Generalsekretærens hjørne: uke 8, landsmøte og FD

Generalsekretærens hjørne: uke 8, landsmøte og FD

Publisert av Siri Jørgensen den 11.01.21. Oppdatert 01.03.21.

 

Uke 8


Jeg vet ikke hvor mange som er på vinterferie og hvordan ferien eventuelt fortoner seg. Det er i hvert fall stille og rolig nede på festningen og jeg har ikke sett mange mennesker innom kontoret i uke 8. Uansett håper jeg at dere under rådende omstendigheter har hatt muligheten til å nyte litt fritid og tid med de nærmeste.

Mye av arbeidet i sekretariatet har gått på oppstart mot landsmøtet siste helgen i april. Det er avslutning av årsregnskap, kontakt med regnskapsfirma og revisor og det er mer enn nok å gjøre. Landsmøtet blir digitalt og vi må få på plass gode løsninger som sikrer at organisasjonen kommer godt ut fra hoppkanten. Jeg minner dere på at fristen for påmelding er 01 mars og fristen for innmelding av saker er 13 mars.

Jeg fikk en telefon fra en veteran som lurte på om hans søknad om FN-erstatning var kommet til Forsvarsdepartementet, da han ikke hadde hørt noe fra departementet. Jeg har fått følgende svar fra FD; «Vi beklager at det har tatt lang tid å gi tilbakemelding til mange av dem som har sendt inn krav eller spørsmål om FN-erstatningen, og at enkelte fortsatt ikke har fått svar. Vi har stor forståelse for at det har oppstått usikkerhet blant dem som har ventet lenge uten å høre fra oss. Den store saksmengden som oppstod på kort tid er årsaken til at vi har hatt problemer med å gi alle en rask tilbakemelding, samtidig som vi følger opp allerede mottatte krav. 

Alle krav som kommer inn til Forsvarsdepartementets postmottak, blir registrert i vårt sakssystem og tildelt en saksbehandler. Vi jobber med å svare ut alle henvendelser så raskt vi kan. Vi er opptatt av at prosessen skal bli så god og friksjonsfri som mulig for veteranene.»

Så vil jeg berømme NVIO avdeling Hamar for et godt tiltak for å øke rekrutteringen. Der satte de i gang et originalt tiltak som dere kan lese om i neste nummer av Veteran, i tillegg til at en i styret satt i gang en ringerunde til etternølerne. Lokalforeningen har fått en god oppsving i antall betalende medlemmer, og det viser seg at litt initiativ og kreativitet er alt som skal til.

NVIO har en podkast, Veteranpodden, og det spilles inn nye med jevne mellomrom. Sist uke spilte vi inn en podkast med en veteran fra UNEF. Han var 88 år og kom innom for å fortelle om sin tur i internasjonale operasjoner. Det er fantastisk at vi kan ha en interesseorganisasjon som favner et så stort spenn av historien, både nasjonalt og internasjonalt. Ta turen innom Veteranpodden, vi har så langt nesten 17 500 som har vært innom. Dette er bare å dele med dine nærmeste eller andre du kjenner og som er interessert i denne typen historier.

På fredag sendte vi ut nyhetsbrev for første gang i år. Nyhetsbrevet og GS-hjørnet vil i fremtiden alternere og frekvensen på GS-hjørnet bli annenhver uke. Mye spennende i nyhetsbrevet også, så det er bare å følge med på det som kommer.

Som Leeds United-supporter tar jeg med et kjent ordtak fra en tidligere Man U og Leeds spiller denne uken; «Hele Leeds står hundre prosent bak manageren, men jeg kan ikke snakke for resten av laget.»Hilsen

Bjørn Robert 

Uke 7


Sjef for Hæren, generalmajor Lars Lervik dukket opp på bygning 60 på tirsdag for et av mine mange møter med Forsvarets styrkesjefer. Vi hadde gode diskusjoner om mange spørsmål og som vanlig med utgangspunkt i Veteranmeldingen. Et av de temaene vi brukte mye tid på er veteranidentitet og generalen var tydelig på at det finnes mange former for denne typen identitet. Videre sa sjef Hæren at veien inn til de veteranene Forsvaret produserer i dag er via avdelingene de tilhører. Dette er en utfordring jeg sender videre til lokalforeningene og stiller spørsmålet; hvordan skal NVIO komme inn her? 

