Generalsekretærens hjørne: uke 1

Generalsekretærens hjørne: uke 1

Publisert av Siri Jørgensen den 11.01.21.

Uke 1

 

Uken har nok vært som enhver oppstartsuke. Jeg har kommet inn i et sekretariat som består av erfarne og dyktige medarbeidere og jeg skal forsøke å finne min rolle og sette mitt fotavtrykk.
Det er noe som ikke er gjort på fem dager, men synlighet er et begrep som jeg kommer til å benytte meg mye av. NVIO skal være synlig på alle arenaer, internt i forhold til hverandre, og eksternt i forhold til samfunnets og Forsvarets beslutningstakere. Det var artig at generalmajor Finn Kristian Hannestad, veteraninspektøren, sa det samme, da presidenten i NVIO og jeg var på kontorbesøk. Veteranarbeidet må være synlig. Det skal NVIO bidra til og vi skal fortelle alle de gode historiene om det arbeidet som legges ned over det ganske land hver eneste dag. Aktivitetene er mye begrenset på grunn av covid-pandemien, men det er viktig at vi alle planlegger for den tiden som kommer når restriksjonene letter.

Både forbundsstyret og jeg har satt rekruttering som et viktig mål for NVIO. For å vedlikeholde enhver organisasjon er det viktig at vi fyller på nedenfra. Vi må fortsette å være synlige og tiltrekke oss medlemmer i alle aldre, og vi må få med oss flere kvinnelige medlemmer. Det er mangfoldet i en organisasjon som gjør den bærekraftig. Jeg ber dere alle om å rekke ut en hånd til en veteran, det være seg i forhold til støtte eller for å skape et større miljø. Jeg lovte under ekstraordinært landsmøte at jeg skulle ha jevnlig kontakt med lokalforeningene og i løpet av uke 2 kommer jeg til å sende ut invitasjon til digitale møter slik at vi starter opp denne dialogen.

Jeg kommer til å skrive noen linjer i ukene som kommer, og vi satser på å få de ut mandag formiddag. Det er naturlig at det blir ukentlig frekvens i starten fordi det skjer mye og det er viktig at dere medlemmer og lokalforeninger får innsyn i det som skjer. Takk for den jobben dere gjør hver eneste dag, og jeg ber dere fortsette med dette viktige arbeidet.

 

Hilsen

Bjørn Robert