Hederstegn i gull til Dag-Magne Lunde

Hederstegn i gull til Dag-Magne Lunde

Publisert av Siri Jørgensen den 26.04.21.

På tampen av helgens landsmøte i NVIO ble Dag-Magne Lunde takket av som president med blomster og hederstegn i gull. Det var en tydelig rørt Dag-Magne som lyttet når tidligere visepresident Nils Frode Vindenes leste utvalgets begrunnelse.

På bildet ses generalsekretær Bjørn-Robert Dahl, Dag-Magne Lunde og Nils Frode Vindesnes.

"Innstilling hederstegn i gull til Dag-Magne Lunde (innstilt av FS)

Dag-Magne Lunde har vært president i NVIO siden valget i 2017. Han ble gjenvalgt i 2019. Han har i sin presidentperiode ufortrødent arbeidet for å utvikle organisasjonen videre fra det den var, selv om det ikke alltid har vært uten motstand. Lunde iverksatte sammen med FS en grundig gjennomgang av organisasjonens kultur, omdømme og opplevd funksjonalitet. Resultatene etter Gambit og Geelmuyden Kiese(GK) sin gjennomgang av organisasjonskulturen var ikke lystig lesning. Lunde har brukt disse kunnskapene i arbeidet med å modernisere organisasjonen, rette fokuset mot fremtiden og vri prioriteringer og fokus mot oppfølging og verving av yngre veteraner. Lunde har stått i bresjen for en strategisk endring mot NVIO som interesseorganisasjon og tung meningsbærer i veteransaker samtidig som han har vært tydelig på viktigheten av å ivareta de medlemmene vi har i dag og deres behov. I god tid før forrige Generalsekretær(GS) skulle tre av etter 9 år, iverksatte han er grundig rekrutterings- og seleksjonsprosess. Et viktig mål her var å finne den kandidaten som ville være i stand til å ta tak i tilbakemeldingene fra rapportene, ivareta et reelt daglig ledelses ansvar og ta NVIO inn i fremtiden. Gjennom en svært ryddig og profesjonell prosess, som DML ledet, ble dagens GS tilsatt. Dette har allerede gitt frukter. Til tross for tidvis høy temperatur har Dag Magne Lunde beholdt en profesjonell linje, skilt sak fra person og hedret de som hedres bør. Han har stått støtt i vinden selv når det har blåst storm. Lunde har en sterk integritet og er en uredd leder. 

DML er svært opptatt av det nordiske samarbeidet og søker råd og støtte fra sine nordiske presidentkolleger når det er nødvendig. Han har stor tro på et utvidet samarbeid i Norden og står samlet med sine kolleger i spørsmålet om engasjementet i WVF.

Dag-Magne Lunde har før sin som president vært tilsatt i FVT med ansvar for tildelingene av årlige midler til veteranorganisasjonene. Her gjorde han en meget god innsats for å strukturere de økonomiske tildelingene og se til at fordelingene ble gjort på bakgrunn av reelle aktiviteter. Han fikk gjennom dette arbeidet god innsikt i veteranmiljøet generelt og har nyttet denne kunnskapen til det beste for NVIO i sin presidentperiode. 

Lunde har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i mer enn 10 år til sammen. Det er svært få offiserer i Norge med tilsvarende innsats for fred og frihet i rammen av FN eller NATO."

 

Foto: Patricia B. Flakstad