Da sjef Hæren forlot bygning 60 kom Eddie Guz inn døren. Det som er moro er at sjef Hæren har hatt vokalisten fra The Carburators som soldat for mange år siden, og fortalte om Eddies første øvelse i Nord-Norge. Dette var en historie som Eddie selv husket godt og akkurat disse historiene viser hvor lite miljøet er i Forsvaret, og at vi gjennom felles historier finner en felles plattform. Det er jo også mye av grunnlaget for samholdet i veteranmiljøet.

Eddie og jeg snakket om 8. mai og hvordan et mulig, fysisk arrangement på festningen kan gjennomføres. NVIO har noen ideer og fikk mange gode innspill fra Eddie, disse tok jeg med videre inn i et møte med Viggo Gundersen, en av personene bak «Et øyeblikk – en evighet», sammen med SIOPS, VmV og NROF. Vi diskuterte mulighetene for å gjøre noe felles og etter noen spørsmål til Forsvarsdepartement og Veteraninspektøren avventer vi rammen for det offisielle arrangementet før vi går videre.

Da jeg startet som generalsekretær sa jeg at vi må etablere et nettverk av unge ambassadører. På onsdag hadde Vibeke og jeg det første møtet med Marcus Dalland fra Tysnes. Han har sagt ja til å bli med i et nettverk av ambassadører som skal hjelpe oss i å nå ut til nye medlemmer. Marcus har vært ute i operasjonene RECSYR og TRITON, og har sin tjenestebakgrunn fra Kystvakten.

Jeg har begynt å se på de strategiske samarbeidsavtalene NVIO har med andre foreninger og hvordan vi skal utnytte disse. Torsdag gjennomførte jeg et møte med generalsekretæren i Det frivillige skyttervesenet og vi ble enige om å revidere avtalen slik at vi får en ny avtale fra 1. april. I grove trekk går det på samarbeid lokalt, men også hvordan NVIO kan få plass på Landsskytterstevnet og jeg håper dette finner sted som planlagt på Elverum til høsten.

Sier navnet Roald Linaker deg noe? Han er ombudsmann for Forsvaret og fredag koblet jeg opp med han på hans hjemmekontor i Indre Troms. Det var et trivelig gjensyn med Roald som jeg tjenestegjorde med i samme garnison for over 25 år siden, det ble litt sånn som sjef Hæren og Eddie Guz.  I Veteranmeldingen er det tatt til orde for en ombudsmannsordning for veteraner og oppdraget er under utredning. Det som er viktig er at dagens ombudsmannsordning er til for alle som har tjenestegjort og som tjenestegjør i Forsvaret, ordningen er til for alle som har gjort tjeneste for Norge i kongens klær. Han synes selv han har få saker fra veteraner og jeg lovte Roald å si at det er fritt fram for veteraner å bruke denne ordningen, der veteranene ser dette nødvendig. Du finner mer informasjon på hjemmesidene:  https://ombudsmann.no/ 

Lørdag morgen var det kvartalsvis møte i Board of Nordic Veterans’ Federation. Dette er et område jeg tror har potensial for utvikling i forhold til å lære av hverandre da diskusjonene ofte dreier seg om felles utfordringer, men det er også muligheter for felles aktiviteter. For øyeblikket har alle de nordiske landene de samme problemene på grunn av pandemien.

Fredagskafeen denne uken var ut på tur med Miriam. Det var henne jeg møtte i uke 3 for å snakke om rekruttering av kvinner. Ikke bare var det en fin fortelling fra hennes første overnattingstur alene på vinterstid, men også om de utfordringene hun møtte og hvordan hun overvant disse ved å bare møte disse. Det å føle på usikkerhet, litt frykt, men ikke la dette stoppe oss for det meste er mulig. Fredagskafeen klokken 12 er vel verdt å få med seg og vi skal prøve å få et bredt utvalg av innledere og temaer.


