det er noe som ikke er gjort på fem dager, men synlighet er et begrep som jeg kommer til å benytte meg mye av. NVIO skal være synlig på alle arenaer, internt i forhold til hverandre, og eksternt i forhold til samfunnets og Forsvarets beslutningstakere. Det var artig at generalmajor Finn Kristian Hannestad, veteraninspektøren, sa det samme, da presidenten i NVIO og jeg var på kontorbesøk. Veteranarbeidet må være synlig. Det skal NVIO bidra til og vi skal fortelle alle de gode historiene om det arbeidet som legges ned over det ganske land hver eneste dag. Aktivitetene er mye begrenset på grunn av covid-pandemien, men det er viktig at vi alle planlegger for den tiden som kommer når restriksjonene letter.

Både forbundsstyret og jeg har satt rekruttering som et viktig mål for NVIO. For å vedlikeholde enhver organisasjon er det viktig at vi fyller på nedenfra. Vi må fortsette å være synlige og tiltrekke oss medlemmer i alle aldre, og vi må få med oss flere kvinnelige medlemmer. Det er mangfoldet i en organisasjon som gjør den bærekraftig. Jeg ber dere alle om å rekke ut en hånd til en veteran, det være seg i forhold til støtte eller for å skape et større miljø. Jeg lovte under ekstraordinært landsmøte at jeg skulle ha jevnlig kontakt med lokalforeningene og i løpet av uke 2 kommer jeg til å sende ut invitasjon til digitale møter slik at vi starter opp denne dialogen.

Jeg kommer til å skrive noen linjer i ukene som kommer, og vi satser på å få de ut mandag formiddag. Det er naturlig at det blir ukentlig frekvens i starten fordi det skjer mye og det er viktig at dere medlemmer og lokalforeninger får innsyn i det som skjer. Takk for den jobben dere gjør hver eneste dag, og jeg ber dere fortsette med dette viktige arbeidet.


Hilsen

Bjørn Robert