Hans Hansens Gullmedalje til Vigar Aabrek

Hans Hansens Gullmedalje til Vigar Aabrek

Publisert av ‎ NVIO den 12.01.19. Oppdatert 12.12.19.

NVIO gratulerer vårt kjære æresmedlem Vigar Aabrek som 17.desember ble tildelt generalmajor Hakon Hansens Gullmedalje for boken “Landforsvaret 1905 – Tilbakeblikk etter 100 år». Hakon Hansens gullmedalje er en norsk medalje til belønning av militærvitenskapelig arbeid og tildeles av Hærens kunnskapslegat, og er oppkalt etter generalmajor Hakon Hansen, som var sjef for generalstaben i 1905.

Boken
I boka «Landforsvaret 1905 – tilbakeblikk etter 100 år» kan du lese om Landforsvarets utvikling mot – og medvirkning i – begivenhetene som førte til Karlstadforliket 23. september i 1905. Den fredelige oppløsningen av unionen mellom Sverige og Norge i 1905 var et resultat av historisk utvikling, politisk håndtering, mellomfolkelig nærhet og militær tilstedeværelse til lands og til vanns. Boken om landforsvaret var ett av Hærens bidrag i forbindelse med deres nasjonale 100-års markering.
Du kan lese Vigar Aabreks foredrag om boken på OMS her.

Utdrag
«….Stemningen i Norge var et overveldende ønske om at unionen skulle oppløses, noe folkeavstemningen 13 august viste, og en uønsket militær konfrontasjon med Sverige ville vært støttet av et samlet folk. Samtidige beretninger forteller om god moral i avdelingene og entusiasme blant befolkningen. Fra beretningene kan vi klippe:Fra Jægerkorpsets hjemmarsj i Kristiania: «Til «Jægermarsjens» toner og under ustanselig begeistring fra den tettpakkede folkemengde gjennom alle gater, fra alle vinduer – marsjerte Norske Jægerkorps linjebataljon som gamle grenaderer med korpschefen og adjutanten til hest i spissen. Det var ganske enkelt et triumf tog»


Fra Telemarken linjebataljons hjemkomst til Skien: «Soldatene ble mottatt med stor begeistring av sivilbefolkningen, og marsjen til Graatenmoen artet seg som triumftog.»

I Sverige var holdningen at opprettholdelse av unionen ikke var verd en krig, men svenskene ville på den andre side ikke la seg true til å gi avkall på Norge. Dette ga grunnlaget for forhandlingene hvor det norske forsvaret var det viktigste spørsmålet det ble forhandlet om, nemlig kravet om at norske grensefestninger skulle rives, og at det skulle etableres en nøytral sone uten militære anlegg langs riksgrensen opp til 61. breddegrad.

Det norske forsvaret skapte i 1905 både en terskel mot angrep og et politisk forhandlingskort. Utbyggingen av grensefestningene hadde svart til sin hensikt, og kunne nedlegges som pris for selvstendighet og fred.»