Uniti progrediemur!Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Uke 6


En av de avdelingene som har flest ute i internasjonale operasjoner til enhver tider er Forsvarets spesialstyrker. Disse har stått ute over lang tid og miljøet er relativt lite og personellet roterer ofte ut på oppdrag. Jeg følte derfor det var naturlig å invitere meg inn til sjefen for styrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, for å snakke om hvordan de driver oppfølging av sitt personell og om det finnes områder hvor vi kan samarbeide. Det er mange områder hvor våre interesser er sammenfallende, eksempelvis hvordan vi skal ivareta de som sitter hjemme når en deployerer og hvordan vi skal bygge opp kompetanse i apparatet som skal støtte den enkelte sjef i dennes ivaretakelse av sitt personell. NVIO har tatt kontakt for å se på hvordan vi kan støtte hverandre i kompetansebygging i forhold til ivaretakelse.

På tirsdag møtte jeg Katrine Nordgård fra HR-avdelingen i Forsvarsstaben for en uformell prat og oppdatering. I uke 3 skrev jeg at et høringsutkast i forhold til kompensasjonsordninger var under utarbeidelse og at vi ventet utkastet i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Utkastet er forsinket, da internasjonale operasjoner ikke kommer inn under unntakstilfeller i folketrygdloven. Denne sier at slik tjeneste er frivillig. De fleste vet at det ikke er tilfelle. Vi følger opp saken og holder dere informert.

Jeg avsluttet uken med to kjempespennende møter, et med sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, og et med sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Cyberforsvaret er en av driftsenhetene i Forsvaret som har en relativ konstant produksjon av veteraner da de er ute og støtter alle styrkebidragene som Norge har ute. De er i tillegg noe annerledes ved at personellet roterer til forskjellige tider og har ikke samme type avdelingsforband som det styrkebidraget som vi ofte forbinder med operasjonen. Generalen tok tidlig opp et samarbeid de har med e-sportforbundet og så mulighetene for å bringe inn NVIO i dette. Dette er spennende med tanke på de kommende generasjoner og veteranarbeid gjennom e-sport. Forbundet har 1,8 millioner medlemmer (!) og hvis du ønsker å lese mer om dette er det bare å følge linken https://e-sportforbundet.no/

Luftforsvaret har for tiden et bidrag i Mali. Videre er det ti år siden operasjonene i Libya. Et engasjement som har vært diskutert og evaluert av flere kommisjoner, og spørsmålet jeg stilte var hvordan alle offentlige diskusjoner påvirker miljøene som har vært ute i denne operasjonen. Luftforsvaret er stolte over hvordan de løste oppdraget, og skiller dette i forhold til den offentlige debatten. Jeg er helt enig, bruken av militærmakt er et politisk anliggende og når det blir krevet løser vi oppdragene vi blir satt til. Bare så rart at enkelte offentlige lovtekster opererer med at deltakelse i internasjonale operasjoner er frivillig. Snakker om ikke å følge med i timen! Luftforsvaret ser for seg at vi kan ha et samarbeid og at dette kjøres gjennom sjefssersjantene ned på luftvingnivå ute i Norge. Dette kan bli spennende.

Gjennom uken har vi sluttført de digitale møtene med lokalforeningene. Som jeg har sagt tidligere er dette givende og det gir mange ideer til hvordan jeg skal jobbe videre fremover. Det er fantastisk å møte så mange dedikerte mennesker som legger ned så mye arbeid på fritiden sin, og dette er til stor inspirasjon. Deltakelsen har vært varierende, men det kommer flere runder og da håper jeg at flere finner tid til dette. Samarbeid er eneste vei fremover og da må vi stå sammen og arbeide for felles sak; veteranene.

Forsvarsdepartementet har oppdatert retningslinjene for hvordan man skal gå frem for å søke kompensasjon for skader oppstått under deltakelse i FN-operasjoner. Denne er nok klar til implementering i løpet av februar. 


Ukens devise er hentet fra de tre musketeer; Tous pour un, un pour tous, c’est notre devise.


Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

 

Uke 5


UNMOP – United Nations Mission of Observers in Prevlaka ble etablert 01 februar 1996. Jeg gratulerer de veteranene som var med i denne operasjonen med 25-års dagen. 

Nedstengingen fortsetter, men la ikke den forhindre oss i å lage et godt fundament for aktivitetene våre. Det kommer en dag hvor samfunnet åpner igjen og da er det viktig at vi har noen tanker om hvordan vi skal møte fremtiden. 

Jeg hadde et nettmøte med sjef Forsvarets veteransenter, Arnstein Hestnes, på mandag. Han var også gjest i NVIOs digitale kafe fredag, og basert på oppmøtet og spørsmålene som ble stilt tror jeg vi må si at det var innertier. FVS var åpne fra oktober til 10 januar, da de på nytt måtte stenge ned. Arnstein var glad for at de var åpne under jul og nyttår, slik at de kunne være til stede for de som trengte det. Ny vurdering om åpning tas 22 februar. Stengingen gir en baugbølge i forhold til aktiviteter, men han håper de skal kunne legge til rette for de fleste når de får åpnet dørene igjen. Oppblomstringer er ikke mulig å forutse, men styrer driften. Åpen dør via telefonen er bemannet hele tiden, og blir således ikke berørt av pandemien. Tusen takk til de ansatte ved FVS for støtten dere gir til veteranene!


De digitale møtene med lokalforeningene fortsatte gjennom uken og jeg er godt over halvveis i første runde. Enkelte lurer på hva jeg har gjort så langt og hvilken aktivitet jeg driver i et nedstengt Norge. Det viser meg at jeg ikke greier å spre budskapet og at hjemmesidene ikke er et naturlig sted å besøke for et medlem i NVIO. Vi skal starte opp nyhetsbrevene og linke disse inn mot hovedplattformen, som er og kommer til å være nvio.no. Styreweb har også blitt diskutert, og enkelte synes brukerterskelen er høy. Kompetanse må bygges og sekretariatet har fått gode tilbakemeldinger for webinarene som har blitt gjennomført. Jeg skal se på tiltak slik at lokalforeningene får ytterligere kompetanse til å utnytte mulighetene i systemet. 


Årsmøter i lokalforeningene kommer også opp til diskusjon og det er mange løsningsforslag på hvordan lokalforeningene kan løse dette. Alt fra å leie store saler med fastmonterte stoler, digitale løsninger til at man avventer. Det som er viktig i forhold til driften og tildelinger er at sekretariatet får et regnskap selv om dette ikke er revisorgodkjent. Det som er spennende er at folk setter pris på å møte og diskutere med hverandre. De snakker om å lære hverandre å kjenne og jeg har fått forslag om at vi bør stokke lokalforeningene geografisk spredt neste runde.


Onsdag hadde vi arbeidsutvalgsmøte og gikk gjennom fordelingen av aktivitetsmidler for 2021. Oversikten var et regneark med over 240 linjer, hvor hver linje representere en søknad. Et møysommelig arbeid og harde prioriteringer. Det er utrolig mange gode ideer og det er synd at vi må prioritere ut fra en begrenset tildeling. Resultatet er sendt ut og jeg håper at vi får i gang aktiviteten ute i Norge så snart det er mulig.

Frigjørings- og veterandagen er under planlegging, og som jeg skrev tidligere vil Forsvarsministeren at det skal være en eller annet form for fysisk markering av denne. I sekretariatet har vi koblet oss opp mot en veteran som er høyskolelektor innen journalistikk- og digitale studier, hvor vi har kommet i kontakt med en klasse som kan bidra med teknisk produksjon og understøtte NVIOs budskap, samtidig som vi setter 8 mai på agendaen. Vi har hatt, og kommer til å ha flere møter med studentene, og det er spennende å diskutere og høre hvordan de yngre ser for seg mulighetene som kan ligge i en slik markering.

One team – one mission.


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

 

Uke 4


Uken startet med Regjeringens strenge innstramming i de 25 kommunene med og rundt Oslo. Det er ikke tvil om at alt blir vanskeligere med pandemien, og for en organisasjon hvor aktivitet er en viktig del av virksomheten sier det seg selv at hverdagen blir utfordrende.

Som veteraner er vi vant med fra tjenesten at monotoni kunne være en del av hverdagen. Det er da det er viktig at vi har rutiner som driver livet vårt videre. Dette er et av områdene hvor vi kan bidra til forståelse for hvordan vi mennesker kan stå i en situasjon over tid. Jeg ber dere bruke erfaringene vi har på området og snakke med de som har behov for et lite puff i den utfordringen vi står i. Det er de små ting som tar oss videre.

Mandag startet jeg med digitale møter med lokalforeningene og så langt har vi hatt tre møter. Jeg kunne håpet på større oppslutning, men skal avvente med en evaluering før første runde er ferdig. En ting er sikkert, jeg kommer til å fortsette med dette da det er utrolig spennende å høre fra lokalforeningene, om det de gjør og hvilke utfordringer og muligheter som finnes. Jeg lærer noe på hvert møte. Et område er hvordan NVIO kan dra veksel på samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel Det frivillige skyttervesen, eller Den norske turistforening. Dette er organisasjoner vi har avtale med, og vi bør utnytte disse.

Tirsdag møtte jeg sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen og hans sjefsmester og en fra personellavdelingen. Det var naturlig å komme inn på ulykken med KNM Helge Ingstad i forhold til oppfølgingsarbeidet etter denne hendelsen, og likhetene med hendelser fra internasjonale operasjoner. Oppfølging i forhold til hendelser har blitt en integrert del av Sjøforsvarets operasjonsmønster og jeg vil si at Forsvaret har lært, både fra internasjonale operasjoner og operasjoner hjemme. Admiralen utfordret meg på å synliggjøre maritime bidrag og personell i vår kommunikasjon og det skal vi ta med oss videre.

Skal NVIO bli synlig for alle interessenter er den politiske arena et område vi må bevege oss på. Derfor hadde jeg et møte med en lokalpolitiker fra Skien, som sannsynligvis er på vei inn på Tinget til høsten, hvor vi snakket om hva som kan være lavthengende frukter vi kan ta med oss inn i arbeidet mot det politiske nivået. Jeg lærte mye om hvordan vi skal tale vår sak i forhold til å påvirke politikerne.

NVIO er med i en gruppe bestående av tretten organisasjoner, fra arbeidstakerorganisasjoner til frivillige organisasjoner med en link mot Forsvaret. Vi ble enige om å stå bak Forsvarsforeningens kandidatur i forsvarskommisjonen som skal oppnevnes om ikke så lenge.

Denne uken avslutter jeg med et sitat fra general Patton; "An army is a team. It lives, eats, sleeps, fights as a team. This individuality stuff is a bunch of bullshit."
Hilsen

Bjørn Robert

 


 

 

Uke 3


Jeg starter med å gratulere to spreke jubilanter i veteranfamilien. Den først litt på etterskudd, NVIO Kristiansand hadde 30 årsjubileum 01 jan, og NVIO Rogaland hadde 30-årsjubileum 19 januar. Gratulerer, takk for arbeidet dere legger ned og lykke til videre.

Jeg har nevnt at 2021 er et år med mange runde årsmarkeringer. Vi har hatt 30-årsdag for den første Gulf-krig, hvor Norge deltok med et sanitetskompani og et kystvaktfartøy. Etter hvert hadde vi en sanitetsenhet i UNIKOM. Gratulerer til alle som deltok i disse operasjonene. Respekt!

Det har vært en uke med mange diskusjoner internt i sekretariatet, og mange går på hvordan vi kan synliggjøre NVIO, både sentralt, men også på lokalt nivå. Diskusjon skal jeg fortsette med lokalforeningene neste uke. Hvordan skal vi fremstå som en samlet og inkluderende organisasjon, som har flere gjennomgående budskap. Her trenger jeg innspill og inviterer alle inn i diskusjonen.

Tirsdag møtte jeg sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon Reichelt. Vi diskuterte Meld. St. nr 15, Veteranmeldingen, på bredt grunnlag, men spesielt forskning. Sjef FSAN holder døren åpen for innspill fra NVIO og det øvrige veteranmiljøet på temaer det bør forskes på. Igjen, alle innspill er velkomne.

Onsdag møtte jeg fjorårets Veteranprisvinnere, Kompetansemiljøet for veteraner (KMV) på Elverum. Artig at tannlegeassistenten min fra UNIFIL X, Carl Bergsvik, satt i andre enden på Teams. Veteraner møter veteraner, og båndet er der med en eneste gang. Jeg spurte dem hva de trodde var suksesskriteriet i arbeidet deres? Tilgjengelighet var det korte svaret jeg fikk, og jeg tror det er mye av nøkkelen i veteranarbeid. Vi snakket om kommunenes veteranplaner og et råd var at linken til KMV Elverum må inn i alle veteranplanene. De er til for hele landet. Jeg ber lokalforeningene jobbe inn dette, der det ikke er gjort.
Så diskuterte vi hvordan og hvorfor man skal synliggjøre veteranen som en ressurs for samfunnet, all den tid det er mange andre som også står i det for Norge. Noe av det viktigste vi og veteranene kan gjøre er å synliggjøre på vår CV at vi har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og at dette beskrives med noen ord. Veteran og stolt av det, er stikkordene. I sekretariatet skal vi, i samarbeid med lokalforeningene, putte mer inn i utsagnet «veteranen – en ressurs for samfunnet». Ellers kunne de opplyse at det kommer et høringsutkast ganske snart i forhold til kompensasjonsordning for de som er hjemme under en deployering for sykefravær og pensjonsordninger. Denne sender jeg ut til lokalforeningene, før vi svarer ut departementet.

Torsdag møtte jeg lederen i Militært nettverk kvinnelig befal, Miriam Weierud. Hovedtemaet for møtet var hvordan NVIO skal klare å rekruttere flere kvinner, og unge inn i organisasjonen. Hennes innspill er lavterskeltilbud og at det har et fysisk tilsnitt. Jeg er helt enig med henne og tar dette med videre, men sender også utfordringen ut til lokalforeningene.

Husk at gresset er alltid grønnere der du vannet det!Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

Uke 2


En spennende uke som startet med at sekretariatet så på alle operasjoner som har et rundt årsjubileum i år. Først Gulfkrigen (1991) med de avdelinger Norge hadde i området, Jugoslavia samme år og Afghanistan 2001. Operasjoner som har formet Forsvaret og en rekke mennesker, på lik linje med tidligere operasjoner. Det blir ikke gjennomført noen fysisk markering spesielt for disse, men vi ønsker å belyse operasjonene i magasinet vårt Veteran gjennom året.

Mandag sendte jeg ut invitasjon til alle lokalforeninger om gjennomføring av nettmøter i slutten av januar og begynnelsen av februar. Dette blir uformelle møter som skal bidra til å styrke dialogen mellom lokalforeningene og sekretariatet. Når Corona-pandemien letter vil jeg sette opp et program for fysiske besøk også, men jeg tror at de digitale møtene vil bidra til å binde oss tettere sammen i mellomtiden.

På tirsdag hadde jeg et møte med ledelsen i FD V, Personellpolitisk avdeling, som blant annet har ansvaret for å omforme politikken på veteranområdet. Vi diskuterte mye rundt «Meld. St nr 15» og blant annet det med forskning. Her vil departementet invitere veteranorganisasjonene til et felles arbeid for å få innspill. Jeg fikk også en oppdatering om arbeidet rundt FNs erstatningsordning. Så langt har de mottatt i underkant av 150 søknader. FD oversetter søknadene med dokumentasjon som er vedlagt og sender så dette til FN. De gjør ingen vurdering, men la til at man må regne med at dette kan ta tid da FN nok ikke hadde sett for seg at omfanget av søknader kom til å bli så stort.

På onsdag møtte presidenten og jeg forsvarssjefen. Forsvarssjefen har et nært hjerte til veteransaken og vil invitere til samarbeid i løpet av våren. Han er opptatt av ivaretakelse, samhold, tradisjon og verdier, og la til at UNIFIL-jubileet i 2018 hadde vært en markering han satte stor pris på. Han er i prosess med å lyse ut stillingen som veteraninspektør da generalmajor Finn Kristian Hannestad går av med pensjon om ca tre måneder.

Torsdag var dagen kommet til et møte med forsvarsministeren, SIOPS og VmV. Veteranmeldingen var selvfølgelig på agendaen og vi tok opp dette med mye historie og lite penger i meldingen. Dette er noe vi i NVIO kommer til å henge oss på. FMIN kunne opplyse at endringer i den nasjonale erstatningsordningen er under utarbeidelse og han håper disse kommer i løpet av sommeren. Videre lovte han at årets Frigjørings- og veterandag skal markeres fysisk, på en eller annen måte, både sentralt og regionalt. Her må vi i NVIO fortsette med på å sette preg på dagen for å markere veteransaken. En av de siste sakene vi diskuterte var kommunenes veteranplaner og koblingen opp mot de overordnede politiske dokumentene. Jeg tror det er viktig at lokalforeningene bistår kommunene i dette arbeidet slik at planene blir konkrete. Det er også viktig at vi er på tilbydersiden og gjennom disse planene kan vise at veteraner er en ressurs for samfunnet, og vi kan stille opp når det er nødvendig. Mange har vært flinke til dette, og mange trenger fortsatt hjelp.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin uke, og vær stolte veteraner!Hilsen

Bjørn Robert

 


 

 

Uke 1


Uken har nok vært som enhver oppstartsuke. Jeg har kommet inn i et sekretariat som består av erfarne og dyktige medarbeidere og jeg skal forsøke å finne min rolle og sette mitt fotavtrykk.
Det er noe som ikke er gjort på fem dager, men synlighet er et begrep som jeg kommer til å benytte meg mye av. NVIO skal være synlig på alle arenaer, internt i forhold til hverandre, og eksternt i forhold til samfunnets og Forsvarets beslutningstakere. Det var artig at generalmajor Finn Kristian Hannestad, veteraninspektøren, sa det samme, da presidenten i NVIO og jeg var på kontorbesøk. Veteranarbeidet må være synlig. Det skal NVIO bidra til og vi skal fortelle alle de gode historiene om det arbeidet som legges ned over det ganske land hver eneste dag. Aktivitetene er mye begrenset på grunn av covid-pandemien, men det er viktig at vi alle planlegger for den tiden som kommer når restriksjonene letter.

Både forbundsstyret og jeg har satt rekruttering som et viktig mål for NVIO. For å vedlikeholde enhver organisasjon er det viktig at vi fyller på nedenfra. Vi må fortsette å være synlige og tiltrekke oss medlemmer i alle aldre, og vi må få med oss flere kvinnelige medlemmer. Det er mangfoldet i en organisasjon som gjør den bærekraftig. Jeg ber dere alle om å rekke ut en hånd til en veteran, det være seg i forhold til støtte eller for å skape et større miljø. Jeg lovte under ekstraordinært landsmøte at jeg skulle ha jevnlig kontakt med lokalforeningene og i løpet av uke 2 kommer jeg til å sende ut invitasjon til digitale møter slik at vi starter opp denne dialogen.

Jeg kommer til å skrive noen linjer i ukene som kommer, og vi satser på å få de ut mandag formiddag. Det er naturlig at det blir ukentlig frekvens i starten fordi det skjer mye og det er viktig at dere medlemmer og lokalforeninger får innsyn i det som skjer. Takk for den jobben dere gjør hver eneste dag, og jeg ber dere fortsette med dette viktige arbeidet.


Hilsen

Bjørn Robert